Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 05:35:15
Şedinţa consiliului judeţean la Porumbenii Mari

În data de 31 august, şedinţa de Consiliul Judeţean Harghita s-a ţinut în casa de cultură din Porumbenii Mici, localitate aparţinătoare de comuna Porumbenii Mari. Evenimentul festiv organizat în zona Cristuru-Secuiesc, a fost prilejuit de acordarea Premiului Márton Áron, arhidiaconului paroh Borbély Gábor din Porumbenii Mari, pentru activităţile deosebite întreprinse pentru construirea comunităţii.

 

La şedinţa consiliului judeţean din data de 31 august de la casa de cultură din localitatea Porumbenii Mici, au participat Dr. Verestóy Attila - senator, Incze Attila şi Kányádi György duhovnicii reformaţi din localităţile Porumbenii Mici, respectiv Porumbenii Mari, angajaţi ai primăriei din Porumbenii Mari şi localnici.

Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a spus că organizarea şedinţei de consiliu în deplasare este un bun prilej pentru consilieri de a cunoaşte zonele respective, problemele şi dificultăţile acestora, dar şi realizările şi exemplele demne de urmat din aceste zone. Tot atunci, localnicii pot participa la procesul de decizie al consiliului, se pot identifica cu instituţia administraţiei publice pe care au ales-o şi care zi de zi este prezentă în procesul de rezolvare a problemelor locuitorilor judeţului.

– Trecând de-a lungul localităţii nu am putut să nu observăm terenul de sport, pe care oricare oraş al judeţului nostru ar fi mândru să-l aibă. Aceste bune exemple trebuie evidenţiate şi sprijinite realizările de acest fel – a afirmat preşedintele consiliului judeţean.

Gyerkó Levente, primarul localităţii Porumbenii Mari şi-a exprimat bucuria cu privire la alegerea localităţii pentru organizarea şedinţei, spunând că au ales ca locaţia să fie casa de cultură din Porumbenii Mici deoarece această clădire a fost recent renovată, consiliul judeţean contribuind la aceste lucrări, care vor fi inaugurate sâmbăta viitoare.

Primarul a spus că în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, localitatea numără 1.780 locuitori, ţinând să menţioneze că în comparaţie cu recensământul precedent, numărul locuitorilor a crescut cu 70. În opinia sa acest lucru este îmbucurător şi se datorează celor care s-au mutat aici şi acelor persoane care s-au reîntors acasă de la munca din străinătate. Acesta a precizat că în anul 2004, localitatea Porumbenii Mari s-a despărţit de localitatea Mugeni, în momentul de faţă fiind compusă din localităţile Porumbenii Mari, Porumbenii Mici şi comunitatea de ţigani „Porumbenii Sălbatici", comunitate care numără aproape 200 de locuitori. În opinia primarului, locuitorii comunităţii convieţuiesc în armonie, chiar dacă se confruntă cu diferite probleme şi există diversitate în rândul locuitorilor din care se compune comunitatea.

Consiliul Judeţean Harghita a susţinut până în prezent localitatea cu aproximativ un milion de lei, astfel s-a reuşit construirea, în ambele comune, a capelelor mortuare, respectiv a contribuit la construirea terenului de sport şi renovarea casei de cultură din Porumbenii Mici. Primarul a ţinut să mulţumească dr.-ului Verestóy Attila, că împreună cu sprijinul lui Borbély László şi al lui Lukács Vilmos, au contribuit la construirea terenului de sport.

Dr. Verestóy Attila a afirmat: – Este o bucurie că putem fi parte a acestei experienţe comune, aici acasă. Ne încredinţăm viaţa acestor experienţe şi acestei comunităţi, deoarece ne dorim să dăinuim aici prin intermediul copiilor şi nepoţilor noştri. Liderii comunităţii conduc comunitatea spre desăvârşire, însă singuri nu pot înfăptui aceste lucruri, aportul celor care ne reprezintă la nivel central şi a uneltelor de care aceştia dispun fiind elementul care întregeşte această ecuaţie. Scopul nostru este să creăm unitate în comunitate, şi să ajungem la învoială cu majoritate. UDMR şi-a asumat acest rol, traiul nostru aici are rost, iar dacă reuşim să împlinim rolul, oamenii nu vor mai fi aici doar în trecere, ci vor veni acasă.

Un alt fiu al satului Porumbenii Mari este şi arhidiaconul paroh catolic Borbély Gábor, căruia, pentru meritele deosebite în procesul de construire a comunităţii, Consiliul Judeţean Harghita a acordat Premiul Márton Áron. Distinsul şi respectatul arhidiacon s-a născut la data de 30 noiembrie 1930 la Porumbenii Mari. Borbély Gábor şi-a desfăşurat activitatea şi a slujit în diferite comunităţi, însă după pensionare s-a întors în localitatea natală.

După preluarea medaliei de la preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borbély Gábor a afirmat: – Mă surprinde acest premiu. Faptul că această distincţie poartă numele lui Márton Áron mă bucură, totodată mă face să simt că nu merit această distincţie. Acest premiu se acordă întregii comunităţi. Cred că acest premiu se acordă tuturor celor care cinstesc memoria lui Márton Áron, fie ei prieteni de-ai mei, preoţi, credincioşi, civili, memoria acestui mare om neputând fi lăudată şi recunoscută îndeajuns. Să rămânem fideli crezului său, să ne iubim şi să rugăm unul pentru celălalt. Fie ca timpul ce ne-a rămas să îl trăim în bună înţelegere, viitorul să fie paşnic pentru secui şi pentru toate popoarele care trăiesc împreună cu ei.

Printre punctele ordinii de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita s-au adoptat hotărâri legate de ajustările bugetului instituţiei pe anul 2012 şi utilizarea rezervelor disponibile. Astfel s-a acordat suma de 5.000 de lei pentru zugrăvirea şi dezinfectarea Şcolii Generale „János Zsigmond" din localitatea Dârjiu. S-a alocat suma de 10.000 de lei pentru repararea stricăciunilor cauzate de incendiul din data de 25 iunie de la şcoala generală din Bulgăreni, localitatea Lupeni.

Consiliul a aprobat proiectul de hotărâre privind participarea comunei Lueta, prin Consiliul Local Lueta, ca asociat şi cu capital la societatea comercială ECO-CSIK S.R.L. şi a aprobat majorarea capitalului social al SC ECO - CSIK S.R.L. prin participarea comunei Lueta cu suma de 5.000 lei la capitalul social şi prin majorarea aportului în numerar la capitalul social iniţial al municipiului Miercurea-Ciuc cu suma de 600.000 lei. De asemenea a aprobat proiectul de hotărâre privind concesionarea bunurilor din domeniul public al judeţului Harghita aparţinând sistemelor de alimentare cu apă din comuna Lupeni, satele Lupeni, Morăreni, Bisericani şi Bulgăreni de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz.

De asemenea s-a adoptat finanţarea celei de a doua tranşe de acordare a fondurilor nerambursabile în programul destinat conservării porturilor populare din judeţ. Astfel fondurile destinate acestui program s-au întregit cu suma de 65.000 lei. Preşedintele consiliului judeţean Borboly Csaba, a ţinut să precizeze că acest sprijin se va acorda proporţional cu reprezentarea porturilor populare în regiune.

La sfârşitul şedinţei consilierul Proca Ioan, preşedintele fracţiunii USL a declarat: – Pentru ce ne priveşte pe noi, consilierii din grupul USL, chiar dacă puţin numeric, vă rog să ne consideraţi ca parte a proiectului comun de patru ani, şi vă rugăm cu toată prietenia să ne consideraţi participanţi activi la acest proiect.

 

Miercurea-Ciuc, 1 septembrie 2012