Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 21 iulie 2024 00:09:37

DESPRE CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.

Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 215/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Consiliului Judeţean Harghita

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Partid

1 Borboly Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Barti Tihamér Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Becze István Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Bíró Barna-Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
5 Bíró Zsolt Uniunea Democrată Maghiară din România
6 Dávid Lajos Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Ferencz-Salamon Alpár László Uniunea Democrată Maghiară din România
8 Hajdu Gábor Uniunea Democrată Maghiară din România
9 Kántor Boglárka Uniunea Democrată Maghiară din România
10 Kolozsvári Tibor Uniunea Democrată Maghiară din România
11 Kolumbán Dávid Uniunea Democrată Maghiară din România
12 Márton Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
13 Portik Erzsébet-Edit Uniunea Democrată Maghiară din România
14 Rácz Árpád Uniunea Democrată Maghiară din România
15 Rákosi Seiwarth Ildikó Uniunea Democrată Maghiară din România
16 Rátz István Uniunea Democrată Maghiară din România
17 Sándor Barna Uniunea Democrată Maghiară din România
18 Sinka Arnold Uniunea Democrată Maghiară din România
19 Solyom László Uniunea Democrată Maghiară din România
20 Szentes Antal Uniunea Democrată Maghiară din România
21 Csillag Péter Alianța Maghiară din Transilvania
22 Györgyi Attila Alianța Maghiară din Transilvania
23 Lőrincz Árpád István Alianța Maghiară din Transilvania
24 Tőkés Lehel Alianța Maghiară din Transilvania
25 Nagy Mária-Terézia Partidul Oamenilor Liberi
26 Rákossy Botond-József Partidul Oamenilor Liberi
27 Conțiu Lucian Partidul Social Democrat
28 Hîrlav Costin Partidul Social Democrat
29 Vaidoș Alexandru Partidul Social Democrat
30 Dobrean Teodor-Constantin Partidul Național Liberal
31 Izsák Alina Partidul Național Liberal