Consiliul Judeţean Harghita
luni, 17 iunie 2024 14:26:40
Propuneri de modificare a unor legi

2019

27 iunie:  Referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului


02 mai:  Referitor la modificarea Legii-Cadru nr. 153/2017


25 aprilie:  Referitor la Legea pentru Modificarea Completarea Legii nr. 554-2004 Contenciosului Administrativ


25 aprilie:  Referitor la Prop.Legislativa pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produse primare


19 martie:  Referitor la propunerea legislativa Legea 141/2015


06 martie:  Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și a Hotărârii de Guvern nr. 884/2001   Bp. 21/2019


22 ianuarie:  Referitor la: Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii


 

2018

25 octombrie:  Referitor la proiectul de lege a turismului


18 octombrie:  Raspuns referitor la proiectul Legii serviciilor de transport public local de calatori prestate la nivelul unit.adm-teritoriale


03 octombrie:  Referitor la: Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii


31 august:  Referitor la propunere legislativa pentru modif.art. 27 din Legea nr. 350/2005


28 august:  Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii Nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii


02 august:  Referitor la proiectul de act normativ privind modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului


24 iulie:  Referitor la Legea privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României


19 iulie: Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011(Plx. 181/2017)


17 iulie: Referitor la OUG pentru modificarea anexei la Legea nr 289 din 2002 privind perdelele forestiere de protecție


28 iunie: Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018


22 iunie: Referitor la propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicata


19 iunie: Propunere referitor la proiectul de lege nr. 273/2004 privind procedura adoptiei


12 iunie: Referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


11 iunie: Referitor la proiectul de lege privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV


07 iunie: Completare la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.


06 iunie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.


05 iunie: Referitor la modificarea Legii nr. 350/2005


04 iunie: Referitor la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


14 mai: Propunerea de creare a școlilor profesionale de agricultură Montană, a fi inclusă în proiectul Legea Muntelui


25 aprilie: Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri


26 martie: Referitor la propunere de modificare pentru modificarea art. 104 și 105 din Legea educației 1/2011


12 februarie: Referitor la propunerea modificarii privind legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale (Anexa ANRE)


06 februarie: Referitor la propunere de modificare privind Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale


05 ianuarie: Referitor la Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare


04 ianuarie: Referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale


2017

21 decembrie: Referitor la propunerea legislativă privind aprobarea Programul de investitii pentru infiintarea stanelor montane


21 decembrie: Referitor la legea Programul de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana


21 decembrie: Referitor la propunere legislativa privind legea muntelui


18 decembrie: Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale


07 decembrie: Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale


17 noiembrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional


16 noiembrie: Propunerile de modificare a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi


09 noiembrie: Referitor la „Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”


12 octombrie: Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale


21 septembrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011.


21 septembrie: Referitor la propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative


14 septembrie: Referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale


29 august: Propuneri de modificare Legea 188/1999, art. 85 răspunderea civilă a funcţionarului public


28 august: Propuneri de modificare Legea 94/1992


31 iulie: Referitor la: proiectul de lege „Legea tineretului”


27 iunie: Referitor la: propunerea legislativă intitulată Lege privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale


27 iunie: Referitor la: propunerea legislativă intitulată Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie


09 iunie: Propuneri de modificare privind Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003, Republicată, privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare


30 mai: Propuneri pentru modificarea și completarea legii nr. 46 din 2008 Codul silvic republicată cu modificările ulterioare


23 mai: Referitor la amendamentele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 


26 aprilie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.


21 martie: Referitor la  propunerea legislativă intitulată Lege privind modificare și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.


 

2016

07 noiembrie: Referitor la proiectul de OUG privind modificarea Legii nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale cu privire la dezvoltarea învățământului dual în România


25 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind colectarea şi comercializarea produselor tradiţionale


12 octombrie: Referitor propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare


12 octombrie: Referitor propunerea legislativă intitulată Lege privind consolidarea statului prin susţinerea creşterii demografice


12 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti


5 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Legea pentru modificarea Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


4 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind ajutorul bănesc acordat de stat mamelor care au născut şi au păstrat în îngrijire trei sau mai mulţi copii


30 august: Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea OG nr. 29/1997 privind Codul aerian civil. (Anexa la propunere)


22 august: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind răspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.


5 mai: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată prezentăm rezervele noastre față de oportunitatea aprobării acestui act normativ.


29 martie: Analiză propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin introducerea instituției aprobării tacite la emiterea autorizațiilor de construire


9 martie: Propunere cu completarea și observațiile făcute la analizarea inițiativei de completare legislativă referitoare la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

2015

26 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind instituirea Zilei Funcționarului Public.


2 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie


31 august: Referitor la modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și analizarea modului de echilibrare a bugetelor locale


8 august: Referitor la proiectul de Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


20 iulie: Referitor la propunerea pentru modificarea şi completarea articolului 50 și 23 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și punctul de vedere al Consiliului Județean Harghita


16 iulie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 63 din Legea educației naționale nr.1/2011


15 iulie: Referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare”


14 iulie: Referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


9 iulie: Referitor la formularea unui punct de vedere pe marginea propunerii legislative intitulată Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public


8 iulie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


8 aprilie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii


23 martie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind asociațiile de elevi


16 martie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 respectiv Anexa1 și Anexa2


11 martie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Legea turismului


3 martie: Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, Vă trimitem observațiile noastre.


23 februarie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice.


23 februarie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea OG nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012.


23 februarie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare


20 februarie: Referitor la propunerile de modificare a Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală.


16 februarie: Referitor la propunerile de modificare a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale


2 februarie: Referitor la: propuneri de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare


9 ianuarie: Referitor la proiectul de Lege pentru instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor

 

2014

23 decembrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011


05 decembrie: Referitor la propunere de modificare Legea nr. 350/2011


22 octombrie: Referitor la propunerea legislativă  intitulată Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general


17 octombrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată completarea Legii nr. 526/2003 – privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România”  


30 septembrie: Referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice 


24 septembrie: Referitor la propunerea legislativă „Lege privind siguranța în unitățile de învațământ"


22 septembrie: Referitor la  legea privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric


28 august: Referitor la proiectul de Lege privind incubatoarele de afaceri


28 iulie: Referitor la proiectul de Lege privind alocarea  de surse financiare pentru sustinerea transportului  judetean de persoane prin curse regulate cu privire la traseele nerentabile, dar necesare din punct de vedere social

 


[ Propuneri de modificări legislative ]