Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 14 aprilie 2024 10:08:21
Consiliul Judeţean Harghita

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 31 martie 2021

 

 

 

1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2021
Inițiator : Secretarul general al județului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024;
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 37, care constă în construcții și teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea - Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022 - 2024
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din
judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  derulării Programul asocierii județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

19. Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății “ Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind mandatarea reprezentantului județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru Secuiesc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administraţie din cadrul Bibliotecii Județene ”Kájoni  János” 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita, al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea și al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind  aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului Szabolcs – Szatmár – Bereg, din Ungaria, acordarea unui mandat special în calitate sa de reprezentantului Județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

36. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

38.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 40/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

39.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

40.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

41.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

42.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

43.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

44.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Obrănești, Petecu, Vasileni, Nicolești, comuna Ulieș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Ulieș, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

45.  Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

46.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Consiliului Local al comunei Zetea, a terenului cu suprafața de 220 mp., situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 138, între pozițiile Kilometrice 6+658 – 6+756 aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

51. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului __________________________, reprezentant al UAT Județul Harghita în AGA a societății Întreținere Drumuri Harghita SRL de a vota Planul de administrare depus de administratorul societății Bidermann András
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik” și revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 52/2021.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

54. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 25 martie 2021

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba c.j. Vágássy Alpár