Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 05:24:37
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a avut loc la Tulgheş

Şedinţa ordinară a consiliului judeţean a avut loc luni, 26 noiembrie la Tulgheş, iar pe ordinea de zi s-au aflat puncte precum: colaborarea cu primăria din Gheorgheni pentru terminarea lucrărilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a patinoarului din localitate, studiul de fezabilitate al Sistemului Regional de Gestionare al Deşeurilor sau sprijinirea construirii pârtiei de schi de la Şumuleu-Ciuc.

 

 

Borboly Csaba, preşedintele consiliului judeţean a ţinut să precizeze că alegerea Tulgheşului ca gazdă a şedinţei ordinare a consiliului se datorează în primul rând predării lucrărilor de renovare şi întreţinere efectuate la Centrul de reabilitare şi recuperare neuropshihiatrică de la Tulgheş, dar şi datorită faptului că în această zonă s-au realizat investiţii importante. Preşedintele consiliului judeţean a afirmat că printre scopurile principale ale Consiliului Judeţean Harghita se numără dezvoltarea regiunii de nord a judeţului, crearea de noi locuri de muncă, iar pentru ca acestea să poată fi realizate, colaborarea la nivel local, judeţean şi naţional este foarte importantă. Tulgheşul dispune de numeroase valori, precum sunt clădirile istorice, terenurile agricole, iar consiliul judeţean se străduieşte să sprijine exploatarea economică a acestor valori şi crearea de locuri de muncă.

Organul de decizie judeţean a aprobat în cadrul şedinţei colaborarea dintre consiliul judeţean şi primăria din Gheorgheni în scopul terminării lucrărilor de reparaţie şi renovare a patinoarului aflat în proprietatea publică a municipiului Gheorgheni. Astfel consiliul judeţean, pentru funcţionarea în siguranţă a patinoarului artificial, s-a angajat să modernizeze mantinelele şi sistemul de răcire.

Cât priveşte construirea sistemului integrat de gospodărire al deşeurilor, acesta se află într-o nouă etapă după ce Consiliul Judeţean Haghita a acceptat studiul de fezabilitate pentru gestionarea deşeurilor. Consiliul judeţean a aprobat de asemenea alocarea sumei de 50 de mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale grădiniţei numărul 2 din Bălan.

Un alt punct al ordinii de zi a fost reprezentat de pârtia de schi existentă la Şumuleu-Ciuc, astfel Consiliul Judeţean Harghita a dat curs cererii operatorilor pârtiei de schi şi alimentarea cu apă a pârtiei de schi va putea fi făcută prin folosirea terenului Centrului multifuncţional al consiliului judeţean. Totodată s-a stabilit şi organizarea Galei sportive a judeţului Harghita, care va avea loc în data de 22 decembrie şi va fi organizată în colaborare cu Direcţia de tineret şi sport.

La şedinţa de consiliu a luat parte şi Mik József, candidatul UDMR la funcţia de deputat, care a ţinut să mulţumească consiliului judeţean pentru realizările înfăptuite, amintind că este mare nevoie de investiţii în continuare. La şedinţă s-a discutat şi despre cererile şi sugestiile localnicilor.

 

Tulgheş, 26 noiembrie 2012