Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 05:39:16
Ultima şedinţă a consiliului din mandatul 2008-2012

La ultima şedinţă din mandatul 2008-2012, care a avut loc în data 21 iunie, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a ţinut să mulţumească pentru munca întreprinsă în folosul comunităţii în ultimii patru ani, forului decizional şi angajaţilor consiliului judeţean.

 

Cu ocazia şedinţei de consiliul s-au adoptat o serie de hotărâri cu privire la situaţia de viitor a judeţului, printre acestea se numără dezvoltarea ariilor protejate din programul Natura 2000, respectiv a strategiilor de tineret şi punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare.

Consilierii au hotărât depunerea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4, prin colaborarea cu consiliile locale pe raza cărora se găsesc aceste arii protejate – Cristuru-Secuiesc, Ciumani, Corund, Siculeni, Mihăileni, Sândominic, Atid, Săcel şi Vlăhiţa. Dezbaterile cu privire la acest proiect au avut un rezultat pozitiv, iar în cazul evaluării pozitive a acestuia, bugetul judeţului se va îmbogăţi cu 16 milioane de euro, bani despre care Borboly Csaba a spus că vor fi folosiţi în continuare pentru scrierea de proiecte în scopul înfiinţării de centre turistice în locaţiile cuprinse în proiectul Natura 2000. Preşedintele consiliului a ţinut să menţioneze că populaţia nu va trebui să contribuie financiar, firma care se ocupă de scrierea acestor proiecte percepe onorariu doar în cazul în care proiectul înaintat este evaluat pozitiv.

Consiliul a aprobat de asemenea hotărârea cu privire la importanţa politicilor de dezvoltare ale strategiilor pentru tineret promovate de proiectul Youth, în valoare de 30 000 euro, respectiv proiectul SEMIG. Cu privire la aceste două proiecte, preşedintele consiliului a spus că sunt hotărâtoare în procesul de dezvoltare al regiunii.

De asemenea s-au aprobat hotărârile de consiliul cu privire la electrificarea satului Liban, comuna Suseni, documentaţia tehnică pentru construirea a patru locuinţe de serviciu pentru medici, respectiv înfiinţarea incubatorului (centrului) de afaceri.

La punctul ,,Diverse", preşedintele de consiliu judeţean a menţionat că va întreprinde o vizită de lucru în Ungaria, la invitaţia conducerii Căilor Ferate Maghiare, ocazie cu care la procesul de achiziţie publică anunţat de către instituţia maghiară, va face o prezentare a pălăriilor de paie din Crişeni, în scopul promovării culturii şi meşteşugurilor locale. Câştigarea proiectului iniţiat de Căile Ferate Maghiare ar oferi posibilitatea creării a 20 de locuri de muncă la Crişeni, nu doar nostalgia împletirii acestor pălării de paie, ci şi crearea a noi locuri de muncă permanente ar aduce un aport semnificativ dezvoltării turismului în zonă.

Munca şi realizările ultimilor patru ani a fost celebrată simbolic printr-un toast, ocazie cu care preşedintele consiliului judeţean a ţinut să spună că se bazează în continuare pe experienţa profesională a acelor consilieri care nu îşi vor continua activitatea de în noul consiliul judeţean, mulţumind forului decizional şi angajaţilor consiliului judeţean, respectiv locuitorilor judeţului pentru atitudine şi munca susţinută.