Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 06:18:58
Ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Harghita din acest an

În data de 18 decembrie 2012, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita. Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Petres Sándor, iar pe ordinea de zi s-au aflat numeroase proiecte de hotărâri. Printre cele dezbătute au fost proiectele de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, contractul de finanţare încheiat între consiliul judeţean şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, tarifele pentru cursurile de formare profesionale care constituie venituri proprii ale centrului Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Proiectul de hotărâre cu privire la Proiectul tehnic şi Detaliilor de execuţie la lucrările de modernizare ale drumului judeţean DJ 123. Condiţiile de practicare a drumului pe această perioadă au fost asigurate de către o firmă, însă din cauza traficului pe această porţiune de drum, acesta poate deveni în scurt timp impracticabil, acestea fiind şi motivul pentru care se solicită alocarea fondurilor necesare modernizării acestui drum.

Cât priveşte proiectul privind aplicarea unor principii referitoare la îmbunătăţirea eficienţei energetice în domeniul achiziţiilor publice din judeţul Harghita, acesta presupune adoptarea de către autorităţile publice locale a unor angajamente cu privire la eficienţa energetică şi la valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde.

Directorul Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului, Elekes Zoltán a vorbit despre proiectul care urmăreşte închiderea centrului de plasament Sfânta Ana din Miercurea-Ciuc şi înfiinţarea de case de tip familial şi a unui centru destinat copiilor cu dizabilităţi. Acesta a spus că terenul pe care urma a fi construit acest centru nu a corespuns cerinţelor impuse de proiect, însă mulţumită prelungirii cu încă un an al proiectului, se speră reuşirea construirii acestui centru.

Proiectul cu privire la sistemul informatic medical „E-sănătate, servicii medicale de calitate" a fost un alt punct pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu şi se caracterizează prin transmiterea în timp real al informaţiilor de la diverse spitale din judeţul Harghita. Acest sistem contribuie la reforma sistemului sanitar şi asigură un sistem de asistenţă medicală mai sigur şi mai eficient în ceea ce priveşte diagnosticarea, prevenirea şi tratamentul.

Toate proiectele de hotărâre ale ordinii de zi au fost aprobate de către corpul decizional, finalul şedinţei fiind marcat de urările specifice sărbătorilor de iarnă.

 

Miercurea-Ciuc, 18 decembrie 2012