Practica la CJ Harghita
duminică, 21 aprilie 2024 19:40:36
Consiliul Judeţean Harghita Direcţia generală de management – Departamentul relaţii internaţionale
Nume instituţie/asociaţie Numărul necesar de stagiari Atribuţiile stagiarului
Consiliul Judeţean Harghita
Direcţia generală de management – Departamentul relaţii internaţionale
2 persoane stagiar 1 stagiar 2
  atribuţii administrative Însuşirea sistemului oficial cu privire la documente şi reglementări
- ajutor în organizarea deplasărilor în străinătate
- activităţi de arhivare a documentelor
 Însuşirea sistemului oficial cu privire la documente şi reglementări
- activităţi de arhivare a documentelor
- ajutor în organizarea activităţilor de primire a delegaţiilor din străinătate
- întocmirea bazelor de date
  atribuţii profesionale  întocmirea newsletter-urilor externe
-întocmirea scrisorilor oficiale, eficientizarea activităţii cu privire la realţiile internaţionale
- ajutor pentru organizarea evenimentelor internaţionale
Activităţi de traducere în limbile în care consiliul judeţean nu are persoană abilitată: exemplu limba franceză, italiană
- în cazul delegaţiilor, întocmirea programelor
- redactarea de procese verbale cu ocazia şedinţelor/discuţiilor departamentului