Practica la CJ Harghita
duminică, 21 aprilie 2024 20:06:08
Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Programe şi Instituţii Subordonate
Nume instituţie/asociaţie Numărul necesar de stagiari Atribuţiile stagiarului
Consiliul Judeţean Harghita
Direcţia Programe şi Instituţii Subordonate
5 persoane stagiar 1 stagiar 2
  atribuţii administrative traducerea documentelor în limba română/engleză
-obţinerea aprobărilor în cadrul instituţiei
traducerea documentelor în limba română/engleză
-obţinerea aprobărilor în cadrul instituţiei
  atribuţii profesionale punerea în aplicare a activităilor din proiecte
-formularea şi dezvoltarea ideilor de dezvoltare
-discuţii preliminare cu cei implicaţi
punerea în aplicare a activităilor din proiecte
-formularea şi dezvoltarea ideilor de dezvoltare
-discuţii preliminare cu cei implicaţi
  stagiar 3 stagiar 4
atribuţii administrative întocmirea bazei de date
-administrare
-corespondenţă în limbile maghiară-română
gestionarea datelor, servicii de secretariat
atribuţii profesionale colectarea, analiza şi revizuirea informaţiilor
- pregătirea hotărârilor
- întocmirea de schiţe
colectarea, analiza şi revizuirea informaţiilor
- pregătirea hotărârilor
- întocmirea de schiţe
  stagiar 5
atribuţii administrative întocmirea bazei de date de urmărirea îndeplinirii sarcinilor  (task şi metafi)
-servicii de arhivare
atribuţii profesionale întocmirea desfăşurătoarelor
- redactarea şi trimiterea invitaţiilor
- organizarea sălii
- consultării cu furnizorii de servicii