Practica la CJ Harghita
miercuri, 08 decembrie 2021 12:14:29
Asociaţia de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

 

Nume instituţie/asociaţie Numărul necesar de stagiari Atribuţiile stagiarului
Asociaţia de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita 2 persoane Stagiar 1
Profilul – dezvoltare rurală
stagiar 2
Profilul – inginerie alimentară
  atribuţii administrative Întocmirea scrisorilor oficiale, rapoartelor, proceselor verbale, anunţurilor
- organizarea documentelor
-întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor
Întocmirea scrisorilor oficiale, rapoartelor, proceselor verbale, anunţurilor
- organizarea documentelor
-întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor
  atribuţii profesionale -studierea legilor administraţie publice
-studiul legilor care fac referire la organizaţii, asociaţii, cooperative
-întocmirea docuemntelor în dosarele proiectelor
-verificarea documentelor
-studiere şi întocmirea procedurilor cu privire la contracte
-studiul Legii 350/2005