Practica la CJ Harghita
miercuri, 08 decembrie 2021 11:01:20
Camera Agrară Judeţeană
Nume instituţie/asociaţie Numărul necesar de stagiari Atribuţiile stagiarului
Camera Agrară Judeţeană 2 persoane stagiar 1 stagiar 2
  atribuţii profesionale întocmirea de texte, corespondenţă, întocmirea de tabele,scanare, xerox, fax întocmirea rapoartelor, minutelor avizelor
- organizarea documentelor
- întocmirea proceselor verbale
  atribuţii profesionale promovarea produselor secuieşti propuse,  promovarea şi susţinerea valorilor ecvestre, întocmirea bazei de date ale târgurilor lunare, studiul legii 215/2001 şi a eventualelor modificări ale acesteia studierea legilor administraţiei publice cu privire la modul de acordare a certificării Produs secuiesc, întocmirea broşurilor de licitaţie, studiul Legii 690/2004