Drumuri județene
joi, 23 mai 2024 05:00:47

Anunţuri publice

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA prin S.C. POD – PROIECT S.R.L., cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, titular al proiectului:

“Reabilitare DJ 123 km 7+000 – 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI + PAC + PT)” propus a fi amplasat în com. Sânmartin, Ciucsângeorgiu, satul Sânmartin, Ciucsângeorgiu, intravilan și extravilan, jud Harghita.

Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 20 martie 2018 – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00 (luni-joi), respectiv între orele 8,00-14,00 - vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax: 0266-31004, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA,, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare DJ 128 – lot 4 KM 0+000-19+650 intersecție E578-KM20+864, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan Comuna Ditrău și Orașul Borsec. jud Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

 


 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, titular al proiectului: Reabilitare DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000 propus a fi amplasat în judeţul Harghita în comunele Mărtiniș, Ocland, Feliceni și Ulieș. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 25 iulie 2017 – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00(luni-joi), respectiv între orele 8,00-14,00 -vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul Reabilitare DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000 propus a fi amplasat în judeţul Harghita în comunele Mărtiniș, Ocland, Feliceni și Ulieș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041 office@apmhr.anpm.ro.

 


ANUNŢ  PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate – de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării adecvate, pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, limita județ Mureș-satul Crișeni” propus a fi amplasat în comuna Atid, sat Crișeni, intravilan și extravilan, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 și la următoarea noastră adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.  

Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


ANUNŢ  PUBLIC

 

Consiliul Județean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul intitulat „Reabilitare DJ 125-Lot2 KM 0+000-18+900”, ce urmează a fi realizat în raza comunelor Dănești, Cîrța, Tomești, Sândominc și Orașul Bălan, judeţul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la sediul Consiliului Județean Harghita: mun. Miercurea Ciuc, p-ța Libertății, nr. 5, judeţul Harghita.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. ( Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, limita județ Mureș-satul Crișeni” situat în jud. Harghita, com. Atid, sat Crișeni.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghitapropus a fi realizat în comuna Avrămești și Șimonești, satele Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat DALI revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: karacsonycsaba@hargitamegye.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 2 mai 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

Urmează a fi executat:  „Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123D, între km 4+200 – 16+200” sector 10+000-13+850

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: molnarzsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 5 mai 2017

Proiectul se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare – DJ 136A, km 3+800 – km 8+588, lim. Jud Mureș – satul Crișeni, Judeţul Harghita”

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: pethozsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 28 aprilie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,
A fost elaborat Proiectul Tehnic revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500
Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: balazszoltan@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00
Termen: 6 ianuarie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.