Steagul judeţului
joi, 23 mai 2024 05:13:48
Doar steagul judeţului Harghita îi deranjează pe unii

Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a adresat primarilor, directorilor de şcoală, respectiv conducătorilor instituţiilor publice din judeţ un mesaj în legătură cu „înştiinţările” pe care le face Ilie Şandru, locuitor al municipiului Topliţa, referitor la arborarea steagului judeţului. Curtea de Apel de la Târgu-Mureş în data de 26 septembrie 2012 a decis în privinţa hotărârii consiliului judeţean nr. 269/2009 care face referire la adoptarea steagului albastru-auriu ca steag al judeţului, însă motivarea acestei decizii nu a fost comunicată până în prezent. Preşedintele consiliului judeţean doreşte să facă precizarea că în conformitate cu Legea 554/2004 cu referire la contenciosul administrativ, în art. 23 se stipulează obligativitatea publicării hotărârilor judecătoreşti în Monitorul Oficial, ori în monitoarele oficiale ale judeţelor. Acest lucru nu s-a întâmplat până în momentul de faţă, iar acţiunile profesorului Ilie Şandru nu au niciun temei legal. „În această situaţie fiecare conducător de instituţie publică poate să decidă singur ce are de făcut, nu este nevoie de sfaturile juridice ale domnului Ilie Şandru”, menţionează Borboly Csaba în scrisoarea sa. Totodată preşedintele Consiliului Judeţean Harghita va întreprinde toate măsurile juridice necesare, apelând la forurile competente în apărarea steagului judeţului Harghita.
„În momentul luării deciziei, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că la fel ca şi în cazul  scrisorilor care au la bază decizia curţii de apel, vă faceţi părtaşi la atacurile naţionaliste româneşti îndreptate împotriva secuimii. Dovadă clară sunt numeroasele alte judeţe şi oraşe din ţară care au steag propriu, aceste steaguri nu sar în ochii nimănui,  mare tam-tam se face doar în jurul steagului judeţului Harghita”, a ţinut să atragă atenţia Borboly Csaba.
Preşedintele consiliului judeţean a ataşat scrisorii sale steagurile şi stemele judeţelor Alba, Maramureş şi Timişoara.