Steagul judeţului
joi, 23 mai 2024 05:10:31
Drapele şi steme

Drapelul Judeţului Timiş

 • Drapelul judeţului Timiş are forma dreptunghiulară.
 • Lăţimea drapelului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia.
 • Marginile drapelului poartă un paspol din fir de culoare galben crom, iar marginea inferioară are un drapaj format din cinci semicercuri, cu franjuri de culoare galben crom care au o lungime de 5 ori latimea paspolului.
 • În partea superioară a dreptunghiului se înscrie, cu litere majuscule de tipar de culoare rosu vermion, cuvântul ROMÂNIA. În partea inferioară a dreptunghiului se înscriu, cu aceleaşi caractere de culoare albastru cobalt cuvintele JUDEŢUL TIMIŞ.Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA.
 • În interiorul dreptunghiului se reproduce întocmai stema judeţului Timiş, cu respectarea graficii, proporţiilor şi culorilor acesteia, astfel cum au fost stabilite şi aprobate prin anexa nr.1 la Hotarârea Guvernului nr.541/2002.

 

Maramureş

 • Modelul cu paspol din fir şi drapaj este de ceremonie. În toate celelalte situaţii drapelul se confecţionează sub forma dreptunghiulară fără paspol din fir şi drapaj, însă, cu un chenar marginal de culoare galben crom şi cu păstrarea tuturor celorlalte elemente descrise la pct.1
 • Capul de zimbru, vechi simbol maramureşan, aminteşte de legenda descălecatului, plecarea lui Dragoş şi Bogdan I din Maramureş pentru a forma statul feudal independent Moldova.
 • Roza este blazonul voievodului Bogdan I.
 • Capra neagră şi brazii evocă relieful şi principalele bogăţii naturale ale zonei.
 • Intrarea în mină face aluzie la industria extractivă care a avut o importantă pondere în economia judeţului.
 • Biserica din lemn atestă faptul că în acest judeţ se păstrează cel mai mare număr de monumente de acest fel din ţară.
 • Este adoptată prin HG nr. 684 din 30.09.1998 şi publicată în MO nr. 416 din 15.10.1998.

Descrierea stemei

 

 • Stema judeţului Maramureş se compune dintr-un scut tăiat; în dreapta părţii superioare se află un cap de zimbru, natural, având între coarne o stea de aur cu cinci raze, flancat în dreapta  de o roză din acelaşi metal, iar în stânga, de o semilună de argint, conturnată; în stânga părţii superioare este reprezentată o capră neagră stând pe piscul unui munte de argint, care are conturat, în centru, intrarea într-o mină; muntele este flancat de doi brazi naturali; în partea inferioară, pe câmp de azur, se află o biserică din lemn, de aur, văzută din faţă, cu acoperiş în două ape, fiecare nivel fiind terminat cu câte o cruce având trei braţe orizontale şi a cărei turlă se înalţă până la mijlocul câmpului.

 

 

Stema şi drapelul judeţului Alba

DESCRIEREA DRAPELULUI JUDEŢULUI ALBA

Drapelul judeţului Alba are fondul roşu (PANTONE RED – C0, M100, Y100, K0) cu un decupaj triunghiular alb (PANETONE TRANS.WHITE – C0, M0, Y0, K0) pe care este figurată stema judeţului.

Proporţia între lăţimea şi lungimea drapelului este de 2/3. Triunghiul alb are 2 laturi egale cu înălţimea drapelului, cea de-a treia porneşte din colţul stânga jos la 45o.

Stema judeţului este amplasată în triunghiul alb, are înălţimea de 1/4 din înălţimea drapelului şi este amplasată faţă de latura din stânga şi de sus la 1/10 din înălţimea drapelului.

Drapelul va fi fixat pe suport cu partea alba.

STEMA JUDEŢULUI ALBA

Este formată dintr-un scut cu baza curbată, despicat.

În primul cartier, pe albastru are un legionar roman de argint, stând în picioare spre stânga, ţinând în mâna dreaptă o lance de argint, iar în stânga un scut negru, cu inscripţia V.R.R. (virtus romana rediviva).

Cartierul secund, tăiat, are în partea de sus, pe roşu, o poartă de cetate, arcuită, de argint, cu două turnuri crenelate, având în intrare stema Moldovei, iar în partea inferioară, pe aur, are sigiliul lui Avram Iancu (un brad verde încadrat de inscripţia SIGILU PREFECTUREI)