Hargita Megye Tanácsa
szombat, 2024. május 25., 13:51:34

Napirend tervezet

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
MEGYEI TANÁCS

Napirend tervezet
Hargita Megye Tanácsa 2018. december 3-i rendkívüli ülésén megvitatásra és jóváhagyásra kerülő határozattervezetek

 

 

1. Határozattervezet Hargita megye 2018-es évi helyi költségvetésének módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

2. Határozattervezet a 2018. évi 310-es számú, 8. a Honline Media Kft. ügyvezetőjének visszahívására és egy ideiglenes ügyvezető kinevezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

3. Határozattervezet Hargita megye az Országos Elektronikus Kifizetési Rendszerben való bejegyzésének és az Országos Elektronikus Kifizetési Rendszer szolgáltatói illetékének Hargita megye általi kifizetésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Barti Tihamér alelnök

4. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa 2014. évi 184-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának állásai számát, szerkezeti felépítését és tisztségjegyzékét jóváhagyó határozata 1-es és 2-es számú mellékleteinek módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

5. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa 2017. évi 204-es számú, a 2017. évi 221-es számú határozatával kiigazított, a Hargita Megye Tanácsa szakapparátusa és az alárendeltségébe tartozó szolgálatok köztisztviselői és szerződésé tisztségei alapfizetésének a tisztség nulladik fokozatához/szakmai lépcsőjéhez viszonyított jóváhagyására vonatkozó határozó módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

6. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa 2010. évi 25-ös számú, utólagosan módosított a Hargita Megye Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálata szervezeti működési szabályzata, szervezeti felépítése és tisztségjegyzéke jóváhagyására vonatkozó határozata módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

7. Határozattervezet a Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulásnak megítélt, a Hargita megye közvagyonába tartozó homoródfürdői 6. Villa, a 23-as villakantin, élelmiszerraktár, valamint a hozzátartozó területekre vonatkozó ingyenes használati jog visszavonásáról
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

8. Határozattervezet a Hargita megye köztulajdonát képező és a Hargita Megye Tanácsa ügykezelésében lévő Homoródfürdői 6-os villa ingyenes használatba adásáról a Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálata számára
Előterjesztő: Borboly Csaba elnök


Különfélék

 

A tanácsülés anyaga

Kiegészítések

 

Csíkszereda, 2018. december 3. 


Borboly Csaba
elnök