Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:46:06
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 25 martie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 25 martie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 25 martie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. AMBRUS SÁNDOR UDMR
2. BARTI TIHAMÉR UDMR
3. BECZE ISTVÁN UDMR
4. BEGE KÁROLY UDMR
5. BENDE SÁNDOR UDMR
6. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
7. BÍRÓ BARNA BOTOND UDMR
8. BIRTALAN JÓZSEF UDMR
9. BURUS-SIKLÓDI BOTOND UDMR
10. CSILLAG PÉTER MPP - PCM
11. CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA UDMR
12. DANGULY ERVIN EMNP - PPMT
13. FERENCZ-SALAMON ALPÁR UDMR
14. INCZE CSONGOR UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. MARCU RĂDUCU IOAN USL
17. OROSZ-PÁL LEVENTE EMNP - PPMT
18. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
19. PETRES SÁNDOR UDMR
20. POP ADRIAN USL
21. PROCA ION USL
22. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
23. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
24. SALAMON ZOLTÁN MPP - PCM
25. SÁNDOR BARNA UDMR
26. SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN MPP - PCM
27. SORBÁN ATTILA EMNP - PPMT
28. SZENTES ANTAL UDMR
29. THAMÓ CSABA MPP - PCM
30. TÓÁSÓ LÁSZLÓ UDMR

 

 

 Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 265/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează domnul consilier judeţean Pálffy Domokos.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 29 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, menţionând că potrivit articolelor 7 şi 28 din Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, Consiliul Judeţean Harghita nu poate exercita în bune condiţii atribuţiile pe care le are faţă de locuitorii judeţului şi în aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013 şi toate acele proiecte de hotărâri care au la bază bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013, vor trebui să fie scoase de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016";

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita pe anul 2013";

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării„ Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2013" ;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincţiilor de excelenţă pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita", pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Judeţului Harghita pe perioada 2013-2020;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind derularea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2013;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2013, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2013, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2013, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013, în judeţul Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2013;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita" pe anul 2013, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita" pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2013" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane, pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene" pe anul 2013, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita" pe anul 2013;

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării ,,Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor" pe anul 2013, în judeţul Harghita Consiliul Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia" al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2013;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2013;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2013, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Judeţean Harghita pentru tineri pe anul 2013";

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2013, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Fejlesztési Egyesület";

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de management nr. 4249/2011, prin acordul părţilor, al domnului Szőcs Endre, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, precum şi numirea doamnei László Judit, consilier, în funcţia de manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă renumerotarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba predă conducerea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita vicepreşedintelui Petres Sándor cine asigură înlocuirea preşedintelui Borboly Csaba, în cazul absenţei acestuia, conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 februarie 2013.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 martie 2013.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statutului de funcţii ale acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului de Studii al Consiliului Judeţean Harghita şi a altor servicii prestate de Centrul de Studii al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Biró Emese: 25 Da, 4 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Szekely Kinga: 25 Da, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Dósa Szilard: 24 Da, 5 Abţineri

4) specialist în domeniu: - Gyarmati Zsolt: 22 Da, 5 Abţineri

5) specialist în domeniu: Hajdu Áron: 22 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

6) specialist în domeniu: - Biró Zoltán: 22 Da, 7 Abţineri

7) specialist în domeniu: - Bajkó Tibor: 23 Da, 6 Abţineri

8) specialist în domeniu: Bajna György: 25 Da, 2 Nu, 1 Abţinere

9) specialist în domeniu: Balási Csaba: 23 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Ráduly Mária: 23 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bors Rozalia: 24 Da, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita:Gáspár Izabella: 23 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Császár István: 24 Da, 5 Abţineri

2) specialist în domeniu: Burus Siklódi Botond: 27 Da, 2 Abţineri

3) specialist în domeniu: Csutak Mária Magdolna: 27 Da, 1 Abţinere

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Silló Csilla: 22 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Mikó Éva: 23 Da, 6 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 23 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kelemen Gábor: 22 Da, 6 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Birta Antal: 24 Da, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Dobos Erika: 23 Da, 6 Abţineri

4) specialist în domeniu: Biró A. Zoltán: 23 Da, 6 Abţineri

5) specialist în domeniu: Balási Csaba: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

6) specialist în domeniu: Papp Kincses Emese: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

7) specialist în domeniu: Hajdú Áron: 23 Da, 6 Abţineri

8) specialist în domeniu: Kozma István: 22 Da, 5 Abţineri

9) specialist în domeniu: Sarány István: 23 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Hargita :

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Drócsa Katalin: 23 Da, 6 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita:Nyirő Ágnes: 24 Da, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Fábián Erika: 22 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Mikó Éva: 22 Da, 6 Abţineri

2) specialist în domeniu: Kozma Mária: 24 Da, 4 Abţineri

3) specialist în domeniu: Magyari Vencel: 23 Da, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 23 Da, 3 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: André Tünde: 25 Da, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Palkó Emilia: 23 Da, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura „Hargita":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Zonda Erika: 23 Da, 4 Nu, 1 Abţinere

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Benedek Székedy Sándor: 25 Da, 3 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Gáspár Izabella: 22 Da, 6 Abţineri

4) specialist în domeniu: Becze István: 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

5) specialist în domeniu: Rácz Árpád: 28 Da, 1 Abţinere

6) specialist în domeniu:Ferencz Salamon Alpár: 27 Da, 2 Abţineri

7) specialist în domeniu: Thamó Csaba: 24 Da, 2 Nu, 2 Abţineri

8) specialist în domeniu:Sarány István: 24 Da, 3 Nu, 2 Abţineri

9) specialist în domeniu: Ferenczes István: 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura „Hargita":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Ráduly Mária: 24 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita:Bernád Boglárka: 24 Da, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Nyirő Ágnes: 22 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura „Hargita":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Vágássy Alpár: 23 Da, 5 Abţineri

2) specialist în domeniu: Salamon Zoltán: 257 Da, 1 Abţinere

3) specialist în domeniu: Bajna György: 25 Da, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura „Hargita":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Drócsa Katalin: 22 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bors Rozália: 22 Da, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Fábián Erika: 21 Da, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Török Hanna: 22 Da, 4 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Gáspár Izabella: 22 Da, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bernád Boglárka: 22 Da, 54 Abţineri

4) specialist în domeniu:Sarány István: 21 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

5) specialist în domeniu: Adrian Pop: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri

6) specialist în domeniu: Biró A.Zoltán: 20 Da, 7 Abţineri

7) specialist în domeniu: Hajdú Áron: 20 Da, 6 Abţineri

8) specialist în domeniu: Burus Siklódi Botond: 23 Da, 3 Abţineri

9) specialist în domeniu: Balási Csaba: 21 Da, 3 Nu, 2 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Drócsa Katalin: 22 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 21 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bernád Boglárka: 21 Da, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Nyirő Ágnes: 25 Da, 3 Abţineri

2) specialist în domeniu: Ambrus Sándor: 23 Da, 3 Abţineri

3) specialist în domeniu: Benyovszky Lajos: 24 Da, 2 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János":

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Ráduly Mária: 23 Da, 4 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: András Csilla: 24 Da, 2 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita:Farkas Éva: 22 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Biró Emese: 22 Da, 2 Nu, 3 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: András Zoltán: 21 Da, 2 Nu, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Zonda Erika: 21 Da, 3 Nu, 2 Abţineri

4) specialist în domeniu: Hajdú Áron: 21 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

5) specialist în domeniu: Biró A. Zoltán: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

6) specialist în domeniu: Sarány István: 22 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

7) specialist în domeniu: Balási Csaba: 23 Da, 3 Nu, 2 Abţineri

8) specialist în domeniu: Ferenczes István: 24 Da, 2 Abţineri

9) specialist în domeniu: Kozma Mária: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Ráduly Mária: 23 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bors Rozália: 21 Da, 5 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Drócsa Katalin: 21 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Vágássy Alpár: 23 Da, 5 Abţineri

2) specialist în domeniu: Csonta László: 22 Da, 6 Abţineri

3) specialist în domeniu: Incze Csongor: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Gáspár Izabella: 21 Da, 5 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Dobos Erika: 22 Da, 6 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 20 Da, 5 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura Hargita Népe:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Csata Tünde: 19 Da, 6 Nu, 3 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Lőrincz Csaba: 19 Da, 3 Nu, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Zonda Erika: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţineri

4) specialist în domeniu: Magyari Vencel: 18 Da, 5 Nu, 3 Abţineri

5) specialist în domeniu: Rácz Árpád: 26 Da, 1 Nu

6) specialist în domeniu: Tóásó László: 19 Da, 3 Nu, 5 Abţineri

7) specialist în domeniu: Roth András Lajos: 23 Da, 3 Abţineri

8) specialist în domeniu: Biró Botond: 21 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

9) specialist în domeniu: Becze István: 22 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba-István intervine în procedură cu întrebarea dacă persoanele nominalizate în diferite comisii au fost informaţi şi au acceptat aceste nominalizări.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Sebestyén Csaba-István precizând că persoanele nominalizate au acceptat de mai multe ori nominalizările în diferite comisii şi astfel nu vor avea obiecţii legat de acest fapt şi mai consideră că problema principală este cu elaborarea listei nominalizaţiilor în proiectul de hotărâre.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura Hargita Népe:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Ráduly Mária: 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 21 Da, 6 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Bernád Boglárka: 21 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Hargita Népe :

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Császár István: 22 Da, 1 Nu, 5 Abţineri

2) specialist în domeniu: Haáz Sándor: 24 Da, 3 Abţineri

3) specialist în domeniu: Balási Csaba: 21 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Hargita Népe:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Lukács Levente: 24 Da, 4 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Nyirő Ágnes: 21 Da, 4 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Benedek Székedy Sándor: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Zonda Erika: 20 Da, 4 Nu, 2 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita:Salamon Andrea: 23 Da, 3 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Székely Kinga: 20 Da, 6 Abţineri

4) specialist în domeniu: Kozma Mária: 22 Da, 4 Abţineri

5) specialist în domeniu: Márton Árpád: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere

6) specialist în domeniu:Hajdú Áron: 21 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

7) specialist în domeniu:Ferenczes István: 22 Da, 4 Abţineri

8) specialist în domeniu:Sándor Barna: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

9) specialist în domeniu: Pállfy Domokos: 20 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Drócsa Katalin: 20 Da, 6 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Dobos Erika: 21 Da, 6 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Mikó Éva: 21 Da, 6 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Benedek Székedy Sándor: 20 Da, 1 Nu, 5 Abţineri

2) specialist în domeniu: Csutak Mária Magdolna: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere

3) specialist în domeniu: Bajna György: 25 Da, 2 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:

1) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Mihálydeák Klára: 25 Da, 3 Abţineri

2) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Nyirő Ágnes: 25 Da, 2 Abţineri

3) reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita: Kovács Emőke: 25 Da, 3 Abţineri

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor în numele aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita îşi cere scuze colegilor din Consiliul Judeţean Harghita pentru calitatea elaborării proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán intervine în procedură menţionând că de la ora 12 este delagat la un eveniment unde trebuie să reprezinte Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Danguly Ervin, consideră că în diferite domenii nu experienţele profesionale au contat în nominalizarea persoanelor în diferite comisii şi precizează că ar fi fost benefică dacă ar fi fost nominalizate şi persoane din cadrul fracţiunii EMNT.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József propune că ar fi fost benefică ca în cadrul nominalizărilor în diferite comisii să fi fost folosit la toate nominalizările cuvântul membru la persoanelor nominalizate.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că aceste critice formulate la adresa proiectului de hotărâre, pot fi acceptate şi susţine în continuare că calitatea proiectului de hotărâre a fost foarte slabă.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv majorarea capitalului social al S.C. Honline Media S.R.L.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Nu.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea doamnei Nyirő Ágnes ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în S.C. Honline Media S.R.L.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea domnului Lőrincz Csaba ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor a judeţului Harghita, respectiv al Camerei Agricole a judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, cu modificare complet ulterioare.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare de la Oraşul Bălan asupra spaţiilor EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI18, EI19, EI20 şi EI21 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în oraşul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita şi aprobarea concesionării directe a spaţiilor EI4 şi EI5.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unor licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea privată a judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita, de natura obiectivelor de inventar şi a mijloacelor fixe, instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita, precum şi primirea în folosinţă gratuită de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unor bunuri, de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, aflate în proprietatea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Management Energetic Harghita la realizarea proiectului internaţional RE-SEEties din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii sistemului de alimentare cu apă din incinta Taberei Băile Homorod situată în localitatea Băile Homorod aflată în administrarea Consiliului Judeţean Harghita din domeniul privat al judeţului Harghita, în domeniul public al judeţului Harghita şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita.

Rezultatul votului secret: Rafain Zoltán: 21 Da, 3 Nu, 2 Abţineri

Condrat Octavian: 20 Da, 5 Nu, 1 Abţinere

Moldovan Radu Sandu: 18 Da, 9 Nu

Mândru Marin: 18 Da, 8 Nu, 1 Abţinere

Bende Sándor: 21 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

Benyovszki Lajos: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere

Incze Csongor: 22 Da, 2 Nu, 3 Abţineri

Proca Ioan: 20 Da, 5 Nu, 1 Abţinere

Rácz Árpád: 23 Da, 2 Nu, 2 Abţineri

Barabás Zoltán: 21 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

Bege Károly: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri

Hajdu Gábor: 18 Da, 5 Nu, 3 Abţineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de demisia domnilor Bege Károly şi Incze Csongor din funcţia de reprezentanţi ai judeţului Harghita în Consiliul de Administraţie al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás".

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

 

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de management nr. 4249/2011, prin acordul părţilor, al domnului Szőcs Endre, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, precum şi numirea doamnei László Judit, consilier, în funcţia de manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret constatarea încetării Contractului de management nr. 4249/2011, prin acordul părţilor, al domnului Szőcs Endre, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului secret: 19 Da, 3 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret numirea doamnei László Judit, consilier, în funcţia de manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului secret: 19 Da, 3 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba constată că fracţiunea UDMR-ului datorită majorităţii de 2/3 nu a iniţiat consultări cu celelate fracţiuni politice pentru nominalizarea persoanelor în diferite comisii ale Consiliului Judeţean Harghita şi consideră că acest domeniu de nominalizări nu reprezintă atitudinea comună a tuturor partidelor politice din Consiliul Judeţean Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba precizând că această constatare ar fi justă doar în momentul în care pe lista nominalizaţilor în diferite comisii nu s-ar fi aflat şi membrii altor partide politice. Domnul vicepreşedinte mai adaugă că această constatare va fi transimisă şi domnului preşedinte Borboly Csaba.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25.03.2013 cu număr de înregistrare nr. 5744/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 martie 2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Coordonator compartiment

Ianovits István-Zsolt