Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 23:07:05
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CHJ din 10 septembrie 2009

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 10 septembrie 2009
Subiectul şedinţei: Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

Catalogul membrilor:
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - MPP
2. BECZE ISTVÁN - RMDSZ
3. BEDER TIBOR - MPP
4. BENDE SÁNDOR - RMDSZ
5. BENYOVSZKI LAJOS - RMDSZ
6. BONDOR ISTVÁN - RMDSZ
7. CSIKI CSONGOR - RMDSZ
8. DEMÉNY GAVRILĂ - RMDSZ
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - RMDSZ
11. HAJDU GÁBOR - RMDSZ
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - MPP
13. LUKÁCS VILMOS - RMDSZ
14. KOCS ILONA - MPP
15. MAGYARI VENCEL - RMDSZ
16. PAPP KINCSES EMESE - - MPP
17. PÁLFFY DOMOKOS RMDSZ
18. PETRES SÁNDOR - RMDSZ
19. RAFAIN ZOLTÁN - RMDSZ
20. RÁCZ ÁRPÁD - RMDSZ
21. SIMON CSABA - MPP
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - RMDSZ
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - RMDSZ
25. TAMÁS ZOLTÁN - MPP
26. THAMÓ CSABA - MPP
27. TORDAI ÁRPÁD - RMDSZ
28. VAJNA EMERIC - MPP
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - RMDSZ

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.479 din 9 septembrie 2009, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 4 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând consilierii Becze István, Hajdu Gábor şi Stoia Sabina.

Dl. Borboly Csaba deschide şedinţa Consiliului Judeţean Harghita, menţionând că dl. Egyed Árpád, secetarul judeţului este înlocuit de d-na Romfeld Magdolna, directoarea Direcţiei juridice. Consiliul Judeţean are cvorumul necesar pentru desfăşurarea legală a şedinţei.

Aprobarea ordinii de zi.
Rezultatul votului: 22 de voturi Da, 1 Abţinere

Dl. Borboly Csaba prezintă ordinea de zi a şedinţei - sunt două puncte pe ordinea de zi: Procesul-vebal al şedinţei din data de 6 august 2009 şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009.

Dl Borboly Csaba pezintă primul punct de pe ordinea de zi- prezentarea procesului vebal al şedinţei anterioare.

Dl, Árus Zsolt menţonează lipsa unei menţiuni din procesul verbal anterior.

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 6 august 2009;
Rezultatul votului: 22 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Dl. Borboly Csaba prezintă următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009;

Dl. Borboly Csaba prezintă detaliat situaţia fiecărui drum în parte care urmază să fie reabilitat din banii acum incluşi în buget. Totodată menţionează şi faptul că toţi reprezentanţii UDMR, indiferent de zonă, au sprijinit pe principiul solidarităţii zona Odorheiului în acest caz.

Dl. Árus Zsolt menţionează faptul că votul său anterior, care apare afişat Da, ar trebui să fie de fapt Nu.

Dl. Sófalvi László subliniază importanţa faptului ca drumurile de acces judeţene către centrele importante ale judeţului să fie reabilitate.

D-na Kocs Ilona îşi prezintă bucuria faţă de reabilitarea drumului judeţean spre Dârju.

Dl. Vajna Imre apreciază eforturile depuse şi subliniază necesitatea începerii cât mai repede a lucrărilor de reabilitare ale acestor drumuri, înainte de căderea zăpezii.

Dl. Thamó Csaba completează cele deja afirmate cu importanţa lucrărilor de calitate şi doreşte ca preşedintele să informeze consiliul despre recepţionarea lucrărilor.

Dl. Petres Sandor răspunde la observaţiile consilierilor privind drumul spre Dârju.

Votarea privind art.1. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009;

Votarea privind art.2.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009;

Votarea privind art.3.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009;
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.

Dl. Preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte pentru vot şi închide lucrările consiliului.

Miercurea Ciuc, 14 septembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Întocmit

Şef Birou Cancelarie

Tankó Éva