Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 23:16:20
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 11 decembrie 2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 11. decembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 639, din 10 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc: domnul preşedinte Borboly Csaba, consilierii Árus Zsolt, Beder Tibor, Györgypál László, Kocs Ilona, Kovács Árpád, Papp Kincses Emese, Simon Csaba, Stoia Sabina, Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 18 de membri prezenţi.
Şedinţa este publică.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Şedinţa este condusă de domnul vicepreşedinte Sófalvi László.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă motivul pentru care a fost convocată şedinţa extraordinară.
Şedinţa de azi are un singur punct de ordine de zi. Este vorba despre regruparea anumitor capitole din bugetul de venituri şi cheltuieli cu privire la sumele care au fost alocate pentru lucrări de drumuri. Sumele rezultate din urma regrupării sunt necesare pentru reabilitarea drumurilor judeţene grav afectate, iar începerea anotimpului friguros determină execuţia cât mai urgentă a lucrărilor de reabilitare a drumurilor.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă proiectul de ordine de zi al şedinţei.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de ordine de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da.


Se trece la unicul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2009.
Nu sunt observaţii.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul vicepreşedinte Sófalvi László pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da.

Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 11. decembrie 2009

 

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária