Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 22:21:28
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 26 noiembrie 2009

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 26 noiembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 618, din 19 noiembrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád – Secretarul judeţului Harghita, încă conform art. 10 din Legea 329/2009, personalul din aparatul propriu de specialitate şi din aparatul permanent ale Consiliului Judeţean Harghita (salariaţii CJHR) este în concediu fără plată.
Şedinţa este publică.
În prima parte a şedinţei sunt premiaţi elevii din judeţul Harghita care au participat la faza naţională a olimpiadelor.
La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Rafain Zoltán şi Lukács Vilmos, neanunţând motivul absenţei, acesta nu se cunoaşte şi urmează ca Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita sub coordonarea Secretarului judeţului să solicite celor doi consilieri depunerea unor acte de motivare a absenţei lor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Domnul consilier Kovács Árpád propune modificarea proiectului ordinii de zi astfel punctul 22 proiectul de hotărâre cu privire la completarea consiliului judeţean cu domnul Csillag PetruF să fie pus ca primul punct al ordinii de zi.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel propune modificarea proiectului ordinii de zi prin scoaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag şi gonfalon al judeţului Harghita şi modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 11/2004, privind aprobarea Statutului Judeţului Harghita. Rugămintea dumnealui a fost motivat prin faptul că nu a existat o consultare cu partea română, iar steagul propus nu cuprinde nimic reprezentativ pentru partea română.
Domnul consilier Hajdu Gábor nu este de acord cu propunerea de modificare făcută de reprezentantul fracţiunii PCM.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare a domnului Kovács Árpád privind aducerea în faţă a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu domnul Csillag Petru, consilier judeţean, modificarea nu a fost adoptată cu un cvorum de 11 de voturi Da, din 11 de voturi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare a domnului Glodeanu Cristinel pentru a scoate punctul 2 de pe ordinea de zi care nu a fost adoptată cu un cvorum de 10 voturi Da din 10 voturi (Glodeanu, Stoia, Árus, Vajna, Thamó, Simon, Kocs, Kovács, Papp, Tamás).
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilieri despre retragerea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, motivând decizia că nu s-au scurs cele 30 de zile pentru informare publică. Este vorba despre punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii plăţii terapiilor/serviciilor furnizate în Centrele de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc pentru beneficiari care nu au certificate de handicap.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de ordine de zi, varianta definitivată conform celor de mai sus, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 4 Nu, 6 Abtineri, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 noiembrie 2009.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor semnalează faptul că în procesul verbal este trecut greşit prezenţa consilierilor, şi acest lucru va fi corectat în cel mai scurt timp.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 noiembrie 2009, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag şi gonfalon al judeţului Harghita şi modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 11/2004, privind aprobarea Statutului Judeţului Harghita.
După opinia domnului consilier Árus Zsolt diferenţa dintre cele două streaguri care au fost supuse dezbaterii publice este minimă. Unul dintre streaguri a fost proiectat de domnul Kónya Ádám la cererea Consiliului Naţional Secuiesc, de aceea ar fi fost de cuviinţă consultarea familiei domnului Kónya Ádám.
Fracţiunea PCM a depus o propunere de modificare, a adus ca exemplu drapelul judeţului Covasna. Pe un fundal albastru cu o dungă aurie cu stema judeţului pe ea.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel îl roagă pe colegi să voteze împotriva proiectului de hotărâre. Opinia domnului consilier este, că aşa cum maghiarii doresc să fie reprezentaţi este la fel de normal ca şi românii din judeţ să fie reprezentaţi, să aibă simboluri care-i reprezintă.
Domnul consilier Csiki Csongor menţionează că acest steag este în sufletul secuimii de foarte mult timp. Nu a existat un steag al secuimii pentru că nu a existat Ţara Secuimii. Dacă nu dorim să lamentăm pe plan teoretic, primul pas este acela de a adopta acest steag ca steag oficial al judeţului. Domnul consilier a mai spus că maghiarimea din ţară niciodată nu a cerut loc în drapelul României.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor a făcut două comentarii. Primul în legătură cu afirmaţia domnului consilier Glodeanu Cristinel că nu s-ar afla elemente care reprezintă pe români în steag, s-a exemplificat cu stema României.
Al doilea comentariu s-a referit la stema judeţului, şi anume că marea majoritate a românilor creştini nu au nimic împotriva Sfântei Fecioare şi se regăsesc în ea.
Domnul consilier Glodeanu a răspuns că consultarea părţilor este prevăzută de lege. Dumnealui propune ca pe stema judeţului să figureze patriarhul Miron Cristea, născut în judeţul Harghita.
Domnul consilier Hajdu Gabor subliniază că acesta este un moment festiv, la care mulţi s-au aşteptat ca unul din simbolurile secuimii să fie recunoscut oficial. Este păcat că argumentarea s-a făcut pe linia argumentelor de partid. Acest simbol este cunoscut din 1601 când voievodul Székely Mózes l-a folosit. Adoptând acest proiect de hotărâre vom putea folosi drapelul fără să ne înfăţişăm cu poliţia, jandarmeria şi serviciile secrete.
Domnul consilier Thamó Csaba propune modificarea proiectului de hotărâre în felul următor: pe un fundal albastru cu o dungă aurie să fie pusă stema judeţului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba nu este de acord cu propunerea de modificare, pentru că stema judeţului nu este încă adoptată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare făcută de consilierul Thamó Csaba, care nu se adoptă cu 8 voturi Da, 17 Nu şi 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că articolul 2 va fi reformulat în felul următor: Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.11/2004, privind aprobarea Statutului judeţului Harghita, Capitolul XVII ”Alte informaţii cu caracter general” alineatul 3 privind „Descrierea steagului” din cadrul titlului „Stema judeţului Harghita”, conform anexei care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre adoptare varianta tradiţională, cunoscută ca steagul secuiesc, folosită şi ca steag al Consiliului Naţional Secuiesc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag şi gonfalon al judeţului Harghita şi modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 11/2004, privind aprobarea Statutului Judeţului Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 7 Abţineri, 3 Nu din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009 şi aprobarea unor virări de credite bugetare.
Domnul consilier Árus Zsolt semnalează faptul că nu a primit din timp proiectele de hotărâri, şi îl roagă pe colegi să nu voteze.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 5 Nu, 5 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 2 Nu, 7 Abţineri din 26 de voturi.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 3 Nu, 7 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 26 de voturi.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 26 de voturi.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 26 de voturi.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 10 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 10 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 10 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 10 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da, 1 Nu, 10 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 24 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 25 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 26 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 27 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 28 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 29 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Articolul 30 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a 20% din sumele aferente cotei 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2009.
Domnul consilier Thamó Csaba protestează în numele PCM-ului, că localităţile care au primari PCM sunt discriminate prin acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 8 Nu, 2 Abţineri din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor şi mijloacelor tehnice achiziţionate de Consiliul Judeţean Harghita cu scopul accelerării procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari,
Pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre este nevoie de o majoritate de 2/3, iar iniţiatorul acceptă precizările din reportul de specialitate al Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice.
Domnul consilier Kovács Árpád îl roagă pe colegii săi din fracţiunea PCM să voteze cu DA.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel are rugămintea ca la fiecare şedinţă de consiliu, consilierii să primească o informare unde au fost date şi cum au fost date echipamentele.
Domnul consilier Árus Zsolt a spus că a fost jignit de către domnul preşedinte Borboly Csaba prin faptul că a afirmat lucruri ce nu a spus dumnealui.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna noiembrie 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2009 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita.
Domnul consilier Árus Zsolt este de părere că sumele pentru cultele religioase trebuiau împărţite mai devreme şi că ar fi echitabil sprijinirea acelor biserici care nu sunt sprijinite de stat. Dumnealui propune ca suma de 10 mii de lei alocată bisericii ortodoxe să fie regrupată pentru construirea bisericii Sf. Ştefan din Gheorgheni.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor informează pe colegi că dezbaterile cu reprezentanţii cultelor era o dezbatere în mai multe trepte, de aproape jumătate de an.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel consideră că este vorba despre un proiect care poate fi sprijinit de Consiliul Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde domnului Árus Zsolt că o parte din banii alocaţi acum au fost incluse în buget în trimestrul patru, bisericile ştiu acest lucru.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor informează pe colegi că în urma unei solicitări primite de la Avrămeşti suma de 400 de mii de lei se modifică la 407 mii de lei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot cu modificarea de maia sus acceptat de iniţiatorul vicepreşedinte Petres Sándor, proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2009 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 155/2009 privind aprobarea derulării Programului Dreptul pentru toţi al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita în vederea reorganizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, din 27 de voturi.
Rezultatul votului secret:
Dl. Borboly Csaba 21 de voturi Da, 3 Nu, 2 voturi anulate.
Dl. Egyed Árpád 24 de voturi Da, 2 voturi anulate.
Dl. Gábor László 24 de voturi Da, 2 voturi anulate.
Dl. Birta Antal 23 de voturi Da, 1 Nu, 2 voturi anulate.
Dl. Orbán Béla 24 de voturi Da, 2 voturi anulate.
Dl. Moldovan Iosif 24 de voturi Da, 2 voturi anulate.
D-na. Fülöp Otilia 23 de voturi Da, 1 Nu, 2 voturi anulate.
D-na. Romfeld Mária Magdolna 22 de voturi Da, 2 Nu, 2 voturi anulate.
Domnul consilier Árus Zsolt cere introducerea în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita a definiţiei noţiunii de „modificare de fond”.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor informează, că iniţiatorul, potrivit regulamentului, are anumite drepturi şi posibilităţi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 155/2009 privind aprobarea derulării Programului Dreptul pentru toţi al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.28/2009 privind contribuţia lunară a beneficiarilor, internaţi în centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, din 17 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 232/2008 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a Hotărârii nr. 29/2009 privind acordarea indemnizaţiei de şedinţă membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, din 17 de voturi.
Rezultatul votului secret: Dl. Péter András 25 de voturi Da, 1 vot anulat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor Case de tip familial pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tineri care urmează să părăsească sistemul de protecţie al copilului şi a modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrelor de plasament de tip familial şi a anexelor nr. 1-3 ale acestuia.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării programului Forumul prestatorilor de servicii sociale „Valoare sau povară?” - Situaţia tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului în Ţinutul Secuiesc pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, din 23 de voturi.
După închiderea votării, domnul consilier Glodeanu Cristinel cere ca în denumirea proiectului de hotărâre Ţinutul Secuiesc să fie înlocuit cu judeţul Harghita.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu suma de 114.480 lei, reprezentând sponsorizare din partea Fundaţiei pentru Şcoală în baza contractului de sponsorizare nr. 674 /2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, din 23 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 207/2009 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programul Operational Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, din 23 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice „Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata”.
Doamna consilier Papp Kincses Emese consideră că este o iniţiativă de mare importanţă. Monumentul este o valoare existentă, nu putem construi monumente, de aceea doamna cosilier consideră ridicolă şi cere corectarea următoarelor: “eliberării autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru monumente istorice”. A mai precizat că este necesară colaborarea cu autorităţile de stat.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor o informează pe doamna consilier Papp Kincses Emese că la orice intervenţie este nevoie de autorizaţie de construcţie, şi aceasta este denumirea autorizaţiei.
Părerea doamnei consilier Kocs Ilona a fost că în timpul recesiunii nu este benefică înfiinţarea de noi locuri de muncă plătite de la buget.
Domnul preşedinte Borboly Csaba o informează pe doamna consilier Kocs Ilona că pentru această activitate s-au obţinut deja sume importante din proiecte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 26 de voturi.
Rezultatul votului secret: D-na Túros Eszter 24 de voturi Da, 2 voturi anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita,
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu condiţia primirii avizului şi în scris. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 156/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2009.
Iniţiatorul acceptă precizările din raportul de specialitate al Direcţiei juridică de autoritate tutelară şi informaţii publice.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere din 25 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2009 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, din 25 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu dl. Csillag Petru, consilier judeţean.
În urma verificării documentelor depuse, comisia de validare a constatat că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului domnului Csillag Petru.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot deschis validarea mandatului de consilier al d-lui Csillag Petru care nu a fost validat cu cele 10 voturi Da, din 10 voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de director – redactor şef al Editurii ”Hargita Népe”, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, al domnului Isán István Csongor.
Doamna consilier Papp Kincses Emese ar fi aşteptat un raport detaliat din partea domnului Isán István Csongor.
Opinia domnului consilier Becze István este că ziarul este din ce în ce mai bun şi se vede că din acea cale care ducea spre faliment a fost readus.
Domnul consilier Hajdu Gábor subliniază succesul ziarului ”Hargita Népe”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 9 Nu din 26 de voturi.
Rezultatul votului secret: Dl. Isán István Csongor 17 de voturi Da, 4 Nu, 4 voturi anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, al Direcţiei Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Harghita, respectiv al Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 2 Nu, 2 Abţineri din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 191/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare, referitor la proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita” prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03.
Iniţiatorul acceptă propunerile de reformulare care nu sunt modificări de fond, ale domnului consilier Árus Zsolt.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale”, cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da, 2 Nu, 7 Abţineri din 25 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita, la managementul şi implementarea proiectului „Eficientizarea serviciilor descentralizate în judeţul Harghita” , finanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /desconcentrate din cele trei sectoare prioritare, şi asumării obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri din 25 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Eficientizarea administraţiei în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita” finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice ”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri din 25 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.141/2009 prin care s-a aprobat cooperarea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel” din Gheorgheni şi Asociaţia Microregională de Dezvoltare „Alcsik” în vederea realizării programelor „Zilele ecvestre” pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de19 de voturi Da, 7 Abţineri din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 49/2006 privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a imobilului situat în localitatea Tulgheş, Pavilionul nr. 31 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 5 Abţineri din 27 de voturi.

La punctul Diverse domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt vizitele efectuate la Siófok, Ungaria şi în Germania.
Doamna consilier Kocs Ilona critică modul de comportare al grupului UDMR.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 26. noiembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária