Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 11:39:01
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 17 decembrie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 17 decembrie 2010
Subiectul şedinţei
-Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR


Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1535/2010, din 09 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinta ordinară, salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Bende Sándor şi Lukács Vilmos urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi.
Rezultatul votului: 18 Da, Abţineri 1

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal.
Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010 care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că consultările se fac încă din luna august cu fiecare asociaţie şi organizaţiile fermierilor cu implicarea specialiştilor.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt face observaţia că ar fi fost bine ca completul să primească din timp materialul.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că consultările s-au început din august şi mulţi colegi indiferent de apartenenţa politică, au venit cu propuneri în ceea ce priveşte strategia, şi fiecare propunere a fost inclusă în strategie.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că este foarte important ca asigurarea calităţii produselor secuieşti să fie permanentă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2011 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă”- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita, finanţat din cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” al Ministerului Mediului şi Pădurilor;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă”- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu a primit materialul referitor la studiul de fezabilitate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Editura Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, Abţineri 2.
Domnul preşedinte Borboly Csaba urează pentru ambii manageri o muncă cu succes.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana”;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu are sens să se voteze mai întâi de textul hotărârii şi după aceea respectiva hotărâre să fie modificată prin includerea unui nume.
Deasemenea conform raportului juridic trebuie şters din preambul o referire la un text de lege.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András propune pe doamna consilier Kocs Ilona în Consiliul de administraţie al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii “Sfânta Ana” din partea fracţiunii PCM.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, Abţineri 1.
Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán consideră că aceste consilii vor avea o viaţă scurtă deoarece a apărut noua lege a educaţiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că trebuie elaborat bugetul şi înainte de aceasta consiliile de administraţie trebuie să lucreze chiar dacă vor funcţiona doar o săptămână.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona întreabă de ce este propusă în zona Ciuc şi nu în zona Odorhei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba cere clarificarea situaţiei cu conducătorii de fracţiuni.
Rezultatul votului secret: Kocs Ilona 20 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Bilbor;
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune în Consiliul de administarţie din cadrul Şcolii Speciale Bilbor pe doamna consilier Stoia Sabina.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, Abţineri 1.
Rezultatul votului secret: Stoia Sabina 24 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Ocland;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, Abţineri 1.
Rezultatul votului secret: Tordai Árpád 24 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Harghita, respectiv al Camerei Agricole al judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da.


Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 al Consiliului Judeţan Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare;
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că vor mai fi modificări în ianuarie în legătură cu acest proiect de hotărâre
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că în proiectul de hotărâre sunt cuprinse lucruri ilogice.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András propune stabilirea unei date pentru dezbaterea regulamentului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune data de 13 ianuarie 2011 pentru întâlnirea cu şefii de fracţiune.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 229/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că rolul Consiliului Judeţean ar fi crearea condiţiilor optime pentru întreprinzători.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în domeniile importante pentru dezvoltarea judeţului organizaţiile pot fi sprijinte prin plata cotizaţiei, şi acest lucru a fost cerut de către asociaţiile întreprinzătorilor.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere ca şi partea de nord al judeţului să fie sprijintă în acest sens pentru a putea face o strategie.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că trebuie consolidată sistemul proiectelor, şi cere programarea unei dezbateri, înaintea adoptarea bugetului, în legătură cu modalitatea acordării banilor publici ca sprijin pentru diferite sectoare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba cere ca toate propunerile în legătură cu programele şi proiecte să fie trimise până în data de 31 decembrie 2010. Dacă săptămâna viitoare se adoptă în Parlament bugetul pentru anul 2011, atunci în ianuarie 2011 se poate adopta deja bugetul Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt întreabă că de ce trebuie să cotizeze un membru de onoare unei organizaţii, dacă efectiv nu poate da acei bani organizaţiei respective.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Domnul consilier judeţean Bondor István citeşte rezultatul votului secret. Toţi candidaţii au primit voturile necesare.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna decembrie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al statului Român şi din administraţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alipirii terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, înscrise în CF nr. 50530 şi 50531 comuna Frumoasa;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita”- „Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete”;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că fiecare consilier trebuie să primească din timp toate documentele aferente unui proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 4 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.302, privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse

Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă”- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, finanţat din cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” al Ministerului Mediului şi Pădurilor;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă”- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier judeţean Rafain Zoltán, care prezintă situaţia creată de includerea unor zone noi în reţeaua Natura 2000.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că produsele provenite de pe terenurile incluse în reţeaua Natura 2000 pot fi valorificate mai bine pe piaţă. Deasemenea precizează că noua delimitare afectează terenul de 15 ha de pe lângă râul Mureş, proprietate al Consiliului Judeţean Harghita unde urmează să fie construită depozitul pentru managementul deşeurilor.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită informarea în legătură cu plata tuturor cotizaţiilor plătite către asociaţii.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel roagă Consiliul Judeţean şi Comisia de specialitatea pentru luarea unei poziţii în legătură cu diversificarea ofertei educaţionale în judeţul Harghita. Modalitatea în care elevul are posibilitatea de a-şi alege profilul la care va învăţa este din ce în ce mai restrâns în judeţul Harghita. Copii care vor să înveţe în limba română, în afara de filiera teoretică de la Octavian Goga nu mai au altă variantă pe profil tehnologic.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că astfel de probleme trebuie discutate în cadrul comisiei de învăţământ cu participarea Inspectoratului şcolar general şi se vor găsi modalităţi de rezolvare a acestor probleme.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpad András precizează că sprijină formularea unei petiţii în legătură cu includerea terenurilor in aria de protectie al natura 2000.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot imputernicirea presedintelui CJH pentru trimiterea unei petiţii către Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Împuternicirea preşedintelui consiliului judeţean în acest sens a fost votată de majoritate.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere sprijinul fracţiunii UDMR pentru modificarea sistemului de depunere a proiectelor la Consiliul Judeţean Harghita.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că orice propunere de îmbunătăţire al sistemului de proiecte este binevenită.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László informează că între data de 05-07 decembrie 2010 a participat la o întâlnire cu reprezentanţii Consiliului Judetean Hajdu Bihar Ungaria, unde s-a discutat despre programele comune pentru anul 2011.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László mulţumeşte pentru participare şi închide şedinţa.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2010 cu număr de înregistrare 28343/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


Miercurea Ciuc, 21 decembrie 2010

 

Preşedinte
Borboly Csaba 

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Balla Péter
Consilier juridic

 

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:22