Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 21 iulie 2024 00:30:09
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 29 octombrie 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 29 octombrie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. VAJNA EMERIC PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1407/2010, din 21 octombrie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Szentes Antal, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinta ordinară, salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă doamna Romfeld Maria Magdolna director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Se scoate un punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune includerea la Diverse a două proiecte de hotărâri:
a.) Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Harghita în vederea derulării ”Cupei de handbal al Consiliului Judeţean Harghita” respectiv cu Asociaţia Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării ”Fotbal 2010-Consiliul Judeţean Harghita”

b.) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind
unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea
Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că la Diverse nu pot fi incluse proiecte de hotărâri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot includerea pe ordinea de zi, la Diverse, al proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Harghita în vederea derulării ”Cupei de handbal al Consiliului Judeţean Harghita” respectiv cu Asociaţia Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării ”Fotbal 2010-Consiliul Judeţean Harghita”.
Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot includerea pe ordinea de zi al poiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş
Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 octombrie 2010
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal care este votat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către dl director Gábor László.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă în detaliu investiţiile în domeniul contrucţiei şi reparaţiilor de drumuri.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că s-au făcut prea multe modificări în materia proiectului de hotărâri.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că se fac demersuri pentru rezolvarea situaţiei în legătură cu drumul spre Bilbor, şi este un lucru îmbucurător că se ajunge la asfaltarea unei porţiuni de drum spre Bilbor. Domnul consilier întreabă de situaţia lucrărilor pe drumurile DC 68 şi DC 67.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în anul 2010 nu s-au primit fonduri pentru drumurile comunale, dar Guvernul va lansa la anul Programul 10000 de km drumuri locale si judetene, şi cere intervenţia dlui consilier Glodeanu Cristinel ca primăria Subcetate să pregătească proiectul şi documentaţia până la apariţia programului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte domnului vicepreşedinte Sófalvi László şi echipei de la Direcţia Drumuri judeţene pentru lucrările executate în anul 2010 în ciuda situaţiei economice nefavorabile actuale.
Domnul consilier judeţean Demény Gábor prezintă câteva aspecte în legătură cu starea drumurilor judeţene.

Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi votat pe articole şi în final în întregime.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 2 Nu, 5 Abţineri
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 7 Abţineri
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 2 Nu, 6 Abţineri
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 7 Abţineri
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 7 Abţineri
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu, 7 Abţineri
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 4 Abţineri
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 5 Abţineri
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 5 Abţineri
Articolul 24 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 4 Abţineri
Articolul 25 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 4 Abţineri
Articolul 26 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 5 Abţineri
Articolul 27 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 28 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba în întregime şi votat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului „Analiza de Impact a Implementării Proiectului TEAM”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Abţineri.
Doamna consilier judeţean Papp Kinces Emese consideră că sunt multe greşeli de ortografie în materialul distribuit consilierilor în legătură cu acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizeză că studiul a fost tradus din limba română de un traducător autorizat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare oraşului Bălan a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situate în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situate în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghitei nr. 98, identificate prin C.F. nr. 52449, 52442 respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea public a statului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a lucrărilor de “Reparaţii capital bloc alimentar – Etapa II la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş” aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Harghita aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita respectiv Spitalul de Urgenţă Miercurea Ciuc precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a propus vânzarea locuinţelor de bloc şi amenajarea în locul acestora a unor case de locuit pentru plasarea copiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei şi al Legitimaţiei de Control.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că autobuzele care fac obiectul controlului vor fi controlate şi amendate dacă nu vor respecta condiţiile necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că autoritatea drumurilor publice împreună cu poliţia rutieră sunt în măsură să controleze autobuzele şi societăţile de transport de persoane ar trebui să fie notificaţi pentru a respecta prevederile legale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că aceste societăţi au fost notificate de destule ori, dar nu s-au făcut progrese, de aceea este nevoie şi de intervenţia Consiliului Judeţean Harghita chiar dacă nu se rezolvă în totalitate problema.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că este o initiaţivă bună, precizează că trebuie luate măsuri pentru protejarea drumurilor judeţene nou asfaltate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în ceea ce priveşte măsurarea camioanelor, trebuiau micşorate cotele pentru consumul de benzină a masinilor Consiliului Judeţean Harghita.
Dacă începând de anul viitor poliţia locală va intra sub autoritatea consiliilor locale se vor face mai multe demersuri în acest sens.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că reducerea cotei de benzină nu influenţează controlul pe drumurile judeţene.
Domnul consilier judeţean Hajdú Gábor solicită să fie făcute modificări în textul procesului verbal de constatare în sensul ca să fie trecută şi calitatea agentului constatator.
Domnul preşedinte Borboly Csaba acceptă iniţiativa şi proiectul de hotărâre se modifică în acest sens.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează ca pentru a putea efectua control pe drumurile judeţene angajaţii trebuie să se deplaseze la drumul respectiv, ca urmare reducerea cotei de consum al benzinei afectează controlul pe drumurile judeţene.
Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba şi este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliul Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene “Kájoni János”
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 119/2010 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 24/2010 al Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 2 Nu, Abţineri 3.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobarea componenţei consiliului de administraţie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 2.
Rezultatul votului secret pentru numirea unei persoane în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita : Bors Béla 26 voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 283/2009 privind înfiinţarea instituţiei publice ”Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata”, cu modificările ulterioare
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de24 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Rezultatul votului secret pentru aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al “Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata” :
Miklóssy Enikő 24 de voturi Da
Pálffy Domokos 23 de voturi Da
Fülöp Ottilia 26 de voturi Da
Túros Eszter 26 de voturi Da
Fazakas Noémi 26 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita, precum şi completarea Consiliului de administraţie prin numirea d-lui Kiss Tivadar ca reprezentant al angajaţilor Serviciului Salvamont, care are calitatea de şef de formaţie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 1.
Rezultatul votului secret pentru numirea unei persoane în Consiliul de administraţie al Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita :
Kiss Tivadar 26 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2009 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, Abţineri 2.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona propune pe domnul Beder Tibor din partea PCM ca reprezentant în Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita.
Rezultatul votului secret pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita
Beder Tibor 21 de voturi Da
Rácz Árpád 22 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării concursului “Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita” pentru anul 2011
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2010 privind acordarea premiiilor ocazionate de desfăşurarea concursului “Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita” pentru anul 2010
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 1
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei pentru evaluarea şi adjudecarea rezultatelor obţinute de către participanţi la concursul “Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita”
Sófalvi László 22 de voturi Da
Bende Sándor 24 de voturi Da
Hajdu Gábor 22 de voturi Da
Süveg Éva 25 de voturi Da
Chiorean Adrian 24 de voturi Da
Fülöp Otilia 25 de voturi Da
Kovásznai Sándor 24 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 52/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Dezbateri tematice la Consiliul Judeţean Harghita” pe anul 2010.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna octombrie 2010
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Palladis Ars în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor”
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 207/2009 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programului Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării achiziţiei aparturii de radiodiagnostic mobil cu amplificator de imagine pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Domnul consilier judeţean Csiki Csongor prezintă detaliile aparaturii ce urmează a fi achiziţionat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Consiliul Judeţean Harghita suportă doar 4 % din preţ.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc” pe anul 2010
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, Abţineri 2.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 42/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Strategia în domeniul sportului” pentru judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că anul acesta sprijinul pentru sport a fost dublată şi asociaţiile şi cluburile de sport aşteaptă un sprijin mai bun din partea Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere includerea în strategie sprijinirea şcolii Bányai János, singura şcoală ce are clasă de sport la nivel liceal.
Domnul preşedinte Borboly Csaba acceptă iniţiativa, sprijinirea şcolii respective va fi inclusă în strategie.
Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba şi adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de “Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2010
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că proiectele au fost selectate în funcţie de starea monumentelor şi aspectele principale de intervenţie.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu se poate înţelege modalitatea de acordare a punctelor în anexa proiectului de hotărâri.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că trebuie avute în vedere mai multe aspecte, dacă proiectul depus este fezabil sau valoarea acestuia. La puncture trebuie atinsă punctajul minim de 25 de puncte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea contractării de către Consiliul Judeţean Harghita a unei datorii publice locale prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, pentru finanţarea unor investiţii publice de interes judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre care a fost prezentat şi la fiecare şedinţă de fracţiune.
Două investiţii majore ar putea fi finanţate prin emisiunile de obligaţiuni, parcul agroindustrial în comuna Siculeni şi lărgirea spitalului judeţean.
Dacă se realizează, aceste două investiţii vor genera profit pe termen lung.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu sunt suficiente date, expuneri de motive, strategii şi consideră că Guvernul nu va garanta o astfel de investiţie în judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că acum se votează doar pentru începerea procesului de negociere.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 2 Nu, Abţineri 2

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, Abţineri 1

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de manager al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita
Birta Antal 22 de voturi Da
Dósa Szilárd 22 de voturi Da
Miklóssy Enikő 22 de voturi Da
Ádám Ágnes 22 de voturi Da
Hajdú Gábor 22 de voturi Da
Ferencz S. Alpár 22 de voturi Da
Isán Csongor 22 de voturi Da
Bondor István 22 de voturi Da
Beder Tibor 22 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita
Gábor László 23 de voturi Da
Szebeni Erika 23 de voturi Da
Péterffy Ágnes 23 de voturi Da
Tordai Árpád 22 de voturi Da
Tövissy Zsolt 22 de voturi Da
Rafain Zoltán 22 de voturi Da
Becze István 21 de voturi Da
Benedek Székedi Sándor 22 de voturi Da
Gergely András 23 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea secretariatului pentru Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita
György Enikő 24 de voturi Da
Kajtár Zsuzsa 24 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu

Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”
Zonda Erika 22 de voturi Da
Dósa Erika 23 de voturi Da
Székely Kinga 23 de voturi Da
Kozma Mária 22 de voturi Da
Hajdú Áron 23 de voturi Da
Rácz Árpád 20 de voturi Da
Gergely András 22 de voturi Da
Gyarmati Zsolt 22 de voturi Da
Bajna György 23 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”
Bors Béla 24 de voturi Da
Keresztes Melinda 24 de voturi Da
Császár István 24 de voturi Da
Mezei Ildikó 24 de voturi Da
Szentes Antal 23 de voturi Da
Burus Botond 23 de voturi Da
Glodeanu Cristinel 24 de voturi Da
Bíró Zoltán 24 de voturi Da
Lukács Éva 24 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea secretariatului pentru Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”
Ráduly Mária 22 de voturi Da
Kurkó Katalin 22 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu, Abţineri 2
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea
Lukács Levente 23 de voturi Da
Kopacz Emőke 23 de voturi Da
Kiss Timea 23 de voturi Da
Márton Árpád 23 de voturi Da
Gál Szabolcs 23 de voturi Da
Mezei Ildikó 23 de voturi Da
Magyari Vencel 23 de voturi Da
Tövisi Zsolt 22 de voturi Da
Burus Botond 21 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea
Romfeld Mária Magdolna 23 de voturi Da
Ciuche Andrea 24 de voturi Da
Imre Beáta 24 de voturi Da
Hajdú Áron 23 de voturi Da
Gáspár Izabella 24 de voturi Da
Györgypál László 23 de voturi Da
Bálint Csilla 24 de voturi Da
Haáz Sándor 24 de voturi Da
Bende Sándor 23 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru numirea secretariatului pentru Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea
Gál Katalin 25 de voturi Da
Mihálydeák Klára 26 de voturi Da
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Judeţeană de Handbal Harghita în vederea derulării ”Cupei de handbal al Consiliului Judeţean Harghita” respectiv cu Asociaţia Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării ”Fotbal 2010-Consiliul Judeţean Harghita”
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că bugetul programului „Fotbal 2010’’ al Consiliului Judeţean Harghita se majorează cu 5000 lei până la valoarea de 7000 lei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu.
Rezultatul votului secret pentru numirea unui reprezentant în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc
Kiss Gyöngyi 17 de voturi Da

Rezultatul votului secret pentru numirea unui reprezentant în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş
Moldovan Marius 26 de voturi Da

La Diverse domnul preşedinte Borboly Csaba informează că a participat la Kecskemet Ungaria la şedinţa de constituire al noului consiliu.
De asemenea precizează că de la ora 15.00 consilierii sunt aşteptaţi la Livezi Ciuc la predarea unei porţiuni de drum asfaltat.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că a depus un proiect de hotătâre în legătură cu introducerea procedurii electronice a votului secret şi cere includerea acestuia pe ordinea de zi a şedinţei următoarea.
Domnul consilier judeţean Vajna Imre anunţă ieşirea lui din PCM începând cu 01 noiembrie, ca urmare renunţarea la toate funcţiile deţinute şi deasemenea renunţă la calitatea sa de consilier judeţean.
Mulţumeste tuturor pentru răbdare şi amabilitate şi asigură de sprijinul său în continuare faţă de Consiliul Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte pentru munca domnului consilier Vajna Imre şi îşi exprimă speranţa într-o colaborare viitoare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune luarea unei pauze până ce se încheie procedura voturilor secrete.
Şedinţa se reia după pauză, domnul consilier judeţean Bondor István anunţă rezultatul voturilor secrete.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2010 cu număr de înregistrare 23311/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 05 noiembrie 2010.

 

Borboly Csaba 
Preşedinte 

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef Birou 
Tankó Éva

Întocmit,

Balla Péter
Consilier juridic

 

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:23