Gazdaság
 
Gazdasági helyzetkép
 
A 2009-es évben nyilvántartott 10 330 mérlegköteles cégből 7817 volt azok száma, melyek letették év végi könyvelési kimutatásaikat.
2009-ben a megyében létrehozott profit 442,4 millió lej, a veszteség 194,1 millió lej. A pénzügyi jelentést elkészítő cégek 49 557 személyt foglalkoztattak.
 
1. táblázat: A Hargita megyei vállalkozások helyzete, nagyságrendi csoportok szerint 2009-ben
 
- érték: mil. lej -
Csoport
Vállalkozás
Üzleti forgalom
Bruttó profit
Bruttó veszteség
Alkalmazott
 
Szám
%
Érték
%
Érték
%
Érték
%
Szám
%
Mikrovállalkozás
6 963
89,08
1 576,9
24,11
120,7
27,27
79,8
41,12
13 664
27,27
Kisvállalkozás
715
9,15
2 059,5
31,49
106,4
24,04
30,3
15,62
14 340
28,94
Közepes vállalkozás
121
1,55
1 562,5
23,89
103,4
23,37
49,2
25,36
11 561
23,33
Nagyvállalkozás
16
0,20
771,6
11,80
46,3
10,46
34,7
17,90
6 917
13,96
Nagyon nagy vállalkozás
2
0,03
569,5
8,71
65,7
14,86
0
0,00
3 075
6,20
ÖSSZESEN
7 817
100
6 539,9
100
442,4
100
194,1
100
49 557
100
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
A kis- és középvállalkozások létrehozására és fejlesztésére vonatkozó 2004. évi 346-os számú törvény alapján a vállalkozásokat a következő csoportokba sorolják:
  • mikrovállalkozások (maximum 9 alkalmazott, az üzleti forgalom vagy eszközök értéke kevesebb mint 2 millió euró): a megyében működő vállalkozások 89,08%-a, az üzleti forgalom értéke 1576,9 millió lej, az alkalmazottak száma 13 664 személy;
  • kisvállalkozások (10–49 alkalmazott, az üzleti forgalom vagy eszközök értéke kevesebb mint 10 millió euró): a megyében működő vállalkozások 9,15%-a, üzleti forgalmuk értéke 2059,5 millió lej, az alkalmazottak száma 14 340 személy; 
  • közepes vállalkozások (50–249 alkalmazott, az üzleti forgalom vagy eszközök értéke kevesebb mint 50 millió euró): a megyében működő vállalkozások 1,55%-a, üzleti forgalmuk értéke 1562,5 millió lej, az alkalmazottak száma 11 561 személy;
  • nagyvállalkozások (250–999 alkalmazott): a vállalkozások 0,20%-a, üzleti forgalmuk értéke 771,6 millió lej, az alkalmazottak száma 6917 személy; 
  • nagyon nagy vállalkozások (1000 alkalmazott fölött): a vállalkozások 0,03%-a, az üzleti forgalom értéke 569,5 millió lej, és az alkalmazottak száma 3075 személy.
 1.1 ábra Vállalkozások nagyságrend és üzleti forgalom szerinti bemutatása
 A 6539,9 millió lejes üzleti forgalom jelentős részét a kisvállalkozások (31,49%), mikrovállalkozások (24,11%), közepes vállalkozások (23,89%) valósították meg. A nagy és nagyon nagy vállalkozások együttes üzleti forgalma 20,51%-a az összforgalomnak. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a megyeszinten elért üzleti forgalom jelentős része a kisebb vállalkozások érdeme.
 
1.2 ábra Vállalkozások nagyságrend és profit szerinti bemutatása
 A 442,4 millió lejes profit jelentős részét a mikrosvállalkozások (27,27), kisvállalkozások (24,04%), közepes vállalkozások (23,379%) valósították meg A nagy és nagyon nagy vállalkozások által megvalósított eredmény az összprofit 25,32%-a. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a megyeszinten megvalósított profit kisebb vállalkozások érdeme.
 
1.3 ábra Vállalkozások nagyságrend és alkalmazottak száma szerinti bemutatása
 A 2009-es év eredménye 49 557 alkalmazott munkájának a gyümölcse. A legtöbb alkalmazottat a kisvállalkozások (28,94%), mikrovállalkozások (27,57%), közepes vállalkozások (23,33%) foglalkoztatták. A nagy és nagyon nagy vállalkozások 9992 (20,16% ) személy számára biztosítottak munkahelyet. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a munkahelyteremtés nagyrészt a kisebb vállalkozások érdeme.
 
2. táblázat A Hargita megyei vállalkozások száma 2007–2009 között
 
- érték: szám -
 
2007
2008
2009
Mikrovállalkozások
7 846
8 426
6 963
Kisvállalkozások
875
895
715
Középvállalkozások
156
157
121
Nagyvállalkozások
18
20
16
Nagyon nagy vállalkozások
3
2
2
Összesen
8898
9500
7817
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
2.1 ábra A Hargita megyei vállalkozások számának változása 2007–2009 között
A 2008-as szinthez viszonyítva 2009-ben 1683-mal csökkent a működő vállalkozások száma, a gazdasági válság hatására nagyon sok kis-, közepes és mikrovállalkozás felfüggesztette tevékenységét.
 
3. táblázat A Hargita megyei vállalkozások üzleti forgalma 2007–2009 között
 
- érték: lej -
 
2007
2008
2009
Mikrovállalkozások
1 669 552 557
1 875 015 025
1 576 879 152
Kisvállalkozások
2 166 494 064
2 662 329 815
2 059 510 254
Középvállalkozások
1 832 270 222
2 046 507 749
1 562 500 698
Nagyvállalkozások
895 537 598
1 182 779 176
771 555 108
Nagyon nagy vállalkozások
403 162 991
451 959 422
569 480 023
Összesen
6 967 017 432
8 218 591 187
6 539 925 232
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
3.1 ábra A Hargita megyei vállalkozások üzleti forgalma 2007–2009 között
Jelentős visszaesés tapasztalható a vállalkozások üzleti forgalmában, 2008-hoz viszonyítva 2009-ben az üzleti forgalom 1678,7 millió lejjel volt kevesebb, a forgalom csökkenése leginkább a kis-, közepes és mikrovállalkozások esetében nagymértékű.
 
4. táblázat A Hargita megyei vállalkozások profitja 2007–2009 között
 
- érték: lej -
 
2007
2008
2009
Mikrovállalkozások
155 860 016
138 416 682
120 659 982
Kisvállalkozások
116 153 446
107 444 482
106 370 666
Középvállalkozások
111 030 353
92 697 552
103 380 251
Nagyvállalkozások
16 479 814
26 390 567
46 294 184
Nagyon nagy vállalkozások
33 113 746
7 954 483
65 729 993
Összesen
432 637 375
372 903 766
442 435 076
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
4.1 ábra A Hargita megyei vállalkozások profitja 2007–2009 között
 A vállalkozások által megvalósított profit összértéke 2009-ben a 2008-as szinthez viszonyítva 69,5 millió lejjel növekedett, ami főként a nagy és nagyon nagy vállalatok megvalósítása, miközben a a kis-, közepes és mikrovállalkozások esetében visszaesés tapasztalható.
 
5. táblázat A Hargita megyei alkalmazottak száma 2007–2009 között
 
- érték: szám -
 
2007
2008
2009
Mikrovállalkozások
15 665
16 487
13 664
Kisvállalkozások
17 399
18 075
14 340
Középvállalkozások
15 221
15 335
11 561
Nagyvállalkozások
8 142
8 945
6 917
Nagyon nagy vállalkozások
4 746
3 350
3 075
Összesen
61 173
62 192
49 557
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
5.1 ábra A Hargita megyei alkalmazottak száma 2007–2009 között
 2007-hez viszonyítva 2008-ban nőtt a foglalkoztatottak száma, de év végén már érezhető volt a válság a munkaerőpiacon, ami 2009 folyamán tetőződött, 12.635-el csökkent a vállalkozói szféréban dolgozók száma.
 
6. táblázat A Hargita megyei alkalmazottak száma 2007–2009 között
 
- érték: % -
 
2007
2008
2009
Munkanélküliségi ráta
5,1
6,5
10,6
Forrás: Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
 6.1 ábra A Hargita megyei munkanélküliség változása 2007–2009 között
A gazdasági válság hatására Hargita megyében a munkanélküliségi ráta 2009-ben az országos 7,8%-os átlagnál nagyobb mértékben növekedett, elérve a 10,6%-ot, miközben nemcsak országos szinten, hanem világszerte súlyosbodott a helyzet a munkaerőpiacon.
Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, május»
hkscpsv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774