Economie

Situaţia economică a judeţului Harghita

La nivelul anului 2009 în judeţul Harghita 7.817 firme şi au depus bilanţul contabil în conformitate cu OMFP 3055/2008din cei 10.330 agenţi existenţi în evidenţă.

Profitul realizat în anul 2009 a fost de 442.4 milioane lei, pierderea realizată a fost de de 194,1 milioane lei. Societăţile care au depus bilanţ contabil au avut 49.557de salariaţi.

Tabel nr. 1 Situaţia firmelor din judeţul Harghita, pe grupe de mărime, pe anul 2008

- valoare: mil. lei -

Grupa

Societăţi

Cifra de afaceri

Profit brut

Pierderi brute

Salariaţi

 

Nr.

%

Val.

%

Val.

%

Val.

%

Nr.

%

Microîntreprinderi

6 963

89,08

1 576,9

24,11

120,7

27,27

79,8

41,12

13 664

27,27

Întreprinderi mici

715

9,15

2 059,5

31,49

106,4

24,04

30,3

15,62

14 340

28,94

Întreprinderi mijlocii

121

1,55

1 562,5

23,89

103,4

23,37

49,2

25,36

11 561

23,33

Întreprinderi mari

16

0,20

771,6

11,80

46,3

10,46

34,7

17,90

6 917

13,96

Întreprinderi foarte mari

2

0,03

569,5

8,71

65,7

14,86

0

0,00

3 075

6,20

TOTAL

7 817

100

6 539,9

100

442,4

100

194,1

100

49 557

100

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

În baza Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările şi modificările ulterioare, societăţile comerciale au fost incluse în următoarele grupe:

  • microîntreprinderi (cu până la 9 angajaţi, cifră de afaceri sau cu active de până la 2 milioane euro): 89,08% din totalul firmelor, cu o cifră de afaceri de 1.576,9 milioane lei şi personal angajat de 13.664 salariaţi
  • întreprinderi mici (între 10 şi 49 angajaţi, cifră de afaceri sau active de până la 10 milioane euro): 9,15% din totalul firmelor, cu o cifră de afaceri de 2.059,5 milioane lei şi personal angajat de 14.340 salariaţi
  • întreprinderi mijlocii (între 50 şi 249 angajaţi, cifră de afaceri sau active de până la 50 milioane euro): 1,55% din totalul firmelor, cu o cifră de afaceri de 1.562,5 milioane lei şi personal angajat de 11.561 salariaţi
  • întreprinderi mari (între 250 şi 999 angajaţi): 0,20% din totalul firmelor, cu o cifră de afaceri de 771,6 milioane lei şi 6.917 salariaţi 
  • întreprinderi foarte mari (peste 1.000 angajaţi): 0,03% din totalul firmelor, cu o cifră de afaceri 569,5 milioane lei şi 3.075 salariaţi

Grafic nr. 1.1 Prezentarea firmelor după mărime şi cifra de afaceri

Cifra de afaceri de 6.539,9 milioane lei a fost realizată de microîntreprinderi (24,1%), întreprinderi mici (31,5%) şi întreprinderi mijlocii (23,9). Întreprinderile mari şi foarte mari au realizat împreună o cifră de afaceri de 20,51% din total. Se poate concluziona că realizările în domeniu se datorează mai ales societăţilor de dimensiuni mici.

Grafic nr. 1.2 Prezentarea firmelor după mărime şi profit

Profitul de 442,4 milioane lei a fost realizat de microîntreprinderi (27,3%), întreprinderile mici (24,0%), şi întreprinderi mijlocii (23,4%).. Întreprinderile mari şi foarte mari au realizat împreună un profit de 25,3% din total. Se poate deci concluziona că realizările în domeniu se datorează mai ales societăţilor de dimensiuni mici.

Grafic nr. 1.3 Prezentarea firmelor după mărime şi număr salariaţi

Realizările anului 2009 au fost obţinute de 49.557 angajaţi. Grupa de societăţi comerciale cu cel mai mare număr de angajaţi a fost grupa întreprinderilor mici (28,9%), urmată de microîntreprinderi (27,6%), întreprinderi mijlocii (23,3%). Întreprinderile mari şi foarte mari au oferit locuri de muncă unui număr total de 9.992 persoane (20,2% din total). Se poate concluziona astfel că angajările se datorează mai ales societăţilor de dimensiuni mici.

Tabel nr. 2 Numărul societăţilor comerciale în perioada 2007-2009

valoare - număr -

 

2007

2008

2009

Microîntreprinderi

7 846

8 426

6 963

Întreprinderi mici

875

895

715

Întreprinderi mijlocii

156

157

121

Întreprinderi mari

18

20

16

Întreprinderi foarte mari

3

2

2

Total

8898

9500

7817

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Grafic nr. 2.1 Evoluţia societăţilor comerciale în perioada 2007-2009

În cursul anului 2009 constatăm o diminuare semnificativă a numărului de societăţi comerciale cea mai afectată categorie fiind micrintreprinderile precum intreprinderile mici şi mijlocii.

Tabelul nr. 3 Evoluţia cifrei de afaceri realizate în perioada 2007-2009

- Valoare lei -

 

2007

2008

2009

Microîntreprinderi

1 669 552 557

1 875 015 025

1 576 879 152

Întreprinderi mici

2 166 494 064

2 662 329 815

2 059 510 254

Întreprinderi mijlocii

1 832 270 222

2 046 507 749

1 562 500 698

Întreprinderi mari

895 537 598

1 182 779 176

771 555 108

Întreprinderi foarte mari

403 162 991

451 959 422

569 480 023

Total

6 967 017 432

8 218 591 187

6 539 925 232

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Grafic nr. 3.1 Cifra de afaceri realizată în perioada 2007-2009

Tabel nr. 4 Profitul realizat în perioada 2007-2009

- Valoare: lei -

 

2007

2008

2009

Microîntreprinderi

155 860 016

138 416 682

120 659 982

Întreprinderi mici

116 153 446

107 444 482

106 370 666

Întreprinderi mijlocii

111 030 353

92 697 552

103 380 251

Întreprinderi mari

16 479 814

26 390 567

46 294 184

Întreprinderi foarte mari

33 113 746

7 954 483

65 729 993

Total

432 637 375

372 903 766

442 435 076

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Graficul nr 4.1 Evoluţia profitului realizat în perioada 2007-2009

Profitul realizat în anul 2009 de către societăţile comerciale a crescut faţă de nivelul anului precedent cu 69.5 milioane lei. Această creştere este realizată de intreprinderile mari şi foarte mari în timp ce la nivelul microintreprinderilor, intreprinderilor mici şi mijlocii se constată diminuarea profitului realizat.

Tabelul nr. 5. Evoluţia personalului angajat în perioada 2007-2009

- Valoare: număr -

 

2007

2008

2009

Microîntreprinderi

15 665

16 487

13 664

Întreprinderi mici

17 399

18 075

14 340

Întreprinderi mijlocii

15 221

15 335

11 561

Întreprinderi mari

8 142

8 945

6 917

Întreprinderi foarte mari

4 746

3 350

3 075

Total

61 173

62 192

49 557

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Graficul nr. 5.1 Evoluţia personalului angajat în perioada 2007-2009

În cursul anului 2009 numărul persoanelor ocupate în sfera antreprenorială s-a diminuat semnificativ la toate categoriile de intreprinderi, în acest an de criză 12.635 persoane au pierdut locul de muncă..

Tabelul nr. 6. Rata şomajului în perioada 2007-2009

- Valoare: % -

 

2007

2008

2009

Rata şomajului

5,1

6,5

10,6

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Graficul nr. 6.1 . Rata şomajului în perioada 2007-2009

Ca urmare a crizei economice, rata şomajului înregistrat în judeţul Harghita a atins nivelul de 10,6 %, mult peste nivelul pe ţară de 7,8 %, în timp ce la nivel mondial se agravează situaţia forţei de muncă atingând nivele record.

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774