Învățământ profesional
duminică, 21 aprilie 2024 20:45:27

Învățământ profesional

Ocuparea unui loc pe piața forței de muncă reprezintă o problemă tot mai mare în rândul tinerilor din această zonă, astfel crearea locurilor de muncă și relansarea învățământului profesional ar trebui să reprezinte o prioritate.

Există numeroase profesii, dar nu și personal pregătit pentru ocuparea acestor posturi. Este îngrijorător faptul că odată cu îmbătrânirea profesioniștilor, nu vor mai fi persoane tinere care să fie specializate pe anumite domenii profesionale. În acest sens este nevoie de o sondare a situației în ceea ce privește meseriile deficitare și organizarea de cursuri profesionale în acest sens.

Consiliul Județean Harghita se ocupă de aceste aspecte de ani de zile și colaborează în acest sens cu inspectoratul școlar județean,  camera agricolă  județeană, respectiv cu preotul franciscan, Böjte Csaba. Pe lângă acestea sunt sprijinite numeroase programe și inițiative, cum ar fi cursurile organizate de camera agricolă, liceul de artă, dar și consilierea profesională sau concursurile de proiecte destinate tinerilor. Camera agricolă și Centrul educațional Soros au demarat programe educaționale pentru adulți, acestea jucând un rol important pentru soluționarea acestei probleme.

Prin îmbunătățirea calității învățământului profesional și promovarea acestuia, tinerilor li se oferă tot mai multe șanse de a se realiza pe tărâmul natal, astfel aprofundarea acestei teme trebuie să capete un rol important. În cele ce urmează vom oferi o privire de ansamblu asupra problemelor, demersurilor și realizărilor din acest domeniu.