Învățământ profesional
sâmbătă, 25 mai 2024 15:02:57
Cadrul legal

LEGE   Nr. 279/2005 din  5 octombrie 2005    *** Republicată privind ucenicia la locul de muncă

Documentul poate fi descărcat de aici

 

HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

Documentul poate fi descărcat de aici

 

LEGE Nr. 1/2011 din  5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

Documentul poate fi descărcat de aici

 

Precizările Ministerului Educaţiei pe tema introducerii învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 3539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Documentul poate fi descărcat de aici

 

HOTĂRÂRE Nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 4435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 5005 din  2 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 4686 din 10 august 2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC)

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 5033/2016 din 29 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 5068/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 5069/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017 - 2018

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN Nr. 4798/2017 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN  Nr. 5087/2019 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

Documentul poate fi descărcat de aici

 

ORDIN  Nr. 5108/2019 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020 - 2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

Documentul poate fi descărcat de aici