Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 00:44:54
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 10.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 10 iunie 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unei persoane fizice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”
Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 57/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita ” –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért ” Egyesület
Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita-Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 05 iunie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár