Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 00:47:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 14.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 14 aprilie 2020

 

 

 

1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului


2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Jakab Zsolt-Mihály

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță pentru realizarea “Testului Investitorului Privat Prudent,, și a modelului de Contract de servicii

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


6. Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2020, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2020, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2020, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


16. Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu, pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării declarării din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului în zona Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc în suprafață de 13.372 mp cu nr. cadastral de 5.5051 și transmiterea acestora din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc și din administrarea Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019 - 2030

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

 

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 07 aprilie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár