Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 01:31:44
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 14.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 14 iulie 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea: „TURULUI CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2020”, ediţia a XIV-a
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 10 iulie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár