Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 01:23:59
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 20.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 20 mai 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragerii nr.1 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă.

Inițiator : vicepreşedintele Barti Tihamér


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și al activităților prin care va fi implicat Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc în parteneriat cu U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgentă Miercurea Ciuc" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : președintele Borboly Csaba


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și al activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : vicepreşedintele Barti Tihamér și vicepreședintele Bíró Barna Botond


4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și de servitute de trecere către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice ,,Transilvania Sud” S.A. prin Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita, asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care sunt amplasate instalațiile energetice, adică Postul de Transformare Zidit nr. 38 LES 20kV, LES 0,4kV și tabloul electric de distribuție situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Supliment la PROIECTUL ORDINII DE ZI


5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 16 mai 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár