Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 23 septembrie 2023 10:20:53
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 21.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 21 iulie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 173/2020, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin (elaborare DALI)”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract interimar ce se va încheia cu administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor al societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 16 iulie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár