Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 00:49:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 23.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 23 iunie 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet) din cadrul Programului Transnațional Dunărea
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița, zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii „ÎNTREŢINERE DRUMURI HARGHITA”, societate cu răspundere limitată
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în cursul lunilor iunie-iulie 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

9. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei „Felcsík”, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66/2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar lunar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
Inițiator : Bíró Barna Botond și Barti Tihamér vicepreşedinte

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
Initiator: Borboly Csaba, preşedinte


Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 19 iunie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár