Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 02:02:48
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 30.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 30 aprilie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
                
2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.  92/2020 privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și de servitute de trecere către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice ,,Transilvania Sud” S.A. prin Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita, asupra terenului, pe care sunt amplasate instalațiile energetice, adică Postul de Transformare Zonală nr. 38 Les 20kV, Les 0,4kV, PTZ38 și tabloul electric de distribuție situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii a unor bunuri de protecție pentru prevenirea infecției cu noul Coronavirus (COVID-19) în favoarea Serviciului Județean de Ambulanță Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 24 aprilie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár