Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:56:47
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 13 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 13 decembrie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 13 decembrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 1235  / 2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședințe a Palatului administrativ al Județului Harghita.

 

La şedinţă participă secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita absentează 4 consilieri județeni, după cum urmează : Csutak Mária Magdolna, Danguly Ervin, Pop Adrian, Rafain Zoltán.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței extraordinare, consiliul este legal întrunit cu 26 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  explică caracterul de urgență a ședinței extraordinare prin faptul că sunt bani în bugetul Consiliului Județean Harghita care nu se pot cheltui în acest an. Este vorba în primul rând despre drumuri deoarece bugetul național are o anexă conform căruia județele au primit bani pentru drumuri în mod nominalizat. Suma alocată județului Harghita este de 9,1 milioane lei care nu se pot cheltui în totalitate. Rămân în jur de 600.000 lei, care nu pot fi cheltuiți pe drumuri și care ar trebui distribuiți pentru consilii locale, care au executat lucrări în cadrul (PNDL) Programului Național de Dezvoltare Locală. Banii alocați pentru acest program (PNDL)  au fost retrași de Guvern. O parte o să se dea înapoi, dar nu este de ajuns și multe consilii locale au rămas în dificultate cu achitarea facturilor. Mai sunt de discutat și rectificarea bugetului, execuția bugetului, cotizația către  Asociația  Intercomunitară de Dezvoltare Microregională ”ALCSIK” , luarea în împrumut de folosință a unor echipamente de telecomunicații speciale de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, introducerea comunei Joseni în Micul Program de Electrificare, colaborarea județului Harghita cu județele Covasna și Mureș , pentru Gala Sportivă există o suplimentare de fond votat în ședința anterioară și trebuie completat acest program, trebuie prelungit și Programul de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita, respectiv trebuiesc stabilite taxele speciale pentru Serviciul Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția asupra unor modificări în proiectul ordinii de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi la capitolul Diverse a  Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 263/2013 privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2013

 Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 1211/2013 privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2014 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita”.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de ordine de zi.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că  sunt 4 capitole de votat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1  al Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013.

Rezultatul votului: 19 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013.

Rezultatul votului: 19 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013.

Rezultatul votului: 19 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013.

Rezultatul votului: 19 Da, 5 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2013.

Rezultatul votului: 18 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în baza execuției bugetare la sfârșitul lunii noiembrie. Prevederile acestui proiect sunt mici modificări aduse cu privire la instituțiile subordonate.  Este vorba și de distribuirea celor 600.000 de lei, rămase necheltuite din cele alocate pentru drumuri.

 

Doamna Bíró Emese, director la Direcția Generală Economică  explică detaliat defalcarea pe capitole a sumelor alocate. Modificarea se prezintă astfel :

 

-          Repartizarea a 50.000 lei repartizat pentru unități de învățământ pentru cheltuieli obținute prin sentințe

-          Se reduc cotele defalcate de impozit venit cu suma de 800.000 de lei

-          Se diminuează din sume defalcate din TVA cu 600.000 de lei, care într-un alt articol și în hotărârea care se va vota tot astăzi se va repartiza pentru unități administrativ-teritoriale

-          Alte taxe pentru utilizarea bunurilor pentru care este nevoie de diminuarea sumelor respective pentru a se realiza într-o măsură mai mare bugetul aprobat

-          Din sumele obținute ca urmare a nerealizării referendumului aprobat în hotărârea din luna noiembrie, aceste sume se regularizează și astfel se obține echilibrul bugetului

-          Virări de credite în cadrul unor instituții subordonate, de exemplu ”Hargita Népe”, ”Școala Populară de Artă” care își majorează veniturile proprii și repartizează pentru furnituri de birou

-          Domnul Manager de județ, Szabó Barna a propus și trebuie să fie introdus și consemnat în procesul verbal alocarea unei sume de 0,7 mii de lei pentru Centrul Cultural Lăzarea

-          Alte virări de credite în cadrul aceluiași capitol

-          Veniturile din fonduri externe nerambursabile se majorează la două subunități, ”Editura Harghita” și Școala specială Ocland

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită lămuriri cu privire la situația Patinoarului din Gheorgheni. Cum stă investiția, dacă s-au cheltuit bani destinate acestui obiectiv.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că nu au fost cheltuite banii alocați acestui obiectiv. În schimb, documentația pentru achiziții publice este depus. După ce se termină acest proces de achiziții publice, se poate apuca de lucru. Trebuie însă așteptat sfârșitul sezonului sporturilor de iarnă. Nu se poate lucra acolo în timpul desfășurării activităților sportive. Au fost multe sesizări, contestări. Poate se ajunge și la procese. S-a întocmit și un raport al derulării evenimentelor legate de această investiție. Până la urmă s-a ajuns la un consens și  în sfârșit avem în derulare un procedeu  de achiziție publică. S-a găsit și o soluție, care va accelera lucrările. Domnul consilier județean Barti Tihamér a participat la o conferință a constructorilor de patinoare din Ungaria. Până la urmă nu va fi construit un sistem de răcire sub o clădire mare. Sunt alte soluții tehnice rapide și avantajoase de aplicat, care vor compensa și timpul pierdut.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 5 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 6 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 7 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că înaintea articolului 8 intră un articol nou, cel în care se alocă 700 de lei Centrului Cultural Lăzarea pentru încălzire și 1000 de lei pentru Școala Populară de Artă.  La Școala Populară de Artă se modifică suma de 2500 lei la 1000 de lei și la Lăzarea se suplimentează cu 700 de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită votarea introducerii acestor modificări în noul articol 8 reformulat conform celor spuse.

Rezultatul votului: 22 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 8 nou introdus al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 9 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 10 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 11 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 12 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 13 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 14 renumerotat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește că este vorba despre cele 600.000 de lei din fonduri alocate pentru drumuri județene necheltuite și care vor fi distribuite către câteva consilii locale care au de achitat facturi în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală. Anexele proiectului de hotărâre sunt completate cu denumirile drumurilor și cu numărul de Km. Sumele repartizate acoperă în jur de 20% din datoriile consiliilor locale, mai rămân în jur de 80% în sarcina consiliilor locale. Cu această intervenție măcar datoriile către firme să fie achitate. Se repartizează sume către Consilii locale astfel :

-          Comuna Ciumani 100.000 lei

-          Comuna Frumoasa 80.000 lei

-          Comuna Gălăuțaș 30.000 lei

-          Comuna Mugeni 100.000 lei

-          Comuna Păuleni Ciuc 110.000 lei

-          Comuna Praid 50.000 lei

-          Comuna Sânmartin 40.000 lei

-          Comuna Siculeni 60.000 lei lei

-          Comuna Vârșag 30.000 lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2014, a căror stabilire este de Competența Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba exprimă nemulțumirea cu privire la necomunicarea unor anexe legate de acest proiect de hotărâre. Nu ar vrea să voteze în necunoștință de cauză.

Domnul președinte Borboly Csaba dispune distribuirea în timpul ședinței actuale în format hârtie a anexelor solicitate și propune ca acest proiect de hotărâre să-și mute poziția  în ordinea de zi, să fie ultima discutată în ședința de astăzi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot propunerea domnului președinte Borboly Csaba ca proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2014, a căror stabilire este de Competența Consiliului Județean Harghita., să fie ultimul punct de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

  Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în împrumut de folosință (comodat) a unor bunuri materiale respectiv echipamente de telecomunicații speciale de către Consiliului Judeţean Harghita de la Serviciul de Telecomunicații Speciale Unitatea Militară 0732 Miercurea Ciuc

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică că este vorba despre echipamente de comunicare legate de telefonie, furnizarea rețelei de internet, de stații folosite de salvamontiști,  date în folosință gratuită de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Se poate vedea în anexa 1 detalierea pe echipamente.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în împrumut de folosință (comodat) a unor bunuri materiale respectiv echipamente de telecomunicații speciale de către Consiliului Judeţean Harghita de la Serviciul de Telecomunicații Speciale Unitatea Militară 0732 Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiției Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță că s-a finalizat cu greu studiul de fezabilitate. Se poate vedea care ar fi suma finală.  Suma netă necesară pentru electrificarea Borzontului este de 15 miliarde de lei. Suma brută ar fi în jur de 19 miliarde de lei. Din cauza lipsei studiului de fezabilitate, până acum Consiliul Județean Harghita nu a putut cheltui bani cu acest proiect.  Din 13 decembrie pînă la sfârșitul anului nu se mai pot cheltui bani, dar măcar studiul de fezabilitate să fie votat. Anul viitor se va continua acest proiect în cadrul Micului Program de electrificare.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor semnalează că s-au mai depus studii de fezabilitate legate de electrificare și pentru comuna Lueta și zona Piatra Șoimului. În ordinea depunerii, cum se depun aceste studii, se cuprind în proiectele de hotărâri următoare și o să apară pe ordinea de zi.

 Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția, că fără documentația depusă de Consiliul local, Consiliul Județean Harghita nu poate să aloce bani în cadrul acestui program.

Domnul consilier județean Bende Sándor anunță că nu dorește să participe la acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiției Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş” pe anul 2013

 

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă speranța că în cele două săptămâni rămase până la sfârșitul anului se mai poate face ceva în cadrul acestui program. Sunt foarte multe posibilități în proiectele comune între cele trei județe. Ar fi benefică pentru toți această conlucrare.  Deocamdată încă nu avem proiecte comunitare comune . Nu sunt clarificate ce programe comune viitoare ar intra în discuție de exemplu cu județul Mureș. Sunt drumuri în zona Gheorgheniului și Odorheiului,  la care continuarea ar putea fi tema discuției.  De exemplu la Remetea, la Șiclod, la Crișeni, la Derj, la Petec, etc.  Cu județul Covasna colaborarea este bună, dar cu Mureș ar trebui purtate discuții. În următoarele perioade de finanțare ar trebui intreprinse proiecte comune. Săptămâna trecută a avut o discuție cu președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Dragoș Benea.  Cu idea taberelor lingvistice comune a fost de acord, dar problema drumurilor nu reprezintă o prioritate până în anul 2016. Reabilitarea drumului cu numărul 123 împreună cu județul Bacău nu poate fi efectuată.  Rămâne posibilitatea colaborării cu județele Covasna și Mureș în mai multe domenii. Trebuie văzut ce permite legislația și în ce domenii există disponibilitate din partea celor trei județe.

Domnul consilier Sorbán Attila a reflectat asupra descrierii scopului acestui program începând din anul 2010 și până astăzi. Legat de efectul scontat al acestui program, nu înțelege de ce există diferențe între  variantele din 2010, 2011 și 2012.  Dacă se uită la obiectivele din proiect, la măsura în care s-au realizat, rezultatele nu reflectă obiectivele propuse.

Domnul consilier județean Thamó Csaba revine cu propunerea făcută într-o altă ședință. Ar trebui avut cu aceste județe învecinate, limitrofe mai multe întâlniri informale în mai multe domenii. Și problema referendumului ar putea fi antrenat în aceste discuții. Este vorba despre întâlniri la nivel de delegații, nu de consilii.   

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde la interpelări. În cursul anilor s-a încercat materializarea multor obiective din acest program, fără un efort bugetar. Consideră că nu sunt valabile concluziile domnului consilier Thamó Csaba conform căreia obiectivele propuse nu se reflectă în rezultate. Multe obiective din acest program nu s-au putut finaliza și din lipsa fondurilor alocate. Între timp s-a modificat concepția și mediul politic și ceea ce s-a propus inițial și-a pierdut obiectivitatea, devenind imposibil de realizat în noul context economic și politic.  Ce s-a putut face până în 2011,  nu se mai poate acum nici cu județul Mureș. Astfel numai fragmente din programul de colaborare s-au putut realiza. Cu toate că nu și-a atins scopul, și realizările sunt insuficiente, crede că este nevoie de acest program, care nu provoacă prejudicii nimănui și este în beneficiul a celor trei județe.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş” pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 263/2013 privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2013

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Pproiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 263/2013 privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2013 privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” pe anul 2013

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2013 privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” pe anul 2013

 Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2014 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita”.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2014 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita”.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2014, a căror stabilire este de Competența Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2014, a căror stabilire este de Competența Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă mai are cineva de adăugat la proiectele discutate.

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba exprimă satisfacția cu privire la preocuparea oragnizației mondiale WWF Programul Dunăre Carpați România față de problema ridicată de fracțiunea Partidul Civic Maghiar legat de impactul microhidrocentralelor amplasate fără o planificare corespunzătoare pe râurile de munte asupra biodiversității zonei. Această organizație încearcă împiedicarea distrugerii a celor 500 de râuri de munte din România. Speră că vor avea câștig de cauză. Este de părere că astfel preocuparea autorităților locale poate să fie mult mai obiectivă în această problemă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță că în data de 19 decembrie 2013 se va ține o conferință cu această temă în Sala de ședință a Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita și se vor trimite invitațiile pentru toți vizați.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță că luni, în data de 16 decembrie 2013 se ține ultima întrevedere în cadrul Programului ”Academia Harghiteană”, unde va fi vorba despre drumul laptelui, astăzi se vor trimite invitațiile. Va fi vorba și despre cum se pot duce pe piață valorile tradiționale. Se va discuta și despre planurile pentru anul viitor a acestui program.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 13.12.2013 cu număr de înregistrare  nr.     /2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  13.12.2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter