Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:22:11
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 19 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 19 octombrie 2013

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 19 octombrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba prin Dispoziţia nr. 970 /2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de clasă a Școlii Generale nr.3 din satul Delnița, comuna Păuleni Ciuc din  Județul Harghita.

 

La şedinţă participă secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita absentează 4 consilieri județeni, după cum urmează : Csutak Mária Magdolna, Danguly Ervin, Marcu Răducu Ioan și Rafain Zoltán.

Domnul consilier județean Becze István explică că domnul consilier Danguly Ervin a trimis un e-mail conform căruia este prezent la festivalul verzei la Lăzarea, doamna Csutak Mária Magdolna este în delegație în interes de serviciu și domnul Rafain Zoltán ține o prezentare la o conferință a Uniunii Composesoratelor la Oradea.

Domnul consilier județean Pop Adrian afirmă că domnul Marcu Răducu Ioan nu a putut fi contactat cu privire la data ședinței.

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că plenul Consiliului Județean Harghita hotărește dacă absența se aprobă ca motivată sau ca nemotivată, urmând ca documentele de justificare ale absenței să fie solicitate de la cei în cauză de către Cancelaria Consiliuului Județean Harghita.

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, consiliul este legal întrunit, cu 26 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita, ședința se poate desfășura în mod valabil.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ca absenţă motivată a absenţei de la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a domnului consilier judeţean Danguly Ervin.

Rezultatul votului : 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ca absenţă motivată a absenţei de la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a domnului consilier judeţean Marcu Răducu Ioan.

Rezultatul votului : 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ca absenţă motivată a absenţei de la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a domnului consilier judeţean Csutak Mária Magdolna.

Rezultatul votului : 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ca absenţă motivată a absenţei de la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a domnului consilier judeţean Rafain Zoltán.

Rezultatul votului : 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară. Le mulțumește participanților pentru prezență într-o zi de sâmbătă, și pentru participarea la prima acțiune de călacă organizată în cadrul Programul de ajutorare a unităților de învăţământ aflate în dificultate din cauza lipsei autorizațiilor de funcționare. Consideră că cel mai important punct de pe ordinea de zi  va fi modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita și precizează că în judeţul Harghita sunt 22 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică pentru care s-ar aloca bani conform acestui program.

Domnul Ferencz Csaba, primarul comunei Păuleni Ciuc salută inițiativa Consiliului Județean Harghita. Prezintă o scurtă descriere a comunei Păuleni Ciuc, care este formată din satele Păuleni Ciuc, Șoimeni și Delnița. Comuna Păuileni Ciuc are în jur de 1800 de locuitori. Mulțumește în numele comunei și a școlii din Delnița pentru sprijinul acordat.

Doamna Pál Katalin, directoare la Școala Generală nr.3 din Delnița prezintă situația școlii și a grădiniței din incinta clădirii, numărul elevilor care sunt înscriși și insuficiența resurselor bugetare pentru efectuarea reparațiilor în timp util până la începerea anului școlar.

Domnul președinte Borboly Csaba apelează la locuitorii și părinții prezenți la ședință cu rugămintea de a formula și alte probleme la care solicită intervenția sau ajutorul Consiliului Județean Harghita. După parcurgerea ordinului de zi acestea se pot discuta.

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția asupra unor modificări în proiectul ordinii de zi.  Domnul Szabó Barna, administratorul public al județului Harghita, a făcut o propunere privind prezentarea legislației cu privire la atribuțiile și competențele Consiliului Județean Harghita în programul ”Sistemul de Atribuire Electronică în Transporturi”.  Prezentarea necesitând aparate tehnice speciale, care în această incintă nu se pot monta, Domnul Borboly Csaba consideră că acestă problemă va fi discutată la prima ședință, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de  pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 41/2013 referitoare la acordarea unor licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi la capitolul diverse  patru proiecte .

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic (PT) şi a Detaliilor de execuţie (DE) pentru obiectivul de investiţii „Centru de management integrat al deșeurilor de la Remetea, județul Harghita” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

Rezultatul votului:   27  Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

Rezultatul votului:   27  Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Dealu a cotei părţi de 90 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I şi etapa II

Rezultatul votului:   27  Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita. Modificarea este justificată pe motivul ca, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita să existe un post de jurist și persoana care va fi angajată pe acest post să se ocupe de problemele juridice care se ivesc la nivelul subunităților.

Rezultatul votului:   27  Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului:   27  Da.

 

Domnul consilier județean Bíró Barna Botond anunță că fracțiunea UDMR din zona Odorheiu Secuiesc trebuie să fie prezentă în această zi, de la ora 11,30 la evenimentul privind comemorarea a 165 ani de la Marea Adunare Națională a Secuilor din Lutița și după această oră, membrii fracțiunii nu mai pot participa la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie 2013;

Domnul consilier județean Sorbán Attila obiectează că procesul verbal menționat a fost comunicat înaintea începerii ședinței iar  astfel parcurgerea lui este imposibilă și suntem puși în fața unei situații în care trebuie să susținem un document al cărui conținut nu-l cunoaștem.  

Domnul secretar al județului Egyed Árpád menționează că numai procesele verbale votate în şedinţa Consiliului Judeţean Harghita pot fi puse pe pagina de WEB al Consiliului Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba propune ca în viitor procesul verbal din şedinţa anterioară să fie comunicat fracţiunilor prin Compartimentul Cancelarie înaintea şedinţelor Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie 2013

Rezultatul votului:   21  Da. Abțineri 6

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că motivul pentru care a fost convocată această şedinţă a Consiliului Judeţean Harghita în satul Delniţa este pornirea acţiunii de călacă în cadrul Programului de finanţare a lucrărilor de reabilitare la unităţile de învăţământ. Această idee este esenţa necesităţii modificării bugetului pentru anul 2013. Baza legislativă este Legea nr. 273 din 2006 conform căruia în cazul situațiilor urgente şi bine fondate Consiliului Judeţean poate să ajute consiliile locale. S-a încercat adunarea fondurilor necheltuite de la proiectele în derulare, şi redistribuirea lor în vederea finanţării  unităţilor de învăţământ fără aviz de funcţionare.

S-a creat un fond şi pentru finanţarea finalizării lucrărilor începute la vară cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita la unităţile de cult. Conducătorii unităţilor de cult au mai  solicitat sprijin în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

S-a mai alocat sprijin şi unor primării ale căror sedii sunt într-o stare foarte degradată. De exemplu în comuna Săcel, unde una dintre pereţile deteriorate de ciuperci este înlocuită cu nişte draperii.

S-a creat un fond  şi pentru sprijinirea cantinei Spitalului din orașul Cristuru Secuiesc.

Un alt fond s-a creat pentru reabilitarea drumului judeţean din comuna Sândominic.

Restul banilor au ca destinaţie creşe şi grădiniţe fără avize de funcţionare.

După mediatizarea Programului de călacă, s-au depus 85 de cereri de la primăriile din județul Harghita, cu toate că nu se pot sprijinii toate deodată, dar se soluţionează în ordinea importanţei necesităţilor.

Au fost alocate încă 2 000 000 de lei de la Guvernul României. S-a depus o documentaţie la Ministerul Dezvoltării cu privire la modificările în programul întreţinerii drumurilor judeţene. Astfel, programele în derulare de la care au fost transferate sume nu vor fi sistate, iar cu sumele de la Guvernul României fondurile necesare vor fi reîntregite în următoarele ședințe a Consiliului Județean Harghita.

Mai sunt modificări şi la unităţile subordonate. Este vorba despre capitolul investiţii.  Vor să achiziţioneze un utilaj de dispersare a sării.

 

Domnul consilier Thamó Csaba atrage atenţia că la unele capitole raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică Locală este nefavorabilă, mai ales la sistemele de supraveghere a drumurilor județene.

Domnul vicepreședinte Birtalan József precizează că nu este de acord cu raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică Locală nefavorabilă. Un proiect se poate supune la vot chiar dacă are raport juridic negativ. Consideră că fiind pe teritoriul administrativ judeţean, este de interes județean, camerele de supraveghere trebuie să fie schimbate.

Domnul consilier Magyari Vencel  propune ca să fie schimbate numai acele camere de supraveghere, care se găsesc lângă drumurile judeţene.

Domnul secretar al județului Egyed Árpád explică că formularea problemei pentru implementarea sistemului și dotarea cu aceste camere de supraveghere a fost corectă și cuprinsă în buget în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43 din 1997 cu modificările și completările ulterioare, care spune că Consiliul Județean Harghita are atribuții privind asigurarea siguranței în trafic pe drumurile județene. Adresa de fundamentare a fost greșită, care vorbește despre amplasarea camerelor de supraveghere pe drumuri naționale, ceea ce este incorect. Era vorba ca Direcția Patrimoniului să vină cu o completare conform căreia în colaborare cu organele de Poliție să fie supravegheate și monitorizate starea drumurilor județene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că la începutul programului privind dotarea cu aceste camere de supraveghere, raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică Locală a fost favorabilă.

Domnul secretar al județului Egyed Árpád susține că raportul favorabil de specialitate se referă la drumurile județene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică situația unor camere de supraveghere amplasate la unele obiective religioase sau turistice, sau artere importante,  care au fost montate de către Consiliul Județean Harghita, și care din punct de vedere tehnic, nu mai corespund cerințelor de funcționalitate. Chiar dacă se găsesc în apropierea drumurilor naționale, schimbarea şi întreţinerea acestora revine tot Consiliului Judeţean. Luând în considerare cele spuse de domnul secretar al județului Egyed Árpád, chiar dacă avem o obiecție juridică, totuși Consiliul Județean Harghita ar trebui să răspundă la solicitarea primită în această privinţă de la I.P.J. Harghita. Având în vedere intenția de descentralizare în viitorul apropiat, și competențele legate de treburile polițienești mărite, ar fi de interes comun ca să fie amplasată un sistem integrat, performant, dirijabil de la distanţă pentru a preveni de exemplu furtul de lemne.

Domnul consilier Magyari Vencel obiectează faţă de nerezolvarea alimentării cu curent electric a  acestora.

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția asupra implementării în viitor a unor programe on-line prin care vor fi inițiate sisteme de monitorizare, unități de urmărire a funcționării pentru aceste amplasamente. Deocamdată să fie pornită procesul de achiziție pentru camerele de supraveghere. În viitor se poate reveni oricând la această problemă.

Domnul vicepreședinte Birtalan József susține acest proiect pentru că aceasta contribuie la protejarea drumurilor județene. De exemplu, furnizarea de informații privind traficul de mare tonaj din județ.  Propune ca să fie votată cuprinderea sumei în buget pentru procurarea acestor camere performante de supraveghere şi să se mai revină asupra locaţiilor de amplasare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune să nu fie deocamdată nominalizate unde vor fi montate camerele de supraveghere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  propunerii domnului vicepreședinte Birtalan József vizând proiectul de hotărâre privind modificarea și bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 4 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 5 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 6 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád semnalează că nu pot fi cuprinse conotații de natura celor propuse în noul Art. 7 propus pentru introducere în Amendamentul de fond.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând introducerea unui nou Art. 7 în proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând modificarea Art. 7 și renumerotarea ca Art. 8 în proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând modificarea Art. 8 și renumerotarea ca Art. 9 în proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abținere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând introducerea unui nou Art. 10 în proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând introducerea unui nou Art. 11 în proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art. 9 în Art. 12 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.10 în Art. 13 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.11 în Art. 14 și modificarea acestuia din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.12 în Art. 15 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând introducerea unui nou Art. 16 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând introducerea unui nou Art. 17 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.13 în Art. 18 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.14 în Art. 19 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând renumerotarea Art.15 în Art. 20 din proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că vor trebui votate încă o dată toate articolele modificate, specificând că domnul consilier Sorbán Attila se abţine la votarea tuturor articolelor, iar domnul consilier Rácz Árpád nu participă la vot.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 17 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utlizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor estimate prin Dispoziţia nr. 962/2013 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 şi estimărilor pentru anii 2015 – 2017

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică că este vorba despre o obligație legală care este solicitat de Trezorerie și Ministerul Finanțelor. Din cauza termenelor s-au efectuat modificări asupra proiectului de hotărâre și solicită aprobarea proiectului de hotărâre cu modificările efectuate.    

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor estimate prin Dispoziţia nr. 962/2013 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 şi estimărilor pentru anii 2015 - 2017

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2013

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.155/2013 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Domnul consilier judeţean Incze Csongor declară că este membru în Consiliul bisericesc şi nu participă la vot.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter declară că este membru în Consiliul bisericesc şi nu participă la vot.

Domnul consilier judeţean Barti Tihamér declară că este membru în Consiliul bisericesc şi nu participă la vot.

Domnul consilier judeţean Bende Sándor declară că este membru în Consiliul bisericesc şi nu participă la vot.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.155/2013 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ județean, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ județean, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni, etapa III”

 

Domnul consilier județean Bende Sándor declară că nu participă la votarea acestui proiect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni, etapa III”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificarea Șicasău de Jos, comuna Zetea”

 

Domnul consilier județean Bende Sándor declară că nu participă la votarea acestui proiect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificarea Șicasău de Jos, comuna Zetea”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Contractului de comodat nr. 15401/2013 cu numitul Lipthay Antal Miklos în cotă parte de 13/24 și a Contractului de comodat nr. 15400/2013 cu numitul Vormair István în cotă parte de 2/24, pentru folosința gratuită a imobilului Castel Lăzarea pentru perioada de 09.09.2013 – 31.10.2013

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția că trebuie avut în vedere existența celor două contracte. A primit răspuns și la scrisoarea trimisă pentru partea a treia, de la familia Bercely, aceasta era obiecțiunea juriștilor. Este numai o problemă de interpretare, dacă expresia de gratuitate este sau nu cuprinsă. După părerea dânsului  în acest context folosința gratuită se poate subînțelege.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Contractului de comodat nr. 15401/2013 cu numitul Lipthay Antal Miklos în cotă parte de 13/24 și a Contractului de comodat nr. 15400/2013 cu numitul Vormair István în cotă parte de 2/24, pentru folosința gratuită a imobilului Castel Lăzarea pentru perioada de 09.09.2013 – 31.10.2013

Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru curățarea, remedierea și/sau reconstruirea ecologică sau de minimalizarea riscurilor existente în zona afectată la amplasamentul din Miercurea Ciuc str. Progresului nr.18 al Consiliului Județean Harghita – ( PT + DDE revizuit)

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică importanța acestui program. În strada Progresului nr.18  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

ar construi internate.

Domnul consilier Sebestyén Csaba István consideră că suma de 1 100 000 lei alocată este prea mare.  Ar fi oportună o consultare cu Agenția de Protecția a  Mediului în privința modului și a prețului într-o astfel de lucrare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că de fapt este vorba despre 600 000 de lei.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor explică motivul suplimentării sumei inițiale. Solul afectat poate fi gestionat numai de către firme autorizate și în continuu se iau mostre, se fac măsurători a solului. Transportul și deplasarea la distanțe destul de îndepărtate implică ridicarea costurilor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru curățarea, remedierea și/sau reconstruirea ecologică sau de minimalizarea riscurilor existente în zona afectată la amplasamentul din Miercurea Ciuc str. Progresului nr.18 al Consiliului Județean Harghita – ( PT + DDE revizuit)

Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 67/2010, privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la proiectul internațional Robinwood Plus finanțate din cadrul programului Interreg IV C și a obligației asigurării resurselor financiare ale județului Harghita legate de acest proiect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 67/2010, privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la proiectul internațional Robinwood Plus finanțate din cadrul programului Interreg IV C și a obligației asigurării resurselor financiare ale județului Harghita legate de acest proiect.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile precum și a pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului de pe drumul județean DJ 174A, km. 34+100-39+900, din domeniul public al judeţului Harghita aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată  şi/sau valorificarea acestora și modificarea respectiv completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile precum și a pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului de pe drumul județean DJ 174A, km. 34+100-39+900, din domeniul public al judeţului Harghita aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată  şi/sau valorificarea acestora și modificarea respectiv completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2007, privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2007, privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.160/2004 privind organizarea și funcționarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea și funcționarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2013 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2013 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2013 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2013 ale Centrului de zi nr.2 din  Bălan în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Județean Harghita privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita cu completările și modificările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Județean Harghita privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita cu completările și modificările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înființării Serviciului public pentru administrarea și gestionarea Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita, a regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și al statului de funcții ale Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înființării Serviciului public pentru administrarea și gestionarea Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita, a regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și al statului de funcții ale Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane din cadrul autorității deliberative Consiliul Județean Harghita pentru a semna actele procedurale necesare la instanțele de judecată în cauzele vizând președintele Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită propunerea unei persoane desemnate din partea consilierilor județeni.

Domnul consilier Becze István propune pe domnul consilier județean Szentes Antal.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită supunerea la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea unei persoane din cadrul autorității deliberative Consiliul Județean Harghita pentru a semna actele procedurale necesare la instanțele de judecată în cauzele vizând președintele Consiliului Județean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că nu participă la votul privind aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită supunerea la vot secret  împuternicirea domnului consilier Szentes Antal pentru a semna actele procedurale necesare la instanțele de judecată în cauzele vizând președintele Consiliului Județean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere în scris consemnarea în Procesul verbal de numărare a voturilor  secret a faptului că nu participă nici la votul secret.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

DIVERSE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic (PT) şi a Detaliilor de execuţie (DE) pentru obiectivul de investiţii „Centru de management integrat al deșeurilor de la Remetea, județul Harghita” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că este un proiect foarte important în valoare de 35.000. 000  de euro. S-a semnat contractul și de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Este vorba despre  închiderea depozitelor de deșeuri neconforme cu normele europene. După semnare se poate trece la achiziția publică în această temă. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic (PT) şi a Detaliilor de execuţie (DE) pentru obiectivul de investiţii „Centru de management integrat al deșeurilor de la Remetea, județul Harghita” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Dealu a cotei părţi de 90 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I şi etapa II

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Dealu a cotei părţi de 90 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I şi etapa II

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul consilier Salamon Zoltán relatează despre o discuție cu primarul din Băile Tușnad unde centrul Wellness, care ar fi cea mai mare atracție turistică din zonă, nu a putut fi pornit din cauza lipsei fondurilor și dacă ar putea aloca Consiliul Județean Harghita niște resurse sau eventual un împrumut.

Domnul secretar județean Egyed Árpád consideră că se poate acorda numai ajutor financiar conform Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, iar împrumut financiar numai înființării sau funcționării unui serviciu de interes public județean. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că a discutat și el cu primarul din Băile Tușnad, era vorba de o sumă de 200.000 euro. Se încearcă găsirea unei soluții optime și din punct de vedere juridic.

Domnul consilier Thamó Csaba  ridică problema microcentralei de pe pârâul Homorod.  Localnicii si proprietarii vilelor si terenurilor au înființat Asociatia "Ecosistem Valea Homorodul Mare" cu care s-ar putea lua legătura în problema microcentralei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că asociația respectivă încă nu a desemnat o persoană de contact cu care Consiliul Județean Harghita ar putea colabora.

Domnul consilier Csillag Péter atrage atenția asupra aprovizionării cu apă  a Văii Uzului, întreținerea albiei pârâului și situația drumului. Ridică problema cazărmilor construite de autoritățile ungare, care ar trebui întreținute.

Domnul consilier Thamó Csaba propune o colaborare cu autoritățile din județul Bacău în vederea organizării de tabere lingvistice bilingve pentru copii din școlile ambelor județe.

Un localnic din Delnița se interesează de situația drumului județean din satul Delnița.     

Domnul consilier Petres Sándor răspunde întrebărilor adresate menționând că, Consiliul Județean Harghita împreună cu primăria din Păuleni Ciuc vor face demersurile necesare pentru rezolvarea problemelor privind situația drumului județean menționat.

Domnul consilier Ferencz Salamon Alpár este nemulțumit de intenția de descentralizare a Guvernului în forma actuală. Este vorba numai de  Cluburile și Asociațiile Sportive, fără Inspectoratul Școlar. Consideră că activitatea acestora este foarte apreciată, au adus renume  județului Harghita.

Domnul deputat Korodi Attila fiind prezent la lucrările ședinței, explică importanța descentralizării din perspectiva autonomiei minorității maghiare și UDMR va susține chiar și în această formă.

Domnul Sebestyén Csaba István atrage atenția asupra suprapunerii autorităților publice agricole rezultate prin această descentralizare.

Domnul consilier Ferencz Salamon Alpár solicită ca sumele alocate în cadrul programul de călacă prin hotărârea Consiliului Județean Harghita care au ca destinație mai multe unități școlare într-o localitate, să fie separat specificate, dând exemplu, școlile din Lunca de Jos.

 

Domnul consilier Szentes Antal informează asupra multiplelor proiecte UE câștigate de primăria Păuleni Ciuc, care în viitor necesită îndrumare și asistență financiară din partea Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19.10.2013 cu număr de înregistrare  nr.                     /2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, la data de 24.10.2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter