Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 09 august 2022 10:00:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 20 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 decembrie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 20 decembrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1316 /  2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședințe a Palatului administrativ al Județului Harghita.

 

La şedinţă lipsește domnul secretar al județului și este înlocuit de doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita absentează 3 consilieri județeni : Becze István, Sorbán Attila și Sebestyén Csaba.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din luna decembrie 2013. Roagă pe doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală să confirme dacă există cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei ordinare cu respectarea prevederilor legale a Legii 215 / 2011 privind administrația publică locală. Constată şi regretă faptul că din cauza îmbolnăvirilor, mereu în această perioadă, când sunt în discuţie temele cele mai importante care necesită asistenţă juridică, domnul Egyed Árpád, secretarul judeţului Harghita nu participă la lucrările Consiliului Judeţean Harghita, sarcina revenind astfel doamnei directoare Romfeld Mária Magdolna. Speră că aceste întâmplări nu au legătură şi că deciziile aduse în această şedinţă să se desfăşoară într-un cadru perfect legal.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr.215, sunt întrunite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare din decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt trei consilieri judeţeni absenţi : Becze István, Sorbán Attila şi Sebestyén Csaba-István. Documentele justificative pentru absenţe vor fi depuse ulterior. Au anunţat că se află în afara ţării.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune acceptarea adeverinţelor pentru motivarea absenţelor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează asupra desfăşurării şedinţei fracţiunii Uniunii Democrate Maghiare din România şi despre hotărârea adusă pentru scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte. Există un fenomen nedorit în derularea procedurilor achiziţiilor publice. Obligaţia legală este de a cumpăra la cel mai mic preţ. De exemplu, unii proiectanţi încearcă să speculeze coborând oferta sub preţul normal al lucrărilor. Trebuie acceptată acest preţ, ei câştigând aceea licitaţie, după care nefiind din zonă, nu vin regulat la discuţii, nu pot fi găsiţi. Nu respectă termenele din contracte, nu depun avizele necesare în timp util. Legat de drumurile judeţene, se fac proiecte la nişte preţuri, pentru care judeţul nu dispune de fonduri suficiente. Se ajunge în situaţia în care proiectanţii serioşi din zona judeţului Harghita  nu mai vin la licitaţiile publice. De ce să liciteze la doi lei o lucrare de mântuială, când suma finală pentru o muncă de calitate ajunge la 10 lei. Sunt firme care lucrează pentru judeţul Harghita din Iaşi, Bucureşti, Suceava. În şedinţa de ieri s-a convenit asupra scoaterii de pe ordinea de zi a proiectelor pentru care nu este depusă documentaţie completă. Se speră că astfel măcar speculanţii să ocolească judeţul Harghita. Dacă nu se completează documentaţiile, dacă nu se depun avizele în termen, se poate ajunge şi la rezilierea acestor contracte. Roagă pe domnul vicepreşedinte Petres Sándor care supervizează aceste achiziţii, să urmărească aceste procese cu mare atenţie şi în cazul în care nu se respectă, să se aplice aplicarea clauzelor contractuale.

Este vorba despre punctele 4, 5 şi 6 de pe ordinea de zi. Punctul de vedere al juriştilor de exemplu la Centrul Multifuncţional din Miercurea Ciuc, sau la Casa de la Lăzarea, este că ar fi nejustificată şi prea solicitantă susţinerea acestor obiective de către Consiliul Judeţean Harghita, care nu are bani pentru astfel de cheltuieli de lux. Trebuie făcută o schimbare de destinaţie. La punctul 4 este vorba de Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, unde idea a fost amenajarea unui hotel. În afară de faptul că proiectantul a ieşit din termen, lucrurile  pot lua o altă direcţie. La punctul 5 este vorba despre amenajarea parcării din jurul clădirii Policlinicii din Miercurea Ciuc. La punctul 6 este vorba despre o porţiune de drum unde după două procedee de achiziţie publică s-a descoperit o lipsă a materialului feros necesar pentru lucrare şi din această cauză trebuie refăcut proiectul, schimbat documentaţia.

O altă problemă ar fi numirea consilierilor judeţeni în consiliile de administraţie ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita. Juriştii încă nu au clarificat legalitatea acestor numiri. De aceea şi proiectele legate de aceste numiri sunt propuse să fie scoase de pe ordinea de zi. Să nu fie adusă nici un consilier judeţean într-o situaţie de incompatibilitate. În zilele următoare se vor clarifica aceste aspecte şi în şedinţa ordinară din ianuarie 2014 se vor relua aceste proiecte.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte de pe ordinea de zi :

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii: “Amenajarea interioară a Centrului Multifuncțional al Consiliul Județean Harghita” Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152   

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare a parcării şi a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc "

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii: “Lucrări de apărare și consolidare DJ 136B pe sectorul KM 15+766 la KM 15+943”

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 286/2012  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea Componenţei consiliului de administraţie, precum şi stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara serviciului.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita

 

Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Harghita nr. 278/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita

 

Rezultatul votului : 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă modificările intervenite pe ordinea de zi la capitolul Diverse. Sunt câteva proiecte, care trebuiesc votate în luna decembrie.

Este un proiect comun cu municipiul Odorheiu Secuiesc referitor la controlul integrat al poluării cu nutrienţi.

La Centrul Cultural Judeţean Harghita este un coleg, care lucrează de fapt la Consiliul Judeţean Harghita şi care ar trebui să ajungă şi pe hârtie în la aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.

Este un proiect legat de Statul de funcţii al Spitalului Judeţean Harghita pentru a se putea aduce mai mulţi medici rezidenţi.

La continuarea programului „CLEAR” sunt modificări în bugetul propriu al proiectului.

Este un proiect câştigat în valoare de 5 milioane de euro şi la care trebuie semnat contractul. Vom mai discuta în detaliu când ajungem la tema respectivă şi am încredere că până la sfârşitul şedinţei Consiliul tehnic şi economic (CTE) va prezenta avizul solicitat de jurişti, asupra care s-au înţeles  în cadrul şedinţei fracţiunii UDMR.

Este o modificare în micul program de alimentare cu apă.

Sunt modificări în structura organizatorică şi în statul de funcţii la Şcoala gimnazială specială din Bilbor.

Se face o nouă tentativă de redobândire a unei sume care a fost plătită anterior şi pentru care se apelează la un avocat.  

Trebuie aprobat modificarea Statului de funcţii al Liceului Tehnologic Special ”SZENT ANNA” din  Miercurea Ciuc.

Se modifică componenţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Căliman Giurgeu, unde în locul primarilor vor fi propuși specialişti proprii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă are cineva ceva de adăugat la modificarea ordinii de zi.

 

Domnul consilier judeţean Szentes Antal salută pe cei prezenţi. Observă că pe ordinea de zi nu apare proiect de hotărâre legat de programul „KALAKA”, deşi au fost depuse documentaţii în acest sens. Este vorba despre lucrări interioare, care chiar și în perioada de iarnă s-ar putea realiza şi solicită informaţii legate de soarta acestora sau dacă vor fi aprobate măcar în cursul lunii ianuarie 2014.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că a luat cunoştinţă despre aceste solicitări, sunt două documentaţii depuse. S-a întâlnit cu primarii din localitățile respective şi au purtat discuţii pe această temă. Este imperios necesar fundamentarea juridică şi justificarea urgenţei de către o terţă persoană pentru banii alocaţi. La Tomeşti este nevoie de adeverinţa medicului cu privire la îmbolnăvirile frecvente ale copiilor din cauza lipsei încălzirii în şcoală. La Dăneşti lipseşte avizul Inspectoratului de Construcţii legat de instabilitatea tavanului din şcoală. În săptămâna aceasta a venit o adresă din partea Ministerului Finanţelor conform căreia data de 19 decembrie 2013  a fost ultima dată la care se mai pot efectua plăţi prin Trezorerie. Deşi se poate lucra până la sfârşitul lunii decembriei, plăţile prin Trezorerii sunt oprite. În aceeaşi situaţie se găseşte şi urgenţa de la Comuna Tuşnad cu efectuarea lucrărilor de curăţire a albiei râului Olt. Degeaba se votează, dacă nu se poate plăti. Au rămas mulţi bani necheltuiţi din cei alocaţi pentru investiţii şi aşa s-a convenit în şedinţa fracţiunii UDMR ca aceştia să intre acum în fondul de rezervă. Aceste proiecte vor fi aprobate şi plătite din fondul de rezervă cu ocazia primei şedinţe din ianuarie 2014. Ar fi inutil votarea acestora acum, Finanţele sigur va respinge,  nu ar putea fi plătite şi lucrările s-ar amâna.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri :

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Convenția de colaborare nr. 29/26.03.2009, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul Județean Harghita referitor la implementarea comună a Proiectului privind ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” finanțat din fonduri rambursabile acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) și fonduri locale de la Consiliile Județene și Consiliile Locale

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/2011 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional ”CLEAR” (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și a obligației asigurării resurselor financiare ale județului Harghita legate de acest proiect

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita în managementul și implementarea proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean–Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în județul Harghita” finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4-Impelementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, sesiunea de finanțare 5/2012

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016„

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.257/2009 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Școlii Gimnaziale Speciale Bilbor

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a județului Harghita

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Liceului Tehnologic Special ”SZENT ANNA” din Miercurea Ciuc, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.308/2012

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 54/2013 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre enumerate mai sus și aprobarea ordinii de zi modificate:

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 noiembrie 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 noiembrie 2013

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2013

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 14048/2009, pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relaţii publice în zona Topliţei al Serviciului administraţie publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă o schimbare în titlul proiectului.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna Director general în cadrul Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală explică modificarea titlului proiectului. Este vorba despre Proiectul  de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 14048/2009 care a fost încheiat cu Municipiul Topliţa. Se cere modificarea printr-un act adiţional. Chiria va fi mai mică decât în prezent şi nu încheierea contractului este în discuţie ci modificarea contractului de închiriere existent. Conţinutul proiectului deja cuprinde detaliat acest aspect.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 14048/2009 prin Act adițional și însușirea acestuia pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice in zona Toplița al Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Electrificarea zonei Somkőháta, comuna Lueta”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Pproiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Electrificarea zonei Somkőháta, comuna Lueta”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei consultative de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba aminteşte ca până acum procesul sprijinirii culturii scrise de către Consiliul Judeţean Harghita nu era destul de obiectivă şi transparentă. Ar fi de dorit să fie un sistem de punctaj transparent. Sunt colegi, care de trei ani fără să fie remuneraţi pentru această activitate, la fiecare solicitare citesc aceste manuscrise. De exemplu, s-a primit un material din oraşul Cristuru Secuiesc cu tema Casei de copii din localitate. După vreo 10 parcurgeri acum s-a ajuns la forma în care se poate edita. Este foarte mult de lucru şi ar trebui să fie creat un sistem de punctaj în care să intre toţi, care doresc sprijin în cadrul culturii scrise. Ar trebui sprijinite acele valori, care la apariţie promovează judeţul Harghita.       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei consultative de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Kozma Mária ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Hajdú Áron ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Lövétei Lázár László ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Balázs Lajos ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Sarány István ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Róth András Lajos ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Gáspár Izabella ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor din motive de clarificare solicită revenirea asupra votării Comisiei consultative de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea propunerii domnului vicepreședinte Petres Sándor de a repeta procedura de vot privind numirea prin vot secret a membrilor în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da, 6 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Kozma Mária ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Hajdú Áron ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Lövétei Lázár László ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Balázs Lajos ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Bajna György ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Sarány István ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Róth András Lajos ca membru în Comisia consultativă de evaluare şi selecţie pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Statului de funcţii al Consiliului Judeţean Harghita – Agenţia de Management Energetic

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Statului de funcţii al Consiliului Judeţean Harghita – Agenţia de Management Energetic

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 22/2010 Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a  Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 22/2010 Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a  Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 161/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 161/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al Judeţului Harghita pentru perioada 2014 – 2020

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică că este necesar votarea acestui proiect deoarece în baza acestuia vom putea depune proiecte pentru bani europeni pentru orice investiţie sau dezvoltare în acest judeţ. Este necesar pentru orice autorizare, fără aceasta Autoritatea de Mediu nu poate emite autorizaţii.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al Judeţului Harghita pentru perioada 2014 – 2020

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pentru traseele câștigate de operatorii de transport, în urma licitației electronice organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba comunică că s-a derulat achiziţia publică pentru transportul judeţean de persoane. Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a organizat achiziţia. S-au făcut consultări cu toate autorităţile, prin toate forurile privind traseele. O să fie 79 de curse în judeţ. Toate modificările sunt cuprinse în acest material, inclusiv şi distribuirea acestor curse între societăţile de transport care le execută.

 

Domnul consilier judeţean Pálffy Domokos declară că nu doreşte să participe la votarea acestui punct din ordinea de zi.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba pune în discuţie problema unor localităţi din zona Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre unde nu sunt curse nici la sfârşitul de săptămână. Se gândeşte de exemplu la satul Valea lui Pavel sau satul Fântâna Brazilor din  comuna Corund.  A avut discuţii pe această temă şi cu domnul consilier judeţean Ambrus Sándor, care l-a asigurat că prin programul „LEADER” această problemă va fi rezolvată. Pentru oamenii de acolo ar fi un mare ajutor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba recunoaşte că au mai fost discuţii legate de satele Valea lui Pavel şi  Fântâna Brazilor, nu s-a găsit soluţia deoarece este vorba despre curse interne şi intră în competenţa autorităţilor locale. Ar fi îmbucurător dacă s-ar găsi o soluţie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pentru traseele câștigate de operatorii de transport, în urma licitației electronice organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării a contractului individual de muncă a doamnei Miklóssy Ildikó șef serviciu, la Consiliul Județean Harghita – Agenția de Management Energetic pentru creșterea copilului

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării a contractului individual de muncă a doamnei Miklóssy Ildikó șef serviciu, la Consiliul Județean Harghita – Agenția de Management Energetic pentru creșterea copilului

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Convenția de colaborare nr. 29/26.03.2009, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul Județean Harghita referitor la implementarea comună a Proiectului privind ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” finanțat din fonduri rambursabile acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) și fonduri locale de la Consiliile Județene și Consiliile Locale

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică importanţa acestui proiect de finantare Eurpeana,  comun cu Municipiul Odorheiu Secuiesc. Se va realiza utilizarea şi transportul nutrienţi spre o singură destinaţie la un depozit comun. Zona Odorheiului este cea mai poluată din judeţ şi în perioada 2004-2008 oraşul a câştigat un proiect care acum trebuie prelungit.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare nr. 29/26.03.2009, între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Harghita referitor la implementarea comună a Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrineţi” finanţat din fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră un fapt îmbucurător ca datorită efortului care se depune pentru Spitalul Judeţean Harghita prin punerea la dispoziţie a locuinţelor de servicii pentru medici, achiziţii de aparatură, acordarea consultanţei în domeniul managementului zilnic, s-au creat condiţii pentru angajarea a patru medici  specialişti şi din acest motiv se modifică structura organizatorică.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/2011 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional „CLEAR” (Cultural values and Leisure Enviroments Accesible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/2011 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional „CLEAR” (Cultural values and Leisure Enviroments Accesible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune ca acest proiect să-şi mute poziţia la ultimul loc de pe ordinea de zi pentru că până atunci se aşteaptă anexarea unui  aviz CTE care lipseşte din materialul proiectului. Roagă pe domnii vicepreşedinţi şi pe alţi colegi, care sunt membrii în Comisia Tehnico-Economică ca până la sfârşitul şedinţei să alăture materialului proiectului acest aviz  CTE considerat favorabil sau nefavorabil. Nominalizează membrii comisiei, să fie anunţaţi urgent : domnul Orbán Béla director general la Direcţia Generală Investiţii, domnul Pápai Károly Director adjunct la Direcția Generală Investiții, domnul Birta Antal director general la Direcţia Generală Patrimoniui. Roagă pe domnul vicepreşedinte Petres Sándor, doamna Fülöp Otilia Arhitect şef al judeţului Harghita să contribuie toţi la întocmirea acestui aviz CTE până la sfârşitul şedinţei pentru că în ultima şedinţa a fracţiunii UDMR s-a convenit asupra necesităţii acestuia,  fie ea pozitivă sau negativă.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor îşi exprimă părearea conform căruia supravegherea Comisiei Tehnico-Economice îi aparţine domnului preşedinte Borboly Csaba şi primind sarcină expresă întocmirea urgentă a acestui act, nu mai necesită implicarea superiorilor direcţi pentru a le da noi ordine.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că coordonarea nu înseamnă numai preocupare în probleme care sunt plăcute, deopotrivă sunt cazuri în care trebuie să ne implicăm chiar dacă nu ne place şi este considerat incomod. Dar acest lucru nu se discută în şedinţa consiliului judeţean. Rugămintea dânsului este ca coordonatorii să discute cu colegii lor subalterni ca acest act să fie întocmit neapărat până la sfârşitul şedinţei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii domnului președinte Borboly Csaba ca proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita în managementul și implementarea proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean–Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în județul Harghita” finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4-Impelementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, sesiunea de finanțare 5/2012, să fie ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimenatre cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că el este inițiatorul acestui proiect care se referă la un sat din zona comunei Zetea, unde trăiește o comunitate de romi care are  nevoie urgentă de apă potabilă, altfel se creează un focar de infecție. Se știe că în aceste comunități sunt foarte mulți copii mici. Legat de acest proiect s-au avut divergențe principiale cu ocazia discuțiilor purtate în perioada trecută și a decis ca în locul domnului vicepreședinte Petres Sándor dânsul să-și asume această inițiere. Inițial programul a prevăzut că doar într-o unitate administrativ separată se poate aplica, dar cred că și localitățile mai mici care sunt bine separate pot încăpea în acest program. Propun să modificăm posibilitatea depunerii proiectelor, ca nu numai unitățile administrativ teritoriale să poată participa ci și comunitățile izolate. Astfel putem să ne ocupăm și de aceste cătune. Esența modificării acestui proiect este posibilitatea lărgirii cercului beneficiarilor acestui program.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin întreabă despre raportul Comisiei de urbanism și lucrări publice cu privire la această modificare.

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor răspunde că având în vedere raporturile de specialitate juridice care au fost întocmite la inițierea acestui proiect, Comisia de urbanism și lucrări publice sprijină acest proiect. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimenatre cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 257/2009 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 257/2009 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Şcolii Gimnaziale Speciale Bilbor

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a județului Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția consilierilor județeni că acest proiect a fost inițiat de către domnul consilier județean Rácz Árpád, nu de domnul vicepreședinte Birtalan József așa cum a fost trecut pe ordinea de zi comunicată. Este vorba despre un nou proces care ar trebui inițiat de Consiliul Județean Harghita pentru recuperarea sumelor plătite pentru drumul din satul Livezi, comuna Mihăileni. În procesul anterior pârâții au reușit să dejoace cu succes solicitarea Consiliului Județean Harghita. Juriștii propun să se pornească un nou proces. Declară că este implicat în această cauză și din acest motiv nu participă la votarea acestui proiect. Roagă pe unul din vicepreședinți ca pentru perioada votării acestui proiect să preia conducerea ședinței.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József spune că acțiunea a fost pornită, dânsul a semnat și propune să se apeleze la un specialist extern care să reprezinte Consiliul Județean Harghita.    

 

Domnul vicepreşedinte Birtalan József supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a județului Harghita

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Liceului Tehnologic Special SZENT ANNA Miercurea Ciuc, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.308/2012

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Liceului Tehnologic Special SZENT ANNA Miercurea Ciuc, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.308/2012

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 54/2013 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Căliman Giurgeu.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal obiectează ca din ordinea de zi comunicată nu reiese, cine este inițiatorul acestui proiect.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba comunică faptul că s-a omis trecerea inițiatorului lângă titlul proiectului menționat și declară că el este inițiatorul proiectului.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 54/2013 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Căliman Giurgeu.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012

                                                             

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă plecarea doamnei Romfeld Mária Magdolna, director General la Direcţia Generale de Administraţie Publică Locală la consultare cu Comisia Tehnico-Economică cu privire la avizul CTA care lipseşte din documentaţia acestui proiect. Între timp prezintă acest proiect. Au fost mai multe negocieri, mai multe discuții. Se poate vedea că din cauza existenţei zonelor „NATURA 2000”, care nu au fost înfiinţate de Consiliul Judeţean Harghita sau de oamenii din acest judeţ, hotărârea a fost luată de Uniunea Europeană care a decis ce regiuni, ce fel de zone, ce fel de floră şi faună să fie protejată. Este vorba despre arii protejate de Uniunea Europeană. Toţi trebuie să fie conştienţi că zonele NATURA 2000 nu au fost delimitate sau decise conform hotărârii autorităţilor sau a localnicilor. Există un grup de specialişti care în urma unor sesizări sau autosesizări fac cercetări. De exemplu poate fi vorba de o specie rară de pasăre, care este ameninţată şi reprezintă o valoare Europeană. Se face un studiu, se comunică la Ministerul de Resort şi la Bruxelles şi fără să fie interogaţi autorităţile locale, se va declara specie şi zonă ocrotită. Flora şi fauna judeţului Harghita reprezintă un sistem ecologic foarte important pentru Uniunea Europeană. Faţă de restul teritoriului Ţării, o treime din teritoriul judeţului Harghita este declarată rezervaţie naturală, mai concret, zonă NATURA 2000.  Sunt multe judeţe din ţară, unde faţă de întregul teritoriu aceste zone reprezintă numai câteva procente, dar în judeţul Harghita avem multe plante şi multe animale ocrotite. Uniunea Europeană menţine un aparat destul de serios pentru a putea întreţine şi ocroti aceste zone. Prin multe proiecte de management reglementează funcţionarea activităţilor în aceste zone şi activităţile trebuie să se încadreze şi să conformeze prevederilor acestor proiecte. Dacă programul de management spune că nu se poate intra în pădure, atunci nu se intră acolo. Dacă prevede că cositul se poate face numai în perioada lunii august pentru că în zonă cresc plante ocrotite, trebuie să ne conformăm. Dacă programul de management spune că într-o zonă sunt pârâuri sau izvoare, a căror sistem ecologic ar fi afectate de lucrările de construcţii de orice fel, atunci acolo nu se pot face pârtii de schi, amenajări teritoriale, staţiuni, hidrocentrale, poduri, drumuri, etc. Erau păreri conform căruia, ne fac reguli tocmai cei care nu au putut menţine sistemul ecologic propriu. Dar tocmai de aceea trebuie să ocrotim valorile noastre. Ne pot aduce beneficii importante. Gestionarea corectă constă în conservarea biodiversităţii şi protecţiei faunei de interes cinegetic şi piscicol şi a mediului acesteia de viaţă.  Din cauza restrângerii teritoriilor sălbatice intacte avem multe probleme, care încă nu au găsit rezolvarea. De exemplu, sunt multe pagube din cauza urşilor. De multe ori cauza este şi vânătoarea ilegală. Totuşi în cursul mai multor secole s-a putut păstra flora şi fauna noastră faţă de alţii, care nu au reuşit acest lucru şi care ne presează acum cu regulile lor. Nu este altceva de făcut, trebuie să ne conformăm. Degeaba ne certăm cu autoriăţile atât din ţară, cât şi din Uniunea Europeană. Poate unii se mulţumesc cu atât, dar ar trebui întreprinse demersuri concrete în această cauză. Acum doi ani s-a început pregătirea unui proiect de ansamblu. Dacă ne-a binecuvantat Uniunea Europeană cu delimitarea acestor zone (NATURA 2000), atunci să fie pregătite programe de management care cuprind de fapt cadrul legislativ al posibilităţilor, a ce se poate face şi care armonizează cumva cu viaţa oamenilor de aici. Poate confirma şi domnul consilier judeţean Raffain Zoltán, care este conducătorul Uniunii Composesoratelor din Ciuc că în zona Ciucului de jos dacă vine o asociaţie din Braşov, sau din Mureş, fie şi cu cea mai bună intenţie şi reglementează activitatea în zona noastră în sensul că ce ne putem permite şi ce nu legat de  pădurile şi pământurile din proprietatea noastră moştenită, atunci locuitorii din zona noastră ajung în situaţie defavorizată. De aceea a fost pornit acest proiect de management ca măcar în 8 zone din cele 38 incluse în NATURA 2000  să fie derulată acest proiect de către Consiliul Judeţean Harghita. Mai mult, dacă se implementează cu succes acest proiect de   management, în continuare se poate obţine administrarea sau calitatea de administrator de proiect, care ne conferă dreptul de a decide cine şi ce poate face, ce se poate dezvolta în aceste zone. În consecinţă, pasul următor va fi depunerea unui proiect pentru a obţine calitatea de gestionar al acestor zone prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita. Proiectul nostru, despre care s-a ţinut o dezbatere de trei ore la şedinţa fracţiunii UDMR, iniţial a pornit cu solicitarea sumei de 15 milioane de euro. Pare mult, dar erau destui bani în acest coş al Programului Operaţional Regional Mediu şi prin aceasta s-a dorit implementarea mai multor activităţi care ar fi creat motiv pentru depunere de proiecte pentru alte fonduri europene. Erau idei legate de energii inteligente, promovarea produselor locale, urmărirea întregului circuit al ecosistemului, a biodiversităţii din zonă. Din păcate , Agentia de Dezvoltare Regionala "Centru" cu centrul în Sibiu a tăiat toate părţile proiectului care nu se refera la zonele NATURA 2000 şi aşa s-a ajuns de la un  proiect de 15 milioane de euro la unul de 5 milioane de euro. Acum colegii specialişti şi juriştii au nelămuriri şi dezbat concomitent cu această şedinţă că în această formă oare este acceptabil sau nu acest proiect. Dânsul consideră acceptabilă şi bună şi în forma recentă proiectul,  ce a rămas conţine toate elementele iniţiale, care au fost discutate la prima iniţiere şi obiectivul principal este posibilitatea pregătirii planului de management în cele 8 zone NATURA 2000 de către Consiliul Judeţean Harghita. Problema este că România face decontul cu Uniunea Europeană la data de 31 decembrie 2015. Este ultimul an în care se pot accesa bani din acest fond, după această dată nu va mai fi accesibilă pentru nimeni. Aceasta este a doua problemă majoră, suntem în întârziere deoarece din luna mai 2013 acest proiect stă pe masă la Consiliul Judeţean Harghita. Sunt elemente din proiect, care necesită studii îndelungate. De exemplu, anumite soiuri de păsări, a căror ciclu de viaţă trebuie urmărită în decursul unui an întreg. Mai sunt 26 de luni la dispoziţie. Teoretic nu se poate ajunge la finalizare până la data de 31 decembrie 2015.  Totuşi, în prima fază trebuie votat acest proiect cât mai urgent, ca după aceea să se poată dovedi că se poate derula şi în 18 luni. Ulterior o să fie nevoie numai de devotament, voinţă şi de bună cooperare cu autorităţile superioare pentru a le convinge despre astfel de aspecte ca perioada de studiu pentru observarea unui soi de pasăre nu trebuie să ţină un an. Luate unul câte unul, se pot incadra toate elementele în perioade mai scurte, decât cele prevăzute. Din partea dânsului a fost comunicat colegilor programul derulării proiectului defalcat pe lunile rămase ca să fie toţi conştienţi la ce să aştepte. Acestea sunt modificările aduse la proiect. Atrage atenţia asupra pericolului prelugirii termenelor din cauza procedurilor de achiziţii publice. Conform scenariului optim, până în luna aprilie 2014 trebuie derulate trei proceduri de achiziţii publice. Dacă se reuşeşte, se poate incadra în program şi se poate finaliza în doi ani proiectul. Dar mai întâi de toate, acum trebuie votat acest proiect, altfel se amână pentru şedinţa din luna ianuarie 2014, se pierde încă o lună, achiziţiile nu se pot efectua şi nu mai are şanse să fie finalizată, este inutil să se mai ocupe de derularea acestui proiect. Aici există şi o altă divergenţă şi un subiect de dezbatere între jurişti. Ei spun că deşi s-a micşorat suma, şi în varianta anterioară au existat elemente care numai parţial au primit aviz favorabil de la Comisia tehnico-economică. Acum discuţia se poartă asupra luării unei decizii a Comisiei tehnico-economice  conform căruia se poate merge mai departe cu partea şi cu suma rămasă. Din aceşti 5 milioane de euro o să se parcurgă o arie destul de mare de activitate în judeţul Harghita în comuna Atid, oraşul Cristuru Secuiesc, comuna Ciumani, comuna Corund, comuna Siculeni, comuna Sândominic, comuna Sâncrăieni, comuna Săcel, oraşul Vlăhiţa, deci aproape tot judeţul. Aceste localităţi care se află în preajma zonelor NATURA 2000  se includ în acest proiect de management. Dacă nu se face de noi, se va face din ambiţie de o organizaţie voluntară, care nu o să mai ia în considerare solicitările noastre, neavând interesul să fie îngăduitor, va aplica nişte reguli foarte stricte şi severe. Chiar se poate ajunge ca să nu mai fie posibilă accesul în pădurile noastre. Un plan profesional fundamentat costă foarte mult. Urmărirea îndelungată a unui studiu în natură necesită timp îndelungat şi bani mulţi. Ca şi documentarele din natură din emisiunile de televiziune. Se lucrează foarte mult pentru a obţine câteva aspecte legate de viaţa unor animale. Dacă se scapă aceşti bani, cineva va face un proiect de câteva pagini care o să conţină numai reguli şi restricţii, lăsând pe dinafară caracteristicile zonale, flora şi fauna, tot interesul locuitorilor din această zonă. Din acest motiv ne constrânge această situaţie. Altcineva nu are interesul să facă o lucrare bine fundamentată în interesul nostru. De fapt este vorba nu despre 8, ci de spre 18 planuri de management, din care 10 zone sunt rezervaţii de interes naţionale şi 8 sunt NATURA 2000. În cadrul proiectului s-ar rezolva în parte şi situaţia zonei Piatra Unică, unde este planificat construirea unei centru de vizitatori şi amenajarea multor panouri de informaţii şi de ghidare, editarea multor materiale de informare. Ar putea fi o atracţie turistică importantă a judeţului Harghita.  O altă realizare importantă ar fi reabilitarea caselor de cultură din cele 8 localităţi menţionate mai sus tot din banii aceştia. Se vor amenaja 27  de infochioșcuri pentru accesul populaţiei la informaţii publice şi 37 de panouri de informare mari. În mare acesta este conţinutul acestui proiect. Primul pericol este întârzierea cu semnăturile şi astfel, imposibilitatea respectării termenelor de executare şi al doilea ar fi pierderea banilor. Este bine de ştiut că pentru pregătirea acestui proiect s-a depus o muncă asiduă. În zonele consilierilor judeţeni s-a apelat la firme de consiliere, care au lucrat în mod gratuit şi care au parcurs de nenumărate ori toate aspectele, au participat la multe şedinţe, unde acest proiect a fost dezbătut, o echipă mare a lucrat la pregătirea acestui proiect. Cum nu era sigur că se va câştiga acest proiect şi era vorba despre foarte mulţi bani, nu s-a întocmit nici un contract oneros. S-a înţeles formal asupra faptului ca ulterior, dacă se câştigă proiectul le vom plăti munca din suma câştigată. O altă problemă complementară este că nu se cunoaşte încă cine va realiza cele 18 planuri de management. Dar se va decide ulterior acest lucru. Mai întâi trebuie votat proiectul şi din considerentul ca renunţând la aceasta, efortul de doi ani al acestei firme de consiliere ar fi în zadar şi probabil ar veni cu cereri de despăgubire, care ar trebui plătită. Atunci fiecare coleg, care a contribuit la  întârzierea acestui proiect va suporta consecinţele, ca şi consilierii judeţeni, care au votat în această temă. Acest amănunt însă nu este cel mai important. Cel mai important este ca aceste planuri de management să fie realizate de Consiliul Judeţean Harghita, împreună cu profesori biologi, studenţi, composesorate, cu proprietarii de păduri nu de către un nou-venit care ar face o lucrare de mântuială din ambiţie. Din acest motiv este o decizie grea. La dezbaterea de ieri a participat şi deputatul UDMR Korodi Attila. După demisia domnului Ministru Borbély László, domnul Korodi Attila i-a fost succesor la Ministerul Mediului până la căderea Guvernului. În această perioadă a apărut un ordin conform căruia, în zonele NATURA 2000 tot ce se construieşte din banii Consiliului Judeţean Harghita va trece în proprietatea statului.  Juriştii obiectează asupra acest aspect. Sunt de părere că fiind banii judeţului, ar trebui să intre în proprietatea judeţului construcţiile realizate. Dar dânsul consideră că până la urmă nimeni nu va lua aceea clădire de la comuna Sândominic, tot în judeţ va rămâne. Ulterior, dacă se câştigă statutul de administrator al proiectului de către Consiliul Judeţean Harghita, administrarea acestuia tot îi revine.  Partea raportului juridic, care spune ca dezvoltările în aceste zone să nu intre în proprietatea statului, dar deocamdată în sistemul contractelor publice, aşa cum a menţionat şi domnul deputat Korodi Attila, există o astfel de reglementare, atunci problema aceasta se rezolvă de sine. De altfel, se va trimite o adresă în acest sens la Ministerul Mediului şi a Schimbărilor Climatice pentru clarificarea problemei. Vine şi cu alte exemple asemănătoare. De exemplu degeaba se plăteşte montarea şi instalarea reţelei electrice, la plecare tot a societăţii distribuitoare de energie va rămâne toată instalaţia. În final, s-a adus actul aşteptat de la Comisia tehnico-economică, semnat de toţi membrii comisiei.  Nu se numeşte aviz, se numeşte raport.  Dă cuvântul domnului Orbán Béla.

 

Domnul Orbán Béla Director general la Direcţia Gernerală de Investiţii  explică că în baza Hotărârii nr.211/2012 Consiliul Judeţean Harghita a votat proiectul şi studiul de fezabilitate. Faţă de acestea, această documentaţie actuală pentru care Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Mediului şi Autoritatea Intermediară din Sibiu a aprobat cererea de finanţare, a şi semnat contractul. Toate activităţile care sunt acum în contractul de finanţare au fost cuprinse şi iniţial în proiectul aprobat de Consiliul Judeţean Harghita. Din proiect a fost scos partea cu denumire „Coridor ecologic”, care a fost scoasă de către Autoritatea de Management. Aceasta nu mai face parte din cererea de finanţare. În momentul de faţă, contractul de finanţare fiind şi semnată de către Minister, membrii Comisiei tehnico-economice sunt de părere că se poate semna, dar pentru documentaţiile de investiţii care au studii de fezabilitate, pentru partea de finanţare, clauzele contractului să fie armonizate cu proiectul aprobat. Acestea vor fi avizate de Comisia tehnico-economică şi trebuiesc aduse pentru aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Harghita.      

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală anunţă distribuţia raportului juridic necesar pentru această documentaţie, luând în considerare şi Hotărârea nr. 211/2012 referitor la acest proiect, unde avizul CTE a fost acordat tot cu condiţii. A solicitat membrilor comisiei CTE ca dacă nu în baza unui studiu de fezabilitate nou, atunci măcar în baza celui vechi să dea undă verde ca fără condiţii corespunde cerinţelor proiectului. Colegii au declarat că nu deţin această documentaţie. Ea existând în Sibiu sau la Ministerul Mediului, dar nu se regăseşte la Consiliul Judeţean Harghita. Totodată au analizat noul proiect, pentru că cel nou a scăzut la 23 de milioane de lei de la 67 de milioane de lei. Părerea lor este ca este scos partea tehnică  la acele activităţi, pentru care ar trebui alăturată avizul CTE. Totuşi, citind acest raport, şi dacă se citeşte cu atenţie atunci această parte a raportului juridic ar putea trece mai departe numai cu condiția, dacă ar permite, ca contractul de finanţare să fie semnat cu această clauză. Dacă pe parcurs, şi dacă se incadrează în timp, timp care este foarte scurt, 2 ani, întrebarea ar fi dacă se reuşeşte întocmirea unui astfel de documentaţii după care s-ar putea organiza și procedura de licitație. Cum a spus şi domnul preşedinte, şi se regăseşte şi în raportul juridic, trebuie clarificat cine va fi proprietarul investiţiilor legate de aceste case şi amenajări, având în vedere că se vor realiza din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Harghita. Deocamdată aşa se pare că vor trece în proprietatea statului. Rezultatul se va reflecta în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Harghita ca deficit. Juridic proprietatea trebuie clarificată şi din aspectul acestui deficit. Banii investiţi, sau produsul trebuie să se întoarcă în patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita. Cei care coordonează acest proiect din partea Miniserului ar trebui să ofere o soluţie în această problemă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba legat de expunerea domnului Orbán Béla, este de părere că a avut mai mult de o zi pentru parcurgerea acestui proiect. Până la urmă toţi vor răspunde şi material pentru acest proiect.

 

Domnul Orbán Béla Director general la Direcţia Gernerală de Investiţii spune că condiţia exprimată de doamna Romfeld Mária Magdolna, ca Ministerul să aprobe actualizarea studiului de fezabilitate modificat, este obligaţia lor. Nu poate fi alt studiu de fezabilitate, decât cea ce este cuprins în activităţi. Așa este cerută de Minister, condiţia aceasta este respectată.

 

Domnul consilier juridic Rafain Zoltán adaugă că asupra înfiinţării zonelor NATURA 2000 nu a fost întrebat nimeni, pur şi simplu au apărut. Dacă şi managementul va fi realizat de alţii, populaţia rămâne total pe dinafară. Dă exemplu o întâmplare. Un om a tăiat un viţel în anii 1980. Când a fost întrebat de judecător, de ce a tăiat viţelul, a răspuns că aşa a considerat că este al lui.  Sunt destule experienţe nefavorabile cu privire la administrări efectuate de persoane nepotrivite. Dă exemplu un caz din Băile Tuşnad. S-a infectat o porţiune de pădure cu vierme. Un manager nepriceput a depus un denunţ legat de marcarea pentru tăiere a mai multor copaci din aceea zonă. Din cauza denunţului nu s-au putut tăia în timp. Viermii s-au dezvoltat, au ieşit, au infectat o porţiune şi mai mare şi cu cheltuieli mult mai considerabile abia s-a putut salva pădurea respectivă.  Consideră că renunţarea la acest proiect de management este o iresponsabilitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere că după multe păreri pro și contra totuși trebuie să se ajungă și la votare. Ocuparea funcției de consilier județean obligă deținătorul la asumarea răspunderii pentru proiecte importante. Dacă nu ar fi consiliul județean, atunci deciziile ar fi luate de exemplu în București. Sunt situații dificile când trebuie să luăm decizii. Am dezbătut această temă mai mult de o jumătate de oră, dar l-am parcurs din toate aspectele posibile. Nu va fi obligat nici un consilier județean să apase aparatul de vot, fiecare va decide cum va vota.      

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor atrage atenţia asupra a două aspecte. În proiectul de hotărâre este menţionat că pentru derularea acestui proiect răspunde Direcţia generală de investiţii, care se află sub coordonarea dânsului. Pentru activităţile care s-au desfăşurat în cadrul acestui proiect până acum nu este răspunzător direcția pe care o coordonează. Până acum Direcţia generală de investiţii nu s-a ocupat de acest proiect. Pentru dezbaterile juridice sau penalizări de întârziere consideră că nu pote fi tras la răspundere. Clarifică următorul lucru.  În starea actuală, durata de derulare a acestui program şi întocmirea planurilor de management, de la semnarea contractului au la dispoziţie 26 de luni. Se poate încerca reducerea acestei perioade, dar a lua angajament că cele 26 de luni sigur se pot reduce la 20 sau 18, ar fi o iresponsabilitate.

Sunt activităţi în pregătirea planurilor de management, care nu pot fi legate de ore de lucru ci de zile calendaristice. Urmărirea speciilor de minim 12 luni, proceduri de mediu, hotărârile de guvern, pregătirea ordinelor ministeriale, nu depind de câţi oameni şi cu ce intensitate lucrează. Nu poate să asume răspunderea că termenul va fi sigur redus. Să fie conştient toată lumea că în cazul nerealizării proiectului până la 31 decembrie 2015, părţile rămase neterminate devin neeligibile. Deci nu se mai primesc alte fonduri, finalizarea trebuie suportat din bugetul Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  răspunde domnului vicepreședinte. Consideră că acest proiect privind cele 8 zone NATURA 2000 și celelalte 10 rezervații de interes național din județul Harghita sunt atât de importante încât, chiar dacă nu ar fi banii Europeni, Consiliul Județean Harghita tot ar trebui să se facă și din banii proprii.  Dacă se depășește termenul la unele zone din motive de genul studiul îndelungat al ciclului de viață al unei păsări rare, mai mult ca sigur nu se întâmplă la toate 18 zone. Aceste zone reprezintă aproape jumătate din teritoriul județului Harghita și consilierii județeni de fapt reprezintă locuitorii din acest județ. Reprezintă de fapt și acea jumătate din discuție. Ce se va întâmpla cu jumătate din județului nostru, dacă mâine vine cineva și pentru că are relații bune cu Bucureștiul, cu un plan de management de 3 pagini va dispune peste jumătate de județ. Mai bine să ne asumăm derularea proiectului cu riscul că anumite lucrări o să fie finalizate din banii proprii. Nu trebuie să aducă nimeni acei bani de acasă, se suportă din bugetul Consiliului Județean Harghita. De fapt și din bani proprii s-ar putea realiza acest proiect. Din acest punct de vedere, dacă vor fi depășiri de termene, ne asumăm. Asta nu înseamnă că nu vom încerca să ne incadrăm în termene. Conform ROF-ului Consiliului Județean Harghita, sunt două Direcții Generale care se ocupă cu pregătirea proiectelor, Direcția generală programe și unități subordonate condusă de doamna Zonda Erika, care se ocupă de proiecte SOFT, legate de turism, culte, învățământ, tineret și Direcția de Investiții. Până nu era clarificat situația acestui proiect, nu se știa care dintre aceste direcții. Acum se încearcă refacerea structurii din cadrul Consiliului Județean Harghita, care se ocupă cu scrierea proiectelor. Până acum nu era clar care Direcție trebuie să primească în coordonare. În varianta cu 15 milioane de euro ar fi fost mai multe elemente de soft. Dar în varianta aceasta de 5 milioane de euro, așa cum se constată în materialul comunicat, toate cele 37 de activități sunt de domeniul investițiilor. Astfel ajunge sub coordonarea vicepreședintelul Petres Sándor la Direcției generale de investiții. Domnul vicepreședinte a avut îndoieli față de incadrarea în termen a proiectului dar dacă se întâmplă, din partea dânsului nu o să primească reproșuri. Dacă se lucrează bine trebuie să ne încadrăm. Să nu se uite că și din bani proprii ar trebui să facem. Sigur că suntem în impas cu termenele, dar pentru aceasta nu este vinovat Uniunea Europeană, studiul păsărilor sau firma de consiliere, care a scris proiectul.       

 

Domnul vicepreşedinte Birtalan József anunță că nu poate participa la votarea acestui proiect din cauza a multiple contracte semnate cu firma de consiliere care a întocmit proiectul. A sprijinit de la început acest proiect, îl consideră foarte important dar la votarea lui nu poate participa din cauza multiplelor implicări ale sale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că trebuie clarificat aspectul conform căruia participarea la pregătirea și depunerea proiectului nu ar împiedica pe domnul vicepreședinte în votarea proiectului. Pentru clarificare să se consemneze că nu din cauza participării la pregătirea și depunerea proiectului se sustrage de la votare domnul vicepreședinte. Dacă nu se asumă votarea proiectelor importante, atunci nu are rost deținerea funcției de consilier județean. Deci domnul consilier județean Birtalan József nu participă la vot din alte motive. Reamintește că nu este altcineva de vină, întârzierea acestui proiect din mai 2013 a depins de Consiliul Județean Harghita. După atâtea păreri pro și contra, crede că s-a discutat destul. Poate mai sunt întrebări, dar dânsul  este mulțumit cu cele afirmate de juriști, de domnul jurist Császár István. Primul lucru după ședință va fi căutarea acelei documentații, care ori s-a primit, ori nu. Se va prezenta Comisiei tehnico-economice ca până ianuarie să avem avizul CTE. Pentru aceasta este foarte important să colaborăm în relații bune cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Este convins de cele prezentate și va vota cu DA. Cum a mai spus, chiar dacă nu ar fi banii Europeni, tot ar trebui să se ocupe de aceste 18 zone. Nu este obligat nimeni să voteze, dar roagă pe toți consilierii județeni să participe, să voteze cu DA sau NU, să nu se abțină de la votare, deoarece este o cauză foarte importantă. Ar trebui ca fiecare să-și asume răspunderea în această cauză importantă.

    

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot    Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Nu (Csillag Péter, Thamó Csaba, Salamon Zoltán), Absenți : Becze István, Sorbán Attila, Sebestyén Csaba, Birtalan József, Petres Sándor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba constată că domnul vicepreședinte Petres Sándor nu a votat. Proiectul a fost votat pozitiv cu 23 de voturi. Este mulțumit că majoritatea consilierilor județeni au încredere că se poate realiza și au înțeles importanța acestui proiect, că este nevoie de acești bani. Trebuie să facem tot ce se poate ca să meargă. Nimeni nu o să fie spânzurat dacă se iese puțin din termen. Dacă se întâmplă ca 100-200 de mii de euro o să trebuiască să contribuie Consiliul Județean Harghita, nu va fi o problemă majoră. Se pote constata cu ocazia ședinței lunii ianuarie 2014 că și acum sunt foarte mulți bani la investiții, care nu au putut fi cheltuite în cursul anului 2013 și care sunt la fondul de rezervă.

   

Domnul consilier județean Thamó Csaba face o evaluare a activitatății anului 2013. Consideră că este un aspect pozitiv ca lucrările consiliului județean sunt mai transparente, informațiile sunt mai accesibile și propunerile fracțiunii MPP au fost luate în considerare cu ocazia acestor lucrări. În speranța și în perspectiva unei colaborări bune în viitor, dorește să felicite toți colegii cu ocazia sărbătorilor de crăciun și de anul nou. La mulți ani !

 

Domnul consilier județean Orosz-Pál Levente în numele fracțiunii EMNP felicită colegii, și colegilor din aparatul propriu le urează sărbători fericite. La mulți ani !

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor exprimă speranța că toți au primit invitația la Gala sportului organizat în incinta clădirii restaurantului Casa Harghita și roagă ca cei care sunt interesați să-și anunțe prezența.

 

Domnul consilier județean Proca Ioan din partea fracțiunii USL transmite din partea colegilor urările de bine cu ocazia sărbătorilor de crăciun și anul nou tuturor colegilor din consiliu și aparatului propriu.

 

Domnul consilier județean Rafain Zoltán urează colegilor un crăciun fericit și pentru anul nou toți să avem păduri și sănătate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este recunoscător pentru colaborarea și munca colegilor, depusă în cursul anului. Anul care vine nu va fi mai ușor, dar este convins că va aduce foarte multe satiscații. Să fie dusă mai departe numai ce a fost bun. Supărările să fie lăsate în spate. Până la urmă cu toții vreau numai bine. Încrederea și bunăvoința fac lucrările să meargă mai bine.  Cu această ocazie prezintă colectivității și consilierilor pe noul director economic al Consiliul Județean Harghita, domnul Bicăjanu Vasile. Este o funcție de care foarte mulți au fugit. Domnul a venit după ultimul ceas. Consiliul Județen Harghita era în situația în care în primele zile din decembrie să fie blocat. Cu promovare nimeni din aparatul propriu nu a dorit să se prezinte pentru acest post. S-au dat anunțuri repetate, dar nu a venit nimeni cu experiență și cunoștințe publice temeinice în administratrea a peste 100 de mii de euro. Felicită pe domnul Bicăjanu Vasile că a acceptat să colaboreze și cum președintele țării a semnat în zilele acestea bugetul, se poate lucra în forță.  

Anunță în urma inițiativei domnului Elekes Zoltán, Director la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita sosirea corului de copii din Centrul de plasament din Subcetate care au venit să cânte aici o colindă .

Invită pe toți participanții la ședință, consilieri și colegi din aparatul propriu să ciocnească cu un pahar de șampanie și urează toate cele bune tuturor.

   

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 6 ianuarie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 518/13.01.2014 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,      15.01.2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter