Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 06:41:22
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 20 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 iunie 2013

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 20 iunie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată pentru președintele Consiliului Județean Harghita de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Petres Sándor, prin Dispoziţia nr. 499/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședințe a Primăriei Odorheiu Secuiesc. Dl. vicepreședinte Petres Sándor și primarul mun. Odorheiu Secuiesc, dl. Bunta Levente salută consilierii județeni și ceilalți participanți ai ședinței.

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád este înlocuit de dna Director general Romfeld Mária Magdolna.

La şedinţă participă înlocuitorul secretarului județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează președintele și 5 consilieri județeni, după cum urmează: Borboly Csaba, Burus-Siklódi Botond, Pálffy Domokos, Proca Ion, Ferencz-Salamon Alpár-László, Magyari Vencel şi Sebestyén Csaba-István.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 24 de consilieri județeni.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune două modificări în proiectul ordinii de zi a ședinței, în prima fază în sensul retragerii a două proiecte de hotărâri, unul pierzându-și actualitatea (pct. 5), în privința celuilalt (pct. 14), un proiect POS Mediu, fiind necesare alte operațiuni de pregătire. În continuare, se propune introducerea pe ordinea de zi a trei proiecte de hotărâri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, precum și mutarea unui cabinet medical aflat în incinta imobilului Policlinica stomatologică din Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita în managementul și implementarea proiectului Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean – Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor protejate în județul Harghita finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial - Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, sesiunea de finanțare 5/2012.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractelor de finanțare nr. 268/05.06.2013, nr. 269/05.06.2013 și 270/05.06.2013, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 117/2013 despre aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public județean de persoane în trafic județean, modificată prin Hotărârea nr. 150/2010  și Hotărârea nr. 310/2011.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind derularea programului Săpături arheologice în județul Harghita

Rezultatul votului: 24 Da.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 mai 2013.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 3 iunie 2013.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor anunță al treilea punct de pe ordinea de zi, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, prezentând motivele care au stat la baza necesității modificărilor, respectiv al amendamentului și anume: termenele de plată la care este obligat județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul proiectul comunitar e-guvernare s-au modificat, aspect ce nu a fost cunoscut la momentul aprobării bugetului, astfel se impune o regrupare a fondurilor cu scopul de a finaliza integral proiectul până în luna septembrie. Al doilea motiv este acceptarea unei sponsorizări și a introducerii acesteia în bugetul unei instituții subordonate Consiliului Județean Harghita.

În ceea ce privește amendamentele, primul, inclus și în cadrul punctului Diverse de pe ordinea de zi, se referă la Programul național de dezvoltare locală în cadrul căruia  veniturile referitoare la drumurile județene beneficiază de un sprijin de 9.048.000 de lei în baza unor acte normative, sens în care se modifică veniturile, cheltuielile respectiv lista de investiții ale județului Harghita. Regruparea sumelor este necesară pentru motivul, că noile investiții nu se bucură de finanțare din partea guvernului.

Celălalt amendament este legat de patinoarul din Gheorgheni. După a analiză realizată de reprezentanții Consiliului Județean Harghita, ai Consiliul Local al mun. Gheorgheni și ai Clubului Sportiv ProGym Gheorgheni, s-a finalizat propunerea cu privire la proiectarea bugetară a valorii estimate a acestei investiții, care nu corespunde sumei de 1,67 milioane de lei, stabilită la începutul anului, constatându-se, că această valoare este de aproximativ 2,7 milioane de lei cu TVA din care angajamentul Consiliului Județean Harghita corespunde părții de 90% din totalul investiției. Diferența respectivă se va introduce în cuprinsul estimărilor pentru anul 2014.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba apreciază pozitiv propunerile de modificare și măsurile luate de Consiliul Județean Harghita în privința patinoarului din Gheorgheni și aduce la cunoștința consilierilor județeni că acceptă prezentarea situației de către dl. vicepreședinte Petres Sándor ca răspuns la interpelația sa.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila anunță vicepreședintele și consilierii județeni despre faptul că în lipsa raportului de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre discutat, fracțiunea Partidului Popular Maghiar din Transilvania nu poate  lua o poziție în mod responsabil, în consecință nu va vota în această privință.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013.

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013.

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 asupra execuției bugetare a Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba sesizează lipsa anexelor 1 și 2 la proiectul de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila aduce în discuție observația Secretarului județului, potrivit căreia proiectul de hotărâre nu cuprinde toate informațiile solicitate.

 

Domnul director general al Direcției generale economice, Gábor László precizează că proiectul cuprinde execuția bugetului pentru anul 2012, respectiv acele situații financiare care au fost comunicate Direcției Generale a Finanțelor Publice Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, supune la vot aprobarea Art 1. al proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 asupra execuției bugetare a Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art 2. al proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 asupra execuției bugetare a Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 asupra execuției bugetare a Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea spațiului EII9, situat în imobilul Policlinica stomatologică din B-dul. Timișoarei nr. 4, Miercurea Ciuc, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, de către administratorul spațiului, Editura Hargita Népe.

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente întreabă dacă contractul de administrare încheiat între Consiliul Județean Harghita și Editura Hargita Népe cu privire la imobilul în speță conține referiri cu privire la posibilitatea închirierii unei părți din imobil către un terț, respectiv în ipoteza în care acest contract nu cuprinde asemenea prevederi, dacă le-a fost comunicat reprezentanților Editurii Hargita Népe faptul că un terț va utiliza o parte a imobilului, având în vedere că aceste informații nu reies din expunerea de motive alăturată proiectului de hotărâre.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József, răspunde la întrebare, afirmând că această propunere a fost inițiată de însăși Editura Hargita Népe, în consecință nu a  fost necesară aducerea modificării contractului la cunoștința locatarului.

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente, acceptă răspunsul însă semnalează lipsa includerii originii acestei inițiative în Expunerea de motive afirmând totodată că din acest motiv nu va putea vota proiectul de hotărâre.

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna prezintă o modificare al proiectului de hotărâre, după cum urmează: După art. 2 al proiectului de hotărâre se introduce un nou articol care va avea următorul cuprins: „Se mandatează vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, domnul Birtalan József, cu semnarea unui act adițional la contractul de administrare încheiat cu Editura Hargita Népe care să reflecte modificările intervenite prin prezenta hotărâre” iar articolele se renumerotează în conformitate cu modificările respective.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea spațiului EII9, situat în imobilul Policlinica stomatologică din B-dul. Timișoarei nr. 4, Miercurea Ciuc, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, de către administratorul spațiului, Editura Hargita Népe, semnalând că în privința acestei hotărâri legea prevede necesitatea adoptării cu o majoritate de 2/3 din numărul total al consilierilor județeni.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în municipiul Gheorgheni de către Consiliul Județean Harghita, pentru desfășurarea activității Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni al Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Harghita

Domnul consilier județean Sorbán Attila, observă că din cuprinsul prețului contractului de închiriere nu reiese valoarea cheltuielilor comune, lipsește procesul-verbal de negociere și propune în schimb sprijinirea unei organizații civile care deține un spațiu în aceeași zonă prin închirierea respectivului spațiu pentru desfășurarea activității compartimentului.

 

Domnul director general Birta Antal răspunde la întrebare, afirmând că în vederea închirierii imobilului s-a derulat o procedură de achiziție publică, solicitarea Consiliului Județean Harghita fiind adusă la cunoștință publică prin mass-media, iar selecția s-a realizat luând în considerare propunerile depuse. În ceea ce privește prețul contractului, cheltuielile comune se situează peste valoare chiriei de 350 de euro. În prețul chiriei se include mobilarea încăperii, asigurarea locului de parcare în fața imobilului și serviciile de curățenie.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 264/2012 privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Județului Harghita aparținând sistemelor de alimentare cu apă din comuna Lupeni, satele Lupeni, Morăreni, Bisericani și Bulgăreni de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Viz”

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită confirmarea de către domnul vicepreședinte a faptului că hotărârea respectivă nu a avut efecte juridice sau financiare de la adoptarea acesteia.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde afirmativ.

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Lupeni a  sistemelor de alimentare cu apă din comuna Lupeni, satele Lupeni, Morăreni, Bisericani și Bulgăreni din domeniul public al județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Harghita la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 174A Bilbor-DJ174C – lim. Suceava”. Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței ordinare precedente datorită lipsei unui aviz solicitat de Comisia economică, care a fost procurat ulterior, actualmente documentația fiind completă și poate fi supus aprobării.

Domnul consilier județean Danguly Ervin semnalează un alt drum județean din raza zonei Gheorgheni, drumul județean dintre localitățile Ditrău și Tulgheș necesită intervenții și întreabă dacă acest drum poate fi cuprins în sfera drumurilor asupra cărora se vor efectua reparații în viitorul apropiat.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor răspunde la întrebare accentuând faptul că deocamdată este vorba despre aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții. Supunerea la vot a acestor documentații are menirea de a înlesni procedura de autorizare a intervențiilor asupra drumurilor, acestea constituind doar primul pas în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor legale.

În ceea ce privește drumul județean dintre localitățile Ditrău și Tulgheș, domnul vicepreședinte Petres Sándor anunță, că față de sumele care au figurat pe lista de investiții la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita, s-au înregistrat modificări doar cu privire la drumurile județene despre care s-a discutat la începutul ședinței curente. Intervențiile asupra drumului județean dintre localitățile Ditrău și Tulgheș sunt amânate din cauza lipsei resurselor financiare. Domnul consilier județean Danguly Ervin acceptă răspunsul.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea derulării „Programului privind sprijinirea activităților sociale din județul Harghita pe anul 2013” și a colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita cu Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Harghita în vederea realizării programului.

Domnul consilier județean Sorbán Attila, semnalează lipsa unor documente din documentația de susținere a proiectului de hotărâre.

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor legale în privința proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2011 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, în sensul prelungirii perioadei de derulare a proiectului cu șase luni.

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Harghita, pentru anul 2013

Domnul consilier județean Sorbán Attila, solicită comunicarea criteriilor repartizării fondurilor pentru diferitele manifestări sau tabere de tineret, având în vedere faptul că există sume plătite care nu au fost decontate încă din anul trecut.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor răspunde la întrebare prin semnalarea faptului că informațiile respective se pot procura din Raportul de activitate al Fundației Județene de Tineret Harghita pe anul 2012.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Harghita, pentru anul 2013.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică și cultural-turistică al județului Harghita, pentru anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării Federației Române de Ciclism în vederea derulării „Turului Ciclist al României” pentru anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea sumelor ce constituie sprijin financiar unităților de cult în cadrul programului de sprijinire pentru anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în județul Harghita.

Domnul consilier județean Bíró Barna Botond solicită consemnarea opțiunii sale de neparticipare la vot în privința acestui proiect de hotărâre.

Domnul consilier județean Csillag Péter solicită consemnarea opțiunii sale de neparticipare la vot în privința acestui proiect de hotărâre.

Domnul consilier județean Sorbán Attila, afirmă că i s-a semnalat din partea așezământului de cult din Armășeni depunerea unei cereri pentru acordare de sprijin pentru protecția bisericii considerate monument istoric, care nu figurează printre cele sprijinite, în cazul cărora este vorba despre finanțarea extinderilor sau altor lucrări care nu sunt în opinia sa prioritare măsurilor de protecție a monumentelor istorice. De asemenea solicită identificarea persoanelor care au putere de decizie în această privință și criteriile pe care se bazează în cadrul procesului decizional.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor aduce la cunoștința domnului consilier județean faptul că toate deciziile în privința sprijinirii cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, se iau de către o comisie numită în acest sens. Totodată observă că s-au avut în vedere toate cererile care au fost depuse în termen și cu privire la care documentația a fost completă și că toate episcopiile au fost consultate cu privire la repartizarea fondurilor. De asemenea, Consiliul Județean Harghita derulează un program de sprijinire a monumentelor istorice, fiind posibil ca respectivul așezământ de cult religios să fi depus cerere de finanțare în cadrul acestuia din urmă.

Rezultatul votului: 21 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.

Domnul consilier județean Thamó Csaba apreciază pozitiv reînnoirea comisiei și propune introducerea pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean a eventualelor investiții viitoare care pot avea consecințe asupra mediului înconjurător, aducând exemplul centrale hidroenergetice din Valea Uzului.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor răspunde la întrebare prin semnalarea faptului că toate documentele ce emană de la consiliul județean cu privire la autorizarea unei lucrări sunt realizate cu respectarea strictă a legislației incidente. Domnul vicepreședinte subliniază că Consiliul Județean Harghita nu are atribuții de control asupra autorizației de mediu emise Agenției de Protecție a Mediului Harghita, nici atribuții cu privire la aprobarea emiterii autorizațiilor de construire, în schimb, la solicitarea consiliului județean se pot elabora rapoarte periodice de către Arhitectul Șef cu privire la lucrările de construcție autorizate.

Domnul consilier județean Thamó Csaba accentuează că solicitarea sa se referă la responsabilitatea existentă a Consiliului Județean Harghita cu privire la menținerea echilibrului mediului înconjurător, responsabilitate ce rezultă și din diferitele programe ale consiliului județean, adoptate chiar în ședința curentă.

Rezultatul votului: 23 Da.

Votul secret privind numirea domnului Dobrai László în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului Györfi László în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului Jakab Mária în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Vot anulat.

 

Votul secret privind numirea domnului Gábor László în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind plata, pe anul 2013, a cotizației Județului Harghita către Asociația „Pentru Dezvoltarea Munților Harghita – Hargita Hegység Fejlesztéséért” Egyesület.

Domnul vicepreședinte Birtalan József solicită consemnarea opțiunii sale de neparticipare la vot în privința acestui proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația Națională a Nevăzătorilor din România Filiala Interjudețeană Harghita - Covasna pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea domnului Csató Csaba în funcția de conducere de director la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului Csató Csaba în funcția de conducere de director la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin solicită ca domnul Csató Csaba să se prezinte Consiliului Județean Harghita.

Domnul Csató Csaba prezintă activitatea sa profesională anterioară promovării concursului pentru postul de director la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea al Consiliului Județean Harghita, modificată prin Hotărârea nr. 188/2010

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la votarea punctelor de pe ordinea de zi cuprinse în Diverse:

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractelor de finanțare nr. 268/05.06.2013, nr. 269/05.06.2013 și 270/05.06.2013, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 117/2013 despre aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliul Județean Harghita privind aprobarea regulamentelor serviciilor de transport public județean de persoane în trafic județean, modificată prin Hotărârea nr. 150/2010 și Hotărârea nr. 310/2011

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în județul Harghita”.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba lansează o întrebare la adresa domnului vicepreședinte Birtalan József referitor la starea și activitatea utilajului de curățire spațiilor de pe marginea drumurilor județene, achiziționat de către județul Harghita.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József, răspunde la întrebare, afirmând că acest utilaj este destinat cositului nu a curățirii totale a șanțurilor de la marginea drumurilor. În ceea ce privește lucrările de curățire a șanțurilor, acestea încă se află în faza procedurii de achiziție publică.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter se interesează de posibilitatea îngrijirii, reparării deficiențelor drumurilor județene cauzate de gropile existente.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József, răspunde la întrebare, afirmând că procedurile de achiziție publică pentru respectivele lucrări sunt în curs și în apropiere de finalizare.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin întreabă de împrejurările selecționării cererilor de finanțare câștigătoare dintre cele depuse de către asociațiile de pompieri voluntari, prezentând situația Asociației Pompierilor voluntari din Lăzarea, care deși a depus o cerere de finanțare și s-a conformat condițiilor impuse, nu a fost selecționată ca și câștigătoare. Domnul consilier județean se interesează de motivele care au stat la baza acestui refuz.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebare, afirmând că în speță, motivul refuzului l-a constituit obiectul cererii de finanțare, având prioritate asociațiile care au depus cereri de finanțare cu privire la achiziționarea echipamentului de protecție față de cele care ar fi achiziționat uniforme. Pe de altă parte, având în vedere interesul deosebit manifestat față de acest program, la proxima ședință ordinară a Consiliului Județean Harghita, în ipoteza rectificării bugetului, se va propune modificarea listei programelor proprii ale consiliului județean, astfel asociațiile care nu au obținut finanțări putându-și depune cererile în viitorul apropiat.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 20.06.2013 cu număr de înregistrare  nr .12194/2013 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Pentru Președinte

Petres Sándor

Vicepreședinte

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter