Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:43:50
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 24 septembrie 2013

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 24 septembrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba prin Dispoziţia nr. 894 /2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședințe a Palatului administrativ al Județului Harghita.

 

La şedinţă participă secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita toți sunt prezenți.

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 30 de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba.

 

Ședința ordinară a fost precedată de o festivitate de premiere.

Au fost premiați sportivi și antrenori ale cluburilor sportive din județul Harghita care au avut rezultate deosebite în anii 2012-2013 cu premiul Keresztes Lajos.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară. Arată că sunt mai multe puncte pe ordinea de zi decât cele dinainte comunicate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 164/2013 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 3013, cu completările și modificările ulterioare.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2013 a Consiliului Județean Harghita către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita. 

Rezultatul votului: 28 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățiile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasării sale la Hoghia și Ulieș în compania domnului consilier Tóásó László. S-a purtat o discuție cu cetățenii locali privind lipsa sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră care le creează multe probleme. Deocamdată se cere acordul punerii pe ordinea de zi a acestui miniprogram.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățiile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii modificate.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 29 iulie 2013.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menționat.

Rezultatul votului: 26 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că s-a depus un Amendament de fond în acest proiect privind modificarea listei de investiții în vederea redistribuirii și cheltuirii fondurilor disponibile până la sfârșitul anului 2013 prin finanțanțarea materialelor necesare la reparațiile efectuate la unitățile de învățământ care nu au avize de funcționare pentru anul școlar 2013-2014 și finalizarea reabilitării unor porțiuni de drumuri județene. Dând ca exemplu : drumul spre Ciucsângeorgiu, Inlăceni, Remetea și  Săcel sau construcțiile  internatului din strada Progresului conform proiectului câștigat de Direcția copilului.

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită lămuriri referitor la Patinoarul din Gheorgheni, cei 400 000 lei,  care nu se pot cheltui acum, și  dacă se pot realoca anul viitor.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că aleșii locali din zona Gheorgheni nu doresc ca în sezonul sporturilor de iarnă să fie demolată și făcută șantier zona patinoarului din Gheorgheni. Acestă sumă va fi disponibilă și anul viitor pentru reparațiile necesare. Acum se lucrează la  documentația aferentă. O să fie completată o Declarație pe propria răspundere de către președintele Consiliului Județean Harghita prin care se garantează acesta asumă pentru această lucrare.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor spune că s-au predat documentele legate de această modificare la Direcția de Investiții și nu este vorba de dispariția unor sume cu destinațiile deja hotărâte. Este vorba numai de regruparea banilor în scopul cheltuirii și realocarea pentru anul viitor, dacă este posibil. Ce se poate cheltui anul acesta, să fie cheltuit.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 11 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 12 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 13 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 14 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 15 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 16 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 18 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond vizând Art. 19 din proiectul de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 3 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 28 Da, 1 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului : 29 Da, 2 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2013.

Rezultatul votului : 28 Da, 3 Abţineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în oraşul Cristuru Secuiesc de către Consiliul Judeţean Harghita, pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relaţii publice în zona Cristuru Secuiesc al Serviciului administraţie publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul consilier Sorbán Attila exprimă nemulţumirea cu privire la lipsa unui raport de activitate al acestui birou teritorial şi mai adaugă că în situaţie de recesiune economică nu suma chiriei de 250 euro este de obiectat ci este o chestiune de principiu cheltuirea acestei sume. Domnul consilier consideră că s-ar putea găsi şi în cadrul Primăriei din orașul Cristuru Secuiesc un birou de închiriat cu costuri mult mai reduse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba exprimă că din cauza birocraţiei în rezolvarea problemelor, a lipsei fondurilor, este imperios necesar ca să fie ajutaţi oamenii să-şi rezolve problemele de administrare, de management şi de mediere în parteneriate, iar aceste birouri teritoriale ale Consiliului Județean Harghita au fost înființate tocmai din aceste cauze. Amenajarea micilor Consilii județene teritoriale le scutește de pierderea timpului și costul deplasărilor repetate și inutile către reședința de județ. Ar trebui să fie acoperită tot județul în scopul monitorizării și coordonării. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în oraşul Cristuru Secuiesc de către Consiliul Judeţean Harghita, pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relaţii publice în zona Cristuru Secuiesc al Serviciului administraţie publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului : 27 Da, 4 Abţineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.335/2012, privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2013, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția consilierilor de a nu vota în proiectele de hotărâri în care sunt direct interesați, ca să nu ajungă în situații de conflicte de interese și de incompatibilitate.

Domnul consilier Sebestyén Csaba István reflectă asupra preţului calculat pentru furaje verzi cosite şi preţul fânului și consideră că preţul fânului ar trebui să fie de 4 ori  mai mare decât preţul furajului proaspăt, sau chiar mai mult deoarece intervin şi alte cheltuieli suplimentare și propune  ca furajele verzi cosite să valoreze 10 bani/Kg fără modificarea prețului final al fânului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită lămuriri din partea secretarului judeţului, domnul Egyed Árpád, cine precizează că, nu participă la acest punct,  şi  preşedintelui Comisiei agricole, domnul Becze István.

Domnul consilier Becze István spune că în anumite cazuri furajul verde este mai valoroasă decât cea uscată și adaugă că aceste preţuri au fost stabilite de specialişti şi propune să rămână nemodificate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea domnului consilier Sebestyén Csaba-István conform căreia furajele verzi să valoreze 10 bani/Kg fără modificarea prețului final al fânului .

 

Rezultatul votului : 14 Da,  9 Nu, 5 Abţinere

Propunerea a fost refuzată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.335/2012, privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2013, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole.

Rezultatul votului :    26 Da,  4 Abţinere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2013 către Asociaţia pentru  Judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba arată că Asociaţia pentru Judeţul Harghita a fost înființată în anul 2000, și participarea Consiliului Județean Harghita nu este influențată de modificările legislative aduse în  anul 2006.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József este de acord cu achitarea acestei cotizaţii, dar din motive presupuse de evitare a unei eventuale incompatibilități nu dorește să participe la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Proca Ion este de părere că  ar fi timpul să se achite cotizaţie din partea Consiliului Judeţean Harghita şi către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Căliman-Giurgeu. Declară că până la înființarea acestuia, fracţiunea din care face parte nu mai dă vot favorabil pentru participări în activitatea altor asociaţii.  În altă ordine de idei, propune ca planurile privind acțiunile de ajutorare să nu rămâne numai bune intenţii.

Domnul consilier Thamó Csaba consideră că proiectul de hotărâre poate fi susținută cu condiţia întocmirii şi publicării raportului de activitate al asociaţiei din anul 2012.

Domnul consilier Sorbán Attila mai adaugă că ar fi benefică şi prezentarea planului de activitate pentru anul 2013 a Asociației pentru Județul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că documentele solicitate sunt deja întocmite şi  solicită Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita să distribuie către cei interesaţi.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebările prezentate de domnii consilieri și propune ca cei interesaţi să verifice ce s-a întâmplat cu cotizaţiile la diferite asociații, dând ca exemplu Asociaţia Microregională Călimani, dacă toți partenerii au achitat cotizația cuvenită pentru anul 2012.

Domnul consilier Proca Ion menționează că dânsul s-a referit numai la participările Consiliului Judeţean Harghita, nu la alţi parteneri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită grupului USL să ajute la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Giurgeu-Călimani şi să fie găsită persoana potrivită care să conducă această organizaţie.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2013 către Asociaţia pentru  Judeţul Harghita.

Rezultatul votului :    25 Da,  4 Abţinere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita víz” pe anul 2013

Domnul consilier Sorbán Attila exprimă neîncrederea față de datele furnizate de Institutul de Statistică, care după opinia dânsului sunt ireale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita víz” pe anul 2013.

Rezultatul votului :    26 Da,  4 Abţinere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Maxx Racing în vederea organizării și derulării programului ”Raliu Harghitei, ediția XXI.” pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Maxx Racing în vederea organizării și derulării programului ”Raliu Harghitei, ediția XXI.” pe anul 2013

Rezultatul votului :   30 Da,  1 Abţinere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie şi a Planului sectorial de acţiune al Consiliului Judeţean Harghita pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie şi a Planului sectorial de acţiune al Consiliului Judeţean Harghita pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015

Rezultatul votului :   29 Da,  1 Abţinere

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Egyed Árpád ca coordonator al Planului sectorial de acțiune al Consiliului Județean Harghita pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015 de la nivelul conducerii Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea doamnei Salamon Boróka ca persoană de contact la nivel de expert din cadrul aparatului de specialitate al Planului sectorial de acțiune al Consiliului Județean Harghita pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015 de la nivelul conducerii Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Acordului de cooperare pentru furnizarea de produse alimentare,  stabilirea cantităților de produse alimentare alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, precum și pentru o persoană defavorizată, în cadrul PEAD pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică că este vorba despre distribuția alimentelor oferite ca donație de Uniunea Europeană.

Domnul vicepreședinte Birtalan József spune că acest proiect este în derulare de mai mulți ani în colaborare cu autoritățile locale și beneficiarii sunt cei care trăiesc din ajutoare sociale. În anul trecut societatea comercială care a câștigat la licitație distribuția alimentelor nu și-a îndeplinit obligațiile, iar în anul 2013 Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a schimbat strategia și se decontează ulterior valoarea alimentelor distribuite. Astfel societățile comerciale încearcă să livreze alimentele cât mai repede și astfel intervine probleme atât cu capacitatea de depozitare a suprafețelor de păstrare care sunt închiriate de către Consiliul Județean, cât și cu deficitul de personal accesibil.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca și consilierii județeni din zonele respective să se implice în demersurile și derularea acestui proiect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru privind aprobarea modelului Acordului de cooperare pentru furnizarea de produse alimentare,  stabilirea cantităților de produse alimentare alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, precum și pentru o persoană defavorizată, în cadrul PEAD pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Situri istorice prin panorame sferice” reprezentat prin formula (SI)PSf + 4 P = VICTORIE finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică faptul că din cauza licitațiilor și avizărilor termenele contractelor legate de proiectele finanțate de Uniunea Europeană au fost prelungite. Se duce o luptă continuă pentru aplicarea lor în forma și cu conținutul specific zonei, populației. S-a reușit prelungirea a șase termene de proiecte din șapte. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Situri istorice prin panorame sferice” reprezentat prin formula (SI)PSf + 4 P = VICTORIE finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii  Consiliului Județean Harghita  nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii  Consiliului Județean Harghita  nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.4/2010 privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita și Covasna” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii  Consiliului Județean Harghita  nr. 4/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita și Covasna” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 145/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului ”Promovarea Festivalului de Muzică Veche” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 145/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în managementul şi implementarea proiectului ”Promovarea Festivalului de Muzică Veche” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porţilor secuieşti" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porţilor secuieşti" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2013 privind derulării Programului de organizare a unor competiții de enduro.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2013 privind derulării Programului de organizare a unor competiții de enduro.

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificării Hotărârii nr. 76/2013 privind aprobarea derulării Programului ”Academia” al Consiliului Județean Harghita pe anul 2013.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificării Hotărârii nr. 76/2013 privind aprobarea derulării Programului ”Academia” al Consiliului Județean Harghita pe anul 2013.

 

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanțate în cadrul programului de ”Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanțate în cadrul programului de ”Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2013

Rezultatul votului: 31 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea capitalului social al operatorului regional de salubrizare S.C. ECO CSÍK S.R.L. în sensul majorării participării la capitalul social al societății comerciale a Municipiului Miercurea Ciuc prin aport în numerar de 800.000 RON

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea capitalului social al operatorului regional de salubrizare S.C. ECO CSÍK S.R.L. în sensul majorării participării la capitalul social al societății comerciale a Municipiului Miercurea Ciuc prin aport în numerar de 800.000 RON

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aplicarea unor principii referitoare la înbunătățirea eficienței energetice în achizițiile publice din județul Harghita, în domeniul echipamentelor de birou și calculatoare, respectiv hârtie și servicii de tipărire, în domeniul construcțiilor și achiziționarea materialelor de construcții și în domeniul iluminatului public.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba declară că în țară este prima inițiativă care are ca scop eficientizarea consumului și costului energiei și de protecția mediului cu o logistică mai adecvată în derularea investițiilor și de a preveni risipa și  pierderile. Vrem să introducem și în procedura de achiziții publice.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aplicarea unor principii referitoare la înbunătățirea eficienței energetice în achizițiile publice din județul Harghita, în domeniul echipamentelor de birou și calculatoare, respectiv hârtie și servicii de tipărire, în domeniul construcțiilor și achiziționarea materialelor de construcții și în domeniul iluminatului public.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al proiectului de management la Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  confirmă demisia managerului la această subunitate și investirea noului manager în persoana domnului Kovács Árpád.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al proiectului de management la Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la proiectul ,,FALEFOS –Învăţarea familială în asistenţă maternală ”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la proiectul ,,FALEFOS –Învăţarea familială în asistenţă maternală ”

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei si a Statului de funcții ale Centrului Cultural si de Arte – Lăzarea al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei si a Statului de funcții ale Centrului Cultural si de Arte – Lăzarea al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 368/2012 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 368/2012 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot secret numirea doamnei Csata Tünde ca reprezentant al președintelui Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Nu, 1 Abținere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot secret numirea doamnei dr. Máthé Éva ca reprezentant al Colegiului Teritorial Harghita al Medicilor din România, în calitate de invitat în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot secret numirea domnului dr. Ölvedi Iosif ca reprezentant al Colegiului Teritorial Harghita al Medicilor din România, în calitate de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József afirmă că practic este o documentație ce intră în competența Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cartografiază riscurile și pericolele din județ, este ca o monografie a județului pe documente militare și Consiliul Județean trebuie să aprobe avizarea ca for decizional teritorial din județ.  După votare va fi luată de această autoritate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2013-2020

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  prezintă amendamentul de fond la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2013-2020

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  consideră necesară existența unei astfel de strategii ca cei 7 subunități culturale existente să aibă orientare și reper în activitate pe lângă proiectele manageriale pregătite de managerii acestora. Prevederile din strategie și aceste proiecte se pot completa, coexista, compensa. Strategia dă soluții multiple la accesarea proiectelor de finanțare, la organizarea evenimentelor, la găsirea soluțiilor de autofinanțare fără ca unitățile culturale să devină niște prestatori. Să fie pusă accentul pe cultură. Nu este un proiect final, se mai poate modifica. A fost trimis și la Instituția Prefectului Județului Harghita pentru avizare, nu cumva ulterior să avem discuții. Direcția ar fi ca efortul comun depus în anii precedenți în programe legate de bani europeni, sau servicii locale și prezența noastră la fiecare eveniment să fie atrase sub această umbrelă cum este strategia.

Contractele manageriale de  trei ani expiră, trebuie să fie organizate examene. Până acum s-au acceptat proiectele de management așa cum au pregătit autorii. Pentru viitor trebuie să avem stabilite cerințe concrete referitoare la proiectele de management. Să fie cuprinse într-o hotărâre și puse pe ordinea de zi.

 

Domnul consilier Proca Ion solicită un termen mai îndepărtat pentru votarea strategiei. Este o documentație voluminoasă neavând suficient timp de a pătrunde.

 

Domnul consilier Thamó Csaba susține solicitarea domnului consilier Proca Ion. Fiind manager în cultură, câteva rapoarte din partea specialiștilor ar fi fost binevenită. Această strategie nu poate fi implementat în mod simplu. Schimbările ar fi benefice dar profesional cei care sunt implicați nu și-au exprimat părerea.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba susține aplicarea strategiei. Se poate lucra mult mai eficient la programele culturale, la pregătirea bugetului din anul viitor. Oferă pârghii și soluții de rezolvare, și va fi un act de referință. Mai adaugă că această strategie este finalizată de șase luni, iar în mediul cultural deja au fost interogați toți participanții.

 

Domnul consilier Thamó Csaba întreabă dacă s-a format echipa care pune în practică această strategie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că strategia întotdeauna stabilește obiective și directive și după aceasta vine planul de acțiune. Fără strategie, nu se poate solicita de la specialiști în domeniu să se orienteze după îndeplinirea unor obiective culturale specifice. iar planul de acțiune va fi următorul pas.

 

Domnul Ferencz-Salamon Alpár spune că a citit strategia, sunt stabilite obiectivele și principiile de bază. Urmează ca în viitor să fie clarificate rolurile fiecărei unități culturale în realizarea proiectelor Consiliului Județean Harghita. Nu vede motive de amânare a votării. De exemplu, la editarea manualului ”Istoria secuilor”, editorii au avut multe dezbateri asupra consultărilor cu specialiști. Așteptând după ei, ar fi ieșit un studiu științific voluminos, nu un manual.  Această strategie formulează aceea viziune în direcția în care ar trebui să meargă viața culturală din județ. S-a apelat la specialiști, a fost întocmit cu ajutorul lor, au fost discuții,  s-au ținut multe ședințe de lucru și cu conducătorii unităților culturale astfel încât fiecare să-și găsească locul și rolul cu ocazia punerii în practică a strategiei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Amendamentului de fond la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2013-2020

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2013-2020

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Județului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita” cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Județului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita” cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Salamon Andrea de a reprezenta județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Harghita”.

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Mihăileni, județul Harghita la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “Alcsík”.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Mihăileni, județul Harghita la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “Alcsík”.

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 164/2013 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 3013, cu completările și modificările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 164/2013 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 3013, cu completările și modificările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățiile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică urgența acestui proiect. A participat la o întrevedere sătească la Nicolești și a discutat problema lipsei sistemului de apă și canalizare cu primarul localității. Ar trebui să aștepte următorul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală sau un program de finanțare de la guvern.  Ne-au solicitat să aducem apa de la Forțeni până la Nicolești încă în anul acesta. Prin colaborare cu autoritățile locale prin microprogramul de apă s-au economisit mulți bani . Propun să fie realocate și la Ulieș unde s-ar putea realiza 2 Km de rețea de apă și canalizare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2013 privind aprobarea programului “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în localitățiile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasări sale în străinătate:

 

 

1.      30 aprilie – 4 mai 2013  la Budapesta - Ungaria   

2.      23 august 2013 la Kőszeg – Ungaria – la festivalul Tranzit

3.      30 august 2013 în Slovacia, la competiția mondială de curse cu atelaje și cai

4.      11 septembrie 2013,  în Finlanda în legătură cu internetului de bandă largă,  declarația politică  și propunerea  Uniunii privind utilizarea acestuia

5.      17 septembrie 2013 -  La Budapesta m-am întâlnit cu viceprim-ministrul ungar, Semlyén Zsolt, cu secretarul de stat, Németh Zsolt, doamna secretar de stat, Répás Zsuzsa, și cu alții

6.      18 septembrie 2013 am participat în cadrul unui program european la Genova, Italia, privind inovațiile în administrația publică

 

 

Domnul consilier Becze István prezintă rezultatele deplasării sale la Expoziția Națională Agricolă și Alimentară (OMÉK 2013)  de la Budapesta și atrage atenția consilierilor județeni asupra organizării la sfârșitul săptămânii a târgului agricol de la Dănești.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul  județului prezintă un raport semestrial legat de situația copiilor nevoiași, periclitați, și câteva informații statistice. Gestionarea situației copiilor și gravidelor abandonați sau periclitați, s-a realizat prin activitatea a șase centre sociale aflate în subordinea primăriilor și a activității a mai multor ONG-uri.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca materialul prezentat de Domnul secretar Egyed Árpád să fie distribuit prin Cancelarie  consilierilor județeni.

 

 

Domnul consilier Salamon Zoltán dorește să vorbească despre două lucruri.

 

1.      În cadrul unei interpelații a cerut lămuriri privind situația juridică a terenurilor folosite ca tabără de tineret din Băile Homorod. A primit și răspuns dar solicită să fie  informat  în continuare de starea acestora.  

2.      Propune ca Consiliul Județean Harghita să sprijine  promovarea materialului publicat în memoria primului olimpicon la lupte greco-romane din Harghita, Keresztes Lajos. Să fie publicat și distribuit către toți cei interesați.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, referitor la tabăra de tineret din Băile Homorod că pentru o parte din terenurile de sub vile  proprietarii au primit despăgubiri și nu mai pot primi altele.  

Referitor la publicația privind olimpiconul Keresztes Lajos, se încearcă și publicarea în formă bilingvă.

 

 

Domnul consilier Sorban Attila solicită punerea pe internet a proceselor verbale ale ședințelor anterioare, să  nu voteze consiliul în necunoștință de cauză.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 24.09.2013 cu număr de înregistrare  nr. 18527/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, la data de 04.10.2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter