Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:39:42
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 27 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 27 noiembrie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 27 noiembrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 1148  / 2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în incinta clădirii Centrului Wellness din oraşul Băile Tușnad.

 

La şedinţă participă secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita absentează 1 consilier județean, domnul Orosz-Pál Levente.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, consiliul este legal întrunit, cu 29 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Domnul consilier Orosz-Pál Levente a transmis că va depune ulterior documentele justificative privind absenţa dânsului de la această şedinţă. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  aminteşte că în pensiunea IRIS din oraşul Băile Tuşnad,  Consiliul Judeţean Harghita a mai ţinut o şedinţă ordinară. Atrage atenţia asupra numărului mare de hotărâri de votat şi anunţă că după ora 11 nu mai poate participa la lucrările şedinţei. La ora 15 trebuie să plece din Bucureşti cu avionul la Sesiunea Plenară a Comitetului Regiunilor din Buxelles, unde trebuie să susţină mai multe amendamente. În această privinţă apelează la gestionarea flexibilă a timpului acordat şedinţei din partea celor prezenţi. Dacă nu se finalizează şedinţa până la această oră, roagă pe domnul vicepreşedinte Birtalan József să preia conducerea şedinţei. După parcurgerea proiectelor şi reprezentanţii localnici vor avea posibilitatea de a lua cuvântul.

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică motivaţia alegerii locului şedinţei prin faptul că acest Centru Wellness din oraşul Băile Tuşnad este finalizat, dar totuşi nu poate fi pus în funcţiune. Astfel atracţia turistică pe care o reprezintă nu aduce beneficiile preconizate în viaţa ecomnomică a oraşului. Încă din 2006 se lucrează la amenajarea acestui centru balnear. S-a discutat importanţa punerii în funcţiune şi beneficiile economice pe care le-ar putea aduce în repetate rânduri şi la şedinţele organizate de Academia Harghiteană,  luând în considerare volumul mare de turişti şi vizitatori în acest oraş. După schimbarea Guvernului Democrat-liberal şi U.D.M.R. acest proiect a fost încetinit şi Ministrul Turismului din noul Guvern nu-și mai asumă plata finalizării.  În ultima perioadă s-a pierdut şi speranţa punerii în funcţiune a acestui Centru Wellness. În august doamna Melles Mária, viceprimarul din oraşul Băile Tușnad a solicitat ajutorul Consiliului Judeţean Harghita din motivul că Centrul Wellness nu poate fi pus în funcțiune până nu este predată de societatea constructoare, care solicită achitarea tuturor facturilor eliberate. S-a convenit asupra asumării plăţii punerii în funcţiune a Centrului Wellness din bugetul Consiliului Judeţean Harghita. La 18 noiembrie s-a ajuns la elaborarea formei finale necesare, să fie fundamentată şi din punct de vedere juridic, ca ulterior să nu fie probleme. Mai sunt încă 10 miliarde de lei despre care se va vota cu ocazia rectificării bugetului Consiliului Județean Harghita în şedinţa de astăzi, unde oraşul Băile Tuşnad este beneficiară. Este vorba despre cota parte asumată de bugetul local din oraşul Băile Tuşnad în Proiectul Drumul Apei Minerale, sumă ce va fi suportată tot de Consiliul Judeţean Harghita. În total  ajutorul acordat oraşului Băile Tuşnad ajunge la aproape 0,5 milioane de euro. Astfel în acest an oraşul Băile Tuşnad devine principalul favorizat al Consiliului Judeţean Harghita.  Aceasta este dovada că indiferent de apartenenţa politică, lucrările Consiliul Judeţean Harghita sunt caracterizate prin solidaritate faţă de problemele majore din judeţ.

Domnul primar al oraşului Băile Tuşnad Albert Tibor salută pe cei prezenţi la şedinţă, exprimând satisfacţia asupra  faptului că şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita se derulează în această localitate şi în această locaţie. Oraşul Băile Tuşnad are 1500 de locuitori. Singura ramură  economică funcţională este turismul. Cu această ocazie s-a prezentat şi un film video privind derularea  construcţiei şi amenajării acestui Centru Wellness. Ca autoritate locală, oraşul Băile Tuşnad s-a implicat în derularea mai multor programe de importanţă majoră, de multe ori peste posibilitatea suportării finanţării acestora din bugetul local. În ultima vreme  turismul a avut tendinţe de recesiune, fapt care a avut un efect nefavorabil asupra dezvoltării economice a locuitorilor şi a zonei. Totuşi, Consiliul local s-a implicat în proiecte majore de dezvoltare. De exemplu : modernizarea totală a sistemului de apă şi canalizare din localitate, reamenajarea unei clădiri pentru Consiliul local, construcţia unei clădiri cu 16 locuinţe sociale, proiectul Drumul Apelor Minerale, reamenajarea multor alei şi parcuri de recreere în localitate şi în final, punerea în funcţiune a Centrului Wellness. Acest centru este o oportunitate pentru oraşul Băile Tuşnad de a atrage mai mulţi turişti. Pe lângă peisajul unic din împrejurime, unde este amplasat, dispune de o fântână  naturală de apă termală de 859 m³ cu proprietăți terapeutice, care aprovizionează  bazinele. Se poate utiliza energia termică a apei pentru încălzirea acestui centru. Ca alt aspect pozitiv,  se crează şi multe locuri de muncă. Constructorul solicită achitarea tuturor facturilor pentru a preda în folosinţă acest centru. Clădirea este gata, dispune de toate cerinţele moderne actuale necesare din toate punctele de vedere  pentru funcţionare. Ca fapt îmbucurător, la  Forumul Economic şi Comercial China-Europa Centrală şi de Est în Bucureşti, 26 noiembrie 2013, Maria Grapini, Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism a pomenit de oraşul Băile Tuşnad ca o posibilă destinaţie turistică importantă în viitor dar nu a răspuns la solicitarea privind banii promişi pentru finalizarea centrului. Ca o soluţie posibilă, s-a apelat la susţinere şi înţelegere din partea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția asupra unor modificări în proiectul ordinii de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul 2014 de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrare Consiliului Local al comunei Mădăraș a 8.670 ml cablu subteran 20 kv de tip A2XS(FL) 2Y 1X 120rmc/16

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CSIKI JÉGKORONG” – „CSIKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 155/2013, privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de finanțare ce se va încheia între Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice” şi Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de Beneficiar, privind aprobarea finanțării ”IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC, RESPECTIV ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR SOFTWARE ÎN JUDEȚUL HARGHITA”, cu numărul de înregistrare în SMIS – CSNR 48427

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2013.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 octombrie 2013.

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din județul Harghita privind oportunitatea înființării unei regiuni de dezvoltare formată din județele Harghita, Covasna și Mureș cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureș.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă subiectul de dezbătut ca de importanţă majoră cu ajutorul unui film de prezentare. În jur de 40.000 de mii de locuitori din judeţul  Harghita și mai mulţi consilieri judeţeni au semnat o iniţiativă privind organizarea unui referendum. Este prima iniţiativă de acest fel în cursul existenţei acestui consiliu, până acum Consiliul Județean Harghita nu a inițiat nici un referendum. Este recunoscător pentru munca şi efortul depus de iniţiatorii acestui proiect. Era o muncă delicată, foarte minuţioasă şi foarte amănunţită. În ceea ce priveşte activitatea regiunilor de dezvoltare, a trecut perioada de planificare în plan  European în formarea unor regiuni și există experienţe de luat în considerare. Conform ideilor, propunerilor şi planurilor exprimate de Guvern, nu se va ajunge la modificarea Constituţiei şi la reorganizarea teritorială a ţării în acest an. În ceea ce priveşte declaraţiile făcute de demnitarii din Guvern, pentru judeţul Harghita este o situaţie îmbucurătoare. Dar având majoritate de 70%, Guvernul poate oricând să redeseneze regiunile de dezvoltare. Varianta propusă era alăturarea judeţului Harghita la Regiunea Centru cu centrul în Braşov. Dar idea noastră este ca cei care au probleme şi interese comune, asemănătoare de rezolvat, să rămână împreună. Trebuie oprită această dezvoltare falsă. De aceea s-a ajuns la această propunere de referendum. În judeţul Mureş şi Covasna, unde au mai luat această iniţiativă s-a încercat împiedicarea acestui proiect prin diferite obiecţii juridice. Avantajul judeţului Harghita este că a evitat problemele cauzatoare a acestor obiecţii juridice şi a gestionat foarte atent problema referendumului. În forma elaborată acest proiect de hotărâre este perfect legală. Dacă se va naşte un litigiu în instanţă, Consiliul Județean Harghita sigur va câştiga. Această hotărâre din punct de vedere juridic este corect. Atrage atenţia şi fracţiunii USL, ca să ia în considerare raţiunile economice a proiectului şi faptul că o regiune de dezvoltare nu este o nouă unitate administrativ-teritorială dar poate să atragă mai mulţi bani europeni. Politica formării acestor regiuni este dobândirea coeziunii economice şi sociale prin reducerea decalajelor între regiuni,  ca regiunile mai bogate să ajute pe cele mai puţin dezvoltate. Din acest motiv există mai multe nivele de dezvoltare şi categorizarea acestora din mai multe puncte de vedere. De exemplu, NUTS 1 este ţara, NUTS 2 sunt regiunile. Regiuni se numesc acele părţi dintr-o ţară, care au de la 800.000 la 3.000.000 locuitori şi  sunt grupate din raţiuni geografice, culturale, tradiţionale şi economice care pot accesa şi primi fonduri europene la acest nivel. NUTS 3 sunt judeţele şi NUTS 4 localităţile. Majoritatea banilor europeni sunt orientate către nivelul NUTS 2. Până acum ne-am situat în Regiunea Centru împreună cu judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Covasna şi Harghita, beneficiind de fonduri europeni pentru întreţinerea drumurilor, programe sociale, programe economice, programe de învăţământ, programe turistice şi pentru conservarea monumentelor istorice. Principiul de bază a dezvoltării regiunilor prevede adunarea PIB-ului fiecărei regiuni şi reîmpărţirea uniformă, după care cei care realizează sub 75% din PIB-ul mediu pot primi fonduri pentru dezvoltare. Cei care au venituri şi mai mici, pot primi mai mulţi bani. Cei care depăşesc acest 75% din PIB-ul mediu primesc fonduri mai puţine. În câţiva ani dezvoltarea Braşovului şi Sibiului ne trage peste acest 75%  şi zona noastră în perioada 2014-2020 va rămâne fără fonduri europene. Se ştie deja din experienţă că redistribuirea fondurilor de către un centru mai dezvoltat, ca Braşovul, Sibiul sau Alba lasă intreprinzătorii din zona noastră fără pârghii de dezvoltare. Conform graficii de acumulare a fondurilor europeni din prezentare, se poate vedea că majoritatea acestora au fost accesate de zona Braşovului. Intreprinzătorii din zona noastră nu au avut acces la mai multe fonduri europene din cauza imposibilităţii suportării a 50% din valoarea proiectelor. La fondurile de dezvoltare rurală comunele noastre au avut multe proiecte a căror reuşite se datorează şi susţinerii acestora de către demnitarii UDMR care erau atunci la guvernare. Se poate constata diferenţa în sensul că în 2009, reprezentanţii noştri fiind  în opoziţie, nici un proiect din zonă nu a primit aviz favorabil. În guvernarea  PDL+UDMR 20 de comune din judeţ au accesat fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor, canalizare, programe sociale, amenajări de toate felurile, situaţii de prevenire a catastrofelor, etc. Valoarea acestor proiecte ajunge la 2,8 milioane de euro. Atragerea fondurilor depinde de bunăvoinţa conducerii regiunii şi Harghita se regăseşte la penultima categorie. Raţiunea economică ne arată că nu avem nevoie de o afiliere la zone economice mai dezvoltate care să ne limiteze posibilitatea accesării fondurilor comunitare. Până acum Braşovul a luat majoritatea banilor. Accea propunere prim-ministerială ca să formăm o regiune cu centrul în Braşov, nu poate fi susţinută. La începutul anului s-a făcut o cercetare în privinţa analizei destinaţiei fondurilor accumulate,  a cărui rezultat este valorificat şi acceptat la nivel ministerial conform căruia ne confruntăm cu o discrepanţă mare dacă mergem mai departe cu aceste regiuni. Dacă ne uităm la rezultatele bune ale regiunii Braşov, acesta se referă la un perimetru de 30 de km în jurul Braşovului şi restul localităţilor se confruntă cu o însărăcire şi marginalizare continuă. Dacă  nu se schimbă politica regiunilor, vom avea zece oraşe mari bine dezvoltate care absorb majoritatea banilor europeni şi restul de 15 milioane de locuitori vor trăi în sărăcie. Logica regionalizării ar fi ca zonele mai sărace să se alăture, să ajungă în urmă pe cele mai dezvoltate. Dar în situaţia în care cel mai bogat nu dă mai departe la cel sărac, cel din urmă devine şi mai sărac.  Judeţul Harghita nu este codaşă la iniţiative, dar trebuie conştientizat că reabilitarea de drumuri, de sisteme de canalizare, de şcoli şi cămine culturale nu produce efecte economice, nu crează locuri de muncă, nu ne aduc investiţii. Din alăturarea zonelor nedezvoltate la cele dezvoltate rezultă însărăcirea totală a celui mai sărac. Trebuie luat în calcul în primul rând principiul democratic.  Nu poate Bucureştiul decide asupra  regionalizării, fără consultarea populaţiei din zona respectivă. Este foarte important şi justificat  organizarea unui referendum unde populaţia din zona vizată să-şi poate exprima punctul de vedere. Înseamnă o oportunitate ca procesele să fie gestionate mai aprope de cetăţean. Dacă ne uităm la atribuţii şi competenţe, atunci principiul subsidiarităţii se poate manifesta mai bine într-o zonă mai mică, populaţia poate fi deservită mai bine. Înfiinţarea  regiunii formată din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş cu centrul în Târgu Mureş, se bazează pe principii europene stabilite conform căruia între aceste teritorii trebuie să existe o forţă de coeziune, să aibă o identitate comună şi acesta nu trebuie să fie artificială. Trebuie să fie regiuni omogene din punct de vedere cultural, tradiţional  şi economic. Trebuie să aibă un sistem intern de legături. Să existe o cooperare, o experienţă, o migraţie internă în privinţa şcolarizării, a formării rudeniei. Degeaba se încearcă alăturarea judeţului Harghita la judeţul Neamţ. Copii noştri nu o să frecventeze şcolile de acolo, nu se formează legături de rudenie şi nici legături economice semnificative. Nu există legături culturale, sociale şi de afaceri comune. Regiunile trasate cu forţa din Bucureşti nu iau în considerare forţele de coeziune interne, voinţa oamenilor, lipsa dispoziţiei de colaborare şi  lipsa identităţii comune. Este imposibilă dezvoltarea economică într-o regiune creată fără considerentele principiilor democratice. Fără consens toate intenţiile bune se termină la graniţa judeţului. O astfel de experienţă negativă de colaborare este de exemplu cazul drumului judeţean nr.132. Acum se lucrează la prelungirea contractului privind continuarea reabilitării drumului până la sfârşitul anului 2015. Se va finaliza această lucrare chiar dacă sunt în derulare mai mult de 20 de litigii cu firmele constructoare. Şi preşedintelelui Consiliului Judeţean Harghita se cere o despăgubire de 10 miliarde de lei ca persoană fizică. Acest drum judeţean se termină lângă Satu Nou din comuna Ocland. Este construit din 15 milioane de euro, din fonduri UE şi la graniţa cu judeţul Braşov are continuare ca drum pentru căruţe din motivul că judeţul Braşov nu a vrut să depună proiect pentru reabilitarea acestui drum, considerându-l neimportant, cu toate că s-au purtat discuţii şi negocieri în această privinţă. Logica dezvoltării anumitor regiuni poate să fie total contradictorie. Fără o gândire în ansamblu, la nivel de microregiune măsurile luate nu sunt funcţionale şi nu reprezintă o forţă de dezvoltare economică. Nu există o coeziune, nu există o strategie comună, totul se termină la graniţa judeţului. De aceea ar fi binevenită sprijinirea acestui proiect pentru organizarea referendumului privind înfiinţarea regiunii formate din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş cu centrul în Târgu Mureş. Se recunoaşte meritele fracţiunilor, care au lucrat la adunarea semnăturilor de la populaţie şi la iniţierea acestui proiect. S-a discutat şi s-a propus din partea dânsului în şedinţele UDMR ca să se aloce mai mult timp pentru dialog în această problemă în zona de nord a judeţului şi cu fracţiunea USL. Dar nici locuitorilor din Topliţa, Tulgheş sau Bilbor nu le este indiferent unde rezolvă problemele,  în Târgu Mureş sau în Alba Iulia. Dialogul va fi continuat dar este necesară elaborarea  urgentă a acestui proiect, la o dată mai târzie va fi fără sens. Este pe ordinea de zi şi hotărârea privind codexul de convieţuire şi trebuiesc votate aceste proiecte înainte ca Guvernul să ia o decizie în problema regionalizării. Acordul de Parteneriat între România şi Uniunea Europeană va fi finalizată în primele luni ale anului 2014.  Din această dată nu  mai poate fi schimbat componenţa regiunilor de dezvoltare existente până  la anul 2020. Acest referendum se va organiza înaintea sărbătorii de Crăciun, deci înaintea finalizării Acordului de Parteneriat între România şi Uniunea Europeană, şi trebuie să fie luată în considerare de către autorităţile din Bucureşti şi cele din Bruxelles. Acest Acord de parteneriat  a fost retrimis deja de două ori. Se acordă o mare atenţie tuturor aspectelor din toate domeniile existente. Pronunţarea voinţei populare exprimată cu ocazia unei referendum organizat legal nu poate fi trecut cu vederea.

Domnul consilier Thamó Csaba spune că Partidul Civic Maghiar susţine acest proiect dar consideră că este o abordare neglijentă că nu s-au purtat discuţii cu consilierii judeţeni din Mureş. Propune organizarea unei  dezbateri comune cu consilierii judeţeni din judeţul Mureş. Să se cunoască şi argumentele lor legate de acest proiect. S-ar putea ca şi în judeţul Mureş să fie nevoie de un proiect de referendum şi consideră că iniţiativa Harghitei ar fi un semnal pozitiv.  Propune ca Consiliul Judeţean din Harghita şi Mureş să discute împreună această problemă într-o şedinţă extraordinară. Sunt necesare aceste discuţii ca să  nu se lovească de  diferite obstacole realizarea acestui proiect.

Domnul consilier Sebestyén Csaba nu contestă faptul că reuşita regionalizării constă în respectarea principiilor democratice, istorice, tradiţionale. Solicită lămuriri legate de observaţiile făcute de domnul preşedinte Borboly Csaba cu privire la ineficienţa proiectelor depuse în programul Măsurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), din perioada în care demnitarii minorităţilor maghiare erau în opoziţie.  Consideră că nu aparteneţa politică a reprezentanţilor din zona respectivă ar trebui să fie garanţia reuşitei unui astfel de proiect. Nu cumva fondurile de dezvoltare să fie disponibile numai celor care se află într-un partid corespunzător.

Domnul consilier Rafain Zoltán este foarte mulţumit de locaţia aleasă pentru şedinţă amintind, că acum 111 de ani în Băile Tuşnad s-a desfăşurat Congresul Secuilor, eveniment, care este descris într-o publicaţie comemorativă şi se află în proprietatea dânsului, se poate studia de cei interesaţi.  Cu ocazia lucrărilor acestui congres, nu era vorba  de probleme de genul cine ce cântă, cine ce drapel arborează. Şi atunci problemele cele mai arzătoare erau cele economice şi de dezvoltare ale Ţinutului Secuiesc. Consideră că neapărat trebuie susţinut proiectul de referendum. Numai cei legaţi prin cultură şi tradiţie pot dezvolta acest ţinut.

Domnul consilier Ion Proca salută pe cei prezenţi. Consideră că acest proiect respectă principiile democratice, de convieţuire. Ca persoană, cei din fracţiunea USL, au o colaborare foarte bună în cadrul consiliului. Luând însă în considerare caracterul emoţional al acestui proiect, atrage atenţia asupra unor probleme tranşante. Dată fiind caracterul urgent al aplicării acestei hotărâri,  acest proiect nu a fost dezbătut în bazinul electoral pe care fracţiunea USL îl reprezintă. Fracţiunea USL sprijină şi propunerea domnului consilier Thamo Csaba cu privire la o dezbatere comună cu consilierii mureşeni. Doreşte o discuţie mai largă, să se convingă de oportunitatea acestui proiect şi condiţiile de legalitate al acestuia. Deocamdată această fracţiune va vota împotrivă la acest proiect până la dovada certă privind maxima oportunitate al acestuia. Pe de altă parte voinţa majorităţii din acest consiliu va fi respectată. 

Domnul consilier Sorbán Attila este de părere că acest proiect conţine cerinţe absolut minime legate de dezvoltarea acestei regiuni. Pretențiile ar putea fi mult mai însemnate pentru că de la 1918 până în ziua de astăzi din partea română s-au primit numai promisiuni. Politica română trage de timp, ceea ce ar trebui să dea de gândit. În continuare vrea să aducă la îndeplinire misiunea istorică a românilor. Își continuă politica de asimilare a maghiarilor. Peste 50 de ani şi nu se mai poate vorbi nici de Regiunea Harghita, Covasna  şi Mureş, nici de Ţinut Secuiesc. Neavând altă soluţie, ar trebui inițiat un referendum pentru autonomia Ținutului Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la opinii. Spune că mai sunt 20 de zile până la referendumul organizat şi până atunci se mai pot discuta multe probleme.  Despre regionalizare se vorbește din luna februarie 2013. S-au făcut multe studii în acest domeniu. S-au ținut conferințe, s-au distribuit materiale scrise și în zona nordică a județului în care s-a demonstrat cu cifre că din perspectiva județului Harghita nu este viabilă o regiune de dezvoltare cu Brașov sau Alba pentru că nu va avea bani. Dar se mai poate discuta și în continuare dacă sunt necesare lămuriri. Crede că și cetățenii din zona nordică a județului Harghita, care în programul de dezvoltare rurală au avut foarte puține proiecte câștigătoare, ar dori să primească mai multe fonduri europene și într-o regiune mai mică cu centrul în Târgu Mureș ar avea mai multe șanse. Au fost discuții și cu consilierii din județul Mureș. Cu președintele Consiliului Județean Mureș s-a avut o discuție de aproape 5 ore. Nu este de neglijat în privința lor faptul că Târgu Mureș ar fi leader de regiune. Din septembrie 2012 s-au avut nenumărate întrevederi în această problemă și se mai continuă dialogul. A fost distribuit materialul cu privire la formarea grupului de lucru comun, pentru că este o idee bună organizarea ședinței comune cu Consiliul Județean Mureș în aceste 20 de zile rămase până la organizarea referendumului. Mai ales, că sunt de confruntat și alte proiecte legate de reabilitări de drumuri, care se termină la granița cu județul Mureș.  În ceea ce privește fracțiunea USL, se vede că punctul lor de vedere este o hotărâre comandată din centru, dar se încearcă în continuare convingerea oamenilor din zona de nord a județului Harghita. 

Consideră că părerea domnului consilier Sebestyén Csaba este în principiu adevărată. În fiecare țară distribuirea fondurilor este coordonată de Guvern. Componența Guvernului favorizează partidele componente și dezvoltarea zonelor unde acestea sunt la putere. Decizia Guvernului a fost ca în perioada în care nu era UDMR la guvernare, să respingă prin metodologia schimbării sistemului de punctaj multe din proiectele depuse din județul Harghita, considerându-le greșite. Astfel se întâmplă în fiecare țară comunitară, guvernele pot direcționa fondurile comunitare. Când UDMR a ajuns iar la guvernare în oarecare măsură s-a încercat orientarea fondurilor și în zonele în care sunt la putere și alte partide. Asta este democrația, cei care sunt la guvernare decid, cei care sunt în opoziție, vin cu comentariile.

Solicită domnului secretar al județului Egyed Árpád ca după adoptare fără întârziere să fie comunicată și distribuită această hotărâre. În cazul în care hotărârea nu va fi atacată, să fie bine organizat referendumul privind formarea regiunii Harghita, Covasna și Mureș cu centrul la Târgu Mureș.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din județul Harghita privind oportunitatea înființării unei regiuni de dezvoltare formată din județele Harghita, Covasna și Mureș cu centrul regiunii în municipiul Târgu Mureș.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Pproiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2013

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică proveniența sumei care va fi redistribuită pe unități administrativ-teritoriale în județ și care rezultă din impozitul produs pe județ. Este vorba de aproximativ 75 de mii de lei, care vor fi distribuiți în diferite localități participante la programul pentru acordarea unui ajutor financiar unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita în vederea asigurării condițiilor necesare funcționării unităților de învățământ. Încadrarea juridică se regăsește în Legea nr. 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale, care prevede motivarea urgenței.  Sunt școli unde ar trebui schimbat sistemul de încălzire. Sobele existente nu sunt eficiente și copiii îngheață în școală.  Ar trebui montate centrale termice.  Art. 15 al Legii susmenționate nu permite alocarea de fonduri fără motivarea urgenței de către o a treia parte. Numai  Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ar putea elibera act justificativ, dar nu vrea și nu poate fi obligat. De aceea se orientează banii spre unitățile școlare unde sunt urgente lucrările de renovare interne și externe, fără să facem discriminare de apartenență de partid sau etnie și cine a depus documentația corect, este ajutat.

         

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2013

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică componența bugetului. Este vorba despre sume alocate din fondul de rezervă pentru finalizarea Centrului Wellness din orașul Băile Tușnad, alocare de sume pentru cinci localități în cadrul programului pentru acordarea unui ajutor financiar unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita în vederea asigurării condițiilor necesare funcționării unităților de învățământ, și alte investiții despre care considerăm că servesc la dezvoltarea județului Harghita. S-a pus problema ca Consiliul Județean Harghita să fie acționar în acest Centru Wellness, dar nu se dorește statutul de proprietar. Nici nu se consideră un împrumut de returnat pentru că orașul are un buget foarte redus și o asemenea sumă nu poate să dea înapoi. Localnicii orașului trebuie să gestioneze beneficiile viitoare ale acestui centru. Motivarea urgenței în acest caz sunt facturile neachitate către antreprenori.  Cu această ocazia se alocă bani și pentru partea a doua a Programului pentru acordarea unui ajutor financiar unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita în vederea asigurării condițiilor necesare funcționării unităților de învățământ, cu privire la reabilitarea căminelor culturale. Consideră că este un semn de solidaritate faptul că nu se alocă aceste bani pe considerente politice.   Primul cămin cultural care va fi reabilitat este cea din Joseni. Dar urmează în continuare și alte școli și cămine culturale din orașul Cristuru Secuiesc, orașul Borsec, comuna Mădăraș, municipiul Gheorgheni, comuna Sânsimion, comuna Subcetate și  comuna Vârșag.  Banii guvernamentali, care ar fi trebuit să vină pentru reabilitări de drumuri județene se pare că s-au pierdut. Dar ce s-a lucrat până acum din bani proprii va fi achitat în întregime până la sfârșitul anului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Artt. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 18 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 19 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 20 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 21 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 22 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 23 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 24 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 25 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 26 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 27 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 28 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 29 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 30 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Nu

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 31 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 32 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 33 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 34 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Art. 35  al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2013 către Asociația Culturală „Kőlik”.

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că votând această hotărâre Consiliul Județean Harghita își asumă o răspundere. În anul 2012 la Lisabona, i s-a înmânat fondatoarei Asociației culturale de păstrare a tradițiilor KŐLIK, Kovács Piroska, premiul acordat de Comisia Europeană la categoria „Contribuție remarcabilă”, cu privire la protejarea monumentelor din Europa. Protejarea Porților Secuiești se consideră de o importanță europeană. Din acest motiv propune să nu fie luat în considerare lipsa documentului cu privire la utilitatea publică a Asociației ”KÖLIK”. Procedura de acordare a statului unui asociații de a fi de utilitate publică este foarte lungă și anevoioasă. Aceste porți secuiești sunt considerate ca atracție turistică, trebuiesc protejate, întreținute, conservate ca și cele din Maramureș. Au o valoare tradițională ca toate construcțiile moștenite. Propune votarea acestui proiect, cu toate că avizul juriștilor este negativ. Eventual o să cerem asociației ca până la finalizarea verificării din anul 2014 de către Curtea de Conturi să nu cheltuiască acești bani. Dacă nu se poate dovedi nici în justiție utilitatea publică a acestei asociații, atunci acești bani vor fi restituiți.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2013 către Asociația Culturală „Kőlik”.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3.- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3.- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii, pentru anul 2014, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii, pentru anul 2014, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”

Domnul consilier județean Bende Sándor anunță că nu participă la acest proiect de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unor licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unor licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45 aflat în domeniul public al judeţului Harghita din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45 aflat în domeniul public al judeţului Harghita din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2013

Domnul preşedinte Borboly Csaba  menționează că, conform propunerilor domnului vicepreședinte Petres Sándor și domnului consilier județean Ambrus Sándor va fi posibil și un vot public. S-a discutat și în fracțiunea UDMR ca  nu numai statistica oficială să fie cel hotărâtor. Domnul Csiki András a discutat participarea și a Radioului Târgu Mureș, astfel va fi și mai interesantă această gală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Departamentul pentru Relații Interetnice în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe anul 2013.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre hotărârea care se referă la programul de conviețuire româno-maghiară. Părerea juriștilor a fost luată în considerare cu privire la colaborarea cu Departamentul pentru Relații Interetnice în cadrul derulării acestui program, care a fost reformulat, inclusiv titlul proiectului de hotărâre.  Încă nu a venit răspunsul la această solicitare de la acest Departament. Dar în anul acesta nu necesită cheltuieli semnificative acest program și se poate vota cu toate că raportul juriștilor va fi negativ. Propunerea este ca să se voteze această hotărâre fără partea de buget pentru acest an și astfel nu comitem nici o ilegalitate. Este foarte important începerea dialogului ca să se elimine resentimentele ambelor părți cu privire la steaguri, însemne, nume de străzi, folosirea limbajului de comunicare, desfășurarea festivităților naționale sau prioritatea limbilor la afișaj sau denumiri.      

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Departamentul pentru Relații Interetnice în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe anul 2013.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 136/ 2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Județean Harghita cu Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita, în vederea realizării „Programului privind unele măsuri pentru supravegherea și asigurarea creșterii siguranței circulației pe drumurile județene și principalele treceri din județul Harghita, precum și promovarea ordinii publice”.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  susține schimbarea și reabilitarea camerelor de supraveghere amplasate în apropierea drumurilor județene, dar și a celor care erau montate cândva lângă drumurile naționale, considerând, că și acelea sunt în proprietatea Consiliului Județean Harghita și nu folosesc nimănui în stare nefuncțională. Consiliul Județean Harghita este răspunzător de siguranța teritoriului județului și utilitatea acestor camere de supraveghere nu este de contestat. Părerea specialiștilor juriști rămâne însă fermă în ceea ce privește rezumarea la drumurile județene. Se va discuta și cu Instituția Prefectului. Dacă și în alte județe, unde s-a votat acest proiect nu a fost atacat, nici la noi nu o să avem probleme.  

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 136/ 2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Județean Harghita cu Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita, în vederea realizării „Programului privind unele măsuri pentru supravegherea și asigurarea creșterii siguranței circulației pe drumurile județene și principalele treceri din județul Harghita, precum și promovarea ordinii publice”.

Rezultatul votului: 24 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pe drumurile județene DJ 131 A, DJ 132 A, DJ 133 și DJ 136 A din județul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pe drumurile județene DJ 131 A, DJ 132 A, DJ 133 și DJ 136 A din județul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumurilor județene DJ 123E, DJ 123B, DJ 134A, DJ 137 respectiv a redenumirii și reîncadrării în categoria funcțională de drum județean al sectorului de drum județean DJ 134A de la km. 35+547 până la km. 57+030

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumurilor județene DJ 123E, DJ 123B, DJ 134A, DJ 137 respectiv a redenumirii și reîncadrării în categoria funcțională de drum județean al sectorului de drum județean DJ 134A de la km. 35+547 până la km. 57+030

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea promovării unor interese comune, în scopul dezvoltării economico-sociale a celor două unităţi administrativ-teritoriale

Domnul preşedinte Borboly Csaba  consideră acest proiect foarte important în contextul cooperării și a bunei colaborări. Domnul senator Tánczos Barna și domnul consilier județean Rácz Árpád au intermediat, organizat și pregătit hotărârea în discuție. Este prima hotărâre de acest fel, este un prim pas și Consiliul Județean Neamț  a inițiat, a acceptat și a votat în două ore acest proiect de hotărâre de o pagină.  Consiliul Județean Harghita mai are propuneri dar s-a convenit că la o dată ulterioară să se mai revină asupra acestui proiect.  Nu a fost atacat de Instituția Prefectului județului Neamț,  nici de altcineva. În alte județe se poate proceda astfel,  în Harghita o hotărâre de consiliu conține 100 de pagini. Cu respectarea  tuturor cerințelor legislative și după   nenumărate consultări acum se votează acest contract de asociere, cu mențiunea că Consiliul Județean Harghita mai are câteva puncte de lămurit în acest contract de asociere. Expunerea la hotărâre notează ca asocierea să fie votată în forma inițiată de Consiliul Județean Neamț,  dar solicităm totodată să se negocieze adăugarea și altor măsuri și mențiuni chiar vizând înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare comune. Se știe de litigiul în ceea ce privește soarta rezervației Hășmașu Mare – Lacu Roșu.  Regia Națională a Pădurilor Romsilva nu mai vrea să gestioneze această rezervație și vrea să-l predea Consiliilor Județene la care din punct de vedere teritorial aparține. S-ar putea ca să-l ia cel care are sprijin politic. Județul Harghita și Județul Neamț au aproximativ câte jumătate din teritoriul rezervației. Fiecare are șansa de 50% și să obțină, și să piardă partea lui.  S-a propus și s-a acceptat și de președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Triță Făniță, înființarea unei asociații comune de administrare. Nu ar fi  corect față de proprietarii composesoratelor harghitene, în a căror proprietate se află majoritatea terenurilor forestiere a rezervației,  să fie lăsat gestionarea numai județului Neamț.  Pe de altă parte, este continuarea drumului de la Valea Rece, este drumul de acces spre satul Trei Fântâni,  și turismul  dezvoltat  în acea zonă este benefică și pentru județul Harghita.  Avem un litigiu de nerezolvat, dar s-a făcut o înțelegere conform căreia, când, și cum se termină procesul,  vom respecta sentința judecătorească. Ieri la Tribunalul din Ploiești iarăși s-a amânat procesul la 17 martie 2014.   Poate  că nu o să fie finalizată această dispută nici până la terminarea  mandatului actualului  consiliu. Viața nu se oprește,  zona  trebuie  dezvoltată  cu  sau  fără  această sentință. Domnul  consilier  județean Rácz Árpád va fi desemnat să organizeze în comuna Lunca de Jos semnarea festivă a documentației referitoare la administrarea comună a zonei Lacu Roșu - Cheile Bicazului cu participarea în comun cu consilierii din ambele județe. 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor  anunță că nu participă la acest proiect de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot în varianta reformulată conform celor expuse anterior Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea promovării unor interese comune, în scopul dezvoltării economico-sociale a celor două unităţi administrativ-teritoriale

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Dreptul pentru toţi” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Dreptul pentru toţi” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind încetarea  contractului individual de muncă a  doamnei  Székely Kinga în funcție de șef birou și încetarea suspendării a contractului individual de muncă și reluarea activității a doamnei Bene Ibolya șef birou la Centrul de Studii al Consiliului Județean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind încetarea  contractului individual de muncă a  doamnei  Székely Kinga în funcție de șef birou și încetarea suspendării a contractului individual de muncă și reluarea activității a doamnei Bene Ibolya șef birou la Centrul de Studii al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 39/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 39/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de tranzactie nr. 22540/18.11.2013 referitor la stingerea litigiului din dosarul nr. 449/43/2012 al Tribunalului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba  spune că se votează iarăși despre Băile Tușnad. Este vorba despre o sumă în jur de un milion de lei.  Beneficiarii vor fi orașul Borsec, orașul Băile Tușnad și comuna Remetea. În cadrul Programului Drumul apelor minerale Consiliul Județean Harghita sprijină din bani proprii contribuția acestor localități în acest proiect. Este vorba despre o donație, o sumă netă. În cazul orașului Băile Tușnad suma ajunge la un sfert de milioane de euro. În cazul refuzului la solicitare, ar trebui luată această sumă de la consiliile locale, ar trebui blocate conturile acestora și se oprește activitatea consiliilor. Consiliul Județean Harghita suportă această contribuție cu condiția ca în anul 2014 fondurile destinate și distribuite pentru aceste localități vor fi foarte restrictive. Să se consemneze și în scris acest acord.

Domnul primar al orașului Băile Tușnad Albert Tibor se declară foarte mulțumit de hotărârile aduse cu privire la localitatea pe care o conduce. Acceptă condiția propusă de Consiliul Județean Harghita. Consideră că exploatarea apelor minerale și dezvoltarea în acest domeniu sunt fapte generatoare de favorizare a turismului în aceste localități. Înțelege condițiile puse și faptul că nu poate fi preferențial favorizată o localitate pe seama altuia.

 Domnul preşedinte Borboly Csaba  menționează că cei 400 de mii de lei pentru orașul Borsec vor fi destinate punerii în funcțiune a unui Centru balnear. La Remetea între altele va fi reabilitat și o grădiniță.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de tranzactie nr. 22540/18.11.2013 referitor la stingerea litigiului din dosarul nr. 449/43/2012 al Tribunalului Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

Domnul preşedinte Borboly Csaba  explică importanța angajării a unui jurist pentru două ore/zi  pentru încasarea arieratelor.

Rezultatul votului: 26 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 310/2012

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 310/2012

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Miklossy Ildiko șef serviciu, la Consiliul Județean Harghita – Agenția de Management Energetic și numirea temporară a domnului Dobos Alpár pentru exercitarea funcției de șef serviciu al instituției

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Miklossy Ildiko șef serviciu, la Consiliul Județean Harghita – Agenția de Management Energetic și numirea temporară a domnului Dobos Alpár pentru exercitarea funcției de șef serviciu al instituției

Rezultatul votului: 30 Da.

Votul secret privind numirea temporară a domnului Dobos Alpar pentru exercitarea funcției de șef serviciu al instituției.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificări și completări Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2011 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificări și completări Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2011 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului realizat al proiectului internațional FIDIBE din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului realizat al proiectului internațional FIDIBE din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2011 privind aprobarea participări județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional CLEAR (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly-for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și a obligației asigurării resurselor financiare ale judetului Harghita legate de acest proiect

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2011 privind aprobarea participări județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional CLEAR (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly-for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și a obligației asigurării resurselor financiare ale judetului Harghita legate de acest proiect

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

 

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2013 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2013 – în formă reformulată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot în variantă reformulată Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2013 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2013

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ nefavorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul 2014 de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita – în formă reformulată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  propune ca această hotărâre să primească vot nefavorabil. S-a primit o listă cu stabilirea normelor anuale de venit propuse de Ministerul Finanțelor. Conform acestor norme ar trebui să impoziteze întreprinzătorii noștri mici, individuali sau familiali. Consideră că nu este corect. Dacă se votează acum, în tot restul anului viitor vor trebui să plătească impozit după această listă. Ar fi trebuit să poarte un dialog Ministerul Finanțelor cu autoritățile locale înaintea finalizării unei liste.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot în variantă reformulată Proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ nefavorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul 2014 de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrare Consiliului Local al comunei Mădăraș a 8.670 ml cablu subteran 20 kv de tip A2XS(FL) 2Y 1X 120rmc/16

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrare Consiliului Local al comunei Mădăraș a 8.670 ml cablu subteran 20 kv de tip A2XS(FL) 2Y 1X 120rmc/16

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CSIKI JÉGKORONG” – „CSIKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2013.

Domnul preşedinte Borboly Csaba  spune că inițiatorul acestui proiect de hotărâri este domnul consilier județean Szentes Antal și solicită din partea dânsului explicațiile necesare referitoare la proiectul în cauză.

Domnul consilier județean Szentes  Antal relatează asupra importanța proiectului din motivul împlinirii a trei ani de la inaugurarea Patinoarului  din comuna Cârța, care estre administrat de  ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "CSÍKI JÉGKORONG" - CSÍKI JÉGKORONG ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS. Solicită susținerea proiectului pentru că acest obiectiv deservește necesitățile unei regiuni, nu numai comunei Cârța. S-a ajuns la  înțelegere și cu autoritățile locale din zonă ca fiecare în limita posibilităților să contribuie la susținerea Patinoarului din Cârța. Este îmbucurător faptul că Consiliul Județean Harghita se alătură susținătorilor. Este vorba despre o sumă de 50.000 de lei, care adunat cu restul contribuțiilor asigură funcționarea continuă. Având în vedere că activitatea este continuă datorită unei echipe de management eficiente și a faptului că din august 2013 a fost singurul patinoar funcționabil din țară, merită să fie susținut. Consiliul Județean Harghita va fi promovat prin însemnele proprii aplicate pe suprafața patinabilă a patinoarului. Solicită ca această sumă  să fie alocată anual pentru Patinoarul din comuna Cârța.

Domnul vicepreședinte Birtalan József amintește de promisiunile făcute în sensul folosirii gratuite a acestui obiectiv și de către copii din alte zone, de exemplu din Odorheiu Secuiesc, care neavând patinoar, se limitează la două luni în practicarea sporturilor de gheață. Solicită ca această înțelegere și în viitor să fie materializabilă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba   relatează asupra finalizării achitării cotizațiilor din partea autorităților locale către acest obiectiv. Erau câteva probleme în reflectarea hotărârilor de consilii locale în bugetele locale, dar s-au rezolvat. S-au purtat astfel de discuții de exemplu legate și de echipa de handbal de la Odorheiu Secuiesc. Le-a fost promisă o sumă, a și fost prevăzut la începutul anului în buget dar în cursul anului s-a modificat și suma modificată nu s-a mai regăsit în buget.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CSIKI JÉGKORONG” – „CSIKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2013.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 155/2013, privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre biserica catolică din Lunca de Sus pe care Consiliul Județean Harghita a ajutat să câștige un proiect de finanțare dar ar dori să folosească banii la o altă lucrare. S-a refăcut proiectul, din punct de vedere juridic este avizat favorabil. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 155/2013, privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2013 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de finanțare ce se va încheia între Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice” şi Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de Beneficiar, privind aprobarea finanțării ”IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC, RESPECTIV ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR SOFTWARE ÎN JUDEȚUL HARGHITA”, cu numărul de înregistrare în SMIS – CSNR 48427

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță câștigarea acestui proiect și meritele se datorează domnului director general adjunct Péli Levente și domnul vicepreședinte Petres Sándor. Consiliul Județean Harghita a depus trei proiecte în cadrul celor de pe e-guvernare și în prima fază nu era câștigător niciunul. După contestațiile depuse unul a ieșit câștigător și urmează să fie semnate documentele aferente în prezența Ministrului de resort, a Prim-ministrului în funcțiune. Se dă împuternicire din partea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru domnul Péli Levente să participe la această semnare din motivul că președintele Consiliului Județean Harghita va fi prezent la o întrevedere în Bruxelles iar vicepreședinții Consiliului Județean Harghita nu vor fi disponibili la această dată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de finanțare ce se va încheia între Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice” şi Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de Beneficiar, privind aprobarea finanțării ”IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC, RESPECTIV ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR SOFTWARE ÎN JUDEȚUL HARGHITA”, cu numărul de înregistrare în SMIS – CSNR 48427

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila respectă activitatea și capacitatea de lucru a președintelui Consiliului Județean Harghita cu toate că nu aparține aceluiași partid politic. Menționează însă că ritmul alert al acestor ședințe de multe ori îl depășește. Consideră că din această cauză nu în toate cazurile are posibilitatea de a lua cuvântul la discutarea proiectelor de hotărâri. Nu critică demersul lucrărilor, dar din acest motiv s-ar putea ca în multe cazuri să voteze fără cunoștință de cauză. De exemplu,  punctul șase din ordinea de zi s-a votat în mare grabă. Consideră o problemă de principiu propunerea în cazul cotizațiilor, ca persoana desemnată din partea Consiliului Județean Harghita în aceste asociații să relateze asupra importanței acestor activități, să țină o prezentare scurtă.  Să nu se rezume numai la amintirea unor analize privind necesitatea acestor cotizații.    

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba solicită informații legate de câteva buletine de vot în plus nedistribuite, rămase pe masă necompletate, care ar putea induce în eroare pe membrii consiliului. Este vorba despre buletinele de vot în cazul desemnării domnului Dobos Alpár pentru exercitarea funcției de șef serviciu al Agenției de Management Energetic. Este de părere, că ar fi mai limpede, dacă ar exista exact atâta buletine de vot, câți consilieri județeni sunt. Legat de problema privind descentralizarea, solicită președintelui o întrevedere și o discuție cu organizațiile agricole existente.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită reluarea votării desemnării domnului Dobos Alpár pentru lămurirea problemei puse. În problema descentralizării, deocamdată nu există probleme concrete. Nu s-au primit atribuții de la ministere. Trebuie să apară în Monitorul Oficial cadrul oficial al acestor măsuri. Deocamdată se pot purta discuții preliminare între părți cu participarea Comisiei de specialitate a cărui președinte este domnul consilier județean Becze István, dar nu prea are rost până nu se aduc măsuri concrete.

 Domnul consilier județean Szentes Antal propune continuarea programului de ”CĂLACĂ” și în cazul dispensarelor și a clădirilor sociale din localitățile județului Harghita. Și acestea prezintă o necesitate vitală pentru locuitori.

Un localnic Băile Tușnad amintește de mai multe etape de dezvoltare a orașului. Din 2000 nu se poate vorbi de nici o ascensiune economică. Acestui fapt se datorează existența actuală a 120 de angajați cu carte de muncă față de alte perioade în care numai Centrul Balnear a avut mai mult de 400.  Recent în procesul de privatizare s-au distrus multe vile și complexe, s-au adjudecat preferențial altele în scopuri care nu avantajează situația localnicilor. Singurul hotel reabilitat nu poate deservi și favoriza turismul din localitate. Este nevoie de specialiști în domeniul turistic, chelneri, recepționeri, manageri. Atrage atenția asupra lăsării în paragină a mediului înconjurător în jurul Centrului Wellness. Solicită atenția Consiliului Județean Harghita față de multiplele nevoi a stațiunii, care nu demult era considerat pe locul  4 sau 5 din stațiunile turistice renumite din țară.

Domnul preşedinte Borboly Csaba reflectă asupra statutului de pionier a orașului Băile Tușnad cu privire la repornirea stațiunii balneare. Este prima bază de tratament repornită în județul Harghita.

 

Preotul catolic din Orașul Băile Tușnad salută inițiativa Consiliului Județean Harghita. Mulțumește din partea enoriașilor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează despre o întrevedere de o zi în Genova din 19 septembrie 2013.  Este vorba despre un proiect legat de soluții inovative. Acolo a fost prezentat proiectul ”PRODUSUL SECUIESC”.

 

Domnul primar al orașului Băile Tușnad Albert Tibor este recunoscător pentru ajutorul acordat și invită pe cei prezenți la o festivitate de deschidere oficială.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 05.12.2013 cu număr de înregistrare  nr.   24202/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Băile Tușnad,  27.11.2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter