Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 06:08:45
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 28 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 28 mai 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 28 mai 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată pentru președintele Consiliului Județean Harghita de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Petres Sándor, prin Dispoziţia nr. 499/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita care a avut loc în Sala de marmură la sediul Consiliului județean Harghita.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează următorii: Borboly Csaba, Burus-Siklódi Botond, Pálffy Domokos și Proca Ion.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 27 de consilieri județeni.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune unele modificări în proiectul ordinii de zi a ședinței.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  privind obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ 174A Bilbor- DJ174C – lim. Jud. Suceava“

Rezultatul votului: 26 Da.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 264/2012 privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Județului Harghita aparținănd sistemelor de alimentare cu apă din comuna Lupeni, satele Lupeni, Morăreni, Bisericani și Bulgăreni de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz ”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Lupeni a sistemelor de alimentare cu apă din comuna Lupeni, satele Lupeni, Morăreni Bisericani și Bulgăreni din domeniul public al județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012, privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita - Hargita Hegység  Közösségi Fejlesztési Társulás”

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc”, judeţul Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 aprilie 2013.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 aprilie 2013.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 mai 2013.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, supune la vot aprobarea Art 1. al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art 2. al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art 3. al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art 4. al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 al bugetului

de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2012 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2012 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2012 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2012 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru cursurile de formare profesională prin specializare pe anul 2013, care constituie venituri proprii ale Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Hotărârii nr. 120/2009 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea unor tarife în domeniul drumurilor județene.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu /beneficiar /an din centrele de asistenţă socială şi protecţia copilului aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  precum şi copiilor daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, din  judeţul Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor  de care beneficiază copiii şi  tinerii ocrotiţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, mamele protejate în centrele maternale precum şi copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2013, în judeţul Harghita

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S.R.R.-STUDIOUL REGIONAL DE RADIO TÂRGU-MUREŞ

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente propune spre adoptare de către Consiliul Județean Harghita o completare legat de primul articol al Contractului care va fi încheiat cu SRR Studioul Regional de Radio Târgu-Mureș în sensul ca fiecare fracțiune care este în Consiliul județean Harghita să fie reprezentat proporțional cu ponderea pe care o are în acest organism.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor afirmă că amendamentele sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Harghita, care nu face posibil ca propunerile de modificare și de fond să fie formulate doar la ședința Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád subliniază faptul că în momentul de față ar trebui să rămână în forma actuală, deoarece aceasta este un proiect de care, ulterior  să se discute cu cealaltă parte întrucât în această situație trebuie să existe și acordul celeilalte părți.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József precizează că acest contract de fapt prevede mediatizarea a activității întregului aparat al Consiliului județean Harghita și nu se poate defalca pentru fiecare fracțiune în parte.

 

Domnul consilier județean Benyovszki Lajos subliniează și îi atrage atenția consilierilor județeni că în Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice această propunere nu a fost aprobată.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba spune că propunerea discutată și în cauză a fost înaintată ca fiecare fracțiune să își poată exprima punctul de vedere. Domnul consilier dorește ca în viitorul apropiat să fie modificat articolul respectiv, în consecință fracțiunea Partidului Civic Maghiar acceptă prezenta hotărâre de proiect cu condiția modificării ei ulterioare.

 

Domnul consilier județean Becze István este de părere că într-adevăr contractul se referă la activitatea întregului aparat al Consiliului județean Harghita, deci nu vede rostul ca articolul 1 din contract să suporte modificări.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor subliniază faptul că problemele interne ale Consiliului Județean Harghita nu țin de contractul care va fi încheiat cu Studioul Radio Târgu-Mureș. Domnul vicepreședinte Petres Sándor întreabă domnul consilier dacă își susține propunerea de modificare a proiectului de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente acceptă parțial răspunsul și aderă la propunerea domnului consilier județean Thamó Csaba ca ulterior urmare a unor negocieri între fracțiuni să fie modificat respectivul articol.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Mădăraş a 11.340 ml cablu subteran 20 kV de tip A2XS(FL) 2 Z 1X 120rmc/16

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán adresează o întrebare privind un proces-verbal anexat proiectului de hotărâre unde apare o recepție temporară a lucrării.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde domnului consilier județean Salamon Zoltán prin care arată faptul că o investiție are două recepții: una generală și una finală. În acest caz vorbim despre o recepție generală, iar după terminarea garanției, va fi vorba de recepție finală.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán acceptă răspunsul domnului vicepreședinte Petres Sándor.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea, Hotărârii nr. 49/2004 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 284/2012, privind stabilirea și sancționarea unor contravenții din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și avizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în aria de competență teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ”, și  al Caietelor de sarcini a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2013 privind revocarea Hotărârii CJ nr. 353/2012 și aprobarea Master Planului actualizat și a listei de investiții, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, al Planului anual de evoluţie a tarifelor și taxelor, a cofinanțării proiectului, și a Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”.

 

Domnul consilier județean Becze István mulțumește din partea fracțiunii UDMR aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita pentru efortul depus în ultimii ani pentru implementarea și dorește succes în definitivarea acestuia.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulțumește în numele colegilor și  se alătură celor spuse de d-l consilier Becze István și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 20/2008, privind aprobarea dării în administrarea Școlii Speciale Ocland, a imobilelor situate în localitatea Ocland, str. Principală nr. 5 și 69, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării suprafeței spațiului medical, în care funcționează cabinetul medical de specialitate Dermato-venerologie din Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, camera nr. EI50, județul Harghita, prin darea în concesiune directă, doamnei dr. Mezei Márta și doamnei dr. Keul Zója Júlia a spațiului nr. EI51, din Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul Harghita, aparţinând domeniului privat al judeţului Harghita

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare a parcării şi a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc”.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba are o neclaritate legat de Raportul juridic conform căruia proiectul de hotărâre trebuie aprobat împreună cu Anexa nr 1, care însă nu este anexat proiectului de hotărâre; totodată sunt trecute diferite sume; nu există anexat Studiul de fezabilitate, nu există Proces verbal de achiziție publică și în consecință dorește să fie aduse clarificările necesare.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor răspunde domnului consilier județean Sebestyén Csaba aratându-i că nu se poate face nici-o investiție fără achiziție publică, până acum nu s-a solicitat din partea consilierilor județeni ca în cazul unui studiu de fezabilitate să ceară bugetul și procesul verbal, dar dacă domnul consilier  dorește să le vadă aceste documente, poată să solicite de la direcțiile de specialitate. În cazul achizițiilor publice cel care depune cea mai bună ofertă de preț câștigă licitația, dar cu scopul ca lucrările să fie executate conform standardelor, Comisia tehnico-economică lângă Consiliul județean Harghita verifică toate documentațiile legate de investițiile în cauză și în toate cazurile documentele trebuie  să fie avizate de această Comisie tehnico-economică. Domnul vicepreședinte Petres Sándor consideră că proiectul este sustenabil și întreabă domnul consilier județean Sebestyén Csaba dacă acceptă acest răspuns.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba afirmă că din spusele domnului vicepreședinte Petres Sándor a înțeles că este vorba de un studiu de fezabilitate făcut în grabă.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor afirmă că asemenea studii de fezabilitate executate în grabă nu sunt supuse aprobării, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare a parcării şi a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc " este în ordine din toate punctele de vedere și  sunt îndeplinite toate condițiile de a fi aprobat și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Nu, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic + documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiţii „Ranforsare pe DJ 123B Bancu  - Misentea, km 11+270 – 9+218“.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba își formulează îngrijorarea privind proiectul de hotărâre prezent și următoarele proiecte cu conținut asemănător, unde în Raportul de specialitate al Direcției generale administrație publică locală apare mențiunea: ”având în vedere anexarea avizului CTE, precum și cu condiția obținerii avizului favorabil din partea Direcției generale economice privind existența resurselor bugetare pentru realizarea investiției …”, și întreabă dacă aceste documente au fost anexate și dacă există sumele necesare alocate în bugetul județului Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor spune că punctul 22 din Ordinea de zi a fost scos deoarece proiectantul nu a reușit anexarea documentației complete până în ziua de azi, dar în cazul celorlalte puncte cu conținut asemănător toată documentația este în regulă.

 

Domnul secretar general al județului Harghita Egyed Árpád confirmă că în cazul proiectelor de hotărâri care au rămas pe ordinea de zi există anexate toate documentele solicitate.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba acceptă acest răspuns dar amintește faptul că nu a primit răspuns la a doua întrebare, dacă există sumele necesare alocate în bugetul județului Harghita și dacă există un Raport de specialitate al Direcției generale economice în acest sens.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor afirmă că există toate Raporturile de specialitate din partea tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Harghita iar la bugetul consolidat al județului Consiliului județean Harghita a fost aprobată o anexă cu lista de investiții.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Nu, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  privind obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 123E, Miercurea – Ciuc – Păuleni – DN12A, km 2+200 ÷ 7+500”.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila atenționează că la acest punct de pe Ordinea de zi lipsește Anexa nr 1.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor spune că într-adevăr Anexa nr 1 este doar o singură foaie pentru că toată documentația este foarte mare, dar se poate studia la sediul Consiliul Județean Harghita, dar elementele esențiale sunt trecute în Expunerea de motive și în Avizul Comisiei tehnico-economice.

 

Domnul consilier județean Becze István își exprimă bucuria pentru ca aceste proiecte au fost incluse pe ordinea de zi, deoarece s-a purtat o luptă pentru renovarea acestor drumuri din cauză că populația locală are foarte mare nevoie de aceste drumuri.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Nu, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  privind obiectivul de investiţii „Modernizare drumului judeţean DJ 134A, Şoimoşu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+500-16+000“.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  privind obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean DJ123D: Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200 – 16+000”.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Nu, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public județean de persoane în trafic județean, modificată prin Hotărârea nr. 150/2010 și Hotărârea nr. 310/2011.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2013.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin afirmă că de fapt este vorba despre programul cultural ”Întâlnirea celor 1000 de secuience” pentru care s-au planificat 15.000 de lei și are propunerea că pentru această întâlnire se poate da o sumă și mai mare.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor îi răspunde domnului consilier județean spunând că există mai multe programe pentru care s-ar putea da mai mulți bani, dar trebuie să se încadreze într-o anumită sumă de bani prevăzuți în buget pentru aceste programe.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de organizare a  unor competiții de enduro.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin întreabă dacă și în acest caz sunt tot atâția bani cât sunt prevăzuți în buget?

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor afirmă că în cazul în care se votează bugetul județului, se poate veni cu propuneri legate de diferitele programe. Bineînțeles că ar fi bine dacă s-ar putea aloca mai mulți bani și pentru acest program.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2013.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare  al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2013.

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare  al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2013

 

D-l vicepreședinte Petres Sandor mai precizează că inițiatorul a acceptat observațiile din raportul juridic și au reformulat indicatorii de rezultat

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013.

 

Domnul consilier județean Sorbán Attila propune să vină cu o propunere ca în viitor și reprezentanții Partidului Popular Maghiar din Transilvania să fie prezenți în aceste comisii pentru că doresc să fie o opoziție constructivă prin specialiștii care alcătuiesc fracțiunea.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba consideră că este important verificarea execuției  cheltuielilor banilor, dacă se realizează aceste programe sau nu sau în ce procentaj s-au realizat, dacă banii publici au fost folosiți în mod corect sau nu.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin nu crede că este corect această concepție, de exemplu de când dânsul este consilier județean, urmărește cu atenție programul ”Porturi populare”. Prima întrebare a domnului consilier județean se referă la faptul dacă opinia Comisiei de specialitate a fost luat în considerare, iar în legătură cu cele spuse de domnul vicepreședinte Petres Sándor domnul consilier județean Danguly Ervin nu crede în obiectivitatea dânsului în această problemă sau că ar fi un bun specialist. În zona Gheorgheni există persoane specializate pe porturi populare care nu sunt incluse în această Comisie.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor nu dorește să-și exprime părerea personală privind pe domnul consilier județean Danguly Ervin. În ceea ce privește Comisia de specialitate, se lucrează cu doi consilieri județeni și trei specialiști, care au fost propuși de direcția generală și nu de domnul vicepreședinte Petres Sándor sau de către alți politicieni.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József consideră că nu este forumul potrivit pentru a se exprima păreri personale și crede că vor fi executate porturi populare care corespund cerințelor specialiștilor din domeniu. Totodată, Curtea de Conturi a auditat aceste programe și nu a găsit nimic de obiectat.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot secret desemnarea persoanelor pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în proiectul de hotărâre.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Birtalan József ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Petres Sándor ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abținere.

 

Votul secret privind numirea doamnei Mezey Ildikó în Comisia de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Kozma Mária în Comisia de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea doamnei Ádám Katalin în Comisia de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Birtalan József  ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Petres Sándor ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Mezey Ildikó în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Kozma Mária în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu.

 

Votul secret privind numirea doamnei Papp Kincses Emese în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Nu, 5 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Petres Sándor ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier județean Proca Ion ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea doamnei Mezey Ildikó în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Kozma Mária în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Nu.

 

Votul secret privind numirea doamnei Papp Kincses Emese în Comisia de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 18 Da, 5 Nu, 3 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Salamon Andrea ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013, a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013 și  Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita  pe anul 2013

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea domnului Gergely András în Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013, a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013 și  Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita  pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului Márton Árpád în Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2013, a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2013 și  Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita  pe anul 2013

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 1 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii  Direcției Județene de Evidența Persoanelor al Județului Harghita.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Management Energetic Harghita.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2013

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2013.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public Salvaspeo lângă Serviciul Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita şi modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita, precum şi schimbarea denumirii din Serviciul Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita - Hargita Megye Tanácsának Hegyimentő Közszolgálata în Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita- Hargita Megye Tanácsának Hegyi- es Barlangimentő Közszolgálata.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea organigrama şi a statului de funcţii ale Centrului de Studii al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot secret desemnarea persoanelor pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în proiectul de hotărâre.

 

Votul secret privind numirea domnului vicepreședinte Birtalan József ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Zonda Erika ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier județean Ferencz Salamon Alpár ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului consilier județean Rácz Árpád ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului Benedek-Székedy Sándor ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Biró Emese ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea domnului Salamon Zoltán ca specialist în domeniu în Comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

 

Votul secret privind numirea domnului Burus-Siklódi Botond ca specialist în domeniu în Comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Ráduly Mária ca secretar al Comisiei de concurs.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea doamnei Kovács Emőke ca secretar al Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Votul secret privind numirea doamnei Drócsa Katalin ca secretar supleant.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012, privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară  Munţii Harghita - Hargita Hegység  Közösségi Fejlesztési Társulás”.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc”, judeţul Harghita.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot secret numirea doamnei Ferencz Judit ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc.

 

Votul secret privind numirea doamnei Ferencz Judit ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului numărul 11:  însușirea Contractului de finanțare nr. 304/321/2011 încheiat între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” și Consiliul Județean Harghita, a Actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 304/321/2011 și a Actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 304/321/2011 pentru proiectul ”Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita”, cod SMIS – CSNR - 14211

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune în atenția consilierilor județeni două lucruri, și anume: există o posibilitate de a depune un proiect de E-guvernare, unde Consiliul Județean Harghita ar trebui să fie liderul de proiect. După unele consultări s-a decis că se vor depune trei proiecte cu mai multe autorități ale administrației publice locale, cu scopul înființării unui sistem integrat și uniformă la nivelul unităților administrativ teritoriale în rezolvarea atribuțiilor într-un mod cât mai eficient. Dat fiind faptul că aceste proiecte de hotărâri nu au fost pregătite până în prezent,d-l vicepreședinte aduce la cunoștința domniilor consilieri ca pe data de 3 iunie 2013 va fi convocată o ședință extraordinară. O a două problemă ar fi  pregătirea și aprobarea unui răspuns către Serviciul teritorial Târgu Mureș al DNA cu privire la problemele ivite în cadrul Consiliului Județean Harghita, în care situație este întrebat dacă dorește să constituie parte civilă în dosarul penal care se află în lucrare la această instituție. Pornind de la verificările Curții de Conturi s-a ajuns o constatarea unor pagube materiale și sunt procese în curs cu cele două firme, Stravia Group și Bridge Road. Domnul vicepreședinte Petres Sándor roagă pe colegii consilieri județeni să-și dea acordul consultativ și în această problemă.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba afirmă că este o perioadă grea pentru Consiliul județean Harghita, iar problema este foarte complexă, domnul consilier județean Thamó Csaba simte că există o presiune asupra administrației publice locale din partea organelor statului și are propunere privind pașii care trebuie făcuți de către Consiliul Județean Harghita pentru a face cunoscută opinia. Soluția ar fi întărirea autonomiei locale și obținerea autonomiei teritoriale pentru că autonomia locală este practic desființată, sunt unele prevederi legale care fac imposibilă ca autoritățile locale să aducă hotărâri privind comunitățile locale. Este important ca Consiliul județean Harghita să aibă o poziție comună în această problemă.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot consultativ aprobarea privind răspunsul pe care membrii Consiliului Județean trebuie să dea prin Da sau Abținere.

Rezultatul votului: 19 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba prezintă participarea împreună cu domnul consilier județean Barti Tihamér la un eveniment de la Bruxelles organizat în Palatul regiunilor, unde au fost prezentate produse tradiționale din județul Harghita.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor și-a prezentat demisia din Consiliul de conducere a Spitalului de psihiatrie din Tulgheș, lucru de care dorește ca consilierii județeni să ia act printr-un vot principial.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot acest anunț al domnului consilier județean Bende Sandor.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter expune o problemă mai veche privind atacul urșilor asupra oamenilor și animalelor domestice, lucru care nu se întâmplă în ale țări din Europa, aceasta constituind un pericol pentru animalele  care se află la pășunat. Dorește ca din partea Consiliului Județean Harghita să fie depusă o cerere către Ministerul Mediului în care solicită luarea unor măsuri concrete ca aceste animale să nu prezinte pericol atât pe seama oamenilor cât  și pentru animalele domestice.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor roagă direcția de resort ca să formuleze o cerere către Ministerul Mediului legat de problema urșilor agresivi din județul Harghita.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin spune că nu a dorit să supere pe nimeni când a vorbit despre programul privind portul popular; în legătură cu punctul 39 care a fost scos de pe Ordinea de zi dorește să aibă o propunere, dacă este posibil să fie articole diferite legat de instituțiile care apar în Hotărârea respectivă.

 

Domnul consilier județean Magyari Vencel își anunță demisia din Consiliul de conducere a Spitalului de psihiatrie din Tulgheș, lucru de care dorește ca consilierii județeni să ia act printr-un vot principial.

 

Domnul vicepreședinte Petres Sándor supune la vot acest anunț al domnului consilier județean Magyari Vencel.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul consilier județean Marcu Răducu Ioan vorbește despre cazurile privind atacurile urșilor de pe teritoriul județean Harghita, despre care spune că și habitatul natural al urșilor a fost deranjat de către oameni, în consecință și oamenii sunt de vină pentru atitudinea agresivă a urșilor.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28.05.2013 cu număr de înregistrare  nr .10896 /2013 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Pentru Președintele
Consiliului Județean Harghita

Petres Sándor

vicepreședinte

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter