Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 09 august 2022 11:44:24
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 29 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 iulie 2013

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 iulie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată pentru președintele Consiliului Județean Harghita de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Petres Sándor, prin Dispoziţia nr. 724/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședințe a Palatului administrativ al Județului Harghita.

 

La şedinţă participă secretarul județului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează președintele și 3 consilieri județeni, după cum urmează: Borboly Csaba, Pálffy Domokos, Marcu Răducu și Burus-Siklódi Botond.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 27 de consilieri județeni.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea absenței motivate a domnului consilier județean Marcu Răducu, care se află în concediu de odihnă în străinătate, depunând ca document justificativ biletul de avion în acest sens.

 

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune o modificare în proiectul ordinii de zi a ședinței, în sensul introducerii pe ordinea de zi, în cadrul punctului Diverse, a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării Federaței Române de Judo în vederea derulării “Campionatului Balcanic de Judo Seniori”, pe anul 2013 deoarece în acest an Miercurea Ciuc ar fi gazda acestui eveniment internațional.

 

Rezultatul votului: 27 Da

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iunie 2013.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean Harghita pe anul 2013, prezentând motivele care au stat la baza necesității modificărilor, respectiv al amendamentului care se referă la schimbarea compoziției șarpantei astfel încât să rezulte o structură mai ușoară. Pentru acest motiv, din suma de 90.000 de lei de la capitolul Studii de fezabilitate Spitalul Județean se alocă 9640 de lei pentru planificarea acestei structuri.

 

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 13 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 14 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 15 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 16  al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 17 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 18 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. nr. 19 al proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 21 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 iunie 2013

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 iunie 2013

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 iunie 2013

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 iunie 2013

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 iunie 2013

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 82/2013 privind aprobarea derulării programului  „Promovarea valorilor familiale și culturale” pe anul 2013 al Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 161/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanțare încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin direcția generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” și Consiliul Județean Harghita în calitate de Beneficiar, în baza Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1577/19.06.2013 privind aprobarea finanțării proiectului „Sistem de management integrat în județul Harghita”, cu numărul de înregistrare în SMIS – CSNR 38402, cu precizarea ca în cazul absenței președintelui Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, cu semnarea contractului în discuție se mandatează vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, domnul Birtalan József.

 

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare a activităților care vizează reducerea abandonului școlar din rândul copiilor de etnie rromă și a activităților de prevenire a sarcinilor nedorite în rândul femeilor fertile, aflate în situații de risc, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare intercomunitară „Hargita Viz”, la care județul Harghita este membru asociat

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba pune o întrebare referitoare la modalitatea de stabilire a tarifelor de plătit pentru serviciile de furnizare a apei potabile, care sunt destul de ridicate după caz, mai ales având în vedere că în unele localități, cum ar fi Valea Homorodului, cantitatea de apă este foarte redusă. Menționează, de asemenea, că mecanismul de stabilire a tarifelor menționate nu dispune de o transparență satisfăcătoare.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebare, afirmând că stabilirea tarifelor nu este în competența Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ci în cea a societății comerciale înființate de aceasta. Această competență a fost aprobată și de Asociația de Dezvoltare intercomunitară „Hargita Viz” în legătură cu un proiect european de finanțare. Printre obligațiile asumate ale societății comerciale figurează și stabilirea tarifelor pentru servicii, respectiv uniformizarea tarifelor în toate zonele din circumscripție, iar tarifele sunt corespunzătoare angajamentelor asumate.

 

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc”

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Direcția pentru Sport și Tineret Harghita pentru organizarea și derularea programului „Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2013 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociațiile microregionale din județul Harghita

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád solicită consemnarea opțiunii sale de neparticipare la vot în privința acestui proiect de hotărâre.

Domnul consilier județean Benyovszki Lajos solicită consemnarea opțiunii sale de neparticipare la vot în privința acestui proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc”, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita Clubului Sportiv „Progym” pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociațiilor de pompieri voluntari fin județul Harghita” pe anul 2013, etapa a II-a

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2004  privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a unor echipamente IT achiziționate în cadrul proiectului „Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita” de către Consiliul Județean Harghita  

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 164/2013 privind derularea programului „Săpături arheologice în județul Harghita” pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a numărului maxim de posturi pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita, explicând că modificările respective sunt necesare în urma intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. Menționează că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a avizat favorabil modificările propuse.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic, aferente investiției „Sală de conferință multifuncțională – Centrul Cultural și de Arte Lăzarea ”

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic, aferente investiției „Sală de conferință multifuncțională – Centrul Cultural și de Arte Lăzarea ”

 

Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita la proiectul „Înființarea unui centru rezidențial de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități mentale și locomotorii”

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Statului de funcții și a Organigramei Consiliului Județean Harghita – Agenția de Management Energetic

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 22/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole a Județului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba solicită informații privind necesitatea modificării situației personalului Camerei Agricole. De asemenea solicită informații cu privire la activitatea personalului Camerei Agricole a Județului Harghita, având în vedere numărul redus de cereri de finanțare depuse de către producătorii agricoli, și propune asigurarea  transparenței activității instituției subordonate, respectiv aducerea la cunoștința consiliului județean a activității acesteia.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebare în sensul motivării modificărilor prin obligațiile născute în sarcina instituțiilor publice prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 și predă cuvântul domnului consilier județean Becze István.

 

Domnul consilier județean Becze István ia cuvântul apreciind activitatea Camerei Agricole a Județului Harghita care în opinia domniei sale a ajutat o mulțime de producători agricoli tineri să beneficieze de fonduri sau granturi, nu în ultimul rând prin organizarea și participarea la diferitele expoziții,  promovarea produsului secuiesc.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József apreciază de asemenea activitatea Camerei Agricole a Județului Harghita.

 

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale direcției generale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 51/2008 privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public județean de persoane în trafic județean, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții  „Modernizare drum județean DJ137A, Ulieș – Petcu, km 7+350 – 16 + 000.”

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la votarea punctelor de pe ordinea de zi cuprinse în Diverse:

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării Federaței Române de Judo în vederea derulării “Campionatului Balcanic de Judo Seniori”, pe anul 2013

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán supune atenției colegilor starea unui drum județean DJ136B – Păuleni având în vedere plângerile localnicilor care apreciază că drumul prezintă pericol pentru viața lor, solicită informații cu privire la responsabilitatea executantului care a predat drumul la începutul anului, respectiv soluțiile propuse de consiliul județean în această privință.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebare, afirmând că are cunoștințe despre situația precară a unei porțiuni de drum în zona respectivă, care însă nu a fost predată la începutul anului. Remedierea acestor defecțiuni necesită o fază de proiectare serioasă, după care probabil se va putea trece la reconstruire. În ceea ce privește finanțarea acestor lucrări, aceasta se poate realiza fie din sursele proprii ale instituției fie din surse  absorbite din exterior, în funcție de sumele alocate lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene aflate în stare asemănătoare. Cât despre fondurile destinate reabilitării drumurilor în anul curent, acestea se regăsesc în bugetul de venituri și cheltuieli al județului. Predă cuvântul domnului vicepreședinte Birtalan Jozsef.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József anunță că într-adevăr este vorba de o problemă care prezintă pericol pentru circulație și informează consiliul județean despre existența unui anunț de licitașie publică referitoare la întărirea siguranței circulației pe drumurile județene, bazat pe propunerile venite din partea primarilor unităților administrativ-teritoriale din județ. Domnul vicepreședinte apreciază că până la remedierea efectivă a defecțiunilor se impune asigurarea siguranței circulației rutiere.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán revine asupra răspunderii executantului în această materie.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că pe porțiunea respectivă nu au fost efectuate lucrări care să se afle în prezent în perioada de garanție. Executantul poate fi tras la răspundere numai în cadrul perioadei de garanție. De asemenea, în zona respectivă surpările sunt frecvente, având la bază motive de ordin geologic, prin urmare aceste defecțiuni fie sunt planificate a fi remediat, fie, în ipoteza existenței unor fonduri considerabile la dispoziția consiliului județean, reconstruirea totală a drumurilor respective.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba revine asupra problemei Camerei Agricole a Județului Harghita, apreciază că rândul autorilor revistei „Székely Gazda” ar trebui completată având în vedere faptul că în județ sunt specialiști recunoscuți în domeniul agrar. De asemenea, cu ocazia jubileului revistei „Erdélyi Gazda”, care împlinește 145 de ani de la fondare, pune la dispoziția colegilor consilieri județeni câte un exemplar, respectiv 20 de exemplare pentru Camera Agricolă a Județului Harghita din revistă.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită informații referitoare la interpelația depusă în privința microhidrocentralei din Băile Homorod.

În al doilea rând supune atenției o problemă aparte: consiliul județean a adoptat o hotărâre cu privire la reducerea abandonului școlar în rândul elevilor de etnie rromă, în legătură cu care dorește să semnaleze că fenomenul abandonului școlar amenință și alte etnii și propune analizarea situației școlilor care urmează a fi închise ținând cont de efectele sociale ale acestuia.

 

Domnul consilier județean Ferencz-Salamon Alpár László afirmă că autoritatea administrației publice județene nu are atribuții în acest sens și că adoptarea unor soluții de regrupare a activității de învățământ poate salva unitățile de învățământ din localitățile mai mici.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József răspunde la interpelația depusă de domnul consilier județean Thamó Csaba: modalitatea emiterii autorizațiilor și a certificatelor de urbanism, dins sfera de atribuții ale Arhitectului Șef din cadrul aparatului propriu al consiliului județean în cazul localităților în care nu există persoană specializată, precum și în cazul terenurilor extravilane, precum și documentația pe care acestea se bazează sunt stabilite prin lege. Documentația depusă pentru obținerea autorizației în cazul de față, căreia îi erau atașate autorizațiile de la autoritățile de specialitate în domeniu, a fost conformă cu dispozițiile legale, motiv pentru care Arhitectul șef este obligat să emită documentele solicitate. De asemenea, în faza premergătoare emiterii autorizației toate etapele procedurale sunt supuse publicității, existând în acest sens o perioadă în care respectiva lucrare poate fi contestată. Pe pagina web a Consiliului Județean Harghita de asemenea se regăsesc toate autorizațiile și certificatele de urbanism emise de Arhitectul Șef al Consiliului Județean Harghita.

 

În ceea ce privește publicitatea și dialogul, domnul vicepreședinte consideră că administrația publică județeană s-a conformat exigențelor legale, la nivelul acesteia s-a constituit un grup de lucru pentru valorificarea energiei verzi, care a analizat investițiile din domeniu. Domnul vicepreședinte evidențiază în același timp, că România s-a angajat să investească în utilizarea și valorificarea energiei verzi.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba este întrebat dacă solicită răspunsul în scris, acceptă răspunsul dat în cadrul ședinței, cu propunerea ca în viitor în asemenea cazuri să se organizeze întâlniri cu localnicii, cărora li se explică obiectivul investiției, efectele acesteia asupra mediului înconjurător, precum și beneficiile, respective pagubele produse prin realizarea ei.

 

Revenind asupra problemei unităților de învățământ închise, consilierul județean propune atenționarea unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială există asemenea situații asupra luarea măsurilor de conservare a clădirilor respective.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József revenind asupra observației făcute pe marginea interpelației domnului consilier județean Thamó Csaba, cu privire la informarea localnicilor, apreciază că intră în competența consiliului județean numai informările cu privire la investițiile proprii.

 

Domnul consilier județean Becze István informează colegii consilieri despre participarea sa la invitația administrației județene din Zala, Ungaria, la o vizită de lucru, în cadrul căreia s-a discutat despre proiecte de dezvoltare reușite la nivelul ambelor județe, respectiv asupra posibilităților de colaborare între cele două județe.

 

Domnul consilier Proca Ion dorește să se consemneze intervenția sa în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare a activităților care vizează reducerea abandonului școlar din rândul copiilor de etnie rromă și a activităților de prevenire a sarcinilor nedorite în rândul femeilor fertile, aflate în situații de risc, pe anul 2013. Consideră că prevenirea sarcinilor nedorite în rândul femeilor fertile aflate în situații de risc este un aspect foarte important care merită o analiză riguroasă și alocarea de resurse financiare în funcție de posibilități, propunând ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita să inițieze un program multianual destinat îmbunătățirii acestei situații.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita, informează consilierii județeni despre efectuarea concediului sale de odihnă în perioada 3-26 august şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.07.2013 cu număr de înregistrare  nr. ……………../2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, la data de 31 iulie 2013

 

Pentru Președintele
Consiliului Județean Harghita

Petres Sándor

vicepreședinte

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter