Consiliul Judeţean Harghita
joi, 20 ianuarie 2022 07:40:20
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 31 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 31 octombrie 2013

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 31 octombrie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

 

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba prin Dispoziţia nr. 1053 / 29 octombrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de sport de pe lângă Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș,  Județul Harghita.

 

La şedinţă participă Doamna Romfeld Mária Magdolna, Director general la Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, Primarul comunei Gălăuțaș, consilierii locali ai comunei Gălăuțaș și Directorul școlii  din comuna Gălăuțaș.

 

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita absentează 10 consilieri județeni, după cum urmează : Benyovszki Lajos, Burus-Siklódi Botond, Csutak Mária- Magdolna, Danguly Ervin, Orosz-Pál Levente, Pálffy Domokos, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba-István, Sorbán Attila și Thamó Csaba-Zsolt-Béla.

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna declară că în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței extraordinare , consiliul este legal întrunit, cu 20 de membrii prezenți la ședința extraordinară și președintele Consiliului Județean Harghita, ședința se poate desfășura în mod legal.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară. Prezintă ordinea de zi, conform căreia sunt cinci proiecte de hotărâri care urmează a fi dezbătute. Față de cel comunicat au intervenit următoarele schimbări: Proiectul privind aprobarea ”Strategiei-program de dezvoltare  locală prin promovarea de obiective de investiții în zona munților Harghita” a fost scos de pe ordinea de zi.

Prima va fi Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013.  Al doilea este corectarea descrierii Proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.153/2013 privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2013. Al treilea este aprobarea Hotărârii nr. 251/2013 cu privire la aprobarea încheierii Contractului de comodat cu dl. Lipthay Antal Miklós în cotă parte de 13/24, Contractului de comodat cu dna. Berczely Klara Maria Isabel, dl. Berczely Gabriel Hector, dl. Berczely Esteban Domingo Bartolome şi dl. Berczely Antonio Jose în cotă parte de 9/24 și a Contractului de comodat cu dl. Vormair István în cotă parte de 2/24, pentru folosinţa gratuită a imobilului Castel Lăzarea începând cu 1 noiembrie 2013 pentru perioada cu care proprietarii sunt de acord ca imobilul să fie folosit cu titlu gratuit de comodatar.  Al patrulea este Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 134A de la Km 46+660 până la km 46+910 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Dealu. A fost introdus pe ordinea de zi la ultimul punct Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 198/2013 privind aprobarea modelului Acordului de cooperare pentru furnizarea de produse alimentare, stabilirea cantităților de produse alimentare alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, precum și pentru o persoană defavorizată, în cadrul PEAD pe anul 2013.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului:   21  Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Domnul președinte Borboly Csaba explică motivația rectificării bugetului. Este vorba despre încheierea unor contracte de finanțare din Programul național de dezvoltare locală pentru mai multe drumuri județene. O parte din banii care au fost prevăzuți  inițial pentru aceste drumuri astfel se pot lua din pozițiile de buget, vor trece în fondul de rezervă de unde vor fi finanțate unitățile de învățământ despre care se vor vota astăzi.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune votarea pe articole rectificarea proiectului de buget.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba nominalizează unitățile de învățământ, despre care se vor vota în această ședință, și anume : Grădinița ”SZÁZSZORSZÉP” din municipiul Gheorgheni,  Școala Gimnazială ”ANDREI ȘAGUNA” din municipiul Toplița, Liceul tehnologic ”GÁBOR ÁRON” din orașul Vlăhița, Școala Generală ”JÓSIKA MIKLÓS” din comuna Atid, Școala Gimnazială ”MÁRTONFI GYÖRGY” din comuna Cârța, Școala Gimnazială ”KÁJONI JÁNOS” din Ciceu, Școala Gimnazială ”NYÍRŐ JÓZSEF” din Frumoasa, Școala Gimnazială ”DUMITRU GAFTON” din comuna Gălăuțaș, Școala Gimnazială din Săcel și Școala Gimnazială ”IMECS FÜLÖP JÁKÓ” din comuna Tușnad.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba vorbește despre o solicitare bine fundamentată din partea comunei Avrămești, având în vedere situația satului Medișoru Mic, izolat din cauza unui pod prăbușit din cauza inundațiilor. S-a reușit procurarea unei șasiu de vagon în valoare de 15 000 de lei, necesar pentru reabilitarea podului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită o revenire la Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013.  S-a greșit la transferul unei sume de 10 000 de lei prevăzută pentru drumul județean 128, care trebuie să fie pusă înapoi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea revenirii la Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Doamna Bíró Emese director la Direcția economică a Consiliului Județean Harghita explică modificarea Art. 3, literele ”a” și  ”c”. Suma cu care se diminuează sumele de la drumurile județene și cele cu care se majorează fondul de rezervă va fi de 1643,14 mii lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 modificat al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.153/2013 privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2013

Domnul președinte Borboly Csaba vorbește despre solicitarea Instituției Prefectului Județul Harghita privind Programul de promovare turistică și cultural-turistică. S-a ajuns la un consens asupra denumirii de ”brandul Ţinutul Secuiesc”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.153/2013 privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Hotărârea nr. 251/2013 cu privire la aprobarea încheierii Contractului de comodat cu dl. Lipthay Antal Miklós în cotă parte de 13/24, Contractului de comodat cu dna. Berczely Klara Maria Isabel, dl. Berczely Gabriel Hector, dl. Berczely Esteban Domingo Bartolome şi dl. Berczely Antonio Jose în cotă parte de 9/24 și a Contractului de comodat cu dl. Vormair István în cotă parte de 2/24, pentru folosinţa gratuită a imobilului Castel Lăzarea începând cu 1 noiembrie 2013 pentru perioada cu care proprietarii sunt de acord ca imobilul să fie folosit cu titlu gratuit de comodatar

Domnul președinte Borboly Csaba aduce la cunoștința consilierilor județeni în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat următoarele: Deocamdată este vorba despre aprobarea modelului contractului de comodat care ar trebui încheiat cu moștenitorii în vederea folosiri cu titlu gratuit a Castelului din comuna Lăzarea începând din data de 1 noiembrie 2013. Ca inițiator, propune ca acest contract, care urmează să fie încheiat,  ca perioada să nu fie numai 1 an, ci să fie încheiat pentru o perioadă până când se clarifică situația juridică a imobilului între moștenitori. Perioada în care Consiliul Județean Harghita să aibă posibilitatea de a folosi gratuit Castelul și eventual și cu posibilitatea prelungirii acestui contract și pentru viitor. Deocamdată este vorba numai de aprobarea unei model de contract și de a semna acest contract. Raportul de specialitate al juriștilor este nefavorabil, dânșii susțin abandonarea activității Consiliului Județean Harghita în Castelul Lăzarea. Ca om politic susține soarta unor obiective turistice de importanță majoră din punct de vedere tradițional, cultural și economic pentru zona de nord a județului, oamenii politici trebuie să-și asume răspunderea.  Ar avea de suferit activitățile turistice și locurile  de muncă din zonă, dar nu numai. Din punct de vedere juridic specialiștii au dreptate, dar ca o măsură intermediară, până se clarifică situația juridică, se poate folosi de acest contract de gratuitate. Trebuie regândită desfășurarea activitatății în Castel și găsite modalitățile pentru ca banii publici să nu fie folosiți pentru cheltuielile de întreținere, care de fapt nu sunt niște sume enorme, 100-200 lei în urma consumului de energie electrică și asigurarea curățeniei.  Este o problemă din partea moștenitorilor din familia Bercely, care au 9 părți din cele 24 părți,  sunt proprietari minoritari, dar au omis specificarea expresiei de folosință gratuită și juriștii țin de o eventuală acțiune judecătorească cu toate că, buna intenție a Consiliului Județean Harghita în această cauză ar trebui să fie hotărâtoare și luată în vedere. S-a purtat corespondență cu familia menționată, arătând bunăvoință în această cauză și la o eventuală solicitare materială fermă, ne vom retrage activitatea din Castel. Nu avem un răspuns oficial la aceste solicitări. Proprietarul principal din familia Bercely a venit personal din Chile să discute, este dispus să colaboreze și  este de acord cu continuarea activității Consiliului Județean Harghita în Castel. 

În consecință, domnul președinte consideră că nu se poate lăsa zona Gheorgheniului fără acest important obiectiv turistic.

Domnul consilier Csillag Péter consideră că neavând venit din activitatea desfășurată în Castelul din Lăzarea și gestionând întreținerea Castelului, nu ar trebui să ajungă Consilul Județean Harghita să fie obligat la plată, în această situație chiar ar trebui ca proprietarii să-i mulțumească Consiliului Județean Harghita.

Domnul consilier Proca Ion subliniază în intervenția domniei sale că acum de fapt se votează asupra unui model de contract. Practic nu se angajează Consiliul Județean Harghita în această cauză, nu ne asumăm nici o răspundere.

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna subliniază că în afară de aprobarea modelului contractului trebuie acordat o împuternicire d-lui președinte Borboly Csaba din partea consilierilor județeni.

Domnul consilier Proca Ion consideră că în acest moment nu trebuie avut rezerve față de această problemă. Până acum a fost finanțat activitatea din castel. Acum s-ar vota pentru o variantă care nu necesită finanțare. Castelul din Lăzarea este un blazon pentru județul Harghita. Solicită lămuriri în privința rezervei specialiștilor față de situația juridică a castelului.

Domnul președinte Borboly Csaba explică temerea specialiștilor, conform căreia această familie cu parte minoritară ar putea da în judecată Consiliul Județean Harghita pentru plata unei chirii pentru folosirea Castelului în acastă perioadă de comodat. Se fac în continuare demersuri și chiar dacă se ajunge în proces, se poate dovedi că pe toate căile posibile s-a încercat remedierea situației. Sunt mai multe scrisori către acești proprietari, la care nu am primit răspuns. La întrebarea, dacă solicită chirie, au răspuns că obiectivul se poate folosi.  Fiind vorba despre un monument istoric de categoria ”A”, Consiliul Județean Harghita s-a angajat să-l întrețină. Proprietarii din Chile nu au posibilitatea de a  întreține Castelul din Lăzarea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Hotărârea nr. 251/2013 cu privire la aprobarea încheierii Contractului de comodat cu dl. Lipthay Antal Miklós în cotă parte de 13/24, Contractului de comodat cu dna. Berczely Klara Maria Isabel, dl. Berczely Gabriel Hector, dl. Berczely Esteban Domingo Bartolome şi dl. Berczely Antonio Jose în cotă parte de 9/24 și a Contractului de comodat cu dl. Vormair István în cotă parte de 2/24, pentru folosinţa gratuită a imobilului Castel Lăzarea începând cu 1 noiembrie 2013 pentru perioada cu care proprietarii sunt de acord ca imobilul să fie folosit cu titlu gratuit de comodatar

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 134A de la Km 46+660 până la km 46+910 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Dealu

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă motivul pentru care o porțiune de drum județean va fi dat în administrarea comunei Dealu. Comuna a primit finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și o parte din centrul comunei unde se află porțiunea de drum județean intră în acest program și va fi reabilitat din acești bani europeni.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 134A de la Km 46+660 până la km 46+910 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Dealu

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 198/2013 privind aprobarea modelului Acordului de cooperare pentru furnizarea de produse alimentare, stabilirea cantităților de produse alimentare alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, precum și pentru o persoană defavorizată, în cadrul PEAD pe anul 2013

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul vicepreședinte Birtalan József să prezinte următoarea problemă.

Domnul vicepreședinte Birtalan József explică problema ivită în procesul distribuirii pachetelor alimentare către nevoiași. Consiliul Județean Harghita a fost sesizat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, că un număr de 2800 de persoane au fost omise de pe listele întocmite inițial cu persoanele care ar avea dreptul de a primi alimente din programul PEAD. Deja de trei luni se lucrează cu această listă, s-au făcut împărțirile către beneficiari. Se încearcă două variante. În prima variantă, se solicită de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură suplimentarea cantităților de alimente. A doua variantă ar fi reîmpărțirea în limita cantităților existente a alimentelor, variantă care este cuprinsă în această completare, conform căreia s-ar face o altă împărțire ca să ajungă la toată lumea. Sunt rezerve din interiorul sistemului, pentru că nu toate persoanele din listă merg să-și ridice partea și în urma rotunjirilor mai rămân alimente neridicate care pot fi redistribuite.  În unele localități însă s-ar putea să fie distribuite cantități mai mici față de cele stabilite, datorită acestei suplimentări de persoane.  Aceasta este motivul modificării hotărârii inițiale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 198/2013 privind aprobarea modelului Acordului de cooperare pentru furnizarea de produse alimentare, stabilirea cantităților de produse alimentare alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, precum și pentru o persoană defavorizată, în cadrul PEAD pe anul 2013

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul Isán Sándor consilier local din Gălăuțaș salută participanții la ședință și se declară foarte mulțumit de colaborarea cu Consiliul Județean Harghita în rezolvarea problemelor comunității din Gălăuțaș.

 

Domnul Țăran Radu primar din Gălăuțaș mulțumește pentru buna colaborare între comuna Gălăuțaș și Consiliul Județean Harghita.

 

Domnul consilier Barti Tihamér se declară mulțumit de dezvoltarea localității și speră ca  buna colaborare să caracterizeze și relația între fracțiunile politice din cadrul consiliului local, pentru că numai împreună pot avea realizări.

 

 Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează despre începerea asfaltării drumului județean din Bilbor de la ora 4, unde urmează să fie prezent și invită pe cei interesați să participe. Informează asupra unei întâlniri în următoarea zi cu primarii din zona nordică a județului Harghita, la Bilbor ca să se discute problemele din zonă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 05.11.2013 cu număr de înregistrare  nr. 21330 / 2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, la data de 06.11.2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter