Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:09:51
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 03 iunie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 03 iunie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 03 iunie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

9.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

10.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

MAGYARI VENCEL

UDMR

15.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

16.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

17.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

18.

PETRES SÁNDOR

UDMR

19.

POP ADRIAN

USL

20.

PROCA ION

USL

21.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

22.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  685 /  30 mai 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád spune că sunt prezenți 19  consilieri județeni şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt doisprezece consilieri judeţeni absenţi : Barti Tihamér, Bende Sándor, Burus Siklódi Botond, Csillag Péter, Csutak Mária Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpár, Pálffy Domokos, Petres Sándor, Proca Ion,  Rafain Zoltán și Sorbán Attila.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță modificări față de proiectul ordinii de zi comunicat. Sunt câteva puncte, care din cauza obiecțiilor juridice, trebuie scoase de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune  aprobarea ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordina de zi

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 24 martie 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 24 martie 2014.

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 09 apriliie 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 09 aprilie 2014.

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 30 aprilie 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 30 aprilie 2014.

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică cauza rectificării bugetului Consiliului Județean Harghita. Este vorba despre cele două miniprograme, electrificare și apă, trebuie luate în bugetul propriu. Trebuie luate acele sume, cu care contribuie consiliile locale, 10% sau 20%  sau la Șicasău 50%, contribuția comunei Zetea. Cu această ocazie atrage atenția colegilor, că s-au depus și proiectele pentru micile tronsoane de drum, despre care s-a vorbit în ședințele anterioare. Este vorba despre drumul 127A, drumul 131 la vârful Chinușu, drumul spre depozitul de deșeuri, actualizarea câtorva studii, care sunt necesare pentru drumul 136A, drumul spre granița cu județul Mureș, 134A, spre Cinod trebuie făcut proiectul ca să se ajungă până în Valea Uzului. Sunt lucrări de mici proiectări în valoare de 10-20 de mii de lei, dar sunt necesare pentru inițierea lucrărilor.

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare  Art. 1 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 16 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare  Art. 2 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 16 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare  Art. 3 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 16 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare  Art. 4 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 16 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare  întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 16 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, în valoare de 27.000.000 lei, precum şi aprobarea refinanţării datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, sub forma împrumutului bancar contractat în anul 2007, aflat în derulare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  specifică că este vorba despre două linii de creditare. Unul este de 18 milioane, care este necesar pentru proiectul privind gestionarea deșeurilor. Aici este un răspuns referitor la drumul de la Atia, și în cazul altor drumuri. Când Uniunea Europeană restituie cele 18 milioane de lei la decontare, județul poate utiliza acești bani ori pentru închiderea liniei de credit, ori pentru alte necesități și atunci va fi dusă până la capăt procedura de restituire a creditului. Astfel vor mai fi bani pentru investiții. Un alt împrumut de 9 milioane de lei este prevăzut pentru finalizarea acelor investiții, pentru care județul a pus bani din bugetul propriu. Datele referitoare sunt cuprinse în tabelul 2. Este vorba despre finalizarea lucrărilor de la Spitalul de Psihiatrie din comuna Tulgheș, Patinoarul din Municipiul Gheorgheni și miniprogramele de apă și electrificare.  Roagă pe toți participanții la ședință, ca până la următoarea ședință extraordinară, când o să se revină asupra acestei teme, dacă sunt propuneri de modificare, până atunci să fie semnalate. Există o Comisie Ministerială, care trebuie să avizeze această procedură de creditare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, în valoare de 27.000.000 lei, precum şi aprobarea refinanţării datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, sub forma împrumutului bancar contractat în anul 2007, aflat în derulare.

Rezultatul votului: 15 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului face observația conform căreia, acest proiect de hotărâre nu a întrunit voturile necesare, pentru aprobare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță amânarea acestei probleme până la ședința următoare.

 

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului Ocrotirea și conservarea imaginii satului harghitean al Consiliului Județean Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului Ocrotirea și conservarea imaginii satului harghitean al Consiliului Județean Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  recunoaște, că din cauza multitudinii de proiecte, cu care se ocupă județul, uneori nu se alocă ocazii suficiente pentru dezbateri sau  negocieri. Astfel apare situația, în care nu toți sunt la curent cu toate aspectele, care vor fi discutate. Roagă conducătorii fracțiunilor, ca în perioada între două ședințe să găsească modallitatea de a colabora și a discuta, ca divergențele să nu se  răbufnească în ședință, îngreunând lucrările acestuia.  Cu ocazia şedinţei se poate face anunţ cu privire la înţelegerea între fracţiuni, se consemnează în procesul verbal, se face şi înregistrare sonoră şi astfel nu se crează neînţelegeri. Acum este o situaţie, în care unii au ştiut într-un fel, alţii altfel şi se ajunge la o situaţie incomodă. 

 

Domnul Bunta Levente, primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc salută toți participanții la ședință. Amintește cu nostalgie perioada, în care dânsul era în poziția de președinte al Consiliului Județean Harghita. Ca și primar, nu mai are posibilitatea de a conduce ședințele, acesta find de competența altui persoane. Ceea ce privește premiul ”PRO HARGHITA”, în timpul lui practica era, ca persoanele propuse să se bucure de un respect public general, și atât statutul lor, cât și poziția lor socială să le confere acest titlu, să fie considerați un exemplu de urmat și în cazul cărora nu intra în discuție acordarea sau neacordarea acestui premiu. De obicei erau numiți persoane mai în vârstă, care să aibă realizări serioase, și în cazul cărora societatea civilă să nu se poată răzgândi în timp. Roagă pe domnii consilieri județeni, ca aceste numiri să nu facă obiectivul unor polemici politice. Ar dori să spună câteva cuvinte despre cel nominalizat. Domnul Hermann Gusztáv Mihály are 58 de ani. Se bucură de un respect social deosebit, este profesor universitar, și nu există nimeni în zona Odorheiului, care să pună sub semnul întrebării activitatea lui. Este unanim respectat de toate naționalitățile din zonă. Nu este un om politic, este o persoană foarte moderată. Este un om bun și un profesionist incontestabil.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba amintește că în toamna anului 2013 a propus pentru premiul ”PRO HARGHITA” pe domnul Lőrincz György, care este scriitor, un om de cultură. Fracțiunea majoritară a considerat acceptabilă această propunere, dar era vorba că în anul respectiv premiul revine zonei Gheorgheniului, și să se revină în anul 2014 cu această propunere. În anul 2014 a depus aceeași propunere în 14 aprilie, în persoana domnului Lőrincz György, propunere, pe care a comunicat tuturor consilierilor județeni.  Timp de șase săptămâni nu a primit nici un răspuns, și ieri, după masă, la confruntarea între fracțiuni a aflat că este și o altă propunere din partea fracțiunii UDMR în persoana domnului Hermann Gusztáv Mihály. Nu s-a luat o decizie, dar în ședința fracțiunii UDMR s-a convenit că se sprijină propunerea fracțiunii UDMR.  Îi pare rău, dar consideră că negocierile nu au succes. Mai ales în astfel de cazuri, unde și persoana nominalizată ar trebui să știe din timp, că va primi premiul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  amintește că și în mandatele trecute, dezbaterea proiectului de hotărâre privind nominalizările premiului ”PRO HARGHITA” s-a ținut cu ușile închise. Atrage atenția presei asupra acestui lucru și apelează la discreția tuturor celor prezenți, deoarece această parte a ședinței nu este publică.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  se miră de rugămintea domnului preşedinte, şi a domnului primar Bunta Levente ca această temă să nu facă obiectivul unor polemici politice. Ceea ce priveşte persoana desemnată, crede, că fiecare fracţiune încearcă să propună persoane, care au merite incontestabile pentru a primi premiul „PRO HARGHITA”.  Fracţiunea dânsului a trimis şi anul trecut propunerea cu privire la persoana domnului Lőrincz György. Au trimis şi anul acesta fiecărui consilier judeţean, şi domnului preşedinte,  în luna aprilie şi răspuns nu au primit. Ieri, la şedinţa fracţiunilor au aflat, că va fi nominalizat o altă persoană, care este susţinut de fracţiunea majoritară. Fracţiunea PCM a auzit prima dată numele domnului Hermann Gusztáv Mihály acum, rostit de domnul Bunta Levente, primarul municipiului Odorheiu Secuiesc. Consideră un dispreţ total faptul, că nu au primit nici un răspuns, că propunerea lor nu a fost nici măcar amintită şi nu le-a fost comunicată alegerea fracţiunii majoritare. Dânsul nu renunţă la propunerea făcută şi este foarte revoltat, că neînţelegerea din consiliu rezultă o situaţie, în care domnul Hermann Gusztáv Mihály obţine acest premiu într-o întrecere cu o altă persoană valoroasă, care nu merită să fie pusă în această situaţie, mai ales, că lupta se dă între fracţiunile politice, nu între beneficiarii premiului. Dânsul crede, că fracţiunea PCM în acest caz a dat dovadă de  corectitudine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că numele persoanei desemnate a fost comunicată în timp la toţi consilierii judeţeni. Roagă să fie verificate cutiile poştale electronice.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  admite, că poate a rămas afară din lista consilierilor județeni, care au primit înștiințare cu o altă persoană desemnată.

 

Domnul Bunta Levente, primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc nu este la curent cu solicitările tuturor fracțiunilor. Dar în trecut mai erau cazuri, în care pentru premiul ”PRO HARGHITA” au fost propuse mai multe persoane. În orice caz, votul este secret, pentru că așa este corect și democratic. De dorit ar fi, ca fracțiunile să se poată înțelege între ei asupra desemnărilor. Dar nu întotdeauna se reușește acest lucru. Fără discuții, și domnul Lőrincz György merită pe deplin acest premiu. La desemnare însă, sunt foarte multe criterii de luat în calcul, profesionalitatea, activitatea științifică, gradul profesional, rezultatele obținute, numărul publicațiilor, etc. Sigur, că ambele persoane se bucură de un respect public incontestabil, dar nu vrea să facă comparație între cei doi. Nici unul nu poate fi subiectul unei dispute politice, și nu poate fi contestat, și consideră, că nu are relevanță, care fracțiune a făcut propunerea. Bine ar fi, dacă nu ar ieși în public detaliile acestei votări. Sunt două persoane desemnate, se votează și primește cel care întrunește majoritatea voturilor. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că din 2000 este mebrul consiliului și de două ori nu s-a procedat la vot secret. În 2013, când a fost desemnat părintele Ervin, și celălalt a fost în cazul fizicianului Barabási László. În rest, de fiecare dată s-a procedat la vot secret. În acest caz, nimeni nu trebuie să învingă pe nimeni.   

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  consideră revoltător faptul, că nu s-a anunțat în timp fracțiunea PCM despre voința diferită a fracțiunii UDMR. Nu este etic, că fracțiunea dânsului numai la ședință află de beneficiarul premiului. Ieri încă nu era vorba despre această propunere.

 

Domnul consilier județean Becze István este de părere, că negocierile sunt  folositoare, dar implică și multe discuții, care nu se concretizează pe moment. Anul trecut chiar s-a propus domnul Lőrincz György pentru premiu, și ca idee, fost considerată acceptabilă. Are merite incontestabile în promovarea cultului episcopului Márton Áron. Dar aceste propuneri nu sunt bătute în cuie. Nu se poate dinainte defini o listă a personalităților, care urmează să fie premiați. Intervin priorități, se nasc rezultate și decizia finală este rezultatul a mai multor aspecte actuale. Consideră, că nu merită această ocazie festivă să fie precedat de un scandal la ședință.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba este de acord, că nu se face alegere sau întrecere între cei propuși. Are obiecții față de procedura aplicată de fracțiunea majoritară. Nu acceptă ideea, că fracțiunea PCM află de o altă propunere în ziua anterioară a ședinței festive, deși dânsul a depus documentul cu privire la propunerea domnului Lőrincz György încă din luna aprilie. Nu au probleme cu cealaltă persoană propusă. Îl consideră o personalitate deosebită.

 

Domnul consilier județean Becze István susține, că a semnalat cu ocazia discuțiilor telelefonice că s-a decis asupra propunerii unei alte personalități importante. A intervenit o schimbare de opinie în fracțiune. Este un drept democratic.

 

Domnul Bunta Levente, primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc consideră, că continuarea acestui dispute nu-și are rostul. În principiu, nu sunt obiecții față de nici unul dintre cei propuși. În istoria Consiliului Județean Harghita nu întotdeauna au funcționat înțelegerile multianuale. Foarte rar se recurge la astfel de înțelegeri. Există câteva principii cu privire la distribuirea teritorială a persoanelor, care urmează a fi  propuși, dar acest lucru nu este bătut în cuie, se poate modifica.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că în fiecare al patrulea an este și o persoană de naționalitate română propusă pentru premiu. Este vorba despre domnul Sîngeorzan Dorin, medic urolog, care are merite deosebite în plan profesional. Dânsul a fost propus din partea fracțiunii USL prin domnul consilier județean Proca Ion.  Întreabă, dacă mai are cineva de adăugat la această temă, sau dacă se dorește ținerea unei pauze de cinci minute, cs să se ajungă la un consens.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  spune, că nu merită continuată această discuție. De două luni se plânge de fiecare dată de indiferența, cu care este tratată fracțiunea PCM de către fracțiunea majoritară. Se pare, că morala și politica nu au același cale. Sunt foarte indignați și revoltați. Trebuie să accepte, că dânsul nu este ales în nici o comisie și nu este acceptată și votată nici o propunere făcută de fracțiunea dânsului de fracțiunea majoritară, dar consideră inacceptabilă disprețul dovedit astăzi și împotrivirea față de o personalitate ca domnul  Lőrincz György. Fracțiunea PCM nu a fost înștiințată și întrebată cu ocazia numirilor în Comisiile de specialitate și Consilii de administrație și nici la alegerea vicepreședintelul. Conform principiului democratic, majoritatea are posibilitatea de a impune voința, dar nu trebuie să deconsidere total fracțiunile minoritare. Pentru bunul mers al lucrărilor, este nevoie de comunicare și colaborare. Se pare, că retorica este foarte puternică, dar faptele rămân în urmă. Atunci, trebuie declarat, că de acum înainte, fără discuții va fi mereu ceea ce dorește majoritatea. Nici nu știe, de ce au fost notificați să facă o propunere. Se putea spune, că vă place, nu vă place, aceasta este singura propunere acceptabilă.

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor consideră, că în consiliul județean, fiecare fracțiune are dreptul să propună o personalitate pentru premiul ”PRO HARGHITA”. Chiar se bucură, pentru că și în cadrul fracțiunii UDMR s-au propus mai multe nume. Dar este mulțumit, că persoana cea mai acceptabilă după părerea dânsului nu a ajuns să fie desemnată cu această ocazie și nu este subiectul acestui scandal. Se pare, că emoțiile sunt foarte tensionate.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád spune, că până acum au fost mai mulți premianți, dar de fiecare dată decizia a fost luată la Lăzarea. Întreabă, dacă în viitor se va muta această procedură la Odorheiu Secuiesc. Îi pare rău, că nu au păstrat obiceiul și că nu s-a făcut o ședință închisă. Speră, că cele discutate acum, nu va ieși în public. Lucrurile sunt simple, trebuie făcute buletinele de vot și în baza votului adusă o decizie. Roagă pe toți cei prezenți, ca împrejurările acestui vot să rămână aici în sală, să nu fie făcute publice. Oricum, nici până acum nu a fost publică dezbaterea asupra propunerilor pentru premiul ”PRO HARGHITA”.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin este de acord cu nominalizarea.  

 

Domnul consilier județean Szentes Antal amintește, că în anii anteriori s-a procedat conform împărțirii teritoriale. Parcă anul acesta este rândul celor din zona Ciuc să vină cu o propunere. Persoana propusă este din Odorheiu Secuiesc, dar a fost propusă de fracțiunea Ciuc al UDMR-ului.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  poate dovedi pe hârtii, că în anii 2009, 2010 și 2011 în continu Ciucul a propus persoana pentru acest premiu. Dacă s-ar fi venit cu o propunere pentru o personalitate din Ciuc, poate ar fi putut accepta. Dacă domnul președinte ar fi comunicat, că în baza rotației, acum urmează Ciucul să desemneze o persoană, nu ar fi obiectat deloc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că decizia privind decernarea acestui premiu, a fost inițiată printr-o hotărâre a Consiliului Județean Harghita în perioada, când în consiliu erau aproape numai reprezentanții fracțiunii UDMR. În mandatul următor iarăși era nesemnificativă prezența altor formațiuni. Atunci, chiar s-a impus voința absolută a majorității, și erau conflicte serioase. Dar în mandatul actual s-a încercat totuși să funcționeze o colaborare. Sunt dezbateri, comunicări, lucru comun în comisii. Dar mereu se poate mai bine și cu timpul, cu un dialog constructiv poate va fi și mai bine. Majoritatea are forță mai mare, incontestabil, și se impune. Sunt greșeli, confruntații pe moment, dar  se învață din greșelile făcute. Este foarte greu, ca în toate situațiile să fie luat în considerare interesul a patru oameni, față de restul de douăzeci și unu. Acest mandat este puțin altfel, în care se încearcă luarea în considerare și a intereselor minorității.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  consideră, că nu se resimte această inițiativă cu ocazia lucrărilor.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba declară, că fracțiunea PCM nu va participa la vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  pornește procedura de votare secretă. Între timp, se continuă parcurgerea temelor de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2014.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Votul secret privind acordarea Premiului ”PRO HARGHITA” pe anul 2014, domnului Hermann Gusztáv Mihály.

Rezultatul votului: 17 Da, 3 Nu.

 

Votul secret privind acordarea Premiului ”PRO HARGHITA” pe anul 2014, domnului Dorin Sîngeorzan.

Rezultatul votului: 17 Da, 3 Nu.

 

Votul secret privind acordarea Premiului ”PRO HARGHITA” pe anul 2014, domnului Lőrincz György.

Rezultatul votului:  3 Da, 9 Nu.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că este vorba despre electrificarea regiunii Liban, Izvoare și Sărmaș.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 342/2012 privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Gheorgheni prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni în vederea efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii  a imobilului denumit „Patinoar artificial”situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita aflat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni.

 

Domnul consilier județean Barti Tihamér relatează despre discuțiile de la ședința conducerii PROGYM. Conducerea ține legătura cu societatea executantă. Au făcut și constatare la fața locului. Proiectarea lucrărilor este în curs.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 342/2012 privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Gheorgheni prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni în vederea efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii  a imobilului denumit „Patinoar artificial”situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita aflat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind însușirea Contractului de colaborare multianuală cu Nr.4426/05.03.2014 prin proiectul cultural lansat în cadrul apelului cererii de finanțare 2011 din  Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Contractului de colaborare multianuală cu Nr.4426/05.03.2014 prin proiectul cultural lansat în cadrul apelului cererii de finanțare 2011 din  Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 12821 /  2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 27 iunie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter