Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:47:19
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 09 aprilie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 09 aprilie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 09 aprilie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  425 /  07 aprilie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședință a Palatului administrativ al Județului Harghita.

Înșirează motivele pentru care s-a convocat această ședință extraordinară. Unul ar fi demisia domnului Birtalan József din calitatea lui de consilier județean și de vicepreședinte. Un alt motiv ar fi revenirea formațiunii UDMR la guvernare, fapt, care a generat atragerea reușită a unor sume considerabile de bani din Programul Național de Dezvoltare Locală. Astfel, și primarii comunelor din Ciucul de sus, care acum câteva zile erau dezamăgiți pentru neacordarea sprijinului promis pentru finalizarea lucrărilor la Stația de epurare de la Mădăraș pot fi ajutați. Mai sunt și alte teme importante, care sunt urgente.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt cinci consilieri judeţeni absenţi : Birtalan József, Csutak Mária Magdolna, Danguly Ervin, Rafain Zoltán și Sorbán Attila.  Consiliul este legal întrunit cu 26 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută primarii din Mădăraș, Dănești și  Vlăhița, care sunt prezenți la ședința consiliului județean de astăzi. Totodată salută și reprezentanții media și reprezentanții organizației de tineret din Harghita și Covasna, care participă la această ședință. Referitor la discuția avută prin e-mail cu privire la  ordinea de zi, menționează că Legea nr. 215/2001 scrie clar la convocarea ședinței extraordinare că, comunicarea ordinii de zi și a proiectelor de hotărâri se face în maximum trei zile. Dacă s-ar realiza în mai multe zile, atunci ar fi ședință ordinară, nu extraordinară. Există o singură completare la ordinea de zi comunicată, legată de modificarea bugetului. Este vorba despre aprobarea contractelor de finanțare legate de drumurile județene.    Astfel vor fi nouă puncte pe ordinea de zi.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István solicită în numele Partidului Civic Maghiar, ca punctul trei să fie scos de pe ordinea de zi. Unul din motive ar fi, că nu se poate alege un nou vicepreședinte, până nu este declarată vacantă această funcție. Din punct de vedere legal consideră că nu este corectă ordinea demersurilor în această temă. Articolul 106 din Legea nr. 215/2001 prevede că ” Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice”. După cunoștințele dânsului nu există în momentul de față nici o situație prevăzută în pasajul legislativ citat anterior. Alegerea vicepreședintelui nu este un caz de forță majoră. Propune ca astăzi să fie scos acest punct de pe ordinea de zi, și la următoarea ședință ordinară, care poate fi convocată peste cinci zile,  să se revină asupra alegerii vicepreședintelui.     

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală argumentează din punct de vedere juridic problema creată în jurul alegerii vicepreședintelui cu această ocazie. Dă dreptate domnului consilier Sebestyén Csaba István în citarea legislației deoarece există și un precedent. În județul Vâlcea este un litigiu în care a fost atacată alegerea unui vicepreședinte într-o  ședință extraordinară. Dar cazul nu este asemănător cu situația juridică din Harghita. Dorește să aducă la cunoștința consilierilor județeni, că există o posibilitate de a fi atacată această hotărâre în viitor din rea-voință, în urma căreia instanța ar suspenda această hotărâre a consiliului județean. Dar domnii consilieri trebuie să fie în cunoștință de cauză, că în județul Harghita este o situație destul de complexă în sensul, că unul din vicepreședinți a plecat, iar și celălalt (nu este încă știre oficială), dar s-ar putea să plece. Sunt foarte multe dosare în instanță unde intervin probleme de incompatibilitate. Există pericolul, ca termenele impuse de instanțe să nu fie respectate din cauză că nu există persoană competentă care să semneze. Este conștient de cele relatate de domnul consilier, s-a consultat și cu alți colegi din țară, și erau de părere, că este indicat în situația actuală alegerea vicepreședintelui în ședință extraordinară, poate fi motivată. Referitor la ordinea hotărârilor, consideră că este bună. Nu este vorba despre o demitere sau plecare,  ci este numit într-o funcție de demnitate publică. Prima oară trebuie să înceteze mandatul de consilier județean al domnului vicepreședinte, apoi se eliberează și din funcția de vicepreședinte. În această privință și-a prezentat deja demisia din această funcție. Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei prevede, că concomitant, în ziua în care este numit într-o funcție de demnitate publică, trebuie depusă și demisia din funcția anterioară, altfel intervine situația de incompatibilitate. Nu vrea să constrângă pe consilieri la acțiuni nelegale, nu vrea să forțeze pe nimeni dar solicită înțelegere în acest caz. Nu ar trebui obstrucționat deliberat activitatea județului. Zilnic vin și pleacă hârtii de la specialist, experți. Hârtiile trebuiesc semnate.

 

Domnul vicepreședinte Petreș Sándor adaugă câteva argumente la cele spuse de doamna directoare. În primul rând clarifică, că convocarea acestei ședințe extraordinare a avut ca motivație primirea banilor din PNDL.  Deciziile legate de acești bani erau prioritare. Drept consecință, se modifică și bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita. Pentru aceasta a fost convocat această ședință extraordinară, nu pentru alegerea unui vicepreședinte. Este doar din punct de vedere protocolar faptul, că aceste proiecte de hotărâri legate de această temă s-au pus la început și nu la sfârșitul ședinței. De ce să nu fie discutate la început ? De ce să se aștepte cu ele până la sfârșitul ședinței ?  În altă ordine de idei, calitatea domnului Birtalan József de  membru al acestui consiliu județean, și pierderea funcției de vicepreședinte nu este influențată de hotărârea de astăzi a consiliului județean. Se întâmplă din cauza demisiei dânsului. Din momentul înregistrării actului de demisie, funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita este vacantă și nu deține nici calitatea de consilier județean. Dacă în astfel de situații ar fi necesar votul consiliului județean, fără aceasta, cineva ar putea fi pentru toată viața membru al consiliului. În consecință, nu devin vacante funcțiile menționate în urma votului consiliului județean.         

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István este conștient că nu este o noutate pasajul legislativ citat anterior de dânsul.  Consideră, că atacarea unei hotărâri al consiliului județean nu trebuie să fie luată ca rea-vionță. Oricine  consideră, că nu s-au respectat prevederile legale, are dreptul la atacarea acelei  hotărâri a consiliului județean.  Roagă pe domnul președinte, să supună la vot luarea de pe ordinea de zi a acestui punct și în cazul în care totuși va rămâne, să fie pus la sfârșitul ordinii de zi discutarea acestei hotărâri.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că județul Harghita derulează mult mai multe activități, decât cele stabilite obligatoriu de legislație. Un șir de alte activități, pe care celelalte instituții sau autorități nu le fac. Mai sunt și cele legate de solicitările populației din județ. Este nevoie de spirit de echipă, de colaborare în acestă activitate. Este de părere, că este mai benefic pentru județ, dacă activitatea nu se oprește din cauză, că nu sunt destule persoane împuternicite cu semnarea documentelor și care să coordoneze activitățile în derulare. De exemplu, lucrările de peticire la drumuri, care nu poate fi amânată pentru mai târziu, programul de protecție al monumentelor sau un șir de certificate de urbanism, ale căror parcurgere ține zilnic câteva ore. Mai sunt și problemele patrimoniale, problema Castelului de la Lăzarea, etc. Crede că are dreptate doamna directoare. Numai prin rea-voință ar putea cineva obstrucționa bunul demers al acestor activități. Dacă cineva consideră, că merită, și suportă răspunderea pentru consecințele unei astfel de acțiuni, are dreptul cetățenesc  să atace hotărârea consiliului. Colegii juriști din cadrul Consiliului Județean Harghita își fac treaba foarte bine. Până acum, au reușit cu succes să susțină toate hotărârile luate de consiliu. Există și o altă motivație. Deja s-a stabilit data pentru ședința ordinară din aprilie. Va fi convocată pentru 30 aprilie 2014. Legea nr. 215/2001, la care s-a referit domnul consilier prevede că într-o lună se poate ține numai o ședință ordinară. Deci nu se poate ține peste cinci zile încă o ședință ordinară. Totodată, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică prevede un termen de 45 de zile pentru consultarea  unor programe. Foarte multe programe au fost inițiate de instituție astfel, ca acest termen de 45 de zile să expire până la sfârșitul lunii aprilie, până la data ședinței ordinare, când vor fi supuse de a fi votate. După 30 aprilie vin zilele libere acordate pentru 1 Mai. Trebuie să înțeleagă colegii, că nu pot fi amânate problemele planificate și să acționeze în cunoștință de cauză. Nici managerul de județ nu are competențe să semneze anumite acte. Cum a menționat și doamna directoare, peste câteva zile ar putea să intervină încă o situație asemănătoare, și atunci funcționarea județului ajunge într-o situație de imposibilitate. Este foarte mult de lucru și numai anumite ambiții politice ar putea împiedica bunul demers al lucrărilor. Roagă colegii, ca să voteze pentru păstrarea ordinii de zi în forma inițială.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot propunerea domnului consilier Sebestyén Csaba István privind scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului : 5 Da, 19 Nu, 2 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului : 21 Da, 2 Nu, 3 Abțineri

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Birtalan József înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Birtalan József înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de încetarea mandatului de vicepreședinte al domnului Birtalan József înaintea expirării duratei normale a mandatului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea mandatului de vicepreședinte al domnului Birtalan József înaintea expirării duratei normale a mandatului.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca această votare să se desfășoară pe hârtie și așteaptă o propunere cu privire la numele persoanei care va fi desemnată în funcția de vicepreședinte.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István atrage încă o dată atenția colegilor asupra sentinței dată de Judecătoria Vâlcea, în care din două motive refuză hotărârea Consiliului Județean Vâlcea. Primul este identic cu situația din Harghita. Postul nu era vacant. Al doilea este legată de fragmentul citat de dânsul din Legea nr. 215/2001, la care concluzionează astfel: ”enumerarea situațiilor excepționale care necesită măsuri urgente este limitativă. Nici o altă situație nu se va încadra în text. Prin urmare alegerea vicepreședintelui consiliului județean, nu se poate decide într-o ședință extraordinară. Dacă nu se circumscrie situațiilor necesare pentru prevenirea, limitarea, sau înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epizotiilor, precum și pentru apărarea ordinii și liniștii publice”. Este convins, că în jurisprudență o sentință dată creează un precedent, care are putere de lege. Totodată, este convins că Instituția Prefectului va ataca această hotărâre, de aceea a solicitat scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Cu privire la munca și spiritul de echipă menționată de domnul președinte, consideră că și opoziția ar dori să participe la lucrările consiliului județean. În acest context fracțiunea PCM s-a așteptat la o inițiativă de consultare din partea fracțiunii UDMR cu privire la alegerea vicepreședintelui, la decizia asupra persoanei. Dar fracțiunea PCM  nu au primit nici o invitație la discuție, mai mult, nici nu au știut despre demisia domnului Birtalan József. Din aceste motive, și ca să nu ajungă în gura presei, fracțiunea PCM nu părăsește sala, dar nu participă la votarea acestui punct de pe ordinea de zi.          

 

Domnul consilier județean Benyovszky Lajos propune din partea fracțiunii UDMR pe domnul Incze Csongor în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că s-a purtat o corepondență cu fracțiunea PCM cu privire la propunerea persoanei vicepreședintelui. Au fost înștiințați asupra prevederilor Legii nr. 215/2001, care spune că conducătorii fracțiunilor trebuie să se confrunte asupra numirii vicepreședinților. Speră că nu o să neagă domnul consilier că a primit îndrumarea dânsului, să-l caute conducătorul fracțiunii UDMR pentru discuții.  Ar fi de dorit ca interpelațiile făcute cu ocazia ședințelor consiliului județean să reflecte mereu realitatea.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba consideră, că pe lângă unui acord verbal asupra problemei, inițiativa pentru discuții ar fi trebuit să vină din partea fracțiunii UDMR. Sunt cei mai mulți, au putere de decizie și nu au nevoie să se confrunte cu ceilalți. În spiritul colaborării o inițiativă ar fi fost binevenită.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul consilier județean Incze Csongor, dacă este de acord ca numele lui să fie trecut pe buletinul de vot.

 

Domnul consilier județean Incze Csongor acceptă numirea și mulțumește fracțiunii UDMR pentru încredere.  Deoarece este și el membru în Comisia de validare a voturilor, cu această ocazie nu participă la procedura de numărare a voturilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că perioada trecută este caracterizată prin colaborare fructuoasă între toate fracțiunile existente în acest consiliu. Multe idei venite din opoziție au fost preluate cu succes de majoritate. Se poate vorbi de o opoziție constructivă în Consiliul Județean Harghita, care este de dorit și pentru perioada viitoare. Acest lucru nu este condiționat de existența unui vicepreședinte proprii pentru fiecare fracțiune. Funcția de vicepreședinte este o funcție publică, este mult de lucru, nu are de a face cu aparteneța de partid. Ceea ce se decide în consiliu de către cei 31 de membrii, trebuie să fie aplicată de vicepreședinte, indiferent de aparteneța lui politică. Este mai important, ca deciziile luate în ședințele consiliului să reflecte voința comună a tuturor fracțiunilor. Speră că, și în viitor va exista această colaborare fructuoasă.  Apelează repetat la conducătorii fracțiunilor, ca problemele numirilor legate de membrii comisiilor, sau cu alte ocazii de nominalizări, să discute în prealabil, să nu ajungă divergențele în ședința consiliului și să pericliteze lucrările acesteia. Este prevăzut în legislație, că nu președintele consiliului județean convoacă ședințele între fracțiuni, este de competența conducătorilor acestora să ia inițiativa. Consideră că nu este corect, ca dânsul primește reclamațiile pentru neînțelegerile rezultate din lipsa de comunicare.  Înaintea lucrărilor Comisiilor de specialitate, fiecare fracțiune ar avea 20 de minute să se confrunte cu ceilalți în problemele importante. Să nu aștepte ca președintele să organizeze aceste întrevederi.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István nu ar dori apariția afirmației, potrivit căreia PCM-ul a vrut neapărat să propună un vicepreședinte din rândul partidului. Are obiecții asupra modului de abordare a fracțiunii majoritare, în desconsiderarea totală față de reprezentanții altor partide cu inferioritate numerică în consiliu, care se simt ca fratele mai mic, care în fiecare zi primește o palmă de la cel mare. Mulțumește cu această ocazie fracțiunii UDMR pentru demonstrația de forță prezentată cu această ocazie.     

 

Domnul vicepreședinte Petreș Sándor menționează referitor la sentința din Vâlcea, că sistemul juridic românesc nu este asemănător celui din Marea Britanie în sensul, că nu se iau decizii în baza sentințelor precedente. Pe de altă parte, la Vâlcea s-a întâmplat astfel : la solicitarea unei majorități din consiliul județean a fost convocat o ședință extraordinară și s-a votat demiterea unui vicepreședinte în funcțiune, numind concomitent altul. După părerea dânsului, cazul este foarte diferit de cel din județul Harghita. În Harghita, ședința extraordinară a fost convocată din alte motive și a fost ales un vicepreședinte într-o funcție vacantă.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád prezintă rezultatul votului secret privind numirea domnului Incze Csongor în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita.

    

Votul secret privind alegerea domnului consilier județean Incze Csongor în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita:

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor mulțumește pentru încrederea acordată tuturor susținătorilor.  Afirmă că și în viitor poate fi căutat personal, sau prin căile de contact puse și până acum la dispoziția publicului, de către oricine în problemele legate de județ sau Consiliul Județean Harghita. Este deschis oricărei probleme în care poate să ajute locuitorii județului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că față de varianta comunicată, au intervenit câteva modificări în urma discuției ministeriale din ziua de astăzi. Roagă pe domnul vicepreședinte să prezinte aceste modificări.

 

Domnul vicepreședinte Petreș Sándor prezintă și înșirează modificările aduse la proiectul de hotărâre față de cele comunicate.  Din varianta comunicată a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014 se dorește ștergerea articolului cu nr.6.  Acesta este articolul, la care erau poziționați cei 5.000 de lei pentru orașul Vlăhița.  În urma consultațiilor de astăzi, s-a ajuns la concluzia, că în această formă hotărârea poate fi atacată. Este vorba despre ajutorul acordat soțului (domnul Székely Gyula) doamnei, care a murit în urma accidentului tragic din Miercurea Ciuc. Nu se dorește, ca un gest de bunăvoință să ajungă un litigiu în instanță. De aceea, o să se revină la o următoare ocazie și sub o formă de ajutor pentru orașul Vlăhița, se va acorda acest sprijin. Trebuie așteptat contextul legal, în care orașul Vlăhița trebuie sprijinit cu această sumă de către Consiliul Județean Harghita. Din această cauză, se vor renumerota și celelalte articole, care urmează după acesta. După articolul 7 existent, va veni un articol nou cu acest conținut:  ”Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, prevăzut în buget pe anul 2014,  în sumă de 496,50 mii lei, pentru unele cheltuieli neprevăzute în buget, privind plata unor facturi restante, sau restituirea către bugetul de stat a unor sume alocate pentru arierate, după caz”.  Cu ocazia ședinței anterioare s-a decis, ca fondul de rezervă în sumă de 1,3 milioane de lei să fie transferată în buget astfel încât să fie posibilă restituirea sumelor rezultate în urma litigiilor către bugetul de stat. De menționat că suma de  496,50 mii lei vin în completarea sumei de 1,3 milioane de lei. Dacă trebuie, se pot restitui sumele pentru litigii.  Dacă nu trebuie restituit, va ajunge iarăși în fondul de rezervă și se pot aloca la alte necesități. Actualul articol 8 își va schimba numărul și conținutul, și anume: ”Se aprobă modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014 prin diminuarea subcapitolului 54.02.05 - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, titlul 50 – fond de rezervă, cu suma totală de 1.206,50 mii lei, și majorarea următoarelor subcapitole:

            -subcapitolul 54.02.50 – alte servicii publice generale, transfer fond de rezervă către unitățile administrativ teritoriale, titlul 51, transfer între unități ale administrației publice cu suma de 636 mii lei

-subcapitolul 67.02.06 – servicii religioase, contribuții la salarizarea personalului neclerical, titlul 59 -  alte cheltuieli cu suma de 69 mii lei

-subcapitolul 84.02.03.01 – drumuri și poduri, titlul 55, alte transferuri, cu suma de 496,50 mii lei, conform Anexelor nr. 1, 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Explicația este, ca cele 636 mii lei reprezintă suma totală sprijinului acordat comunelor Dănești și Sândominic. Aici deja este scăzută suma cu cele 5000 lei, care trebuia alocată pentru     Vlăhița  și    este  inclusă   acea   sumă   de   496.500  lei,     despre   care     s-a vorbit mai înainte. După capitolul 8 prezentat, se mai include un articol cu următorul titlu:  ”Se aprobă modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2014 prin virări de credite bugetare între titluri, în cadrul aceluiași subcapitol, prin diminuarea la subcapitolul 84.02.03.01 – drumuri și poduri, al titlului 55 – alte transferuri, cu suma de 146,44 mii lei, și majorarea titlului 20 – bunuri și servicii cu această sumă, conform Anexelor 1, 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. O sumă de 146.440 lei este repusă la locul lui pentru drumuri. Acestea sunt propunerile de modificare față de proiectul de hotărâre comunicat.

 

 Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István speră că totuși nu în timpul acestei ședințe s-au decis aceste modificări.  Ar fi dorit și dânsul o copie referitoare la modificările înșirate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă dreptate domnului consilier. Roagă cancelaria, ca să fie copiat și distribuit documentul care conține modificările înșirate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

                    

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că domnul consilier județean Szentes Antal nu a votat la acest articol.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre un vechi autoturism Daewo Nubira,  care trebuie scos din parcul auto și cu această ocazie se valorifică cu ajutorul programului rabla.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal revine asupra proiectului de buget votat și dorește să clarifice abținerea dânsului de la votarea sprijinului pentru comuna Dănești și Sândominic. Este conștient că Stația de epurare din această zonă este o investiție majoră, care are un impact major asupra întregii regiuni a Ciucului de sus. În numele tuturor vizați mulțumește pentru acest sprijin. Totuși, nu este în totalitate mulțumit până când și a treia comună, Mădărașul, care este în aceeași situație, nu va beneficia de sprijin financiar pe care contextul juridic actual nu  a permis.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul primar din orașul Vlăhița, să ia măsuri pentru ca în ședința ordinară din 30 aprilie să fie posibilă votarea sprijinului în valoare de 5000 lei. Este o decizie deja luată, banii sunt pregătiți și familia vizată probabil are mare nevoie de acest ajutor financiar după atâta suferință.  Eventual, să le fie acordat din fondul de rezervă al orașului Vlăhița, și în momentul, în care lipsește de undeva, județul imediat transferă  această sumă.

 

Domnul Rusz Sándor primarul orașului Vlăhița declară, că se acordă acest ajutor familiei respective din fondul de rezervă al orașului, într-o formă în care nu o să trebuiască să dea înapoi. Pe de altă parte, la o altă ocazie ar trebui purtat o discuție și despre situația orașului Vlăhița.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modificator pentru tubulatura instalațiilor de ventilare, aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  specifică, că se completează documentația cu semnătura verificatorului, care era obiectul discuției referitoare la raportul juridic întocmit de specialiști. Acum se revine iar asupra acestui proiect, dar între timp, datorită votului din ședința anterioară,  procedura de achiziție publică s-a putut porni.  Cu votul de astăzi se întregește acest proiect, care devine din toate punctele de vedere 100% corect.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modificator pentru tubulatura instalațiilor de ventilare, aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

Domnul președinte Borboly Csaba relatează despre o discuție avută în ziua acesta cu reprezentanții localităților Sărmaș, Lueta, Joseni și Zetea despre micul program de electrificare de care ar beneficia aceste localități. S-au înțeles asupra unei sume de 410.000 lei,  care s-ar aloca pentru electrificarea zonei Borzontului. Această sumă nu este o rămășiță din alte proiecte. Este o sumă în plus, care s-ar acorda acum acestei localități și lucrările s-ar organiza în clacă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectul tehnic și Detaliile de execuție privind obiectivul de investiţie: Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că acest caz este asemănător celui de la spital. Nici aici nu este complet documenatția, lipsește semnătura și ștampila verificatorului. Dar procedura de achiziție publică ar trebui să înceapă. Dânsul se angajează ca ulterior o să fie completată această lipsă. Deocamdată este nevoie ca proiectul, care este finalizat, și care nu o să mai fie modificat, să fie votat cu această ocazie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectul tehnic și Detaliile de execuție privind obiectivul de investiţie: Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea contractelor de finanțare încheiate pentru Obiectivele de investiții în continuare pentru Programul național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, pentru anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre aprobarea acelor contracte de finanțare, pentru care ieri s-a primit acordul de la Guvern. Este urgent să înceapă lucrările la drumul din Bilbor, pentru care s-au primit 2.749.000 lei,  drumul de la Inlăceni, pentrui care s-au primit 3.000.000 lei, este vorba despre finalizarea asfaltărilor la drumul din Dârjiu primind suma de 1,1 milioane de lei și la Remetea, unde trebuie aplicat stratul de uzură pe drumul spre județul Mureș.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul de hotărâre privind însușirea contractelor de finanțare încheiate pentru Obiectivele de investiții în continuare pentru Programul național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, pentru anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba dorește să se intereseze despre achiziția publică referitoare la Patinoarul din Gheorgheni. Cine a participat, cine va fi executantul? Ar trebui să înceapă lucrările acolo.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  declară, că este dator cu distribuția rezultatului acestui proceduri de achiziție publică. Mai erau necesare niște rapoarte, explicații lângă documentație, de aceea nu s-a trimis până acum. Există raportul, achiziția publică, nu au fost contestații, urmează faza de contractare, din acest punct de vedere procedura înaintează. Se știe că o astfel de procedură este foarte greoaie. După distribuire, o să fie clar unde și din ce cauză au intervenit decalaje. Important este, că există un câștigător și urmează să fie invitat pentru semnarea contractului.

Trebuie să fie respectate pașii acestui proceduri.

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor anunță colegii, că în ziua anterioară a participat la ședința Uniunii Naţională a Consiliilor Judeţene din România, unde a ținut locul domnului președinte. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale era prezent la această discuție și a comunicat, că din anul 2014 se vor anunța programe de finanțare pentru refacerea sau plantarea  livezilor. Pentru pomicultorii din zona Harghitei e o veste  îmbucurătoare. Referitor la spitale, au anunțat că Guvernul va contracta un împrumut pentru construirea  a trei spitale regionale în Iași, Timișoara și Cluj Napoca. Din partea conducătorilor spitalelor de urgențe actuale din județe, s-a făcut o obiecție în sensul, că prioritatea ar fi amenajarea și reînnoirea celor existente. Era prezent și domnul viceprimministru Liviu Dragnea, care era de acord cu această obiecție. A transmis doamnei Ioana Petrescu, Ministrul Finanțelor, să ia legătura cu Ministrul Sănătății și să găsească o modalitate, ca cei 250.000 de euro să fie folosiți pentru amenajarea Spitalelor de Urgențe existente.  Speră ca aceste promisiuni și intenții să nu fi fost de fațadă, să se și materializeze în viitor.

Domnul consilier județean Csillag Péter felicită pe noul vicepreședinte ales.  Declară că fracțiunea, din care face parte, va face orice pentru o bună colaborare în interesul județului. Revine cu rugămintea, ca soarta taberei din Valea Uzului, despre care s-a discutat destul de mult, să intre cumva în discuție. Mai ales acum, dacă și UDMR-ul ajunge la guvernare, ar trebui întreprins ceva până nu se deteriorizează de tot. Ar fi foarte important din punct de vedere turistic și istoric.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  salută idea exprimată  de fracțiunea MPP prin domnul consilier și spune, că chiar intră în competența noului vicepreședinte problema taberelor de tineret.

 

Domnul consilier județean Becze István felicită pe noul vicepreședinte. Relatează despre ziua internațională a romilor, la care a participat din parte Consiliului Județean Harghita. A fost organizată în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc. Au fost  prezenți reprezentanții, conducătorii acestei minorități. S-a gândit mult la modul de abordare a problemelor acestei populații  din partea consiliului județean. Din păcate, autoritățile locale nu se implică cu seriozitate în problemele lor. Consiliul județean, poate ar reuși să facă mai mult în acest sens. Propune o consultare cu reprezentanții lor și pentru următorii 7 ani să se elaboreze câteva proiecte referitoare la această etnie în cadrul proiectelor europene. Sunt și ei locuitori ai județului și au nevoie de reprezentare și promovare, iar în interesul unei bune conviețuiri Consiliul Județean Harghita ar trebui să aibă mai multe proiecte, care ar influența în mod pozitiv viața acestei etnii.

 

 Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că nu demult a fost depus un proiect cu acestă temă. Județul este preocupat de problema romilor. Dacă rezultatul va fi pozitiv, dacă se primesc fonduri, câteva din probleme deja se pot gestiona.

 

Domnul Böjte Csongor Ernő primarul comunei Dănești mulțumește în numele comunei Dănești și Sândominic pentru sprijinul vital acordat de consiliul județean pentru finalizarea lucrărilor la Stația de epurare din zona comunei.  Speră ca și comuna Mădăraș să beneficieze de bunăvoința consiliului județean, și astfel, la toamnă să fie pus în funcțiune această stație.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 aprilie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 8390 / 2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 aprilie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter