Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 02:49:12
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 11 iunie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 11 iunie 2014

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 11 iunie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

9.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

10.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

MAGYARI VENCEL

UDMR

15.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

16.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

17.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

18.

PETRES SÁNDOR

UDMR

19.

POP ADRIAN

USL

20.

PROCA ION

USL

21.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

22.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  717 /  06 iunie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de protocol a Consiliului Județean Harghita. Explică motivele convocării acestei ședințe extraordinare. Consiliul Județean Harghita are multe proiecte comunitare câștigate, prin care pot veni foarte mulți bani în județul Harghita. Pentru obținerea acestora,  este nevoie de sume mari pentru prefinanțarea acestor proiecte. Au fost câștigate mai multe proiecte, decât cele prevăzute, și Consiliul Județean Harghita nu dispune de fondurile necesare pentru a le prefinanța. În primul rând este vorba despre proiectele privind gestionarea deșeurilor, în cazul cărora în toamna anului 2013 s-a modificat legislația, și dacă prestatorul emite o factură, trebuie plătită în 30 de zile. Banii nu vin din Europa conform acestor reglementări. Dacă nu se doreşte pierderea fondurilor câștigate, Consiliul Județean Harghita trebuie să apeleze la surse externe de bani. Mai sunt și proiectele de e-guvernare, casa de incubator de la Odorheiu Secuiesc, și alte proiecte, la care nu merită să se renunțe.  De aceea, consideră, că este nevoie, să se apeleze la credite bancare.  Creditul va fi doar o fracțiune din suma ce va fi obținută cu ajutorul lui.  Trebuie știut, că aceste lucrări se vor executa în majoritate de societăți din județul Harghita. Achizițiile publice sunt communicate permanent pe site-uri, și întreprinzătorii din județ vor putea beneficia de un plus economic considerabil. Se vor salva, și se vor crea și multe locuri de muncă. Anumite probleme s-ar putea rezolva și din forțe proprii în cursul a 2-3 ani, dar nu merită irosit timpul, dacă există soluții actuale. Cu ajutorul acestor credite, miniprogramele de electrificare și apă  s-ar putea realiza din timp. Oamenii au nevoie de curent și de apă potabilă. S-a putut constata ce urmări drastice a cauzat seceta din anii precedenți. Nu se pot amâna aceste proiecte. S-ar putea reabilita și încălzirea de la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș, unde și în momentul de față este folosit combustibilul CLU, care este foarte scump. S-ar putea reduce la o treime costul, dacă s-ar moderniza sistemul de încălzire. Valoarea investiției se va întoarce prin economisire. Se doreşte şi finalizarea lucrărilor de la  Patinoarul din Gheorgheni. Din ianuarie s-ar putea  da în folosință pentru public. Cealaltă problemă de discutat este tema cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”, unde colegii nu au primit drepturile bănești de cinci luni.  Mulți au credite, obligații,  și față de ședința trecută, urgența este motivată prin înaintarea de către dânșii a unei plângeri administrative. Într-adevăr, dacă șapte familii nu au venit într-o perioadă aşa de lungă, acesta chiar este un caz de urgență. Prin achitarea cotizației, se pot achita şi aceste drepturi restante. Restul temelor de discutat au fost amânate la solicitarea Secretarului de județ, domnului Egyed Árpád, din considerente, că nu reprezintă o urgență. Este vorba despre alegerea vicepreședintelui, temă, pe care fracțiunea UDMR a hotărât să-l amâne până la ședința ordinară și de primirea unei sentințe definitive, la care viceprimarul de la Bălan nu a făcut recurs. Se știe de demisia domnului vicepreședinte Petres Sándor, și îl felicită pentru noua funcție obținută. În viitor poate ajuta consiliul din funcția de subprefect al județului Harghita. Nu s-a pus tema pe ordinea de zi, pentru a evita unele divergențe, dar conform legislației s-ar fi putut pune. Nici în cazul alegerii domnului vicepreședinte Incze Csongor nu au fost obiecții ulterioare. S-a decis, că nu se forțează politic această temă, deși juridic s-ar putea. Caracterul de urgență al acestei ședinței este dat de cele două puncte aflate pe ordinea de zi comunicată.         

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád spune că sunt prezenți 22 de consilieri județeni, şi declară, că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt nouă consilieri judeţeni absenţi : Csutak Mária Magdolna, Marcu Răducu Ioan, Orosz Pál Levente, Pálffy Domokos, Petres Sándor, Pop Adrian, Proca Ion,  Rafain Zoltán și Thamó Csaba.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, în valoare de 27.000.000 lei, precum şi aprobarea refinanţării datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, sub forma împrumutului bancar contractat în anul 2007, aflat în derulare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba face cunoscut, că Consiliul Judeţean Harghita este cel mai puţin îndatorat dintre toate judeţele ţării. Până acum are 4% de îndatorare din cei 30% permis de lege. Cu acest credit, care urmează a fi contractat, această îndatorare s-ar urca undeva la 8 şi ceva la sută, deci nu este vorba de îndatorarea judeţului, ci de posibilitatea de a permite intrarea în judeţ a unei sume de aproape 50 de milioane de euro. Pentru a primi o ofertă mai bună de la bancă, va fi refinanţat creditul anterior. Astfel, noul credit va fi mai ieftin cu 1%. Ar fi vorba despre două credite, dintre care, unul este pentru proiectele Europene, iar celălalt pentru acele mici investiţii necesare, despre care a vorbit mai înainte, şi care trebuie finalizate. Se poate vedea o diferenţă în  ceea ce priveşte cvantumul celor două sume în cele două tabele comunicate, faţă de cele trecute în hotărâre. În prima anexă este trecut  20.054.000 de lei, iar la hotărâre se poate vedea 18.000.000 de lei. Se doreşte luarea a numai 18.000.000 de lei, pentru că aceste sume vor scădea la 70% din suma prevăzută iniţial, în urma unor achiziţii publice eficiente. Din acest motiv nu se doreşte luarea întregului sume de 20.000.000 de lei.  În anexa 2., se poate vedea suma de 13.100.000 de lei, care iarăşi nu va fi luat în întregime din aceeaşi considerente. Vor fi luate numai 9 milioane de lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, în valoare de 27.000.000 lei, precum şi aprobarea refinanţării datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, sub forma împrumutului bancar contractat în anul 2007, aflat în derulare

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2014

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba motivează caracterul de urgenţă a acestei teme. Colegii, care lucrează la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” au solicitat pe cale juridică salariile restante şi trebuie luat o decizie astăzi, să nu se mai aştepte o săptămână.

 

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba István consideră necesară plata salariilor restante.  În schimb, s-a comunicat un raport de activitate de la  ADI „Harghita”, o reprezentare Power Point, din care citează poziţiile menţionate. În 2013 sunt câteva conferinţe, întâlniri. Este de părere, că din 300.000 de lei, ar fi putut să realizeze mai mult.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe domnul consilier Sebestyén Csaba, să mai recitească materialul comunicat.  Poate, ar fi putut să fie mai detaliat acest raport de activitate, dar este de părere, că trebuie mers înainte, nu în marşarier. Pe de altă parte, materialul comunicat este destul de voluminos, cu multe proiecte importante şi merită parcurs. 

    

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunţă data şedinţei ordinare din luna iunie, care va fi convocată pentru marţi, 17 iunie 2014, de la ora 17. Roagă reprezentanţii presei, ca să fie prezenţi. Anunţă fracţiunile, că va fi ales un nou vicepreşedinte în locul domnului Petres Sándor şi să se pună la curent cu propunerile nominale. Au timp să negocieze, mai sunt şapte zile. Dacă se organizează dezbateri între fracţiuni, să fie discutată şi problema Consiliilor de administraţie.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenţia consilierilor judeţeni, că până pe 15 iunie 2014 trebuie înregistrat declaraţia de avere şi de interese pentru fiecare consilier. Roagă pe toţi, să completeze aceste formulare foarte atent, şi să transmită la Consiliul Judeţean Harghita. Solicitarea scrisă în această temă a menţionat data de 13 iunie, vineri, pentru că este ultimul zi de lucru în care se pot înregistra în termen.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de  11 iunie  cu număr de înregistrare  nr.   12818   / 2014    face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc, 30 iunie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter