Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:36:57
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 13 august 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 13 august 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 13 august 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1013 /  06 august 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi, şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt doi consilieri judeţeni absenţi : Orosz-Pál Levente, care este în concediu în străinătate, și Pálffy Domokos .  Consiliul este legal întrunit cu 27 de membrii prezenți la ședință, și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea absenței domnului Orosz-Pál Levente de la ședința ordinară din data de 13 august 2014, ca fiind absență motivată.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă, că subiectul principal al acestei şedinţe  este modificarea bugetului Consiliului Judeţean Harghita. Face o observaţie cu privire la gestionarea comunicărilor electronice. Au fost făcute observaţii în sensul,  că fracţiunile din cadrul Consiliului judeţean nu primesc electronic în acelaşi timp şi cu acelaşi conţinut materialele şedinţelor, ceea ce afectează încrederea între fracţiuni. De aceea, solicită Cancelariei, ca toate comunicările către consilierii judeţeni să fie efectuate simultan. Este de acord şi cu o altă propunere. Dacă sunt materiale, care se pot pregăti doar pentru şedinţă, să se menţioneze acest lucru cu ocazia comunicării ordinii de zi. Cum este, de obicei, bugetul. Ieri a fost cu domnul vicepreşedinte Barti Tihamér la Bucureşti, unde au avut discuţii despre destinaţia banilor. Dacă s-ar fi comunicat acest lucru, poate nu mai erau observaţii cu privire la distribuirea întârziată a acestei teme. Mai sunt câteva puncte pe ordinea de zi, care nu pot fi amânate, şi în luna august nu ar mai dori o altă şedinţă de consiliu. Această rectificare se face în condiţiile în care, la nivel naţional nu s-au redistribuit bani. A aflat de la colegii din Guvern, că  nu s-au dat bani pentru nici un judeţ din ţară. S-a lucrat mult în ultimele două luni, ca unde au rămas sume necheltuite, să fie redistribuite pentru investiţiille urgente şi activităţile importante, care nu suferă amânare. Din acest motiv, aparatul propriu a lucrat foarte mult. Dacă sunt obiecţii, o să fie ascultate, dar deciziile s-au luat în interesul judeţului.  

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba  obiectează, existenţa la capitolul Diverse a mai multor proiecte de hotărâri, care nu par a fi urgente. Din cele şapte, patru nu sunt motivate, ca urgente. Ar fi putut aştepta următoarea şedinţă. Solicită în numele fracţiunii Partidului Popular Maghiar, ca la capitolul Diverse să figureze doar proiecte de hotărâri cu caracter de urgenţă. Nu este mulţumit nici de comunicarea electronică a pachetului gol de buget. Măcar o menţiune, că nu s-a reuşit finalilzarea documentelor, trebuia trecută.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că va da explicaţii la fiecare articol din modificarea bugetului, şi speră, că astfel va elucida aspectele obiectate de domnul consilier. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunţă punerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri :

 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă, că a expirat contractul de administrare a Editurii Harghita şi nu este bine să lucreze cu un contract expirat. Este vorba despre Editura „Székelyföld”, unde Consiliul Judeţean Harghita deţine 49% din imobilul construit. Restul de 51% este deţinut de Fundaţia „Székelyföld”. Ar fi bine să se actualizeze acest contract de administrare. Nu are rost să se amâne până în septembrie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități în cadrul programelor derulate de Consiliul Județean Harghita pentru proiecte care vizează localitățile sub 300 de locuitori

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că distribuirea la o dată anterioară a acestui proiect, ar fi rezultat anexarea unui raport juridic nefavorabil. Nu s-a reuşit formularea cea mai corectă din punct de vedere juridic. S-a făcut o înţelegere cu serviciul juridic în sensul că se face o nouă versiune a acestui proiect. Ieri s-a finalizat noua variantă, nu se putea comunica mai devreme. Varianta veche a fost comunicată cu ocazia unei şedinţe anterioare, este cunoscută, dar tocmai din aceste considerente a fost scos de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități în cadrul programelor derulate de Consiliul Județean Harghita pentru proiecte care vizează localitățile sub 300 de locuitori

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Proiect de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

Domnul președinte Borboly Csaba relatează, că această unitate acum a primit ordin de a participa la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto, şi această ocazie trebuie folosită. Dacă rămân afară, Consiliul Judeţean Harghita va trebui să dea explicaţii ulterior pentru împotrivire şi nu merită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri.

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

Domnul președinte Borboly Csaba vorbeşte despre o situaţie neprevăzută la lucrările de electrificare a zonei Mădăraş. S-a ajuns într-o porţiune, unde trebuie ocolită o mocirlă şi rezultă un plus de 400 de metri la lucrare. Este nevoie de 20.000 mii lei, şi dacă decizia rămâne pentru septembrie, cu procedura de achiziţie publică, există pericolul de a nu termina până la venirea sezonului rece. De aceea s-a procedat la regruparea banilor, ca aceste investiţii să se realizeze.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

 

Domnul președinte Borboly Csaba a fost informat ieri de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, că în forma anterioară nu aprobă structura Consiliului Judeţean Harghita. Trebuie înfiinţat un post de jurist cu normă întreagă la Editura Harghita. Această unitate are multe creanţe, aproape 600.000 de dolari, sumă care trebuie recuperată, executată, şi având un jurist propriu, nu mai trebuie să plătească un avocat. Acest lucru s-a clarificat ieri, şi nu putea fi comunicat mai devreme.

   

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Nu, 1 Abținere.

 

Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 287/2011 privind participarea Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-Csik SRL cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că alaltăieri a demisionat din motive personale reprezentantul Consiliului Județean Harghita din consiliul de administrație al societății comerciale ECO-CSIK SRL. Trebuie luat la cunoștință acest lucru.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 287/2011 privind participarea Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-Csik SRL cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune spre aprobare Ordinea de zi modificată.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  afirmă, că s-a încercat luarea unor sume de unde s-a considerat că lucrurile pot fi amânate, sau  nu sunt cele mai urgente. Din acest punct de vedere, economiile s-au realizat din cadrul de funcționare a instituției.

2 milioane de lei au fost astfel regrupate din bugetul Consiliului Județean Harghita. A fost luat în considerare și faptul, că în septembrie se va face o nouă rectificare bugetară. Are încredere, că atunci va fi pus pe ordinea de zi și ajutorarea consiliilor județene. Economiile rezultă la capitolele de  materiale consumabile, telefon, poștă, carburanți, mici obiecte de inventar, edituri, avizări, programe de perfecționare. Un capitol important este, cel care se referă la Castelul din Lăzarea, unde Consiliul Județean Harghita are un litigiu cu familia Bercely, și având în vedere, că acel proces nu se va termina în acest an, nu merită să fie ținute banii nefolosiți într-un cont. Consideră, că acel proces până la urmă, mai mult ca sigur că va fi câștigată. De aceea, și acei bani au fost reintroduși în bugetul Consiliului Județean Harghita. Din punctul de vedere al bugetului, s-a luat în calcul ce a fost planificat la instiutuțiile subordonate, s-au scăzut sumele alocate și s-a amânat ce s-a putut. La începutul anului a fost aprobat un buget foarte mic și multe instituții au rămas în minus. Cu ocazia rectificării, aceste sume vor fi puse la loc. Între timp, din bani Guvernamentali  s-a reluat investiția din strada Progresului din Miercurea Ciuc. S-au pus bani și pentru Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, pentru achiziționarea unui Computertomograf propriu. La programe, sumele s-au scăzut la câteva capitole. La Programul ”Monumente istorice”  s-au pus bani. A fost distribuit fracțiunilor și o prezentare colorată cu acele obiective, care trebuie protejate acum. Este vorba despre cheltuieli de funcționare, chirii, electricitate, încălzire. La instituțiille subordonate s-au făcut regrupări la evidența persoanelor, de exemplu. Și la Spitalul Județean de Urgență s-au făcut regrupări, s-a alocat 60.000 lei. De fapt, 60.000 minus 4.000 de lei, 56.000 lei, pentru închirierea locuințelor pentru medici tineri, care doresc să lucreze aici. Din 60.000 de lei, 4.000 de lei ar fi pentru o conferință medicală. Școala Populară de Artă apare cu minus la cheltuielile de funcționare. S-au pus sume pentru un Minifestival de Jazz. Se susțin noile inițiative ale Bibliotecii Kájoni János. Editura Harghita va primi 150.000 de lei. Centrul Cultural din Lăzarea are mai multe activități, care vor fi sprijinite. Centrul Cultural de la Odorheiu Secuiesc va fi susținută în mai multe Programe. Se includ la veniturile Centrului Cultural Harghita sumele din Festivalul Muzicii Vechi. Banii de la Centrul Multifuncțional vor fi puși în buget. La Camera Agricolă al Consiliului Județean Harghita se va susține Festivalul Ecvestru de la Gheorgheni, care a fost asumat de cele trei județe, Harghita, Covasna și Mureș. Va fi sprijintă expoziția INDAGRA. La capitolul investiții, se vor aloca bani, de exemplu pentru drumul de la Tărcești.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér enumeră câteva modificări în cadrul investițiilor. La câteva poziții s-au schimbat prețurile investițiilor, care au scăzut . Sunt incluse modificările valorilor proiectelor pentru drumurile spre satul Tărcești, spre Sântimbru Băi și spre satul Atia. De fapt sunt câteva actualizări în urma finalizării procedurilor de achiziție publică.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba are obiecţii cu privire la capitolul doi, la unităţi subordonate. Legat de Editura „Hargita Népe”, nu este de acord cu spijinirea, pentru că această instituţie, care a funcţionat cândva cu autofinanţare, acum, când este susţinut de Consiliul Judeţean Harghita, are mereu probleme şi nişte datorii enorme. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că problema nu este gravă, datoriile şi creanţele sunt aproape egale, dar nu trebuie gândit numai la ziarul în format de hârtie. Lângă ziar mai sunt trei proiecte foarte importante. Acelea nu generează profit şi dacă se vrea continuarea lor, dacă sunt considerate importante, trebuie finanţate. Este vorba despre „Székely konyha”, despre „Székely gazda” şi Studioul. Sunt trei subunităţi al Editurii „Hargita Népe”, la care nici nu se doreşte să aibă venituri pe piaţă. Servesc interesul public, crează materiale cu titlu gratuit pentru mai multe televiziuni locale, naționale și internaționale. Este vorba despre informare asupra  evenimentelor și problemelor locale ale judeţului. Sunt emisiuni despre economie, societate, cultură, care se distribuie tuturor posturilor de televiziune.  Este important

să se afle, și să fie cunoscute exemplele bune, întâmplările din toate regiunile județului. Aceste emisiuni nu pot fi finațate de pe piață. Consideră, că și până acum a avut posibilitate fiecare fracțiune să apară în oricare apariție editorială din județ. Până acum a existat o colaborare bună în acest sens, indiferent de proprietarul publicației. S-a constatat, că fără colaborare s-ar putea, ca unele mari proiecte să eșueze. Este și o obligație creată prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, de a furniza informații. În acest sens sunt întocmite mai multe contracte și toate emisiunile de radio și televiziune din județ, toate publicațiile județene au acces la lucrările, deciziile, inițiativele și evenimentele organizate ale consiliului județean, nu numai publicația „Hargita Népe”.  Astfel există o transparență binevenită cu privire la activitatea Consiliului Județean Harghita.  

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán consideră, că caracterul de utilitate publică se reflectă în emisiuni numai cu participarea tuturor fracţiunilor partidelor componente. Propune suplimentarea sumei din partea Consiliului Județean Harghita, pentru ca, și Partidul Civic Maghiar să poată apărea în emisiuni. Acest partid mereu rămâne în afara acestor emisiuni. În aceeași situație sunt și celelalte partide din opoziție.

    

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în ceea ce privește conținutul ziarelor, sau emisiunile Studioului, se știe, că nu s-a intervenit niciodată. Nu s-au dat ordine niciodată în acest sens. Libertatea presei trebuie respectată. Dar trebuie să fie și activitate despre care să poată informa. Consiliul Județean Harghita are echipă de presă, dacă primesc înștiințare asupra unor evenimente organizate, sau sunt solicitați de către consilierii județeni, indiferent de aparteneța lor politică, pot difuza știri către publicațiile județene. La oricare emisiune tematică este binevenită părerea tuturor fracțiunilor politice. Nu crede, că ar fi fost refuzat cineva de un organ de presă al Consiliului Județean Harghita la oricare dintre emisiuni. Roagă fracțiunile, să depună la Cancelarie solicitările în acest sens, de unde va fi transmisă Compartimentului de presă.   

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba înțelege altfel caracterul de utilitate publică. Studioul este de utilitate publică, dacă apare în emisiuni și părerea opoziției. Dacă nu, atunci este numai un aparat de propagandă proprie a acelor, care conduc. Crede, că nu opoziția trebuie să solicite apariții în aceste emisiuni. Ar trebui întrebați  din oficiu toate fracțiunile asupra evenimentelor difuzate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  speră, că acest discurs va aduce roade, și reprezentanții presei, care au participat la această ședință, au primit un mesaj cu privire la așteptări, dar nu se poate impune cine și când să fie întrebat.  Ca argument la capitolul de utilitate publică, mai adaugă, că și anumite emisiuni de la Radioul Târgu Mureș sunt difuzate din acest Studio.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri.

       

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 6 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Art. 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea Art. 5 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Aprobarea Art. 9 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Aprobarea Art. 10 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.13 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea Art.14 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea Art.15 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.16 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă la Art.17 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014, că este vorba despre modificarea listei de programe și investiții. Sunt patru programe, de la care s-au luat bani, dar vor fi puși înapoi cu ocazia rectificării. Este vorba despre programele turistice comune cu județele Covasna și Mureș și colaborarea cu societățile executante, ca să poată participa la procedurile de achiziție publică. O să se revină foarte curând cu aceste probleme.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită, ca la finalizarea unei proceduri de achiziție publică să fie comunicată consilierilor județeni numele executantului câștigător.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în toate cazurile au fost distribuite rezultatele procesului de achiziție publică tuturor consilierilor județeni. Dânsul personal se ocupă de acest aspect. Documentul este denumit Raportul procedurii de achiziție, un material cu multe pagini, și la ultima pagină se regăsește numele societății câștigătoare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.17 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților Județului Harghita în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că din motive familiale a demisionat reprezentantul Consiliului Județean Harghita din Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”, și trebuie nominalizat o altă persoană. Propune ca reprezentant pe domnul Zólya László.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților Județului Harghita în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

 Votul secret privind desemnarea domnului Zólya László ca reprezentant al Judeţului Harghita - Consiliul Judeţean Harghita în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare  al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014, cu completările și modificările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se modifică perioada desfășurării unui eveniment organizat de Parohia Unitariană din Gheorgheni, și trebuie votată această modificare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare  al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014, cu completările și modificările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea Editurii Hargita, cu completările și modificările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că se reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație de la șapte, la cinci, din cauză, că ședințele sunt foarte greu de convocat.  Totodată solicită iar de la toate fracțiunile nominalizarea membrilor în consiliile de administrație, unde până acum nu au fost desemnări. Așteaptă propunerile grupurilor politice din consiliul județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea Editurii Hargita, cu completările și modificările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că domnul, care contabilizează această unitate a terminat studiile, conform cărora trebuie înaintat în grad. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că și în acest caz este vorba despre o transformare de funcție. Un post vacant de bucătăreasă de la Lăzarea fost transformată și transpusă la Editura ”Hargita Népe”, în vederea obținerii unui post de jurist cu normă întreagă la această unitate. Cu toate acestea, dânsul așteaptă în continuare propunerile privind noua structură raționalizată a Consiliului de Administrație al Centrului Cultural și de Arte de la Lăzare, luând în considerare, că nu se mai poate continua în temeiul legii activitatea de catering.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică cele două modificări aduse prin acest proiect de hotărâre. Una ar fi modificarea adresei Centrului Cultural și de Arte de la Lăzarea și al doilea, introducerea în Regulamentul de Organizare și Funcționare a activității de muzeu. În comparație cu alte consilii județene, Harghita nu dispune de un muzeu propriu și nu are un organ competent de supraveghere a activităților muzeale din județ. Dacă procesul privind Castelul de la Lăzarea se va finaliza favorabil, aceste activități se pot extinde.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre mișcări inetrioare în vederea corectării statelor de funcții, ca fiecare angajat să fie la locul, unde efectiv lucrează. Există o colegă, care este în concediu de creșterea copilului, care acum nu este de acord să fie trecut și nu a semnat acordul. Astfel situația ei va rămâne neschimbată. S-a găsit soluția completării postului respectiv prin altă metodă. Structura subunităților se regăsește în structura generală a Consiliului Județean Harghita. Astfel, și problema postului de jurist votat mai înainte se reflectă în structura generală a Consiliului Județean Harghita. Acestea sunt cele două modificări, pentru care s-a depus Amendamentul de fond.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond la Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că nu există solicitant în acest program, care a respectat formalitățile și să nu se regăsească pe lista monumentelor istorice susținute. Dacă nu în totalitate, dar măcar lucrările cele mai urgente sunt incluse, ca toți solicitanții să beneficieze și să poată lucra.   

 

Domnul consilier județean Bíró Barna Botond declară, că nu dorește să participe la votarea acestui punct de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba relatează asupra rezultatelor serioase obținute de arheologii din județ, care neavând sprijin din partea autorităților locale, beneficiază numai de susținerea Consiliului Județean Harghita. De multe ori sunt lucrări, care se desfășoară în afara localităților, Anul acesta se vor desfășura săpături în zona comunei Păuleni Ciuc, la satul Șoimeni și la biserica fortificată din comuna Mărtiniș. Ultima fiind estimată valoric la egalitate cu cel de la comuna Dârjiu. Acestea oricând pot deveni elemente ale inventarului Patrimoniului Unesco. În zona Gheorgheniului se vor efectua săpături la Lăzarea și la vârful Pricske. S-a distribuit pe zone câte o sumă de 10.000 lei. În total sunt prevăzute 30.000 lei.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Nr. 118/2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în anul 2014

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér adaugă, că vor fi  introduse în lista de investiții obiective noi, ca zona Városdomb de lângă orașul Cristuru Secuiesc, și se va începe investiția de la  comuna Păuleni Ciuc, care se va finaliza din bani primiți din   Programului Național de Dezvoltare Locală.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Nr. 118/2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Nr. 118/2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul Județului Harghita

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor reflectă asupra faptului, că este o obligație impusă de Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare lege, ca odată la 3 ani, bunurile imobile aflate în patrimoniul Consiliului Județean Harghita trebuie reevaluate și valorile actualizate introduse în gestiune.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul Județului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități în cadrul programelor derulate de Consiliul Județean Harghita pentru proiecte care vizează localitățile sub 300 de locuitori

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că de ani de zile numai localitățile cu peste 300 de locuitori participă la programe și beneficiază de formele de ajutor oferite de Consiliul Județean Harghita. Nu este corect din punctul de vedere al celor 103 de localități, care au locuitori sub acest prag din județul Harghita.  Trebuie oferite căi de dezvoltare și acestora, ca oamenii să nu plece din aceste localități. Ar fi o perspectivă și pentru tinerii, care numai visează despre o casă proprie. În aceste localități sunt multe case locuibile, lăsate în paragină, care se pot cumpăra la prețuri modice. Se pot cumpăra case cu 10.000 lei, cu 20.000 lei în centrul satului. Dacă, din partea autorităților există preocupare pentru reabilitarea drumurilor, asigurarea educației școlare și preșcolare, asistență medicală, transport în comun, poate mai mulți tineri s-ar gândi la stabilire în aceste localități. Trebuie să fie o preocupare continuă din partea autorităților, ca în mediile acestea gradul  de confort minim al preferințelor din zilele noastre să fie asigurată. Este vorba despre canalizare, apă, electricitate, drumuri, rețele de informare, internet, centre de colectare a produselor autohtone. Să fie reabilitate bisericile, căminele culturale. Trebuie sprijinite inițiativele locale și mai ales turismul rural, care să poată oferi un venit acceptabil, să nu fie nevoiți să plece la lucru în afara localității. Ar fi reabilitate și casele părăsite, și ar fi mediul cel mai sănătos pentru o familie cu copii. S-au primit confirmări de la autoritățile locale, că unde s-a investit în infrastructură, imediat s-au sporit solicitările pentru avizele de construcții în vederea renovării sau completării caselor existente. Acest proiect este o prioritate pentru județ și pentru mullți cetățeni ai județului. În prima fază, la acele proiecte, care sunt anunțate de Consiliul Județean Harghita, aceste localități să fie favorizate. În continuare, vor fi întocmite contracte cu comunele și orașele de care aparțin aceste locații, în vederea punerii în valoare a acestor intenții, contracte de asociere în care se specifică exact destinația inițiativelor. Oricare sumă mică lasă semne pozitive, și contribuie ca factor de dezvoltare.   

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba afirmă, că Partidul Popular Maghiar este de acord, sprijină și a sprijinit mereu  miniprogramele de apă sau electricitate. Întreabă, dacă există o idee concretă, prin care, cu sprijinul Consiliului Județean Harghita s-ar putea ușura cumpărarea  de pământ și case de către tineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  recunoaște, că de obicei nu sunt bani, ori dacă sunt, domnul secretar de județ spune, că Consiliul Județean Harghita nu are competență. În continuu se reproșează demnitarilor, ca în România legile sunt făcute în interesul statului, nu în interesul cetățeanului. Ar trebui să vină o schimbare de atitudine și statul să deservească cetățeanul. Fiind în contact cu alți președinți de județ din țară, se observă totuși o schimbare de mentalitate. În ultima vreme au apărut și legi potrivite, inteligente. În acest sens se poartă mereu discuții, consultări pe seama unor reglementări, ca în faza de început să se poată interveni. Face apel la consilierii județeni, ca în toate problemele, care privesc legislația, să vină cu propuneri, observații, care pot fi transmise la forurile superioare speciale. La întrebare răspunde, că discuțiile purtate pe anumite teme, activitatea de informare, informațiile făcute publice deja sunt de mare ajutor. Evident, trebuie reluat și învățământul profesional și sunt mai multe căi de acțiune.  Ar trebui înființate unități mici de producție, ateliere, în colaborare cu composesorate, asociații agricole, care în general țin banii nefolosiți pe conturi tot anul. Ar genera câteva locuri de muncă pentru localnici și este o chestiune de voință comună. Așteaptă propunerile fiecăruia cu privire la această temă. La sfârșit de săptămână a fost în valea Catrusa între Casin și Târgu Secuiesc. Acolo a văzut niște case frumoase de vânzare cu doar 20.000 lei.  Există și anexe pe lângă case, unde se poate întreține o gospodărie. Dacă ar fi asigurate mijloacele de transport în comun, poate ar fi o soluție pentru câteva familii.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului propune, ca la primul articol, aliniatul doi să se facă o reformulare, ca din punct de vedere juridic să fie corect, să nu fie ”de” localitățile, ci  să fie ”pentru” localități. Cealaltă modificare ar fi, să nu apară denumirea de ”sătucul”, sau ”cătunul”, ci unitatea administrativ teritorială și totodată anexa să aibă următorul titlu: LISTA CU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL HARGHITA CARE AU SUB 300 DE LOCUITORI.  Din punct de vedere al tehnicii legislative, în cazul articolului unu, aliniatele unu și doi, numerotarea acestora ar trebui corectată și redenumite.       

     

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că acesta este un program nou, care va fi de multe ori adusă în ședința consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități în cadrul programelor derulate de Consiliul Județean Harghita pentru proiecte care vizează localitățile sub 300 de locuitori, împreună cu propunerile de reformulare ale secretarului județului Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba este de părere, că sunt multe probleme la Editura Hargita Népe și cu creanțele, dar și în ceea ce privește activitatea economică. Nu contestă necesitatea existenței unui jurist la fiecare subunitate. Totuși nu înțelege de ce trebuie un jurist la colectarea creanțelor. Unele editoriale funcționează de sute de ani și nu au creanțe. Dacă se consultă statul de funcții al acestui unități, se poate constata, că sunt deja doi specialiști în economie acolo. Există un manager și un economist. Ce fac, că nu intervin pentru remedierea acestei  situații ? De când s-au adunat aceste creanțe enorme ?  Dacă nu s-a plătit, de ce s-a mai distribuit ziarul ? Dacă este un serviciu public, de ce este această preocupare cu privire la creanțe ? De ce nu a venit cineva din partea acestei unități, să explice situația dată ? Dorește să primească niște răspunsuri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că Consiliul Județean Harghita finanțează partea de serviciu public a editurii. Restul activității nu este finanțată. Nu se impune nici conținutul publicațiilor, nici persoana  subiectelor intervievate. Din totalul cheltuielilor de funcționare, în jur de 11% reprezintă contribuția Consiliului Județean Harghita. Restul de 89% trebuie produsă și de aceea sunt acolo specialiștii. Creanțele s-au acumulat în decursul a multor ani. Sunt creanțe istorice, de excemplu de la societatea RODIPET SA, care este deja supus procedurii de insolvență și se așteaptă finalizarea acestui procedeu, ca să fie achitați solicitanții debitori. Mai sunt și instituții, consilii locale, care au dat anunțuri în ziarul local cu privire la concursuri pentru locuri de muncă, care este o obligație legală, dar nu au onorat plata aferentă. Majoritatea consiliilor locale sunt datornici la această editură și acum se va trece la executarea acestor sume. Nu există nici un secret, se poate accesa lista datornicilor. Dacă se doreşte, se poate ţine o şedinţă, cu participarea tuturor fracţiunilor interesate. Vor veni reprezentanţii editurii şi astfel toţi vor fi lămuriţi asupra acestei probleme, şi eventual să se găsească soluţii pentru ajutor. Deja un ziar local maghiar din Gheorgheni s-a desfinţat şi nu se doreşte închiderea altei edituri. Se poate constata, că la toate organele de presă există datorii mari. Fiecare agent economic în condiţiile unei economii, cum este cea actuală, îşi restrânge bugetul. Nici organele de presă nu fac excepţie, acumulează datorii şi restanţe.    

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba speră, că participarea Consiliului Judeţean Harghita cu 11% la cheltuielile de întreţinere a Editurii Hargita Népe, rezultă punerea la dispoziţia editurii a unui jurist tot într-un procent de 11%. Aici este o dilemă de concepţie. Dă de gândit faptul, că pe un post de bucătar, se poate angaja un jurist. Invers sigur nu s-ar putea proceda, nu ar permite autorităţile de sănătate publică, pentru că ar otrăvi turiştii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba ar fi dorit, ca la Lăzarea să fie angajaţi bucătari. Au fost şi discuţii cu fracţiunile pe această temă. Dacă ar rămâne activitatea de bucătar la Lăzarea, ar funcţiona şi taberele organizate, şi activitatea de catering putea fi continuată. Încă nu s-a găsit soluţia potrivită pentru Centrul CulturaL şi de Artă de la  Lăzarea şi nu s-a renunţat nici la activităţile de bucătar de acolo.      

      

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Nu, 3 Abțineri.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 287/2011 privind participarea Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-Csik SRL cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 287/2011 privind participarea Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, ca asociat și cu capital, la societatea comercială ECO-Csik SRL cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind desemnarea temporară a domnului consilier județean Becze István în calitatea de reprezentant al asociatului județul Harghita în Adunarea Generală a S.C. ECO CSIK S.R.L. De menţionat, că domnul consilier judeţean Becze István nu va fi membru în Consiliul de Administraţie.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba, la capitolul Diverse, vorbește despre o deplasare în cursul lunii iulie în orașul Békéscsaba din Ungaria, la invitația județului Békés, înfrățit cu județul Harghita, unde s-a întâlnit cu reprezentanții acestui județ. De atunci deja au venit două delegații din partea acestui județ. Ultima dată s-a discutat tema cu  producția piscicolă din județul Harghita. Au fost discuţii cu producătorii de crap şi de păstrăv de la fermele piscicole din satele Sânpaul şi Rugăneşti. Au fost consultări importante şi cu Asociaţia producătorilor de păstrăv din judeţul Harghita. Dar s-au purtat discuții și cu privire la rețeaua de învățământ profesional, care în Ungaria este foarte bine pusă la punct. În concluzie, există câteva teme, care pot genera idei folositoare în vederea dezvoltării anumitor sectoare din judeţ.  Relatează şi despre câteva consultări cu reprezentanţii Guvernului. Materialele rezultate au fost distribuite consilierilor judeţeni în vederea transparenţei. Are încredere, că aceste discuţii vor avea rezultatele dorite. Sunt mai multe teme în discuţie începând de la problema Universităţii Sapientia, la lista daunelor suferite cu ocazia inundaţiilor din această vară din comuna Lupeni şi Lunca de Jos. Problematica compensării acestor daune constă în solicitarea comună depusă de Instituţia Prefectului şi a Consiliului Judeţean.

 

Domnul consilier judeţean Salamon Zoltán aduce în discuţie problema Patinoarului din Gheorgheni. Dorește informații cu privire la stadiul, în care se află lucrările de reabilitare la acest obiectiv. Dânsul deja s-a interesat şi a fost înştiinţat, că cele trei părţi, Consiliul Judeţean Harghita, Primăria municipiului Gheorgheni şi executantul lucrărilor vor avea consultări în aceste zile.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér răspunde la problema Patinoarului din Gheorgheni. Spune, că acest proiect a fost anunţată ca o lucrare de proiectare şi executare. Partea cu Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie a fost depusă de proiectant. Consiliul Judeţean Harghita are câteva obiecţii faţă de această documentaţie, pentru că nu respectă principiile funcţionării eficiente şi economice a obiectivului. Se aşteaptă efectuarea unor corecţii în acest sens. Totodată, se aşteaptă realizarea unui sistem eficient de funcţionare a Patinoarului, care să se încadreze în valoarea  câştigată de executant. Aceste probleme sunt în discuţie acum, şi este invitat executantul lucrării la Consiliul Judeţean Harghita pentru lămuriri. Nu doreşte să detalieze conţinutul a nenumăratelor corespondenţe purtate, dar este dispus să participe la şedinţa fracţiunii Partidului Popular Maghiar din Gheorgheni şi să discute în detaliu toate aspectele acestei probleme, dar şi orice problemă, care vizează interesul oamenilor din această zonă.  Fiind din Gheorgheni, este interesat oricând de orice problemă a  acestui regiuni.

 

Domnul consilier judeţean Csillag Péter doreşte să vorbească despre inundaţiile şi daunele suferite ale zonei Ghimeşului, care are 90 Km de drum comunal. Consiliul local a încercat să reabiliteze unele părţi, unde problemele erau foarte urgente. Localitatea este foarte extinsă, pământurile oamenilor se găsesc la distanţe mari, oamenii în această perioadă adună roadele şi pe aceste drumuri distruse nu pot circula. Începe şi anul şcolar, trebuie să circule mijloacele de transport în comun şi autobuzele şcolare. Trebuie să existe o posibilitate de a ajuta această zonă.  Sunt şi unele cazuri tragice, de exemplu în comuna Lunca de Sus, unde o mamă a mai multor copii a fost luată de viitură şi a murit. Familia nu a solicitat ajutor, dar cu puţină bunăvoinţă ar putea fi ajutaţi cumva la începerea şcolii. Sunt trei copii preşcolari. Dânsului i-a fost reproşat, că în judeţul Bacău, după astfel de dezastre, familiile primesc sprijin din partea Consiliului Judeţean. Ceangăii se simt marginalizaţi din partea Consiliului Judeţean Harghita. Ar trebui cumva găsite căile de apropiere către locuitorii acestei regiuni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă, că tocmai în ziua aceasta au fost semnate contractele aduse din Bucureşti de către preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, şi primarul comunei Lunca de Jos, care se referă la reabilitarea unei părţi de 740 m din drumul cel mai dezafectat de inundaţii din această localitate.  Se aşteaptă şi iniţiativa domnului prefect cu privire la solicitarea altor sume, în vederea remedierii daunelor amintite. Dacă se depun în timp aceste solicitări, poate mai rămân sume de atras din fondul de rezervă naţională, destinat remedierii dezastrelor în urma inundaţiilor.

Anunţă, că altă şedinţă în cursul lunii august va fi convocată numai în cazul punerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, care se referă la Patinoarul din municipiul Gheorgheni.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér   speră, că va fi acceptat totuşi în cursul lunii august Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.                  

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 august 2014 cu număr de înregistrare  nr. 17850 / 19.08.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   15 septembrie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter