Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:39:53
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 17 iunie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 17 iunie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 17 iunie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP- PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  731 /  11 iunie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita. Cere scuze pentru începerea întârziată cu 19 minute a ședinței. A intervenit o problemă importantă, care trebuie introdusă pe ordinea de zi de astăzi și ședința fracțiunii UDMR s-a prelungit din cauza dezbaterii acesteia. Este vorba despre desființarea a 169 posturi didactice din județul Harghita, și aceasta este o problemă, care trebuie rezolvată în viitorul apropiat.  Crede, că merită acest sacrificiu de 19 minute această problemă. Din păcate, Secretarul județului, domnul Egyed Árpád, nu a ajuns înapoi din Târgu Mureș, ca să participe la ședință, deși i-a fost solicitat expres acest lucru. Va fi înlocuit de doamna Romfeld Mária Magdolna, Director general la Direcția Generală de Administrație Publică Locală.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt patru consilieri judeţeni absenţi : Csutak Mária Magdolna, Proca Ion, Rafain Zoltán și Szentes Antal.  Consiliul este legal întrunit cu 26 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba comunică anunțul domnului consilier județean Proca Ion, care din cauza deplasării în interes de serviciu în străinătate, nu poate participa la această ședință. Astfel absența lui poate fi motivată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea absenței de la ședința ordinară din data de 17 iunie 2014 a domnului consilier județean Proca Ion ca fiind absență motivată.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță modificări față de proiectul ordinii de zi comunicat. Nu s-a ținut ședință în cursul lunii mai, și astfel la această ședință ordinară  apar câteva teme care nu se mai pot amâna. De exemplu, demisia doamnei consilier județean Csutak Mária Magdolna, care a venit acum câteva zile și pentru a completa componența consiliului, proiectul de hotărâre s-a pus pe ordinea de zi de astăzi. Mai sunt și alte probleme, care s-au putut finaliza în zilele astea și s-a reușit punerea lor pe ordinea de zi de astăzi.  Ordinea de zi actualizată v-a fost distribuită la începerea ședinței, pentru a putea fi parcursă. Primul punct va fi luarea la cunoștiință a demisiei domnului vicepreședinte Petres Sándor. Următorul va fi luarea la cunoștiință a demisiei doamnei  Csutak Mária Magdolna și declararea ca vacantă a funcției ei de consilier județean. Și desemnarea noilor consilieri județeni în funcție trebuie discutată la început. Înșirează modificările, ca să fie clară pentru toți. Va fi astfel :

 

Punctul nr.3 să fie punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.2 din Diverse să fie punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.3 din Diverse să fie punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.4 din Diverse să fie punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.5 din Diverse să fie punctul nr. 6 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.6 din Diverse să fie punctul nr. 7 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.2 să fie punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.1 din Diverse să fie punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.7 din Diverse să fie punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.4 să fie punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.5 să fie punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.6  va fi scos de pe ordinea de zi.

Punctul nr.7 să fie punctul nr. 13 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.8 să fie punctul nr. 14 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.9 să fie punctul nr. 15 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.10 să fie punctul nr. 16 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.11 să fie punctul nr. 17 de pe ordinea de zi.

Punctul nr.8 din Diverse va fi scos de pe ordinea de zi.

Punctul nr.9 din Diverse va fi scos de pe ordinea de zi.

Punctul nr.10 din Diverse va fi scos de pe ordinea de zi.

Punctul nr.11 din Diverse va fi nr. 18 de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului: 22 Da 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută prezența la ședință a doamnei Bartolf Hedvig, Inspector șef la Inspectoratul Școlar Județean Harghita.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de încetarea  mandatului de vicepreședinte al domnului Petres Sándor înaintea expirării duratei normale a mandatului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea  mandatului de vicepreședinte al domnului Petres Sándor înaintea expirării duratei normale a mandatului și totodată felicită numirea dânsului în funcția de subprefect al județului Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da.

  

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Petres Sándor înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Petres Sándor înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Csutak Mária Magdolna înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean.

 

Domnul consilier județean Becze István regretă faptul, că singura doamnă din componența consiliului, nu mai face parte din consiliul județean și transmite mesajul dânsei, conform căreia, cu ocazia unei reveniri în țară, va veni la lucrările consiliului județean și va lua rămas bun personal de la foștii colegi. Demisia era necesară din motive personale.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Csutak Mária Magdolna înaintea expirării duratei normale a mandatului şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luare de act încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rafain Zoltán şi declararea ca vacant a locului respectiv ocupat de consilier judeţean

 

Domnul președinte Borboly Csaba  dă cuvântul domnului Rafain Zoltán, să lămurească situația creată, în urma căreia Prefectura Harghita a dat Ordin de decizie prin care, speră că numai pentru câteva luni, dar a pierdut dreptul de vot ca consilier județean. Va păstra totuși statutul de membru al fracțiunii UDMR în această perioadă. Speră că instanțele judecătorești vor clarifica cât mai curând această neînțelegere. Faptele menționate în actul emis de Prefectura Harghita se referă la perioada mandatului precedent al domnului consilier. S-a aflat între timp, că litigiul dânsului decurge favorabil și poate din toamnă va putea continua activitatea. Trebuie luat la cunoștință această situație, care s-a creat în urma unui Ordin al Prefectului Județului Harghita.

 

Domnul consilier județean Rafain Zoltán povestește împrejurimile și antecedentele acțiunii Instituției Prefectului. În mandatul trecut, Consiliul Județean Harghita a achiziționat o locuință în incinta unei cartier rezidențial, unde dânsul ocupa funcția de director executiv. Locuința nu a fost cumpărată de la societatea, unde dânsul era director. A fost achiziționată de la o doamnă, care din imposibilitatea de a plăti ratele bancare, a valorificat locuința la un preț mult mai inferior față de valoarea pe piață. Cartierul rezidențial era nou, încă nu era administrat de o asociație de proprietari și calculul și facturarea prestărilor s-a efectuat de către societatea, la care dânsul ocupa funcția susmenționată. Astfel s-a întocmit un contract între societate și Consiliul Județean Harghita, care a fost semnat de dânsul. La vremea respectivă, dânsul a menționat că nu este nevoie de nici un contract, fiind vorba despre proprietatea unei instituții publice. Se știe, că instituțiile publice nu plătesc aceste prestări de întreținere pe bază de contract,  Parlamentul,  Guvernul, Președinția, etc. Ar fi fost de ajuns o minută, sau o explicație. La insistența Serviciului juridic, s-a întocmit totuși acest contract, de fapt un contract virtual din două motive. Societatea administratoare numai a facturat mai departe costurile de întreținere, neavând nici un beneficiu și nici măcar onorariu pentru munca prestată.  De aceea, această constatare a ANI, am atacat-o la Curtea de Apel din Târgu Mureș. În noul mandat dânsul nu a mai ocupat această funcție la societatea în cauză. Astfel nu înțelege acțiunea Instituției Prefectului, care se implică cu atâta ușurință în astfel de procese de incompatibilitate. Litigiul continuă, dar dânsul nu acceptă statutul de vinovăție.  Pe de altă parte, ca și consilier județean, care lucrează în interesul județului, dacă acest statut ar necesita semnarea unui contract, și astăzi ar fi dispus să semneze. Mai amintește faptul, că la vremea respectivă, acea locuință a fost folosită de vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, și el a fost beneficiarul direct al prestărilor de întreținere cuprinse în contractul amintit.  În contextul celor prezentate, colegilor din consiliul județean, este de părere, că Secretarul județului, din onoare ar trebui să-și dea demisia după această întâmplare. Ar fi fost de așteptat, ca discursul de apărare în fața instanței să fie întocmit de dânsul, după afirmația personală, și anume : ”Zoli, acest contract se poate semna liniștit, pentru că nu va avea consecințe nedorite”. Dorește colegilor mult succes în activitate și în lipsa dânsului, și să fie prudenți în situațiile asemănătoare. Mulțumește pentru ascultare și speră, ca lipsa dânsului va fi scurtă.         

 

Domnul consilier județean Becze István consideră, că sunt enervante și inacceptabile cele întâmplate domnului consilier județean Rafain Zoltán.  Este un fapt neînsemnat, pentru care dânsul este nevoit să umble la procese, trebuie să-și dovedească nevinovăția și este împiedicat în activitate. Speră, că se va finaliza favorabil cât mai curând acest caz și domnul Rafain Zoltán nu va lipsi mult din componența consiliului județean. Îi dorește răbdare în această perioadă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  regretă repetat lipsa Secretarului județului, domnului Egyed Árpád, care ar fi putut reflecta asupra acestei probleme. Dar o să mai fie și alte ocazii, pentru discuții.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală dorește să exprime dezaprobarea pentru catalogarea repetată a  Serviciului juridic, ca singurul vinovat pentru toate problemele apărute. Dânsa nu este la curent cu împrejurările întocmirii acestui contract în discuție. Nu știe de existența unui astfel de contract întocmit în perioada, în care coordonează activitatea Serviciului juridic.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că în cursul activității eficiente a Consiliului județean apar nenumărate probleme, discuții contradictorii, dar totuși nu se poate să nu fie luat în considerare un ordin  din partea Instituției Prefectului. În acest caz, nu este posibilitate de alegere, trebuie luat la cunoștință. Mulțumește domnului Rafain Zoltán, pentru demisia dânsului în interesul continuării activităților eficiente a  Consiliului județean. Speră că instanța va delibera cât mai curând și lipsa dânsului va fi numai temporară. Dacă se dorește, se poate face și vot secret la această hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luare de act încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rafain Zoltán şi declararea ca vacant a locului respectiv ocupat de consilier judeţean

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  acordă un minut Comisiei de validare, pentru validarea mandatelor ale celor doi consilieri noi.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád, președintele Comisiei de validare a Consiliului Județean Harghita declară, că Comisia de validare a verificat documentele depuse ale celor doi noi consilieri, nu a constatat nici o neregulă și propune ca domnii Lukács Áron și Jére Elemér să fie membrii Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  invită pe domnul Jére Elemér la microfon, pentru depunerea jurământului de consilier județean, și roagă pe cei din sală, să se ridice în picioare.

 

Domnul Jére Elemér rostește textul jurământului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  invită pe domnul Lukács Áron la microfon, pentru depunerea jurământului de consilier județean

 

Domnul Lukács Áron rostește textul jurământului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  felicită pe noii consilieri județeni.

 

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Jére Elemér.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Jére Elemér.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Lukács Áron.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Lukács Áron.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță punctul de pe ordinea de zi în care se va alege un vicepreședinte în locul domnului Petres Sándor. Conform legii, unul dintre consilierii județeni poate ocupa această funcție.  Solicită, să fie făcute propuneri nominale  din partea fracțiunilor sau a consilierilor județeni.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István consideră, că Partidul Civic Maghiar, fiind fracțiunea a doua ca majoritate în Consiliul Județean Harghita, este îndreptățit să dețină această funcție, așa s-ar cuveni după principiul democrației. De aceea propune pe domnul Salamon Zoltán, care a candidat și la președinția Consiliului Județean Harghita, și după domnul Borboly Csaba a primit cele mai multe voturi. Știe, că în baza teoriei rotației, ar trebui să fie desemnat cineva din partea Gheorgheniului, dar este convins, că domnul Salamon Zoltán poate reprezenta impecabil și această zonă, în care susținătorii Partidului Civic Maghiar sunt în majoritate.

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente în numele fracțiunii Partidului Popular Maghiar din Transilvania propune pentru funcția de vicepreședinte pe domnul consilier județean Danguly Ervin, o personalitate foarte apreciată din zona Gheorgheniului, care lucrează foarte mult pentru această regiune.

 

Domnul consilier județean Benyovszky Lajos din partea fracțiunii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România propune pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita pe domnul consilier județean Barti Tihamér din zona Gheorgheniului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   întreabă, dacă cei propuși acceptă numirea.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán declară, că acceptă numirea

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin declară, că acceptă numirea

 

Domnul consilier județean Barti Tihamér declară, că acceptă numirea

 

Domnul președinte Borboly Csaba speră, că indiferent de rezultatul votului, lucrările consiliului vor fi caracterizate și în viitor de o bună colaborare. Poate, că nu întotdeauna s-a reușit să se ajungă la un consens, dar prin efort comun, în viitor se poate lucra și mai bine. Ședința din Odorheiu Secuiesc a lăsat un gust amar în relația dintre consilierii județeni, dar morala ar fi ca să nu se mai ajungă la astfel de neînțelegeri, care să obstrucționeze lucrările consiliului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba pornește procedura de vot secret.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István atrage atenția asupra componenței Comisiei, care numără voturile. Întreabă, dacă au rămas în număr potrivit pentru a lucra.

 

Domnul președinte Borboly Csaba declară, că sunt trei persoane disponibile din cinci în Comisia, care numără voturile, deci poate lucra. Roagă, ca având în vedere că s-au desemnat mai multe persoane, să se refacă buletinele de vot, pe care să fie trecute toate numirile în ordine alfabetică și acel buletin va fi valabil, pe care va fi un DA și doi de NU. Până se refac buletinele de vot, cu aprobarea fracțiunilor, se continuă parcurgerea temelor de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi ca punctele nr. 8-9-10 să fie ultimele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István anunță, că nu participă la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2014

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al Comunei Mugeni a sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Mugeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniş, Dejuţiu şi Lutiţa, comuna Mugeni, judeţul Harghita din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al Comunei Mugeni a sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Mugeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniş, Dejuţiu şi Lutiţa, comuna Mugeni, judeţul Harghita din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind denumirea domnului Egyed Árpád ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în locul domnului Csiki Csongor.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 86/2008 privind aprobarea delegării exercitării dreptului de administrare de către Consiliul de Administrare a Școlii Speciale de Arte și Meserii ”Sfânta Ana”, asupra imobilului din localitatea Miercurea – Ciuc, str. Szék, nr. 150, județul Harghita, care face parte din domeniul public al județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 86/2008 privind aprobarea delegării exercitării dreptului de administrare de către Consiliul de Administrare a Școlii Speciale de Arte și Meserii ”Sfânta Ana”, asupra imobilului din localitatea Miercurea – Ciuc, str. Szék, nr. 150, județul Harghita, care face parte din domeniul public al județului Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la Km 10+388 până la km 18+020 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la Km 10+388 până la km 18+020 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă s-a finalizat numărarea voturilor privind desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita. Nu ar vrea să întrerupă mai târziu dezbaterea cu privire la tema învățământului. De aceea, dacă cineva are ceva de adăugat la capitolul diverse, acum poate să facă.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter vorbește, ca de obicei, despre starea drumurilor în zonele retrase, defavorizate. Drumurile din zona Cinod și Eghersec sunt foarte deteriorate. Cu ocazia unei ședințe, care s-a desfășurat acolo, s-au făcut promisiuni și s-au reabilitat 2 Km din drum, după care nu s-a mai făcut nimic, și în iarnă s-a distrus tot drumul. Nu ar trebui să se uite de această problemă. Sunt 250 de locuitori acolo, care se ocupă de zootehnie și agricultură. Dânsul a fost acolo cu mașină personală și s-a convins, că sunt 3 Km de drum, care este total impracticabil și imediat vine perioada recoltei. Spre vârful Rugat nici nu s-a putut trece, numai cu autoturism de teren. Și copii acolo trebuie să meargă acasă din școală. În partea cealaltă drumul este total inundat. Oamenii de acolo sunt destul de defavorizați în multe privințe, dar au și ei necesități. Nici salvarea nu poate ajunge acolo. Ar fi necesar descoperirea unor resurse de finanțare pentru reabilitarea drumului. Apă din conductă au de la finalizarea hidrocentralei amplasat mai jos, ar fi și rentabil întreținerea lui, dar promisiunea făcută în cazul drumului nu a fost onorată, oamenii nu au pe ce circula. Zona Ciucului în consiliu este reprezentat de domnul președinte, și dacă s-a întâmplat, că s-a făcut Ciucan, să ajute puțin și pe ceangăi la nevoie. Nu vorbește despre Ghimeș, și acolo se discută că județul Harghita nu a putut face reabilitarea, doar județul Bacău a  reabilitat până la granița județului.

  

Domnul vicepreședinte Incze Csongor spune, că personal a parcurs și dânsul acea porțiune de drum, a constatat și el problemele. Nu s-a uitat de promisiunea făcută. Trebuie știut, că documentația de licitație se află la ANEREMAP cu care s-a făcut contractul pentru pietruire și șănțuire. Pentru acest drum s-a pus în plus o recarosare, care înseamnă, că va fi refrezată și repietruită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba semnalizează colegilor, că peste câteva luni iarăși va fi aceași situație în aceste locuri. Nu oamenii sunt de vină pentru deteriorarea drumului. În această vreme ploioasă, materialul forestier se transportă la fel, ca și cum ar fi autostradă acolo. Camioanele de mare tonaj, cu roțile lănțuite, pot trece și acum oricare ar fi starea drumului. A solicitat ajutorul domnului consilier de mai multe ori în inițierea unor dezbateri cu conducerea celor șapte composesorate, care sunt proprietarii fondurilor forestiere de acolo și cu societățile exploatatoare, care vând materialul lemnos. De când este în această instituție, s-a reabilitat de cel puțin șapte ori acea porțiune și ține numai până la prima vreme ploioasă. Se lucrează în zadar, și Consiliul Județean Harghita nu are atâta resurse, ca să plătească lucrare inutilă, și nici pentru depunerea unui strat de asfalt atât de durabil, care ar suporta trecerea continuă a camionelor încărcate de mare tonaj, fără să se crape. A căzut și înțelegerea cu județul Bacău, conform căreia, cele două județe ar fi depus proiect comun pentru fonduri Europene. Rămâne soluția oferită de domnul vicepreședinte, în care se face o înțelegere cu utilizatorii drumului, cu composesoratele, cu societățile exploatataoare, cu privire la cantitatea permisă, și la taxele de folosință, iar drumul se va face iarăși practicabilă prin metoda utilizată și până acum. Această înțelegere va fi  extrem de greu de obținut, dar necesar, pentru a putea fi întreținut drumul respectiv. Și în alte județe s-a putut rezolva astfel, speră că și în județul Harghita se va putea. Nu se poate, ca o investiție de 1-2 miliarde, să țină numai o lună, două.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter afirmă, că și el se ocupă cu exploatare în județul Bacău și în județul Iași, și susține, că există o Lege cu privire la restricționare de tonaj, în urma căreia materialul lemnos poate fi transportat cu un camion de 7,5 sau 10 tone, și transpus într-un altul de 16 tone ulterior. Trebuia restricționat în baza acestui act normativ utilizarea acestui drum încă din anul trecut și nu se ajungea în această situație. Societățile exploatatoare trebuie să respecte legislația. Mâine participă la o licitație în Bacău, și deja dinainte este definit cu ce fel de mijloc de transport va transporta materialul lemnos. Așa ar trebui procedat și în cazul drumului de la Cinod, și nu s-ar arunca banii în apă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba susține, că acum două săptămâni încă nu era nici o înțelegere concretă cu cele șapte composesorate, dar se mai revine la această temă la o dată ulterioară.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba se interesează, dacă s-au reușit demersuri în cazul taberelor școlare din Valea Uzului. Totodată dorește răspuns cu privire la problemele proprietăților  ”CSÍKI MAGÁNJAVAK”, dacă sunt noutăți în cauză.  Se folosește de prezența doamnei Inspector șef, dacă are cunoștință despre problema taberelor din Valea Uzului. Ar fi fost de dorit o preocupare comună cu județul Bacău în cazul lor, dar dacă terenurile nu, măcar câteva clădiri ar trebui reabilitate. Într-o perioadă relativ scurtă se va deteriora totul acolo.  Cu privire la deplasările externe ale domnului președinte, îl felicită pentru activitatea dânsului în promovarea Ținutului Secuiesc și realizările obținute în Comisia regiunilor, dar este dezamăgit, că în cazul apelului Consiliului Național Secuiesc cu privire la participarea la procesul din Luxemburg s-a ascuns după spatele juriștilor. Cum s-a putut alătura județul Covasna, și județul Harghita putea să găsească căile legislative.  Cauza Ținutului Secuiesc putea fi  susținută cu mai multă eficacitate. Crede că președintele județului nu s-a folosit de o ocazie bună.

 

Domnul președinte Borboly Csaba afirmă, că în cazul taberelor din Valea Uzului nu este de făcut mare lucru. Nu este pe teritoriul județului Harghita, Consiliul Județean Harghita nu are competențe de a iniția activități pe teritoriul altor județe. Până la clarificarea granițelor județelor se pot face declarații în consiliu, dar răspuns semnificativ nu este la problemă. La problema alăturării județului Harghita la Procesul din Luxemburg are aceeași răspuns, ca data trecută. Trebuie depus un proiect de hotărâre, care să fie conformă reglementărilor legale în vigoare și să conțină scopuri  reale. Și domnul consilier Thamó Csaba a fost prezent, când a clarificat acest lucru cu domnul Izsák Balázs. Nu se poate scrie într-o hotărâre că de exemplu, natalitatea în județul Harghita este în scădere, când toate statisticile oficiale susțin contrariul.            

 

Domnul consilier județean Becze István adaugă la tema drumului din Cinod, că ar trebui să se aștepte să deruleze procedura de achiziția publică, și când va fi semnat  contractul cu societatea executantă, dânsul se angajează să inițieze o dezbatere cu conducerea composesoratelor. Comuna Ciucsângeorgiu și Plăieșii de Jos au depus proiecte pentru fonduri Europene cu privire la reabilitarea drumurilor forestiere. În viitorul apropiat aproape 40 de Km de drumuri forestiere vor fi reabilitate. Composesoratele din zonă vor primi un ajutor considerabil prin această lucrare și vor fi dispuși să discute problemele. Și în cazul drumurilor construite prin aceste proiecte va trebui să fie reglementată acest aspect semnalat de domnul consilier Csillag Péter, pentru că nu pentru un an, sau două trebuie să fie utilizabile. După semnarea contractelor se poate gândi la gestionarea cât mai eficientă a acestor artere. Până atunci nu merită continuat dezbaterea pe această temă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul consilier  Csillag Péter, ca documentațiile folosite de către alte județe, unde s-a rezolvat aspectul semnalat, să le transmită ca model și Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád, în calitate de președinte al Comisiei de numărare a voturilor, declară, că s-au numărat și evaluat voturile exprimate cu privire la desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita.  Au participat la vot 28 de consilieri județeni.

 

Domnul Barti Tihamér a primit 21 de voturi DA și 7 voturi de NU.

Domnul Danguly Ervin a primit 3 voturi  de DA și  25 voturi de NU.

Domnul Salamon Zoltán a primit 4 voturi de DA, și  24 voturi de NU.

Felicită pe noul vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba enumără competențele, care privesc activitatea  noului vicepreședinte. Va răspunde pentru investiții, va coordona activitatea Direcției Generale de Administrație Publică Locală, și va coordona activitatea birourilor teritoriale ale Consiliului Județean Harghita, deoarece numărul cetățenilor, care apelează la ajutorul acestor birouri teritoriale în probleme ce țin de fondul funciar, locuri de muncă, jurisdicție, este în continuă creștere. Rostul acestor birouri teritoriale este, ca cetățeanul să nu trebuiască să se deplaseze la reședința de județ, să poată fi deservit pe loc. Are încredere, că noul vicepreședinte va avea rezultate în  activitate. Îi dorește succes.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește pentru încredere și exprimă satisfacția pentru faptul, că din ziua aceasta Consiliul Județean Harghita are cea mai tânără conducere din toată țara. Cu privire la consensul dintre partidele sau  fracțiunile lor, garantează, că în toate cazurile, când este vorba despre interesul județului, dânsul este dispus la colaborare. Mulțumește primarilor din zona Gheorgheniului, și conducătorilor formațiunilor de UDMR din zona Gheorgheniului pentru încrederea acordată.  Susține, că reprezentanții tuturor regiunilor trebuie să fie motivate să colaboreze între ei în interesul întregului județ. Amintește de pelerinajul desfășurat recent de la Șumuleu Ciuc, la care arhidiaconul regiunii Mureș-Târnava, domnul Oláh Dénes a avut un discurs cu tema muncii și colaborării în scopul comunității și a dat un exemplu foarte frumos. Caii legați în fața șaretei, dacă încep să se bată între ei, atunci aceea șaretă ajunge foarte repede în șanț.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István are un sfat pentru noul vicepreședinte în contextul colaborării. Colaborarea trebuie realizată, nu numai amintită în mod repetat. Derularea activităților de până acum arată, că fracțiunea majoritară nu estre dispus la compromis. Are numai o singură rugăminte cu privire la lucrările viitoare, ca măcar programul comunicat al ședințelor fracțiunilor și comisiilor să fie respectată. Ar fi o dovadă de respect față de colegii din consiliu.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin felicită pe noul vicepreședinte. Îl cunoaște de mult și îl respectă pentru activitatea lui. Este de acord cu cele spuse de domnul Sebestyén Csaba István cu privire la colaborare și la respectul reciproc.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán felicită pe noul vicepreședinte. 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Votul privind numirea domnului consilier Bege Károly în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Bege Károly în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Numirea domnului consilier Jére Elemér în Comisia juridică pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice înlocuind pe domnul consilier județean Szentes Antal.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Jére Elemér în Comisia juridică pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice înlocuind pe domnul consilier județean Szentes Antal.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Numirea domnului consilier Thamó Csaba în Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport înlocuind pe domnul consilier Salamon Zoltán.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Thamó Csaba în Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport înlocuind pe domnul consilier Salamon Zoltán.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Numirea domnului consilier Szentes Antal în Comisia pentru sănătate, asistență și protecție socială.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Szentes Antal în Comisia pentru sănătate, asistență și protecție socială.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Numirea domnului consilier Salamon Zoltán în Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Salamon Zoltán în Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Numirea domnului consilier Lukács Áron în Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot numirea domnului consilier Lukács Áron în Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Acceptarea raportului Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport în legătură cu problemele prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot acceptarea raportului Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport în legătură cu problemele prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Problema reducerii posturilor din învățământ

 

Domnul președinte Borboly Csaba vorbește despre o solicitare din partea Inspectoratului Școlar Județean Harghita către Consiliul Județean Harghita. S-au purtat discuții încă din decembrie 2013 pe tema unei decizii Guvernamentale din anul 2013, cu consecințe imprevizibile, cu privire la reducerea de personal didactic în județul Harghita, și care după părerea autorităților din județ nu este binevenită. S-a încercat oferirea unor soluții și în unele școli s-a și reușit asigurarea drepturilor salariale ale personalului. Dar la majoritatea școlilor este foarte greu de luat o decizie de reorganizare. Doamna Inspector școlar general are instrucții precise de la București. Din păcate Consiliul Județean Harghita nu are competențe de a lua măsuri în acest domeniu, dar măcar politic trebuie să fie o luare de poziție fermă din partea autorităților locale și cele județene. De aceea s-a propus o dezbatere cu ocazia acestei ședințe a consiliului județean în această problemă, pentru că este vorba despre sistemul educațional din județul Harghita și în același timp despre soarta mai multor familii.

 

Doamna inspector școlar general Bartolf Hedvig mulțumește pentru invitație și consideră oportună discutarea problemelor din sistemul de educație din județul Harghita, care  este între cele mai populate dintre județele țării, având 53.000 de elevi și 6.000 de cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice. Astfel și problemele sunt mai numeroase. Totuși, în timp, s-a reușit gestionarea lor, fără scandaluri sau ecouri mediatice. Acum urmează iarăși o perioadă mai grea din cauza bacalaureatului și al examenelor de titularizare și de definitivare a profesorilor. Problema cea mai mare o reprezintă Adresa nr.28/239 din 04.02.2014 primită în luna februarie din partea ministerului legată de aplicarea Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3041/2014, în care este prevăzut reducerea cu 253 a numărului posturilor personalului didactic din județul Harghita.  Chiar și pentru un județ mare ar fi o reducere considerabilă. Pentru județul Harghita este o reducere drastică. Conform discuțiilor purtate, 57 de posturi ar putea fi finanțate de Consiliul Județean Harghita, după alocarea resurselor necesare. Astfel rămân 196 de posturi în discuție. În urma măsurilor luate de către Inspectoratul Școlar Județean Harghita acest număr a scăzut la 162-164. În jur de 32-34 posturi au putut fi reduse în primul semestru din 2014. Executantul măsurilor impuse de adresa respectivă este Inspectoratul Școlar Județean Harghita. Dacă tot trebuie efectuate aceste reduceri, măcar să se știe din timp și persoanele vizate, să poată căuta un alt loc de muncă, înainte de începerea noului an școlar din septembrie 2014. Majoritatea posturilor reduse vor fi la profesorii suplinitori și la personalul contractual, nedidactic. La cele didactice este mai complicat de redus, din cauza normativelor cu privire la planurile cadru și a programelor de studii impuse. Urmează să fie ținută o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar cu privire la derularea a acestui procedeu. Fiecare școală va primi numărul de posturi, în care trebuie să se încadreze în anul școlar următor, și va decide la cine poate să renunțe. Inspectoratul Școlar Județean are o situație statistică detaliată privind numărul cadrelor didactice și ale elevilor din toate unitățile școlare din județ. Această măsură de reorganizare a fost luată la nivel de țară pentru că, majoritatea județelor nu se încadrează în sistemul care prevede, ca finanţarea învăţământului să fie făcută în funcţie de elevi şi nu de normele profesorilor, ca până acum. Din anul 2014 se aplică în toată țara noul sistem impus de  Legea educației. Pe lângă județul Harghita, mai sunt aprox. 23 de județe care nu încap în cota per capita de elevi stabilită de legislație. În loc să găsească soluții,  Ministerul vine cu măsuri de austeritate și plasează răspunderea pentru bunul mers al procesului de educație Inspectoratului Școlar. Deja în județul Covasna au început reducerea posturilor și se confruntă cu  multe probleme. În spatele cifrelor este soarta oamenilor și a familiilor. O retribuție fixă lunară este un factor extrem de important în viața unei familii. S-a încercat prin toate căile să se obțină o reducere a numărului posturilor care urmează să fie desființate, dar promisiuni concrete, sau garanții nu s-au primit. Cu toată compasiunea față de cei vizați, Inspectoratul Școlar este constrâns să execute această măsură.  Sunt luate în calcul câteva criterii, și anume:  încadrarea/neîncadrarea în cota cap/elev, numărul de copii, câte structuri sunt cuprinse în unitatea cu personalitate juridică în cauză și se ia în calcul și numărul posturilor reduse până acum de la unitatea respectivă. Va fi o procedură dureroasă, neplăcută, dar trebuie executată. La final, mulțumește pentru posibilitatea de a face publică și cunoscută această problemă.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba mai adaugă că de la apariția Ordinului menționat,  au fost dezbateri și cu reprezentanții Ministerului Educației pe această temă. La Toplița a discutat și cu domnul Ministru personal,, domnul Remus Pricopie, care a promis, că nici un cadru didactic nu-și  va pierde postul în județul Harghita, promisiune, care trebuie amintită și revendicată de la dânsul, deoarece a fost o afirmație publică în prezența reprezentanților mass-media. Trebuie insistat pe această problemă. S-ar putea, că nu va avea o persoană două, trei catedre cu normă întreagă, dar măcar să-și poată păstra locul de muncă. O altă deficiență a sistemului este calculul diferit și neavantajos al cotei în cazul elevilor aparținând minorităților naționale. Din acest motiv sistemul de învățământ din județul Harghita este subfinanțat. Coeficientul calculat de Ministerul Educației pentru județul Harghita nu implică și predarea limbii materne și nu acoperă fondurile necesare, trebuie corectat. O altă problemă constituie comunitățile mici, care nu implică numai minoritatea maghiară și sunt defavorizați de această cotă. Din aceste motive a solicitat de la Ministerul Educației tratarea separată a județelor, în care limba de predare se desfășoară în mare parte în limba minorităților. În această situație se află mai multe județe din Transilvania. Pe de altă parte, în multe locuri a lipsit și comunicarea necesară între școală și autoritățile locale. Există și acum ședințe de Consiliu de administrație la unități școlare, unde nu sunt invitați reprezentanții autorităților locale, sau nu există un efort real de a rezolva probleme. Poate că multe probleme s-ar putea rezolva în urma dialogului purtat cu Consiliile locale. O părere unanimă a autorităților locale și județene este, că nu se pot lăsa localitățile mici fără unități școlare și grădinițe. Discuția pe această temă nu este o dezbatere. Crede că problema educației este interesul comun al întregului Consiliu județean. Roagă, ca interpelările să conțină numai aspecte necesare de menționat în  luarea de poziție a Consiliului Județean Harghita, care este exprimată și prin Punctul de vedere al Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Cultură, Culte, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, Tineret și Sport, care va fi citit în această ședință. Propune, ca acest document destinat Ministerului Educației Naționale să fie transmis după rectificarea bugetului de la jumătatea anului 2014, ocazie, la care și UDMR-ul, care este partener la guvernare deja poate avea un cuvânt de spus, și va solicita respectarea promisiunilor făcute de domnul Ministru Pricopie cu ocazia vizitei de la Municipiul Toplița din județul Harghita.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár  în calitate de președinte al  Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport, este conștient de problemele sistemului de educație din județ, și înainte de a da citire punctului de vedere al Comisiei pentru învățământ, reflectă asupra unor aspecte concrete legate de criteriile și cota/elev amintite de doamna Inspector șef. Acest sistem a cotei pe elev a fost inițiat în anul 2010 în urma a două Ordine de Miniștrii și care a fost modificat de mai multe ori în urma diferitelor aspecte semnalate de specialiști. Coeficientul a fost modificat în repetate rânduri luând în calcul factori de mediu, de vreme specifică, și altele, în urma cărora a rezultat o cotă finală, care nici în momentul actual nu asigură susținerea sistemului de educație din județul Harghita, dar nici în alte județe. Guvernul încearcă să reducă sistemul educațional la proporțiile fondurilor actuale disponibile. Astfel, învățământul nu mai primește nici cele 6% din PIB. Finanțarea în baza acestui sistem de cote nu va acoperi 100% susținerea educației în județul Harghita. Multe județe sunt în aceeași situație unde sunt minorități, sunt localități retrase, îndepărtate, localități dispersate. De exemplu, în județul Alba, unde mulți trăiesc izolați în munți. Dar aceeași situație este și în Satu Mare, Sălaj, Tulcea. Există o subfinanțare în tot sistemul educațional. Față de alții, județul Harghita încă stă bine în situația statistică, nu este cazul cel mai grav. La proporționalitatea numărului de copii și numărul adulților, trebuie știut, că posturile de suplinitori și ale personalului auxiliar și până acum a fost conform normativelor impuse, îngrijitoarele au fost normate după suprafața de curățat și administratorii, după suprafața de întreținut. Astfel, nu este corect calculul raportului copil/adult în sistem. Dă citire punctului de vedere al  Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport.

 

 

Punct de vedere al comisiei de specialitate

 

Sunt prezenți membrii comisiei de specialitate: Ferencz S. Alpár – președinte, Burus-Siklódi Botond – secretar, Salamon Zoltán – consilier județean, Danguly Ervin – consilier județean, Ványolós István – consilier județean.

 

În baza analizării informațiilor și documentației elaborate și puse la dispoziția comisiei de specialitate de către direcția competentă din cadrul Consiliului Județean Harghita, formulăm prezentul punct de vedere:

 

1. Problematica rețelei de școli – închiderea/desființarea școlilor sau a altor locații de învățământ – în privința raționalizării, reorganizării rețelei de școli sprijinim o politică educațională, care, prin respectarea și utilizarea corectă a prevederilor legale, respectiv în vederea asigurării egalității de șanse, protejează menținerea școlilor mici din zonele rurale și a locațiilor de învățământ minoritare, deoarece considerăm că aceste școli mici reprezintă baza pentru supraviețuirea comunităților, satelor mici. 

 

2. Problematica reducerii numărului de posturi – reducerea numărului de personal auxiliar și nedidactic –înțelegem faptul că reglementarea ministerului de resort obligă inspectoratul școlar județean la desființarea a 253 de posturi, însă: 

 - nu avem posibilitatea de a prelua postul celor 57 de consilier școlari, incluși în numărul de mai sus, atâta timp cât ministerul nu asigură realocarea în bugetul consiliului județean a sumei necesare pentru asigurarea salariului pe un an al personalului amintit mai sus. Considerăm că ministerul de resort ar trebui să acorde atenție nu numai asigurării resurselor umane, ci și asigurării fondurilor necesare. În cazul preluării acestor posturi de către autoritatea județeană, punerea în aplicare a unei măsuri lacunare a ministerului ar pune în pericol asigurarea salariului necesar pentru consilierii școlari afectați de această reglementare.

- pe lângă desființarea a zeci de posturi datorită modificării numărului elevilor înscriși, în privința  desființării a altor 166-167 posturi, consiliul județean nu sprijină reducerea numărului de posturi în baza principiului proporționalității, deoarece astfel se pune în pericol sustenabilitatea, funcționarea majorității instituțiilor de învățământ care asigură procesul educațional obligatoriu în mediu urban și rural. Sprijinim însă acele măsuri de reducere a numărului de posturi, care au la bază un sistem de criterii formulat prin argumente profesionale, în funcție de nevoile reale și principiul sustenabilității. Sprijinim de asemenea inițiativa inspectoratului școlar, prin care susținem împreună în fața ministerului de resort reducerea totală sau parțială, justificată din mai multe puncte de vedere, a numărului de posturi.

 

3. În privința învățământului profesional și special – ne adresăm cu rugămintea către inspectoratul județean școlar, ca în perioada definirii politicii educaționale județene, a planurilor anuale de învățământ și a rețelei de instituții de învățământ, să sprijine și în continuare prioritățile stabilite de către consiliul județean: de ex. inițierea, promovarea unui oferte de învățământ profesionale care se aliniază oportunităților, ramurilor din economia locală sau județeană sau înființarea Centrului Județean de Incluziune, cu atribuții în domeniul identificării de soluții în cadrul învățământului special.

 

În final, solicităm amânarea implementării măsurilor de reducerea numărului de posturi până la suplimentarea bugetului de stat. Totodată asigurăm Inspectoratul Școlar Județean Harghita de intenția noastră de a colabora și de a sprijini măsurile luate în vederea implementării inițiativelor, propunerilor formulate mai sus.

 

Domnul consilier județean Marcu Răducu Ioan nu se miră de prevederile Ordinului menționat și de promisiunile deșarte ale domnului Ministru . 

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István spune, că el nu este cadru didactic,  copil, care să fie școlar sau nu are  nici nepot școlar, și se lasă după părerea colegilor din consiliu, care sunt la curent cu problemele sistemului educațional din județ. Dar este dezamăgit de faptul, că unitățile de învățământ din județului Harghita se conformează ca niște elevi silitori oricărui prevederi sau ordine  neavantajoase. Dă ca exemplu impozitul agricol, pe care, față de alte județe din țară, care au boicotat această impozitare, județul Harghita, prin colaborare cu autoritățile locale, a reușit să-l colecteze în mare măsură, cu, sau fără voia fermierilor. La nivel de țară, din totalul impozitului plătit cu declarația 221, care se referă la acest impozit agricol, județul Harghita reprezintă mai mult de 10%. Și acum, știind, că nu sunt corecte aceste măsuri cu privire la sistemul educațional din județul Harghita, și ce repercursiuni are acest ordin asupra multor familii,  totuși urmează să fie executată. Este de părere, că UDMR-ul ar trebui să dea o declarație de război Guvernului, dar fiind aliat, nu poate.

 

 Domnul consilier județean Thamó Csaba se gândește, că fiind vorba despre un protest de amploare din partea tuturor autorităților județene, și fiind vorba despre o cauză foarte importantă și delicată, apare o situație interesantă din punct de vedere politic. De fapt protestul este și împotriva UDMR, care face parte din Guvern. Ca reprezentant al Partidului Civic Maghiar, consideră inacceptabil executarea unei astfel de decizii. Este de acord cu președintele Borboly Csaba, că până la rectificarea bugetului trebuie amânată punerea pe ordinea de zi a acestei probleme. Împărtășește concluziile Comisiei de învățământ, dar ar mai adăuga un aspect. În cazul învățământului profesional, necesitatea de maeștrii instructori este mai mare ca număr,  decât la învățământul general. Sunt ateliere în care este nevoie de personal instruit. Reducerea lor periclitează existența învățământului profesional.

 

Doamna inspector școlar general Bartolf Hedvig este de acord cu interpelațiile făcute, și cu faptul, că se mai poate ajusta pachetul de măsuri în anumite cazuri. Referitor la problema Taberelor de elevi din Valea Uzului, comunică domnului consilier județean Thamó Csaba, că acum 10-15 ani acestea au fost luate de la Inspectoratul Școlar Județean și au ajuns la Ministerul Tineretului. Există o bună colaborare cu Inspectoratul Școlar din Bacău și împreună s-ar putea rezolva multe probleme, dar fără competență nu se poate. Afirmația domnului președinte Borboly Csaba este îndreptățită cu privire la lipsa de comunicare a conducerii unităților de învățământ cu autoritățile locale, care nefiind invitați, nu participă la ședințele consiliului de conducere. Dânsa a solicitat de multe ori remedierea acestui probleme.

 

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția domnului consilier Sebestyén Csaba, că mai bine ar trebui să laude acest consiliu. Acum a apărut situația colectării impozitului agricol în cele șase județe ale regiunii Centru. Din cele șase, în județul Harghita au rămas cei mai mulți bani în buzunarul fermierilor. Suma colectată este de șase ori mai puțină decât în județul Sibiu. Prin măsurile de reducere a anumitor cote la fâneață, verdeață, iarbă, cartof, lapte, etc., asupra cărora Consiliul Județean Harghita a decis anul trecut, s-a reușit reducerea considerabilă a acestor impozite. Se poate verifica, de exemplu, cât valorează un Kg de cartof în județul Harghita și cât valorează în Sibiu.  Nu vorbește de evazioniști, de bijnițari, dar la capitolul impozitului agricol, conform statisticii oficiale, din cele șase județe din Regiunea Centru, fermierii și agricultorii din județul Harghita sunt cei mai favorizați. Acest lucru este și meritul domnului consilier, care a avut propuneri la vremea respectivă cu privire la această problemă.  Revenind la problema sistemului de educație, solicită o luare colectivă de poziție, care va putea fi comunicată mai multor organe mass-media și politicienilor din București. Se poate ataca și UDMR-ul, dar va fi prima ocazie de la alăturarea la guvernare, să influențeze rectificarea bugetului. Reprezintă 5% în Parlament, speranțe la miracole nu prea sunt, dar trebuie așteptat ce poate obține.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Votul consultativ privind acceptarea raportului Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, tineret și sport în legătură cu problemele prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță că Centru Pentru Politici Publice solicită Raportul de activitate nominală al consilierilor județeni din ultimii patru ani. Roagă să se depună cât mai urgent acest act.

 

    

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 iunie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 13667/ 2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,  01  iulie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter