Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:59:41
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 24 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 24 martie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 24 martie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BIRTALAN JÓZSEF

UDMR

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

11.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

12.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

14.

INCZE CSONGOR

UDMR

15.

MAGYARI VENCEL

UDMR

16.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

17.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

18.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

19.

PETRES SÁNDOR

UDMR

20.

POP ADRIAN

USL

21.

PROCA ION

USL

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

23.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

24.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

25.

SÁNDOR BARNA

UDMR

26.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

27.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

28.

SZENTES ANTAL

UDMR

29.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

30.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  333 /  17 martie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Căminul Cultural din comuna Mădăraș, județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută președintele Asociației Microregionale a Ciucului de Sus, domnul Ferencz Alajos, primarul din Sândominic, domnul Böjte Csongor-Ernő, primarul din Dănești, consilierii locali din comuna Mădăraș, conducerea Composesoratului din Mădăraș, pe domnul Ördög Imre, care a fost și membru al Consiliului Județean Harghita o perioadă de timp și pe toți cei prezenți. Nu demult s-a întâlnit în această sală cu dânșii și în ședința sătească în prima parte a anului, când s-a discutat problema Statiei de epurare regională ape reziduale din Mădăraș, care trebuie finalizată. S-a făcut o înțelegere, conform căreia, dacă problemele sunt foarte mari, atunci consiliul județean va interveni, se vor găsi soluții comune, va sprijini finalizarea acestei investiții.

 

Domnul Bíró László, primarul comunei Mădăraș salută pe toți cei prezenți. Reflectă asupra celor întâmplate în viața comunei în perioada trecută. În anul 1968, satul Mădăraș a fost alipit la comuna Dănești, iar în anul 2002 devenit iarăși comună. De atunci au fost mai multe investiții în localitate, care au fost sprijinite de Consiliul Județean Harghita. De exemplu rețeaua de  alimentarea cu energie electrică din zona Harghita Mădăraș, unde electrificarea s-a putut realiza cu ajutorul generatoarelor. Consiliul Județean Harghita a sprijinit comuna oferind 20 de Km de cablu, care este deja amplasată în proporție de 80%. Până la sfârșitul anului zona Harghita Mădăraș se va putea branșa la rețeaua națională de energie electrică. Consiliul Județean Harghita a sprijinit și construirea casei mortuare din comună, dar și reabilitarea acoperișului Casei de Cultură a comunei. Tot cu sprijinul Consiliului Județean Harghita s-a realizat și punerea în funcțiune a două hidrocentrale, care deja produc energie. Cu ocazia acestei ședințe atrage atenția consilierilor județeni asupra fondurilor insuficiente destinate finalizării Stației de epurare începute, care ar deservi 3 comune. Solicită sprijinul consiliului județean cu privire la această investiție.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în partea a doua a ședinței dă cuvântul și la alți reprezentanți ai comunității locale pentru a-și exprima părerea.

Prezintă faptul că nu s-a reușit comunicarea ordinii de zi finalizate cu cinci zile înainte de ședință pentru că nu erau gata materialele.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare, consiliul este legal întrunit cu 27 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil. Lipsesc 4 consilieri județeni : Ambrus Sándor, Csutak Mária Magdolna, Pálffy Domokos și Rafain Zoltán.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a  proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului : 27 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a  proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de organizare a  unor competiții de enduro

Rezultatul votului : 27 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță prezentarea raportului privind situația copiilor părăsiți, care nu necesită procedură de vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru aprobarea cooperării între judeţul Harghita prin Centrul Cultural de Creaţie şi de Artă Lăzarea și Comuna Lăzarea prin Consiliul Local Lăzarea privind utilizarea unor spații și bunuri aflate în proprietatea sau administrarea celor două instituții, din motivul că Consiliul local din Lăzarea va decide asupra acestei teme numai în ziua următoare.

Rezultatul votului : 27 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi modificată.

Rezultatul votului : 27 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 februarie 2014;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 februarie 2014;

Rezultatul votului : 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 martie 2014;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 martie 2014;

Rezultatul votului : 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2014 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsik.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2014 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsik.

Rezultatul votului : 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului : 27 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și Fundația Adevărul Harghitei, asupra unei părți din imobilul situat la adresa Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45, Jud.Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică că la această hotărâre dânsul este inițiatorul. Comunică că această hotărâre a primit aviz negativ în raportul juridic. Și anul trecut a existat o astfel de situație, dar hotărârea Consiliului Județean Harghita nu a fost atacată. Problema constă în faptul că această fundație încă nu a primit statutul de interes public. Cu toate acestea dânsul își asumă inițierea acestui proiect de hotărâre. În ședința anetrioară deja a fost discutat problema susținerii existenței unei publicații județene în ambele limbi. Informațiile trebuie să ajungă la populația județului și în limba română.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și Fundația Adevărul Harghitei, asupra unei părți din imobilul situat la adresa Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45, Județul Harghita

Rezultatul votului : 22 Da, 5 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Studii al Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă - forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că acest caz este asemănător celui de la Lăzarea. Din bani publici legea nu permite finanțarea întreținerii unei case de oaspeți. Dacă se găsește o variantă acceptabilă de exploatare a acestui imobil, fie și în domeniul învățământului de specialitate, o să se revină asupra lui.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului explică, că se votează varianta modificată și corectată conform raportului juridic al acestui proiect de hotărâre, ceea ce a fost și comunicată în timp consilierilor județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba comunică consiliului că va fi dat un anunț public cu privire la darea în folosință a acestui imobil. Dacă nu se prezintă nimeni, atunci va fi regândit soarta acestuia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării Centrului de Studii al Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă - forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiţii: “Consolidare zid de sprijin pe DJ 121 G, Iacobeni”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiţii: “Consolidare zid de sprijin pe DJ 121 G, Iacobeni”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016„ conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2013 cu modificările și completările ulterioare, forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2014 din cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene, în perioada 2013-2016„ conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2013 cu modificările și completările ulterioare, forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții Pod pe drumul județean DJ 123 F, la km 3+920 peste râul Olt, între localitățile Ciba – Ciceu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește că domnii consilieri județeni Szentes Antal și Becze István au avut mai multe interpelări în această problemă. Preocuparea era continuă, dar totuși a intervenit o decalare de 4 luni până la gestionarea și soluționarea problemei. S-a găsit o metodă relativ ieftină, în valoare de 1,6 milione de lei, sumă care ar fi necesar pentru construirea podului de la Ciceu. Dacă astăzi primește vot favorabil, se poate porni procesul de achiziție publică.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții Pod pe drumul județean DJ 123 F, la km 3+920 peste râul Olt, între localitățile Ciba – Ciceu.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind luarea de act de demisie doamnei Fülöp Otilia din funcția de reprezentant al județului Harghita în Consiliul de Administrație al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind luarea de act de demisia doamnei Fülöp Otilia din funcția de reprezentant al județului Harghita în Consiliul de Administrație al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a judeţului Harghita, pentru perioada 2014-2018 – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a judeţului Harghita, pentru perioada 2014-2018 – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Modelului-cadru al Protocolului privind transferul Centrului de îngrijire de zi Topliţa, a personalului şi a copiilor aflaţi în evidenţa centrului, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în subordinea Consiliului Local Topliţa – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Modelului-cadru al Protocolului privind transferul Centrului de îngrijire de zi Topliţa, a personalului şi a copiilor aflaţi în evidenţa centrului, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în subordinea Consiliului Local Topliţa – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului Centrului de îngrijire de zi Topliţa şi modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului Centrului de îngrijire de zi Topliţa şi modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale, care desfășoară activității de protecție și promovarea a drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc în județul Harghita în anul 2014.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale, care desfășoară activității de protecție și promovarea a drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc în județul Harghita în anul 2014.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2014” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2014” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea derulării programului  „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2014, al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea derulării programului  „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2014, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2014 – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2014 – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 – forma reformulată.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului atrage atenția asupra unui model de declarație de intenție, care este anexată la proiectul de hotărâre și care va fi aprobată împreună cu proiectul de hotărâre. Trebuie cuprins în textul proiectului de hotărâre că se aprobă acest model cu denumirea de Anexa nr.2.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă colegii, care se ocupă de acest proiect de hotărâre ca să verifice site-ul referitor la Programul Academia. Deja este o listă cu referenții participanți în acest program. Dacă mai există propunere la completarea acestei liste, este binevenită. Apelează și la consilierii județeni, dacă există domenii, în care cineva se consideră specialist, poate să se prezinte pentru colaborare. Doamna Zonda Erika, director general al Direcției Programe și Unități Subordonate poate fi căutat pentru detalii. Totodată, apelează la Compartimentul Cancelaria pentru comunicarea către consilierii județeni a listei temelor și a prezentatorilor deja existenți în cadrul programului ”Academia”. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2014 – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că s-a primit de la Instituția Prefectului o obiecție cu privire la lipsa membrului de origine română din comisia deliberatoare. După părerea dânsului, această sesizare este corectă și este binevenită. Trebuie să fie un membru și din partea de nord a județului, care să fie atent la persoanlitățile marcante din zonă. Această hotărâre modificată va fi comunicată și altor consilii județene din Transilvania, de exemplu la Bistrița, Timiș, Hunedoara, Sibiu, Maramureș, unde nu există vicepreședinți de origine maghiară, ca în baza principiului reciprocității, și în comisiile altor județe să fie luat în considerare acest aspect. Din aceste considerente, se nominalizează domnul Nicolae Bucur, ca membru în comisia, care decide asupra personalităților marcante ale județului Harghita, pentru care se decernează distincții de excelență.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2014 – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului consilier județean Ferencz Salamon Alpár pentru inițiativa ca despre ședințele comisiei culturale să se facă o raportare detaliată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării ”Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2014” – forma reformulată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru tineri pe anul 2014”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru tineri pe anul 2014”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba indică că în urma discuțiilor de acum două zile, purtate și cu doamna Répás Zsuzsánna, subsecretar de stat în Guvernul Ungariei, în anul 2014 accentul va fi pus pe descoperirea grupurilor care se ocupă de păstrarea tradițiilor sau a activităților atractive din punct de vedere cultural, care ar atrage și mai mulți vizitatori în zona Harghitei. Forța de atracție, și unicitatea acestora ar trebui să atenueze în anumită măsură lipsa autostrăzilor. Ar trebui regândit managementul destinațiilor turistice. Cumva ar trebui promovat un alt mod de primire a turiștilor. Oferta ar trebui să fie mai largă, să cuprindă activități variate.

 

Domnul consilier județean Orosz-Pál Levente nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistență juridică în Dosarul nr. 4067/96/2013 al Tribunalului Harghita – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că nu participă la discutarea și votarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Domnul vicepreședinte Birtalan József declară că dânsul va fi semnatarul acestui contract de asistență.

Domnul vicepreședinte Birtalan József supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistență juridică în Dosarul nr. 4067/96/2013 al Tribunalului Harghita – forma reformulată.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modificator pentru tubulatura instalațiilor de ventilare, aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” – forma reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță posibilitatea începerii procesului de achiziție publică, dacă se votează acest proiect de hotărâre. Lucrările de amenajare și extindere de la Spitalul de Urgență din Miercurea Ciuc au fost oprite din toamna anului 2013, din cauza unor lucrări de reabilitare efectuate fără consultarea proiectantului, și în urma cărora toată clădirea a devenit instabilă și nesigură din punct de vedere static. De atunci au fost regândite și consolidate părțile cu probleme. A fost pregătit un proiect modificat al sistemului de ventilație, care va deservi sălile de operație. Speră că se va găsi și un executant pentru această lucrare, care a devenit destul de complicată din cauza problemelor menționate. Deocamdată trebuie votat acest proiect de hotărâre pentru începerea procedurii de achiziție publică pentru materialele de construcție necesare. De pe documentație lipsește o ștampilă de verificator, care va fi  aplicată ulterior,  observație menționată și în raportul juridic.  După obținerea acestuia, documentația va fi adusă iarăși la lucrările consiliului județean, dar până atunci procedura de achiziție publică nu ar trebui să stagneze. Dânsul își asumă responsabilitatea de a nu semna începerea lucrărilor, până nu se va obține ștampila de verificator. De altfel, problema constă în lipsa persoanei, care trebuie să semneze și să ștampileze documentația și care se află  pentru o perioadă mai îndelungată în străinătate. Nu este vorba despre probleme tehnice. S-ar economisi două luni, aspect deloc neglijabil la o astfel de lucrare.   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modificator pentru tubulatura instalațiilor de ventilare, aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” – forma reformulată.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cadrul acestei hotărâri este vorba și despre problema Statiei de epurare regională ape reziduale din Mădăraș. Prezintă pe scurt această problemă. Pe de o parte sunt câteva procese, legate de drumuri, care au fost câștigate. În problema drumurilor, dacă se constată că sunt probleme, executanții sunt chemați în judecată și ulterior se clarifică cine a avut dreptate. Finalizarea acestor litigii trebuie așteptată. Aceste procese intentate, sunt de obicei și câștigate de Consiliul Județean Harghita. Astfel, acum Consiliul Județean Harghita dispune de suma de 1,5 milioane de lei proveniți din procese câștigate. Mai sunt pe rol încă 300.000 de lei, care mai mult ca sigur va fi câștigat. În anul 2012, s-a primit sprijin pentru arierate de la Guvern cu o înțelegere, conform căreia banii proveniți din litigii pot rămâne pentru județ. Era nejustificat solicitarea executantului și acum, aceste sume trebuie să intre în bugetul Consiliului Județean Harghita. Este vorba despre drumul cu nr.124, dinspre Racu spre Nădejdea. De aceea, din fondul de rezervă al consiliului județean, trebuie pusă această sumă în buget fără întârziere, altfel Curtea de Conturi o să calculeze dobânda cuvenită. Pe de altă parte, la două drumuri colegii au solicitat schimbarea denumirii, la cel cu nr.174 A de la Bilbor, și 136/B la Inlăceni. S-au mai primit bani pentru două spitale pentru bursele medicilor rezidenți. Tot subiectul acestei ședințe este și problema Statiei de epurare regională ape reziduale din Mădăraș. Din acest motiv s-a organizat aici această ședință. S-a înțeles asupra sprijinirii comunelor din zona Ciucului de sus și cu ocazia ultimei ședințe a fracțiunii UDMR. Această problemă însă va suferi o amânare scurtă de câteva săptămâni. Mai ales că și comuna Mădăraș are câteva probleme cu documentația. Acum, din fondul de rezervă trebuie plătite acele sume aferente proceselor câștigate, despre care a vorbit mai înainte. Peste vreo două săptămâni se va tine o ședință extraordinară, tocmai pentru a pune la dispoziția comunelor din Ciucul de sus din fondul de rezervă acest sprijin pentru finalizarea Statiei de epurare regională ape reziduale din Mădăraș. Se procedează ca și în cazul satului Lutița.  Acum se hotărește asupra problemei și la următoarea ședință se va aproba suma oferită din fondul de rezervă.  Astfel toți vor avea timp să se gândească la acest subiect.    

 

Domnul consilier județean Szentes Antal repetă cele exprimate de dânsul cu ocazia vizitei de astăzi la Stația de epurare de pe lângă comuna Mădăraș. Consideră un lucru îmbucurător atitudinea pozitivă a consilierilor județeni față de această problemă, mai ales că s-au găsit și fondurile necesare. Roagă pe domnul președinte Borboly Csaba, să mai confirme acordarea acestui sprijin, ca reprezentanții autorităților locale prezente la această ședință să fie siguri de alocarea ulterioară a acestuia. Cum nimeni nu vrea să se recurgă la fapte nelegale, se gândește că reușesc cumva să reziste încă două săptămâni, până va fi posibilă materializarea acestei promisiuni. Este vorba despre un sprijin de 928.000 lei pentru trei localități.

 

Domnul președinte Borboly Csaba confirmă existența acestor bani. În urma efortului depus de juriștii Consiliului Județean Harghita sunt procese câștigate din care rezultă mai multe sume. De exemplu, s-a câștigat procesul și cu unul din moștenitorii Castelului de la Lăzarea. Dar până când nu este un motiv întemeiat, nu se poate modifica, regrupa bugetul județului în prima jumătate a anului.  Dar cum se emite ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la banii PNDL, suma alocată Castelului de la Lăzarea va fi regrupată și va acoperi sprijinul necesar.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță votarea celor șapte articole la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014, unde fiecare votare pe articolele proiectului de hotărâre reprezintă  votarea capitolelor, subcapitolelor, titlurilor, articolelor, aliniatelor și a anexelor articolului în cauză.  Să nu trebuiască să se înşire mereu la fiecare vot al proiectului ce articol, ce capitol, ce anexă, etc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de organizare a  unor competiții de enduro

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de organizare a  unor competiții de enduro

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului prezintă Raportul privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare și activitatea de prevenire a abandonului copilului de către familie pentru semestrul II. 2013. Prima problemă se referă la copii minori abandonați de familie din spitale, maternități. Există 30 de cazuri în județ în trimestrul III și IV 2013. În urma măsurilor luate 14 au reintrat în mediul familial. 16 minori au ajuns în plasament la asistenți maternali. Se lucrează în continuare la prevenirea acestor cazuri și astfel sunt tot mai puține astfel de cazuri. Cele mai multe din acestea sunt cazuri în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate. În județul Harghita sunt cinci centre unde sunt plasați acești copii. Nu susținerea financiară ci  competențele de organizare și funcționare a unor centre, ca și în cazul celui din  municipiul Toplița, au ajuns în competența autorităților locale. Astfel cei 584 de copii au fost asistați ca să se prevină abandonul din familie. De aceea s-au organizat aceste centre de zi. În centrele permanente sunt îngrijiți 41 de copii, prin plasarea lor la familii. Prioritatea ar fi prevenirea, ca minorul să nu se rupă din familie. În această activitate se implică cu succes Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a creat o rețea de informare, prin care deja de la instituțiile sanitare se primesc informațiile referitoare la posibilele abandonuri. Încă în timpul gravidității se iau în evidență și se vizitează familiile, unde ar exista pericolul abandonului. În perioada semestrului II a anului 2013 s-au efectuat 210 astfel de vizite. În 125 cazuri     

s-au efectuat consilieri cu persoanele vizate.  Datorită acestor consilieri și vizite, acest program se poate considera un succes.

 

Domnul vicepreședinte Birtalan József anunță schimbarea locului de muncă a dânsului, în urma căreia este nevoit să renunțe la mandatul de consilier și la funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita. Astfel, acesta este ultima ședință de consiliu, la care participă. Încă nu și-a depus actele de demisie, numai și-a anunțat intenția. Mulțumește tuturor pentru colaborarea de până acum, pentru munca comună și dorește să asigure colegii, ca și de acum înainte, dacă poate să ajute din București bunul demers al lucrărilor din Consiliul Județean Harghita, poate fi căutat.          

 

Domnul Bíró László primarul comunei Mădăraș roagă Consiliul Județean Harghita, ca pe lângă problema Stației de epurare, să intervină pentru eliberarea titlurilor de proprietate din zonă. S-au oprit eliberarea acestora din cauza unor inventarieri la instituția respectivă. Tocmai, când ar trebui în clarificat urgent situația proprietății pământurilor, imobilelor, se oprește eliberarea actului de bază necesară la aceste acțiuni. Proprietarii sunt într-o situație imposibilă. Nu pot depune proiecte, nu pot rezolva problemele. Nu este de competența consiliului județean, dar ar fi nevoie de ajutor în această problemă.

 

Domnul consilier județean Becze István salută localnicii prezenți la ședință. Spune, că luând în considerare împrejurările nefaste, această localitate se dezvoltă cu fiecare zi. Merg foarte multe dezvoltări în paralel. S-a construit o hidrocentrală, sunt întreprinderi producătoare în comună în panificații, lactate, care asigură și locuri de muncă, s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere turistic, s-a electrificat zona Harghita Mădăraș și nu în ultimul rând transportul. Sunt și vreo 40 de camioane în comună.  Funcționează și composesoratele. Este mulțumitor dezvoltarea localității și dorește toate cele bune și în continuare. Ceea ce privește Stația de epurare, ideea a fost foarte bună. Pe termen lung, locuitorii pot să economisească foarte mulți bani. Este de datoria autorităților județene să contribuie, dacă poate, dar și autoritățile locale trebuie să înțeleagă, că trebuie să existe cadrul juridic pentru a putea oferi acest sprijin. Din partea consilierilor județeni există bunăvoința necesară, și în acest moment asta contează.

  

Domnul consilier județean Thamó Csaba întreabă despre soarta editurii ”Hargita Népe”.  Ce s-a întâmplat cu ea ? A făcut cadou județul, sau l-a vândut ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că editura ”Hargita Népe” a avut și o publicație referitoare la Odorheiu Secuiesc. Având în vedere, că a reprezentat o povară financiară destul de mare, a înștiințat consilului local din Odorheiu Secuiesc,

 

că nu poate județul suporta aceste cheltuieli. În urma discuțiilor s-a înființat o societate cu numele ”MEDIA  ODORHEI SRL”,  care va primi în anul 2014, din punct de vedere al conținutului județean tot ce consideră mai important pentru zona Odorheiul Secuiesc. Din 14 martie nu mai susține financiar județul partea editurii referitoare la Odorheiu Secuiesc.  Dânsul a avut o asumare. În semestrul doi trebuie văzut ca în cazul proiectelor de interes public, în ceea ce privește activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cum pot fi sprijiniți ca să fie fundamentat și juridic. Totuși, se gândește că în fiecare județ trebuie să existe o publicație, care să informeze populația asupra informațiilor de interes general. Din aceste considerente, este important existent acestor publicații. Deocamdată personalul a fost preluat de societatea respective și partea din informații, care se referă la municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin revine la tema Castelului de la Lăzarea. S-a mirat de afirmația domnului președinte, că nu ar fi la curent cu cele întâmplate la Lăzarea. Cum și dânsul este membru în Consiliul de administrație al Castelului de la Lăzarea, vrea să relateze despre cele întâmplate acolo.  Acum o săptămână s-a convocat ședința consilierilor locali și mulți acolo au aflat concret de situația Castelului. De aceea punctul de pe ordinea de zi, care se ocupă de Castelul de la Lăzarea a fost amânat.  De atunci nu a fost ședință de consiliu. Este convocat astăzi de la ora șapte o altă întrevedere a consiliului local. I se pare ciudat faptul, că Primarul comunei Lăzarea nu a comunicat acest lucru domnului președinte și Consiliului Județean Harghita. Totul se datorează lipsei de comunicare, consilierii locali nu au fost la curent cu situația actuală și de aceea nu au luat o hotărâre la acea ședință.  De altfel, a solicitat, ca primarul, care este și membru în Consiliul de administrație, să-l informeze în toate demersurile luate cu privire la Castelul din Lăzarea, lucru care și acum lasă de dorit. El va fi și astăzi prezent la întrevederea anunțată. Consideră, că centrul cultural și operele de artă ar trebui să revină în castel într-un cadru juridic adecvat.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  consideră că este o comunicare potrivită între primarul din comuna Lăzarea și dânsul. Tocmai de aceea, l-a surprins foarte mult reacția consilierilor cu privire la soarta bucătăriei, despre care s-a făcut deja o înțelegere. Afirmația, cum nu ar fi fost informați consilierii locali, consideră că nu este adevărată.

Pe de altă parte, soarta bucătăriei nu ar trebui să fie indiferentă pentru autoritatea locală. Este vorba despre locuri de muncă și alte beneficii.

În altă ordine de idei, vrea să anunțe consilierii, că sunt 1,4 milioane de euro, care pot fi folosiți la drumuri, care sunt în curs de execuție. S-a terminat achiziția publică și în câteva zile trebuie depusă un proiect la Regiunea Centru. La următoarea ședință va fi discutat această problemă.

Revine cu rugămintea spre conducătorii fracțiunilor, să confrunte asupra componenței consiliilor de administrație.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 6507 / 2014 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 22 aprilie 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter