Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 02:22:37
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 29 august 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 august 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 august 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1088 /  27 august 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că s-a primit o solicitare din partea Casei Naționale de Sănătate, conform căreia județul are dreptul de a trimite în Adunarea Generală un reprezentant. Fostul reprezentant din partea județului, domnul Cristinel Glodeanu, nu mai face parte din consiliul județean, astfel trebuie delegat o altă persoană. Grupul U.D.M.R. a decis, ca acea persoană să fie nominalizată de celelalte grupuri politice din Consiliul Județean Harghita. Sarcina va fi de a participa la ședințele Adunării Generale a Casei Naționale de Sănătate. Roagă fracțiunile, ca să fie nominalizat o persoană până la sfârșitul ședinței, ca să fie și votat această desemnare cu ocazia ședinței actuale.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică necesitatea ținerii acestei ședințe extraordinare printr-o pretenție mai puțin fondată a legislației României, ca să fie propusă o repartizare a sumelor defalcate pe următoarele trei ani, deși nu se știe ce va fi în decursul acestora. Ministerul Finanțelor obligă județele, să planifice o repartizare pe unități administrativ-teritoriale pe trei ani. Trebuie aprobată această hotărâre, altfel Trezoreria blochează conturile Consiliului Județean Harghita. Pentru informarea reprezentanților presei la această ședință, comunică, că prin aceste cifre planificate și votate prin această hotărâre nu se schimbă nimic. Când vor fi repartizate sumele pentru anul viitor, se vor clarifica ce programe vor fi în anul viitor, atunci vor fi negocieri din nou și atunci va fi luată decizia având în vedere situația reală. Aceste cifre în momentul de față nu reprezintă o situația reală, cu toate că, în urma deciziei de astăzi, și consiliilor locale trebuie comunicată această hotărâre, și trebuie aprobat și în plan local.  

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna salută pe cei prezenţi, şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt  11 consilieri judeţeni absenţi : Barti Tihamér, Becze István, Bege Károly, Bende Sándor, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpár, Marcu Răducu Ioan, Pálffy Domokos, Sebestyén Csaba, Sorbán Attila, Lukács Áron care este în concediu în străinătate, și Pálffy Domokos .  Consiliul este legal întrunit cu 18 de membrii prezenți la ședință, și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă punerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții, refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”. 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții, refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune aprobarea punerii pe ordinea de zi a desemnării unui reprezentant din partea Consiliului Județean Harghita în  Adunarea Generală a Casei Naționale de Asigurare de Sănătate.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea delegării unui reprezentant în Adunarea Generală a Casei Naționale de Asigurare de Sănătate.

Rezultatul votului: 18 Da

 

Aprobarea ordini de zi modificate.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 şi estimărilor pentru anii 2016 - 2018

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că s-a întocmit o tabelă, care până la urmă, conține o repartizare consecventă în baza unei formule de calcul, nerealistă, dar necesară. Aceasta va fi anexa acestei hotărâri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 şi estimărilor pentru anii 2016 - 2018

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 şi estimărilor pentru anii 2016 - 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 şi estimărilor pentru anii 2016 - 2018

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că raportul de specialitate al acestei proiect de hotărâre este numai parțial favorabilă, dar tot în aceste condiții s-a votat și cotizația către Asociația Nevăzătorilor. Din păcate, nu se poate confirma în temeiul legii, caracterul de utilitate publică al acestor asociații. Dânsul a avut o discuție cu aceste asociații, ca să dea în judecată Consiliul Județean Harghita, deoarece sunt multe instituții locale și județene, unde nu au găsit legislație potrivită pentru obținerea statutului de utilitate publică. Mai mult ca sigur ar câștiga un asemenea proces, atunci și interpretarea instituțiilor ar ajunge unde trebuie. Consilierii juridici trebuie să insiste asupra legislației existente. Dar Consiliul județean poate să asume totuși astfel de luări de poziții.

    

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna adaugă, că atât la nevăzători, cât și la surdomuți, nu lipsa statutului de utilitate publică este principala problemă. Aceste asociații au prevăzut în statutul lor, că membrii deplini pot fi numai cei, care au acest handicap. Ceilalți membrii, cum este și Consiliul Județean Harghita, pot fi doar simpatizanți. Din motivul, că nu este membru cu drepturi depline, și nu participă la luarea deciziilor, Consiliul Județean Harghita nu poate sprijinii aceste asociații în condiții legale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   este de părere, că deciziile luate pentru aceste asociații nu au fost atacatae nici de Instituția Prefectului, nici de Curtea de Conturi până acum, și poate fi considerată, ca o problemă de interpretare. Simpatizanții pot sprijinii  aceste asociații, fiecare după conștiința lui.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții, refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  înștiințează consiliul, că săptămâna trecută s-a reușit negocierea acestei probleme în așa fel, încât lângă specialiștii consiliului județean a fost prezent proiectantul lucrării, executantul lucrării, conducerea orașului Gheorgheni  și conducerea asociației Progym. Au fost dezbătute toate problemele. Există o singură problemă, care motivează și caracterul de urgență al acestui proiect. 400 de copii din Gheorgheni așteaptă să înceapă sezonul de hochei din oraș. Dacă nu poate funcționa la timp un sezon Patinoarul, efectele se resimt în mai mullți ani. Primăria municipiului Gheorgheni nu poate finanța un sezon de pregătire la Patinoarul din comuna Cârța. Este mulțumit de interesul și părereile de specialitate ale  domnului consilier județean Ambrus Sándor. Consideră, că nu strică, să se implice și membrii consiliului județean în proiectele importante. Îi pare rău, că obiecțiile domnului consilier nu au fost puse acum un an, când a fost început lucrarea. Ideile dânsului ar fi fost foarte folositoare. Acum deja nu se mai pot folosi multe din propuneri, pentru că s-a terminat procedura de achiziție publică în forma trecută în documentație. Ulterior nu se mai poate schimba caietul de sarcini unilateral. Avizul primăriei este pozitiv, ei solicită în această formă lucrarea. Au dat asigurări, că s-au respectat condițiile legale. Din aceste considerente, dânsul propune spre aprobare acest proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba este mulțumit, că în sfârșit s-a ajuns în această fază lucrarea. Ascultând argumentele domnului consilier județean Ambrus Sándor din ședința consolidată a comisiilor de specialitate, regretă, că nu s-au pus în discuție aceste observații. Consideră, că tineretul din Gheorgheni nu ar trebui să sufere din cauza unor observații ulterioare.  Chiar dacă s-a depășit termenul promis, consideră, că trebuie votat acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că nu s-a ieșit din termen  la această lucrare. S-a promis acceptarea documentației pentru august 2014. Dacă se votează acum, termenul va fi respectat.  Reabilitarea Patinoarului din Gheorgheni este un caz unic din Țară. În alte părți ale țării, cineva din Guvern, de exemplu doamna Udrea, a susținut construirea și Comisia Națională de Investiții s-a ocupat, și a coordonat toată lucrarea. Aici județul se chinuie cu consiliul local și nu există un caz asemănător care să ofere un precedent la proceduri. S-a reintrodus de cel puțin patru ori proiectul de hotărâre cu privire la reabilitarea Patinoarului în ședința consiliului local din municipiul Gheorgheni. Trebuiau găsite metodele de realizare. În sfârșit s-a realizat acest material, care poate fi considerat un pionierat în domeniu, și s-a acceptat de toate părțile interesate. Alte consilii județene nu se aventurează în astfel de proiecte     

  

Domnul consilier județean Ambrus Sándor consideră, că la ședința consolidată a fracțiunilor a dat glas tuturor observațiilor în această temă. Explicațiile primite sunt atât liniștitoare, cât și îngrijorătoare. Se consideră și el răspunzător pentru soarta patinatorilor și a hocheiștilor din municipiul Gheorgheni. De aceea, nu dorește, să se abțină sau să nu fie de acord cu această investiție. Dânsul a avut obiecții legate de tehnica executării, problemă, la care nici până acum nu a primit toate răspunsurile. Este de părere, că detaliile tehnice la investiții trebuie discutate mai atent în viitor, la începutul  proiectelor. Cunoaște executantul lucrărilor, care este un întreprinzător de încredere, și este convins, că nu va crea probleme.       

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții, refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”

 

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot desemnarea domnului consilier județean Proca Ion în calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Casei Naționale de Asigurare de Sănătate

Votul secret privind desemnarea domnului consilier județean Proca Ion în calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Casei Naționale de Asigurare de Sănătate

Rezultatul votului: 18 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba  la capitolul Diverse relatează despre semnarea de colaborare a județului Harghita cu județul Heves, din Ungaria. Luând în considerare posibilitățile accesării unor fonduri euroepene, s-au concretizat domeniile, în care se pot fructifica ideile din această colaborare. Va comunica și consilierilor județeni documentația referitoare la această înțelegere, și așteaptă propunerile fiecăruia. Roagă Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, ca să participe în Ungaria la șirul de evenimente ”Székelyföld gyöngyszemei Heves megyében” la finele lunii septembrie, care va fi prima acțiune comună în urma semnării colaborării.  Comunică, că a fost și în Budapesta, unde a discutat cu domnul vicepremier Semlyén Zsolt, asupra susținerii din partea Guvernului Ungariei a mai multor proiecte inițiate de Consiliul Județean Harghita, de exemplu, proiectele microregionale, stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, situația Castelului de la Lăzarea, educația profesională, și multe alte probleme.

A avut întâlnire  cu Potápi Árpád, secretar de stat pe probleme naționale și Dr. Wetzel  Tamás,  secretar de stat adjunct în politica națională. Au discutat asupra proiectelor începute în acest domeniu.

Consideră foarte utilă întâlnirea cu președintele Oficiului Național pentru Inovare  din Ungaria, domnul Spaller Endre. Au discutat despre posibilitățile de dezvoltare a activităților Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita din Odorheiu Secuiesc. A solicitat ajutor cu privire la activitatea Incubatorului de Afaceri din municipiul Odorheiu Secuiesc. Dacă întreprinderile, care sunt acolo se consolidează, pot să vină alții în locul lor, care astfel au o șansă de dezvoltare. A fost de acord și cu punerea la dispoziție a unui specialist în atragerea de investiții. 

A participat și la Festivalul meșteșugurilor din Cetatea Buda din Budapesta, unde a însoțit pe cei 20 de artizani, care au expus și vândut produsele proprii.

A avut o dezbatere și cu domnul vicepremier Németh Zsolt, președintele Comisiei de relații internaționale.

Vrea să semnaleze, că la 14-15 septembrie 2014 sosește o delegație din partea unui județ din China, care este înfrățit cu județul Harghita. Roagă Comisia pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, să ajute la pregătirea acestui întrevederi.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán este mulțumit, că reabilitarea Patinoarului din Gheorgheni în sfârșit se realizează. Consideră, îmbucurătoare  coerența, și unanimitatea cu care s-au derulat lucrările ședinței de astăzi. Totodată, dorește să facă o invitație către reprezentanții formațiunii Partidului Popular Maghiar din Transilvania, să se alăture Partidului Civic Maghiar și să formeze o opoziție constructivă. Își permite această invitație în urma declarațiilor președintelui P.P.M.T. , domnului Toró Tibor la Tusványos, unde a recunoscut, că poate a fost o greșeală înființarea acestui partid.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  declară, că și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România primește pe reprezentanții oricărei partid pentru aceste 45 de zile conferite de noua legislație cu privire la alegerile prezidențiale.

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor anunță, că Clubul sportiv ”FÁSOK” din Odorheiu Secuiesc a reușit să obțină medalia de bronz la competiția națională de Judo  Seniori. Transmite recunoștința clubului pentru sprijinul acordat. Au reușit obținerea locului III după echipele Timișoarei și a Lugojului. Luând în considerare, că sportivii Clubului  ”FÁSOK” sunt aproape toți din zona Odorheiului, acest rezultat este de apreciat și de urmat. Merită să fie susținuți în continuare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba felicită echipa de Judo din Odorheiu Secuiesc și speră că acea sală de sport, care acum este în construcție, va fi gazda acestor sportivi.                 

 

Domnul consilier județean Orosz Pál Levente consideră, că era migrațiilor s-a sfârșit. Dar va transmite oferta domnului consilier Salamon Zoltán către reprezentanții partidului P.P.M.T.  Dar nu exclude declarații și invitații asemănătoare din partea partidului din care face parte.

 

 

Domnul consilier județean Szentes Antal continuă tema cu hocheiul. Va fi organizat un turneu internațional la Patinoarul din Cârța, unde este invitat fiecare consilier județean al Consiliului Județean Harghita de către managerul Nagy Attila.

 

 Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că s-a înființat în luna august Biroul de Investiții al Consiliului Județean Harghita, și a transmis tuturor pe cale electronică anunțul, că se caută specialiști în domeniu. Este conștient, că salariile oferite sunt între 200 și 300 de euro, destul de scăzute. Dar pentru un începător, în timp, experiența căpătată aici, poate aduce beneficii în viitor. Dacă sunt persoane în anturajul fiecăruia, care vorbesc fluent limba engleză, sau germană, sunt tineri, dinamici și operativi, să fie îndrumați către aceste posturi puse în concurs. Este o muncă frumoasă, cu multe deplasări în străinătate, participare la conferințe și expoziții. Ar putea aduce investiții străine în plan local. Sunt de exemplu multe composesorate, care dispun de terenuri neexploatate, care pot fi generatoare de venituri în urma investițiilor. Nu este de neglijat nici aspectul creării locurilor de muncă la proiectele locale. Se caută patru specialiști în domeniu, și un conducător al acestui birou.

Cu privire la problema din Valea Uzului, a comunicat tuturor electronic informațiile.

Astăzi a primit o altă veste îmbucurătoare de la conducerea Aeroportului din Budaörs, Ungaria, conform căreia, ar fi dispuși să inițieze un program de zboruri planificate cu două aeronave, între Ciceu și  Budaörs, în cazul realizării construcției unui aeroport de mici dimensiuni în Ciceu. Deocamdată, ar trebui să întrerupă zborul la Timișoara sau Oradea, deoarece România nu aparține spațiului Shengen, problemă, care, speră că va fi rezolvată în viitorul apropiat. Așteaptă propuneri și în acest domeniu.

Atrage atenția asupra Festivalului mămăligii de la Valea Rece, organizat în acest sfârșit de săptămână. Totodată, acum se va se desfășura și festivalul Prunei din comuna Dealu.

   

Domnul președinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 august 2014 cu număr de înregistrare  nr. 18812 / 02.09.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   16 septembrie 2014