Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 02:47:53
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 30 aprilie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 30 aprilie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 30 aprilie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

2.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

3.

BECZE ISTVÁN

UDMR

4.

BEGE KÁROLY

UDMR

5.

BENDE SÁNDOR

UDMR

6.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

7.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

8.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

9.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

10.

CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA

UDMR

11.

DANGULY ERVIN

EMNT - PPMT

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

14.

MAGYARI VENCEL

UDMR

15.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

16.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNT - PPMT

17.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

18.

PETRES SÁNDOR

UDMR

19.

POP ADRIAN

USL

20.

PROCA ION

USL

21.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

22.

RAFAIN ZOLTÁN

UDMR

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

26.

SORBÁN ATTILA

EMNT - PPMT

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

 

Şedinţa Ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  480 /  23 aprilie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala de ședință a Palatului administrativ al Județului Harghita.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul județului salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 30 de consilieri judeţeni sunt absenţi :  Csutak Mária Magdolna, Danguly Ervin, Rafain Zoltán și Petres Sándor.  Consiliul este legal întrunit cu 25 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita.  Ședința se poate desfășura în mod valabil.  Domnul vicepreședinte Petres Sándor este în deplasare în interes de serviciu și domnul Danguly Ervin este în concediu de odihnă și nu este în țară, ceea ce ar trebui acceptată ca absență motivată.  Ceilalți doi consilieri urmează să-și motiveze absența.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea absenței domnului Danguly Ervin, ca absență motivată.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că deși temele, care nu aparțin de proiectele de pe ordinea de zi, de regulă se discută la sfârșitul ședinței, totuși dă curs solicitării fracțiunii Partidului Civic Maghiar într-o problemă importantă.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán consideră că este foarte important să vorbescă despre procesul de la Curtea Europeană de Justiţie cu privire la iniţiativa cetăţenească de impunere a unor standarde minimale privind drepturile minorităţilor în UE, inițiate de Consiliul Naţional Secuiesc. Politica de coheziune între regiunile existente al Comunității Europene ar influența în mod pozitiv dezvoltarea Ținutului Secuiesc. Trebuie avute în vedere particularitățile entice, lingvistice, culturale, economice și voința cetățenească al acestor regiuni la luarea deciziilor ce le privește.  La această inițiativă s-a alăturat ca partener și Partidul Civic Maghiar, dar și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România prin domnul Korodi Attila, noul Ministru al Mediului și Dezvoltării Durabile.  Noua locație al acestui proces este instanța de la  Luxemburg, unde și Guvernul Ungariei s-a alăturat acestei inițiative, și care se simte răspunzător pentru maghiarii din diaspora. Joia trecută și Consiliul Județean Covasna s-a alăturat official la acest proces. Solicită în numele fracțiunii sale alăturarea județului Harghita la acest demers, fiind o parte din regiunea care reprezintă obiectul procesului, și având aceeași situație ca județul vecin, Covasna. Din aceste considerente, și în interesul dezvoltării Ținutului Secuiesc, ar fi binevenită această participare.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul județului arată, că deocamdată s-a primit doar o corespondență e-mail cu privire la această solicitare. Ca acțiune preliminară, a fost depusă o petiție din partea domnului Izsák Balázs, ca persoană fizică. În amândouă cazuri, la analiza formală a acestor corespondențe s-a ajuns la concluzia, că nici una nu reprezintă cerințele unei inițiative pentru un proiect de hotărâre. Conform Legii Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, la solicitarea domnului Izsák Balázs ar trebui să fie anexată inițiativa cetățenească susţinută prin semnături de cel puţin cinci la sută din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective. Semnăturile nu se colectează oricum, ci pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile celor care îşi doresc ca proiectul să aibă succes. Legea administraţiei publice locale precizează că listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot,  care au domiciliul pe raza localităţii respective, al cărei consiliu local sau judeţean urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză. Domnul Izsák Balázs va primi în termen legal un răspuns argumentat la petiția depusă. Pe de altă parte, conform articolului 5 din Legea 215 / 2001,  Consiliul Județean Harghita, ca autoritate publică a administrației publice locale din România, constituită la nivel județean, nu are competența de a adopta proiect de hotărâre referitoare la organizarea regiunilor de dezvoltare în cadrul autonomiei locale, problemă reglementată de Constituția României. Conform Chartei Europene referitoare la autonomia locală, ratificată de Guvernul României prin Legea 199 / 1997, nu permite participarea Consiliului Județean ca persoană juridică de drept public  în probleme în care nu are competențe. Astfel nu poate dobândi calitatea de parte juridică în procesul menționat.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba   spune că argumentarea juridică obligatoriu trebuie luat în considerare. A primit și dânsul informațiile despre hotărârea Consiliului Județean Covasna cu privire la alăturarea județului la procesul din Luxemburg. Speră că președintele Consiliului Județean Covasna, domnul Tamás Sándor, având și profesia de jurist, deci este un bun cunoscător al legislației, a găsit formele legale de  participare și nici prefectura nu va obiecta această hotărâre, astfel pot susține cu succes cauza autonomiei acestei regiuni. Sunt două astfel de acțiuni civile pornite la Instanțele Europene și obiectul discuției la amândouă este autonomia acestei regiuni. Județul Covasna participă la primul proces. Urmează termenul și pentru celălalt, la care Consiliul Județean Harghita poate participa, dacă se găsește forma și încadrarea juridică potrivită pentru aprobarea unei hotărâri, care să nu fie obiectată de Instituția Prefectului.                      

 

Domnul consilier județean Csillag Péter propune să se găsească totuși formula juridică prin care județul Harghita să poată participa la procesul de la Luxemburg. Dacă s-a găsit calea în județul Covasna, trebuie să fie posibilă și în județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  consideră oportună și necesară această participare, dar trebuie să pornească de la inițierea unui proiect de hotărâre și o formulare juridică corectă, ca să nu fie opozabilă ulterior. Nu se poate rezolva prin trimiterea unei corespondențe, trebuie urmată procedura legală. În această problemă apelează la toate fracțiunile să colaboreze.  Pe de altă parte, cu privire la ordinea de zi, menționează, că au mai apărut câteva modificări legate de probleme, care nu pot fi amânate.  Unul dintre acestea este problema podului din satul Ciceu. Amintește, că la ședința anterioară deja a fost în discuție această hotărâre, dar lipsea o ștampilă de pe documentația anexată. S-a rezolvat această deficiență și de aceea se regăsește iarăși  în ordinea de zi de astăzi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru lucrarea de investiţii: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu”

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, pentru anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István nu poate trece cu vederea faptul, că din cele 42 puncte de pe ordinea de zi 21 sunt la capitolul Diverse, care nu au fost comunicate în termen legal. Fracțiunea dânsului a primit acestea la ora 12, oră la care deja erau în drum spre Miercurea Ciuc pentru a participa la această ședință.  Sunt câteva teme, despre care deja se știa încă din data de 9 aprilie. De exemplu, numirea noului consilier județean, procesele verbale ale ședințelor de consiliu din martie și aprilie, sau că va fi modificat componența comisiilor de specialitate. De ce figurează ele la capitolul Diverse. De ce s-au comunicat așa de târziu, în ziua ședinței ? Mai sunt și câteva proiecte tehnice la anumite lucrări, care nu pot fi parcurse în două ore. În aceste condiții Fracțiunea Partidului Civic Maghiar, în loc să contribuie substanțial la lucrările consiliului,  se va abține de la votare și nu aceasta era scopul participării la ședință. Mai sunt și alte nelămuriri. Procesul verbal al ședinței anterioare de ce nu s-a putut comunica în termen legal ?  Este de acord cu apariția unor probleme urgente în anumite cazuri, dar 21 de proiecte de hotărâri din 42 nu poate să apară în ultima zi. Nu poate să fie de acord cu acest lucru.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Ványolós Ștefan Albert

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea  introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

       

Domnul președinte Borboly Csaba  propune adăugarea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării  sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita. Acest proiect este foarte important pentru unitățile de cult. S-ar putea amâna până la ședința ordinară din mai, dar sunt foarte multe construcții, renovări, reabilitări începute la imobilele unităților de cult și conducătorilor acestora este foarte urgent alocarea acestui sprijin.  Deja a suferit amânare din cauza nedepunerii unor documente din partea solicitanților, care s-a rezolvat ulterior, dar nu în timp util, ca să poată fi comunicat în termen legal. De fapt, proiectul de hotărâre a fost comunicat, numai anexa a rămas necomunicată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării  sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  arată că următorul proiect de hotărâre se referă la un proiect European privind programele finanțate din așa-numitele granturi SEE – banii dați de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European care necesită 0 lei contribuție din partea Consiliului Județean Harghita, dar la care termenul de depunere se apropie de sfârșit. Acum 5 zile încă nu era finalizată proiectul de hotărâre ca să fie comunicată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind  aprobarea participării Centrului Cultural Județean Harghita la   proiectul „COMUNITATEA ROMILOR PRIN PERSPECTIVA ARTELOR VIZUALE”

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  amintește că interpelația domnului consilier județean Salamon Zoltán de la începutul ședinței are legătură cu esența următorului proiect de hotărâre. Și documentația întocmită de domnul Izsák Balázs se referă la studiile  efectuate de Consiliul Județean Harghita în cadrul programului ”Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale”  și rezultatele acestui studiu reprezintă și esența documentației depuse de județul Covasna. Este și mai îmbucurător că materialele și rezultatele acestui studiu sunt folosite și de domnul  Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene la contractele de parteneriat. Se încearcă influențarea pozitivă a proiectelor LEADER cu privire la atragerea atenției la 17 județe, care au fost defavorizați în ultimii 7 ani.  Concentrarea banilor UE în marile centre urbane a rezultat însărăcirea și mai accentuată a regiunilor mai sărace. Din aceste considerente a luat naștere acest studiu de dezvoltare a capacității administrative a autorităților administrației publice locale, care nu este finalizat, lucrările continuă.  Era nevoie de o prestație juridică importantă cu acest proiect și nu s-a putut incadra în termenul util pentru comunicare.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale” pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică că există o societate comercială a Consiliului Județean Harghita, HONLINE MEDIA SRL, la care s-a retras administratorul și ar fi foarte urgent numirea unui alt administrator. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale Honline Media societate cu răspundere limitată.

Rezultatul votului: 20 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  amintește, că s-a închis Centrul de Studii al Consiliului Județean Harghita din data de 8 mai 2014 și cei 3 colegi, care au lucrat acolo, trebuiau să fie încadrați în aparatul propriu, ca să primească alte sarcini.  Cum nu este prevăzut în viitorul apropiat o altă ședință a consiliului județean, propune să fie pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  acceptă propunerea domnului consilier județean Sebestyén Csaba cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi a proceselor verbale ale ședințelor de consiliu din data de 30 martie 2014 și 9 aprilie 2014 din motivul  necomunicării în termen. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 martie 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot probarea scoaterii de pe ordinea de zi a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014;

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 286/2012  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea componenţei Consiliului de administraţie.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba declară, că fracțiunea lui nu a putut parcurge următoarele proiecte de hotărâri necomunicate și târziu comunicate, cu numerele 1, 2, 3, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  consideră, că a răspuns obiecției domnului consilier înșirând motivele punerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri din capitolul Diverse. Cu privire la situaţia financiară pe anul 2013 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita, contul de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2014, roagă pe domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția economică, să motiveze din ce cauză nu au fost comunicate în termen către consilierii județeni aceste proiecte de hotărâri.

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general la Direcția economică explică, că au fost probleme cu programul informatic COSYS, cu ajutorul căruia se realizează contabilitatea Consiliului Județean Harghita. Problema a fost remediată  cu întârziere, astfel și situațiile, care sunt întocmite cu ajutorul acestui program, s-au finalizat în ultimul moment.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că la impunerea Administrației Județene a Finanțelor Publice erau necesare câteva modificări în programul de contabilitate și evidență a instituției.  Au fost rezolvate problemele, dar pentru buna funcționare a instituției, pentru deschiderea  de credite, este nevoie de votarea urgentă a  acestor proiecte de hotărâri în ședință ordinară, și depunerea situațiilor, pe care le conțin. Va propune, ca aceste trei proiecte de hotărâri să fie discutate la sfârșitul ședinței. Până atunci, cine dorește, le mai poate studia.  Întreabă, dacă mai există nelămuriri legate de punctele de pe ordinea de zi.

  

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba consideră, că nu are rost să înșireze încă odată numărul proiectelor de hotărâri, eventual să se consemneze ulterior, de  câte ori o să se abțină fracțiunea dânsului în urma acestor nelămuriri în cursul acestei ședințe. În acest context, acceptă și reducerea onorariului aferent participării la această ședință.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter adaugă, că fracțiunea Partidului Civic Maghiar nu dorește să obstruicționeze bunul demers al lucrărilor consiliului județean și este partener în tot ceea ce servește interesul județului. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită înțelegere din partea consilierilor județeni pentru situația creată și este dispus să scoată din ordinea de zi ce poate suferi amânare, dar roagă, ca proiectele de hotărâri, care conțin urgențe, totuți să fie discutate, votate.  Referitor la validarea domnului Ványolós István Albert, ar trebui ca încă de la această ședință să-i fie dat ocazia ca să-și exercite prerogativele de consilier județean. De aceea proiectele de hotărâri, care se referă la dânsul, să fie mutate la începutul ordinii de zi. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate în următoarea formă :

Proiectul de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita să fie punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Ványolós Ștefan Albert să fie punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita să fie punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita să fie punctul nr. 4 de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita să fie penultimul penct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita să fie ultimul punct de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 232/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Numirea domnului consilier județean Ambrus Sándor în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea numirii domnului consilier județean Ambrus Sándor în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă membrii comisiei de validare, să verifice mandatul domnului consilier județean Ványolós Ștefan Albert. Până atunci, se ține o pauză de câteva minute.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că echipa de agendâ a dânsului nu a semnalat nici o soilicitare de dezbatere din partea fracțiunilor din consiliul județean. Roagă fracțiunile să solicite dezbaterile în problemele politice apărute. E-mail-ul dânsului este public și este deschis oricărei solicitări. Ar trebui discutate înainte de ședință divergențele apărute.  Așa se lucrează în democrație. Acesta este rostul fracțiunilor. Fiecare are conducător, care poate participa la dezbateri și susține punctul de vedere al partidului. Trebuie să fie funcțională acest procedeu.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba amintește, că în problema alegerii vicepreședintelui, fracțiunea dânsului s-ar fi așteptat la o dezbatere.  Nici atunci nu au fost chemați la negocieri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba susține, că el a invitat prin corespondență participarea la negocieri a reprezentanților fracțiunilor.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba arată, că corespondența se refera la posibilitatea de a propune o persoană la funcția de vicepreședinte, nu invitația la negocieri. Fracțiunea PCM consideră, că fracțiunea UDMR nu dorește să negocieze în problemele importante, și le impune prin avantajul majorității deciziile luate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba clarifică funcționarea sistemului desemnării vicepreședintelui în cadrul fracțiunii UDMR. Se țin dezbateri cu conducerea județeană al partidului. Aceste dezbateri se țin  la nivel de conducător al partidelor, al fracțiunilor. Aceste desemnări urmează un procedeu determinat.  Există o ordine logică, care trebuie respectată și o cale de urmat pentru toți cei interesați.  Până acum conlucrarea fracțiunilor a fost caracterizată de deschidere și colaborare. Speră, ca și în viitor lucrările să meargă bine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  relatează despre o corespondență din partea domnului vicepremier Liviu Dragnea către Consiliul Județean Harghita cu privire la programul reformei administrației. Cu ocazia acestor lucrări, ar dori ca din fiecare județ să poată ține legătura cu doi consilieri județeni.  Dânsul propune ca din partea fracțiunii UDMR să fie domnul Benyovszky Lajos, iar celălalt din altă fracțiune. Roagă, ca până la sfârșitul ședinței, să-i fie semnalată decizia cu privire la cealaltă persoană.   Spune, că  până la sosirea procesului verbal, dacă cineva mai are de adăugat ceva la capitolul Diverse, acum are ocazia.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter are o întrebare cu privire la firmele, care au câștigat și executat lucrările de dezăpezire a drumurilor județene. Dacă au primit banii pentru lucrările executate ? Dacă nu, atunci de ce nu au primit ? Lucrările au fost executate prin subcontractanți. Contractele au valoarea de 50.000 lei, din care au plătit 15.000 lei. Lucrarea a fost efectuată de firmă pe drumul 127, spre Valea Rece, unde chiar era nevoie din cauza zăpezii și gheții depuse, și acești 15.000 lei nu le-a ajuns nici pentru achiziționarea motorinei. Dorește să afle, dacă societatea contractantă a primit banii, ca să poată plăti pentru executanți.  Nu ar fi corect ca să  primească și să nu plătească subcontractanții.  În altă ordine de idei, revine cu  problema peticirii în timp a drumurilor județene reabilitate. Să nu se aștepte ca din zece găuri să fie patruzeci. Este conștient că fondurile sunt limitate, dar în măsura posibilităților, efortul consiliului județean pentru întreținerea drumurilor județene să fie mai accentuată. Cu privire la drumul 127, drumarii nu s-au uitat bine la probleme. Deocamdată nu sunt mari probleme, că nu au fost ploi mai consistente în zonă. Dacă va ploua mai consistent în zona aceea, apa, care deja este infiltrat sub drum, va lua tot drumul, va fi total necirculabil. Sunt probleme și spre Sânmartin, și spre Valea Rece.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  povestește, că în zilele trecute a participat cu domnul consilier județean Becze István la Lunca de Jos și aceste probleme, împreună cu multe altele, au fost dicutate cu domnul primar Mihók Péter.

  

Domnul vicepreședinte Incze Csongor  confirmă că a semnat săptămâna trecută actele cu privire la plata sumelor restante pentru societatea contractantă responsabilă cu dezăpezirea. Speră, că până acum să fie rezolvată și problema subcontractanților. De altfel, contractele semnate cu subcontractanți, nu implică  Consiliul Județean Harghita. Trebuie să ajungă între ei la un consens. Miercurea trecută a semnat și contractul privind peticirea drumurilor din județ cu un contractant, care va răspunde de aceste lucrări pe tot teritoriul județului. Are 15 zile la dispoziție pentru depunerea garanției. Deja se procedează la predarea zonei de lucru și imediat, după certificarea garanției, încep lucrările de peticire în limita fondurilor existente. Amintește domnului consilier, că la ședința ordinară din Șoimușu Mic, tocmai colegii din fracțiunea dânsului au fost nemulțumiți, considerând, că pentru lucrările de peticire a drumurilor județene se alocă prea mulți bani. Ar fi binevenită o consecvență în abordarea lucrurilor din partea fracțiunii PCM. Dacă nu sprijină anumite lucrări, ulterior să nu ceară socoteală.             

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că în problema gabioanelor a discutat cu domnul primar și a solicitat și evaluarea la fața locului cu fotografii, și în baza acestora se va decide, dacă se poate începe o investiție.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba se interesează despre o interpelație cu privire la vârful Chinușu, la care ar dori să primească răspuns. Nu dorește să aducă în discuție această temă, dar localnicii din zonă sunt foarte nemulțumiți și așteaptă răspuns. Este conștient de complexitatea lucrărilor, de care ar fi nevoie, dar ceva  trebuie făcut și în această problemă. Cândva, la discutarea bugetului a făcut o propunere către domnul președinte legat de repararea șanțurilor de lângă drum cu implicarea localnicilor prin acțiuni de clacă. Nu s-a făcut nimic. Având la dispoziție toată vara, se mai poate intreprinde ceva. Reabilitarea drumului trebuie făcută în așa fel, ca să dureze.  În altă ordine de idei, se interesează despre investiția de la Patinoarul din Gheorgheni, dacă s-a început lucrarea.

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor  este conștient de starea degradată a drumului de la vârful Chinușu. În discuțiile cu firma executantă a fost solicitat, ca această porțiune de drum să fie o prioritate.  Și în cadrul lucrărilor de întreținere, ce se va face în viitorul apropiat, documentația trebuie întocmită astfel, ca pietruirea, săparea șanțurilor să fie efectuată pe această porțiune.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că documentația de mai mult de 100 de pagini va fi predată la executant, la societatea UNICOMP SRL. În zilele astea a fost o constatare în fața locului la care a participat și domnul consilier județean Barti Tihamér. Mai sunt necesare câteva zile și se dă startul pentru începerea lucrării. Ca în toate cazurile,  discuțiile apar când societatea comercială ar dori să facă aprovizionarea înainte și acest lucru nu este acceptabil. Nu se știe, cât timp funcționează o societate în situația economică prezentă. După finalizarea construcției poate să depună  decontarea pentru aprovizionare. Trebuie să prezinte și dovada depunerii garanției. Mai sunt câteva chestii procedurale, dar lucrurile avansează.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter afirmă, că a fost prezent la ședința din Șoimușu Mic, și nu-și amintește că ar fi votat nefavorabil în cazul investițiilor. Chiar a propus colegilor de fracțiune, ca în cazul banilor alocați pentru investiții, care sunt în avantajul județului, să voteze favorabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță finalizarea și semnarea procesului verbal de validare. Comisia de validare propune validarea mandatului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea  proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Ványolós Ștefan Albert

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă pe domnul consilier județean Ványolós Ștefan Albert să depună jurământul cu mâna pe Constituție și pe Biblie și propune, ca toți din sală să se ridice cu această ocazie.

 

Domnul consilier județean Ványolós Ștefan Albert rostește textul Jurământului de consilier.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 234/2012 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectui de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea numirii domnului consilier județean Szentes Antal în Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea numirii domnului consilier județean Ványolós István Albert în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 236/2012 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73/2007 a Consiliului Județean Harghita privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul datoriei publice locale în formă reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73/2007 a Consiliului Județean Harghita privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul datoriei publice locale în formă reformulată.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea d-nei Urzică Dorina Melania, consilier la Compartimentul alocări și bugete APL în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, Direcția generală economică, pentru evidenţierea, conform legii, a situaţiei datoriei publice locale în Registrul datoriei publice locale al judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2014, pentru acordarea ajutorului financiar orașului Bălan

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2014, pentru acordarea ajutorului financiar orașului Bălan

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  este de părere, că cooptarea UDMR-ului la guvernare va aduce beneficii în sensul că la rectificarea bugetului de stat din al doilea semestru, se va reuși atragerea fondurilor suplimentare pentru reabilitarea mai multor drumuri din județ. Trebuie să fie pregătite urgent și votate de consiliul județean  documentațiile necesare  Este vorba și despre participarea la noile proiecte europene, prin care se dorește atragerea fondurilor suplimentare pentru reabilitarea unor drumuri județene, ca porțiunea de drum între Mărtiniș și  Merești sau Daia-Orășeni-Ulieș. S-ar putea reabilita și ceea ce domnul consilier județean Ambrus Sándor a pus în discuție, construcția drumului spre Atia. Și această documentație a fost elaborată și trebuie să fie aprobată.  A fost pus în discuție de mai multe ori acest proiect de hotărâre, deoarece au fost scăzute în repetate rânduri cheltuielile ca să se beneficieze de un plan de execuție la un preț accesibil.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre având în vedere modificarea Hotărârii nr. 11/2010 privind unele reglementări ale serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, referitor la stabilirea tarifelor de călătorie la cererea operatorilor de transport S.C.Transp.Tur Internațional S.R.L. din Lupeni și S.C. Corundtrans Csavargo S.R.L. din Corund, conform documentațiilor depuse

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că în ultimii doi ani Harghita a fost singurul  județ, în care nu i-a permis prestatorilor modificarea prețurilor la transportul local de persoane. Cum prețul motorinei a crescut, această restricție din punct de vedere juridic nu se mai poate impune. Trebuie acceptat solicitarea prestatorilor privind modificarea prețurilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre având în vedere modificarea Hotărârii nr. 11/2010 privind unele reglementări ale serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, referitor la stabilirea tarifelor de călătorie la cererea operatorilor de transport S.C.Transp.Tur Internațional S.R.L. din Lupeni și S.C. Corundtrans Csavargo S.R.L. din Corund, conform documentațiilor depuse

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind însușirea Actului Adițional Nr.1/12189/20.02.2014 pentru modificarea  Contractului de co-finanțare nr.65852/05.09.2011,  încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  în calitate de Autoritate Națională pentru Programul Operațional de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea implementării  proiectului SEE/B/0011/4.3/X- RECULTIVATUR

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Actului Adițional Nr.1/12189/20.02.2014 pentru modificarea  Contractului de co-finanțare nr.65852/05.09.2011,  încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  în calitate de Autoritate Națională pentru Programul Operațional de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea implementării  proiectului SEE/B/0011/4.3/X- RECULTIVATUR

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiții Lucrări de amenajare a parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiții Lucrări de amenajare a parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local a comunei Dârjiu a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu, judeţul Harghita”, compusă dintr-o instalație de clorinare automată subterană și un reductor de presiune Dn. 110 (faza I + faza II).

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  probarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local a comunei Dârjiu a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu, judeţul Harghita”, compusă dintr-o instalație de clorinare automată subterană și un reductor de presiune Dn. 110 (faza I + faza II).

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Tulgheș a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Recea, comuna Tulgheș, judeţul Harghita”, compuse din : 7200 m conductă de distribuţie, 1 cișmea stradală și 2 hidranți supraterani.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Tulgheș a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Recea, comuna Tulgheș, judeţul Harghita”, compuse din : 7200 m conductă de distribuţie, 1 cișmea stradală și 2 hidranți supraterani.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Mărtiniș a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Bădeni, comuna Mărtiniș, judeţul Harghita” faza I și faza II, compusă din : sistem de captare sursă de apă din 2 izvoare, 2700 m conductă de aducţiune, 3040 m conductă de distribuţie, rezervor de 30 m3, 2 cămine cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Mărtiniș a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Bădeni, comuna Mărtiniș, judeţul Harghita” faza I și faza II, compusă din : sistem de captare sursă de apă din 2 izvoare, 2700 m conductă de aducţiune, 3040 m conductă de distribuţie, rezervor de 30 m3, 2 cămine cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Șimonești a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Cehețel și Tărcești, comuna Șimonești, judeţul Harghita”, compusă din : sistem de captare sursă de apă din foraj existent, 1555 m conductă de aducţiune, 7505 m conductă de distribuţie, rezervor de 40 m3, 1 cămin cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 2 cișmele stradale și 2 hidranți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Șimonești a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Cehețel și Tărcești, comuna Șimonești, judeţul Harghita”, compusă din : sistem de captare sursă de apă din foraj existent, 1555 m conductă de aducţiune, 7505 m conductă de distribuţie, rezervor de 40 m3, 1 cămin cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 2 cișmele stradale și 2 hidranți.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Feliceni a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Hoghia, comuna Feliceni, judeţul Harghita” faza I și faza II, compusă din : sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1 buc cămin colector, 1100 m conductă de aducţiune, 4217 m conductă de distribuţie, rezervor de 30 m3, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Feliceni a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Hoghia, comuna Feliceni, judeţul Harghita” faza I și faza II, compusă din : sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1 buc cămin colector, 1100 m conductă de aducţiune, 4217 m conductă de distribuţie, rezervor de 30 m3, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Feliceni a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Feliceni, judeţul Harghita”, compusă din : 2360 m conductă de distribuţie, 1 cișmea stradală și 2 hidranți

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Feliceni a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Feliceni, judeţul Harghita”, compusă din : 2360 m conductă de distribuţie, 1 cișmea stradală și 2 hidranți

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Atid a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Șiclod, comuna Atid, judeţul Harghita”, compus din : sistem de captare sursă de apă din 4 izvoare, 2745 m conductă de aducţiune, 2115 m conductă de distribuţie, rezervor de 25 m3, 1 cămin cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 hidrant suprateran și 1 cișmea stradală (faza I și faza II).

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Atid a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Șiclod, comuna Atid, judeţul Harghita”, compus din : sistem de captare sursă de apă din 4 izvoare, 2745 m conductă de aducţiune, 2115 m conductă de distribuţie, rezervor de 25 m3, 1 cămin cu regulator de presiune, 1 cămin subteran cu staţia de clorinare, 1 hidrant suprateran și 1 cișmea stradală (faza I și faza II).

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării liniei electrice subterane de 20 KV Borviz între PT 39 – PT 5 și PA 3 – PT 7 Miercurea Ciuc, care parțial trece prin imobilul situat în Miercurea Ciuc str.Miko nr.1 județul Harghita aflat în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor explică motivația acestui hotărâri. În perimetrul Spitalului Județean de Urgență societatea Electrica dorește să efectueze lucrări de mentenanță în vederea remedierii unor diferențe de tensiune din incinta spitalului. Lucrarea se execută pe o porțiune de 160 de m și solicită aprobarea consiliului pentru această lucrare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării liniei electrice subterane de 20 KV Borviz între PT 39 – PT 5 și PA 3 – PT 7 Miercurea Ciuc, care parțial trece prin imobilul situat în Miercurea Ciuc str.Miko nr.1 județul Harghita aflat în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Munţii Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Munţii Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului Dósa Levente ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Munţii Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor de care beneficiază copii și tinerii ocrotiți de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, mamele protejate în centrele maternale precum și copii dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2014, în județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor de care beneficiază copii și tinerii ocrotiți de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, mamele protejate în centrele maternale precum și copii dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2014, în județul Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind costului mediu / beneficiar / an din centrele de asistență socială și protecția copilului aflate în subordinea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, precum și copiilor dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, din județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  consideră, că suma de 1.800 lei/copil, care este menționată în proiectul de hotărâre  este destul de mare. Acești copii sunt plasați în locuințe de bloc și supravegherea și întreținerea lor este foarte costisitoare. Accentul ar trebui pus pe plasamentele familiale. Suma de 1.800 lei/copil este foarte mare, dar nu se dorește diminuarea lui, doar o realocare în sensul sprijinirii unor activități de educație, sport sau recreere. Trebuie raționalizate cheltuielile, folosindu-se de sistemele informatice la îndemână și conducerea administrativă centralizată a subunităților, ca și în cazul Consiliului Județean Harghita. Astfel ar ajunge mai mulți bani pentru activitățile educative și ar scădea cheltuielile indirecte.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind costului mediu / beneficiar / an din centrele de asistență socială și protecția copilului aflate în subordinea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, precum și copiilor dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, din județul Harghita.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 300/2013 privind constituirea Comisiei consultative de evaluare și selecție pentru susținerea și promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 300/2013 privind constituirea Comisiei consultative de evaluare și selecție pentru susținerea și promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Votul secret privind numirea domnului Bucur Nicolae în Comisia consultativă de evaluare și selecție pentru susținerea și promovarea culturii scrise de către Consiliul Județean Harghita

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2014, al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot derularea programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2014, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2014, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale pe anul 2014 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2014, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale pe anul 2014 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2014

Rezultatul votului: 20 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba menționează, că din cauza inexistenței unei dezbateri preliminare asupra acestui proiect de hotărâre, fracțiunea dânsului nu participă la votare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  secret  componenţa nominală  a Comisiei de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2014:

  1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Barti Tihamér – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, președintele comisiei

Rezultatul votului: 21 Da.

2.      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ferencz Angéla – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, membru

Rezultatul votului: 21 Da.

3.      ­Ádám Katalin -  specialist, membru

Rezultatul votului: 20 Da.

4.      ­Kozma Mária -  specialist, membru

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

5.      ­Krizbai Imre -  specialist, membru

Rezultatul votului: 20 Da.

Membrii suplinitori:

1.      Zonda Erika - reprezentant al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 20 Da.

2.      Kis Portik Irén – specialist, membru

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  secret  componenţa nominală  a Comisiei de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2014:

 

  1. Proca Ion – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, președintele Comisiei

Rezultatul votului: 22 Da.

2.      ­­­­­­­­­­­­­Bicăjanu Vasile – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, membru

Rezultatul votului: 19 Da.

3.      Bucur Nicolae -  specialist, membru

Rezultatul votului: 20 Da.

4.      ­Busuioc Stelian -  specialist, membru

Rezultatul votului: 20 Da.

5.      ­Rusu Victoria-  specialist, membru

Rezultatul votului: 19 Da.

Membrii suplinitori:

1.      Voșloban Claudia - reprezentant al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da.

 

2.      Costea Constantin – specialist, membru

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  secret  componenţa nominală componenţa nominală a Comisiei de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale pe anul 2014:

  1. Barti Tihamér – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, președintele Comisiei

Rezultatul votului: 20 Da.

2.      ­­Tóásó László – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, membru

Rezultatul votului: 18 Da.

3.      Kis Portik Irén -  specialist, membru

Rezultatul votului: 21 Da.

4.      ­Ádám Katalin -  specialist, membru

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

5.      ­Mezey Ildikó -  specialist, membru

Rezultatul votului: 19 Da.

Membrii suplinitori:

1.      András Csilla - reprezentant al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 19 Da.

2.      Krizbai Imre – specialist, membru

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  secret  componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2014, a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale pe anul 2014 și  Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2014:

1.    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Vágássy Alpár – reprezentant al Consiliului Județean Harghita, președintele comisiei

Rezultatul votului: 18 Da.

2.   ­­Gergely András – specialist, membru

Rezultatul votului: 18 Da.

3.   Márton Árpád -  specialist, membru

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că ar fi dorit ca și în cazul celorlalte proiecte să fie valorificat componența politică a consiliului județean, dar conform raportului juridic, acest lucru nu este posibil. Un consilier județean poate fi membru  numai în cazul comisiilor culturale. În restul comisiilor pot fi numiți persoane numai din aparatul propriu. 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 50/2014, privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor  activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru lucrarea de investiţii: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” în forma reformulată.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul județului adaugă, că nu s-a reușit corectarea conform raportului juridic.  Articolul 1 s-ar modifica astfel : ”se aprobă proiectul tehnic și detalii de execuție întocmite de SC ROYAL CDUG 2 SRL, cuprinse în Anexa 1,  restul rămâne cum a fost. Aliniatul 2 la acest articol 1, se modifică conform raportului juridic astfel : ”se aprobă valoarea devizului general aferent proiectului tehnic aprobat la aliniatul  precedent în sumă de 1.597.682 lei cu TVA, din  care valoarea construcții plus montaj, prescurtat, C+M este 1.419.063 lei cu TVA. S-au corectat și alte greșeli de ortografie, de exprimare. Acestea sunt modificările, care nu au fost comunicate.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru lucrarea de investiţii: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” în forma reformulată.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, pentru anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții noi finanțate în anul 2014 în cadrul  Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, conform OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.441/2014, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, pentru anul 2014

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  semnifică importanța susținerii unităților de cult în activitățile anexe în interesul creării societății civile în jurul bisericilor. Sunt activități foarte benefice în plan social. În afară de slujbele religioase, în mai mult de jumătate din satele noastre ele desfășoară activități culturale, sport, tineret. Dar și în plan economic încearcă să rezolve probleme. Coordonează centre de colectare a laptelui, panificație, gestionare de suprafețe forestiere. Administrează școli religioase, organizează tabere de tineret. În acest context, acest proiect sprijină în special aceste activități anexe. De exemplu, amenajarea unor săli de comunitate multifuncționale, organizarea de tabere de tineret, etc. Se alocă o sumă de 2,7 milioane lei pentru aceste activități, care sunt foarte importante pentru comunitatea locală. S-a luat în considerare și avizul favorabil al autorităților superioare ale acestor parohii. După depunerea proiectelor, parohiile au avut 40 de zile să depună și documentația aferentă cu avizele de construcții actualizate și alte acte necesare. Anunță, că nu există solicitant refuzat dintre bisericile istorice. La analiza proiectelor au fost respectate și proporțiile numerice ale enoriașilor. Mai mult de 129 de parohii beneficiază din acest sprijin. În cazul parohiilor ortodoxe decizia a fost mai concentrată în sensul, că numai în câteva locuri merg banii, dar sumele sunt mai mari. Deocamdată atât s-a putut face, dar poate în cursul anului se mai pot acorda sume cu această destinație. De exemplu, ar fi foarte important reabilitarea orgii din Racu, care este un monument, dar tocmai din acestă cauză nu s-a reușit procurarea autorizației de construcție pentru reabilitare. La Orășeni nu s-a întocmit documentația necesară  cum trebuie, și a rămas afară cu această ocazie. Mai sunt câteva destinații importante, dar speră, că până la toamnă să fie posibilă sprijinirea acestora. Față de materialul comunicat, ar mai fi câteva modificări și le dă citire acestora. Denumirea proiectului se schimbă. La punctul 17 din anexă se va trece următorul text: ”Construirea grupului sanitar comun în cadrul anexei bisericești din valea Boroș”.  La punctul 25 se va șterge paranteza. La punctul 27 se va trece: ”Cumpărare mese și bănci pentru tabăra de copii nevoiași”. La punctul 40 se va șterge paranteza.      

 

Domnul vicepreședinte Incze Csongor menționează, că nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor menționează, că nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter menționează, că nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2014 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale” pe anul 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale” pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Centrului Cultural Județean Harghita la   proiectul „COMUNITATEA ROMILOR PRIN PERSPECTIVA ARTELOR VIZUALE”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea participării Centrului Cultural Județean Harghita la   proiectul „COMUNITATEA ROMILOR PRIN PERSPECTIVA ARTELOR VIZUALE”

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale Honline Media societate cu răspundere limitată în formă reformulată.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul județului specifică, că la Articolul II se schimbă astfel : ”Se mandatează reprezentantul județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în Adunarea Generală a Asociaților HONLINE MEDIA SRL, doamna Nyírő Ágnes, să voteze la ședința Adunării Generale, modificarea actului constitutiv conform celor aprobate la Articolul I DIN PREZENTA , în vederea desemnării noului administrator HONLINE SRL.”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale Honline Media societate cu răspundere limitată în formă reformulată.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art 1. a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art 2. a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art 3. a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea Art 4. a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea întregului proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2013 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abțineri.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2014

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba relatează despre o deplasare a dânsului în Ungaria, unde s-a întâlnit cu domnul vicepremier Semlyén Zsolt și domnul secretar de stat Németh Zsolt. Au mai participat și mulți specialiști, care sunt interesați de  situația învățământului de specialitate din județul Harghita.  Au discutat despre șansele de specializare a tinerilor, care nu reușesc să treacă la examenul de bacalaureat, sau nici nu se prezintă la examen. Pentru aceștia ar trebui inițiate forme de educație de specialitate în județul Harghita, luând în considerare cerințele pieții de muncă. În acest sens sunt dispuși să ajute județul Harghita cu consiliere de specialitate și eventual sprijin material.  S-a mai discutat și problema Castelului din comuna Lăzarea.  Punctul de vedere al Guvernului Ungariei rămâne aceeași. Participă la înființarea unui muzeu și sprijină activitatea Centrului Cultural și de Arte, dar nici ei nu pot efectua plăți directe către proprietarii Castelului. Sprijinul poate fi acordat  Consiliului Județean Harghita sau Consiliului local din comuna Lăzarea. Nu au baza legală necesară, să achite solicitările proprietarilor.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba solicită în calitate  de președinte a Comisiei pentru relații externe, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, prezența domnului președinte la următoarea ședință. Dorește să discute problema deplasărilor în străinătate în interes de serviciu și despre efectele și beneficiile ale acestora.  Întreabă, dacă s-au făcut demersuri cu privire la problema taberei din Valea Uzului.

        

Domnul consilier județean Csillag Péter atrage atenția asupra domnului profesor Vaszi Levente din satul Coșnea, care a câștigat prin votul spectatorilor concursul ”Felszállott a páva” din Ungaria, concurs care este considerat și Patrimoniu mondial din cadrul UNESCO. Coșnea nu este parte a județului Harghita, dar în realitate este parte din regiunea Ghimeșului din  punct de vedere al populației și a culturii. Numai din cauza  procedurii forțate de înființare a județelor, se găsește în afara graniței județului Harghita. Domnul Vaszi Levente își desfășoară activitatea ca profesor în Lunca de Jos și în Coșnea. Pentru cei din județul Bacău nu reprezintă nimic. El  reprezintă cultura și identitatea ceangăilor. Pentru meritele sale în păstrarea identității și culturii specifice zonei,  pentru performanța obținută, ar merita măcar o laudație din partea Consiliului Județean Harghita.  Propune, să fie invitat domnul Vaszi Levente de către Consiliul Județean Harghita pentru a primi o distincție binemeritată.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba revine la cele spuse de domnul secretar al județului cu privire la consilierii județeni, care lipsesc de la această ședință. S-a  pomenit de doi absenți, Petres Sándor și Danguly Ervin, dar adunând voturile exprimate, a constatat că de fapt,  au fost 27 de voturi exprimate în decursul ședinței. Lipsesc de fapt patru consilieri județeni. Face această obiecție pentru reflectarea  situației corecte în procesul verbal al acestei ședințe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că s-a făcut referire doar la absențele motivate.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba constată, că sunt colegi, care deja lipsesc de la a șasea ședință de consiliu consecutiv, dar nu este de competența dânsului să decidă asupra motivării absențelor.

 

Domnul Egyed Árpád secretarul județului este de acord cu constatarea, că de fapt sunt trei absențe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  este conștient de problema taberei din Valea Uzului.  Consiliul Județean Harghita a solicitat de la Direcția de Tineret întocmirea unei documentații referitoare la acest amplasament. Încă din  timpul guvernării liberale s-a pornit acțiunea de preluare a acesteia de către Consiliul Județean Harghita.  Atunci nu s-a reușit, dar acum UDMR-ul este iarăși la guvernare, poate se găsește o cale de rezolvare.  Acest amplasament este în afara graniței administrativ-teritoriale a județului. Este foarte greu de întreprins ceva din această cauză. Mai sunt încercări prin Hotărâre de Guvern. Dar mai întâi ar trebui să se termine litigiile privind granițele județului.  Cu privire la domnul Vaszi Levente, deja Consiliul Județean Harghita l-a felicitat și s-a pus în discuție acordarea distincției ”Kájoni János” cu  ocazia unei festivități organizate.  La solicitarea domnului consilier județean Thamó Csaba, răspunde, că este dispus să participe la următoarea ședință a comisiei menționate.

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba ar mai adăuga la problema taberei o propunere, conform căreia, cele două județe, Harghita și Bacău ar trebui să depună împreună proiect pentru a-l salva de la deteriorare până la clarificarea altor aspecte. Dânsul a participat la o dezbatere cu fracțiunea USL din consiliul județean Bacau și ei sunt dispuși să sprijină problema taberei.  Trebuie cumva salvate aceste clădiri.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  așteaptă părerea și acordul favorabil al Presedintelui Consiliului Judetean Bacău, domnul Dragoș Benea în vederea dării în administrarea Consiliului Județean Harghita a unei părți, câteva clădiri din cele 7-8, și atunci se va găsi o soluție de a finanța reabilitarea. Dacă nu altfel, cu ajutorul composesoratelor din regiune. Deocamdată trebuie așteptat o hotărâre din partea Consiliului Județean Bacău în această problemă.  

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 mai 2014 cu număr de înregistrare  nr. 10542 / 2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 28 mai 2014

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter