Consiliul Judeţean Harghita
joi, 19 mai 2022 01:53:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 30 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 30 iulie 2014

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 30 iulie 2014

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

SEMNĂTURA

1.

BORBOLY CSABA

UDMR

 

2.

AMBRUS SÁNDOR

UDMR

 

3.

BARTI TIHAMÉR

UDMR

 

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

 

5.

BEGE KÁROLY

UDMR

 

6.

BENDE SÁNDOR

UDMR

 

7.

BENYOVSZKI LAJOS

UDMR

 

8.

BÍRÓ BARNA BOTOND

UDMR

 

9.

BURUS-SIKLÓDI BOTOND

UDMR

 

10.

CSILLAG PÉTER

MPP - PCM

 

11.

DANGULY ERVIN

EMNP - PPMT

 

12.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR

UDMR

 

13.

INCZE CSONGOR

UDMR

 

14.

JÉRE ELEMÉR

UDMR

 

15.

LUKÁCS ÁRON

UDMR

 

16.

MAGYARI VENCEL

UDMR

 

17.

MARCU RĂDUCU IOAN

USL

 

18.

OROSZ-PÁL LEVENTE

EMNP - PPMT

 

19.

PÁLFFY DOMOKOS

UDMR

 

20.

POP ADRIAN

USL

 

21.

PROCA ION

USL

 

22.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

 

23.

SALAMON ZOLTÁN

MPP - PCM

 

24.

SÁNDOR BARNA

UDMR

 

25.

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN

MPP - PCM

 

26.

SORBÁN ATTILA

EMNP - PPMT

 

27.

SZENTES ANTAL

UDMR

 

28.

THAMÓ CSABA

MPP - PCM

 

29.

TÓÁSÓ LÁSZLÓ

UDMR

 

30.

VÁNYOLÓS ISTVÁN ALBERT

UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  968 /  23 iulie 2014, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Căminul Cultural Gábor Áron, din orașul Vlăhița, județul Harghita.

 

Domnul Rus Sándor primarul orașului Vlăhița salută pe toți cei prezenți, și exprimă satisfacția cu privire la desfășurarea ședinței Consiliului Județean Harghita în orașul Vlăhița. Prezintă pe scurt situația orașului, care, de la privatizarea și închiderea societății Metalurgica Sa, singura unitate producătoare din oraș, nu mai poate asigura locuri de muncă pentru locuitori, care sunt nevoiți să se deplaseze în alte localități să muncească. Consideră, că situația oamenilor din oraș este chiar mai grea, decât înainte de revoluția din 1989. O problemă majoră se consideră imposibilitatea depunerii proiectelor de dezvoltare în cazul orașelor mici, care s-au format în jurul unei singure unități de producție, și care nu sunt favorizate de Uniunea Europeană. Până și comunele mai numeroase pot accesa fonduri europene mai ușor decât aceste orașe mici. Unde ajung mai mulți bani, și dezvoltarea este mai semnificativă. În rest relațiile cu autoritățile județene sunt mulțumitoare, au fost câteva realizări, dar din punct de vedere al bugetului alocat, orașul Vlăhița nu a avut resurse din care să se dezvolte. Cum nu există unități producătoare și societăți comerciale importante, și veniturile primăriei, ceea ce privește impozitele și taxele, sunt foarte limitate. Astfel se poate întâmpla, ca din totalul de 37 Km de drumuri orășene, numai 9 Km de drum sunt asfaltate. Roagă autoritățile județene, ca măcar drumul, care merge spre centrul orașului, și care este drum județean, să fie întreținut corespunzător. Speră, ca întâlnirea de astăzi să fie benefică pentru orașul Vlăhița, pentru că situația lui este asemănătoare orașului Bălan. Roagă, ca în viitor, problema acestei localități să fie în  atenția Consiliului Județean Harghita. Locuitorii din Vlăhița merită să beneficieze de un trai mai bun.

 

Domnul Portik Bakai Sándor paroh catolic prezintă câteva aspecte demografice ale orașului Vlăhița. Exprimă nemulțumirea cu privire la numărul tinerilor și ai oamenilor de vârstă medie din localitate, care lucrează în afara țării, neavând altă posibilitate. În multe cazuri aceștia nu mai vin acasă. Singurii, care rezistă să-și ducă traiul relativ stabil în momentul de față, sunt pensionarii fostului Societăți Metalurgica SA. Astfel se întâmplă, ca de exemplu, în anul 2014 numai 4 botezuri s-au făcut în oraș. Din aceste cauze, nici parohia nu poate să se laude cu realizări importante. Exprimă nelămurirea și față de imposibilitate de a recupera cele 70 de ha de păduri și terenuri ale parohiei, pe care o conduce. Solicită ajutorul autorităților județene în acest caz. În rest, este mulțumit de relația parohiei cu autoritățile județene. Amintește, că lângă parohie funcționează  Asociația „Szent Gellért”, care primește sprijin din partea Consiliului Județean Harghita și care se ocupă de activități sociale. Între anii 2008 și 2013 a primit 113.000 de lei din partea Consiliului Județean Harghita, pentru care exprimă recunoștința în numele beneficiarilor.

     

Domnul preşedinte Borboly Csaba  apelează la înțelegerea colegilor și anunță plecarea dânsului la o videoconferință ținută de domnul Premier Victor Ponta, la care va fi vorba și despre situația inundației din comuna Lupeni. Înainte de plecare clarifică situația Ordinii de zi de astăzi, și eventual, dacă poate, mai revine la lucrările ședinței de astăzi. Roagă pe domnul vicepreședinte Barti Tihamér, ca între timp, să prezideze  ședința. 

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád salută pe cei prezenţi şi declară că în conformitate cu Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt cinci consilieri judeţeni absenţi : Incze Csongor este în deplasare în interes de serviciu, Orosz-Pál Levente este în concediu în străinătate, Marcu Răducu Ioan, Pálffy Domokos și Csillag Péter sunt în concediu de odihnă.  Consiliul este legal întrunit cu 24 de membrii prezenți la ședință și președintele Consiliului Județean Harghita. Ședința se poate desfășura în mod valabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune să fie considerate motivate absențele, colegii fiind în concediu de odihnă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea absenței de la ședința ordinară din data de 30 iulie 2014, ca fiind absență motivată. a domnului vicepreședinte Incze Csongor, a domnilor consilieri județeni Csillag Péter, Marcu Răducu Ioan, Orosz-Pál Levente și  Pálffy Domokos. 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță modificări față de proiectul ordinii de zi comunicat. De la punctul 12 până la punctul 21 inclusiv, se scot de pe ordinea de zi proiectele de hotărâri cu privire la Sistemul de management integrat al deșeurilor, din cauză că, nu s-au depus documentațiile necesare din partea localităților vizate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților Județului Harghita în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.754 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 2.000 mp., aparținând domeniului public al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 25.000 mp., aparținând domeniului public al orașului Borsec, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1500 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 16814 mp., aparținând domeniului public al municipiului Toplița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 21.907 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconforme” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 3000 mp., aparținând domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 134A de la Km 35+500 până la km 46+930 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al comunei Lupeni

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, având ca obiect Reabilitarea sediu situat la adresa Miercurea Ciuc, strada Leliceni nr. 45, jud. Harghita, aferente investiției

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea ordini de zi modificate.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba predă conducerea ședinței domnului vicepreședinte Barti Tihamér și părăsește lucrările ședinței.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 3 iunie 2014;

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin face o observație cu privire la folosirea incorectă a inițialelor Partidului Popular Maghiar din Transilvania din lista de prezență.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 iunie 2014;

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie 2014;

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád face referire la o interpelare făcută de domnul Rafain Zoltán , care se regăsește pe pagina  6 din acest proces verbal, și la care dorește să răspundă acum, deoarece la acea ședință dânsul nu a putut participa. Consideră total nefondate declarațiile cu privire la propunerea încheierii contractului menționat de către serviciul juridic al Consiliului Județean Harghita, care nici nu poate fi inițiatorul unui astfel de contract. Secretarul județului nu a avut cunoștință de împrejurimile încheierii acestui contract, ulterior a aflat de existența lui, și nu i-a fost solicitat vreo părere în acest sens. Declarațiile domnului Rafain Zoltán s-au făcut în urma primirii unei adrese din partea Agenției Naționale de Integritate, conform căreia  a pierdut procesul la Curtea De Apel din Târgu Mureș. Domnul Rafain Zoltán ar fi putut să promoveze o cale de atac, dar nu a făcut-o, astfel acea decizie a rămas irevocabilă. După primirea adresei de la Agenția Națională de Integritate, Secretarul județului a fost obligat să înștiințeze în privința situației pe domnul consilier și  Instituția Prefectului Județului Harghita.

    

Domnul consilier județean Proca Ion mulțumește pentru contribuția colegilor la nominalizarea persoanelor în cadrul premiului ”Pro Harghita”, festivitate, la care nu a fost prezent. Atrage atenția consiliului județean asupra componenței Comisiei pentru Sănătate, Asistență și Protecție Socială, în care ocupă funcția de președinte. Consideră că numărul membrilor a scăzut prea mult, ca să poată lucra eficient.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2014.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2014.

Rezultatul votului: 19 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2014.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2014.

Rezultatul votului: 24 Da.

  

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2014

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba întreabă câte asociații sunt la care Consiliul Județean Harghita plătește cotizații. Ar dori să primească o situație în această privință.

 

Doamna Director general  Zonda Erika  înșirează asociațiile în care Consiliul Județean Harghita este membru, și sumele, care se plătesc anual în urma acestei participări.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2014

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Harghita – Covasna pe anul 2014

 

Secretarul județului, domnul Egyed Árpád explică motivația existenței raportului juridic nefavorabil din cauza inexistenței caracterului de utilitate publică a acestei asociații. De fapt este vorba de spre 7000 de lei anual, care nu este o sumă considerabilă.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Harghita – Covasna pe anul 2014

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2014

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2014

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2013

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot Aprobarea proiectului de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2013

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita

 

Domnul consilier județean Benyovszky Lajos declară, că nu dorește să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita

Rezultatul votului: 17 Da, 5 Abțineri, 2 Nu a votat.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2014 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita

Rezultatul votului: 17 Da, 5 Abțineri, 2 Nu a votat.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Harghita nr. 239/2011, privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” cu modificările şi complectările ulterioare

 

Domnul consilier județean Thamó Csaba consideră, că raportul de activitate anuală a acestor asociații ar trebui distribuită consilierilor județeni cu ocazia votării cotizațiilor.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Harghita nr. 239/2011, privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” cu modificările şi complectările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Votul secret privind desemnarea domnului Czérán-Kézdi Mihály ca reprezentant al judeţului Harghita, pentru a face parte din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind trecerea unor rezervoare de combustibil lichid din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul privat al judeţului Harghita aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc precum şi scoaterea din funcţiune, casarea și dezafectarea acestora

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea unor rezervoare de combustibil lichid din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul privat al judeţului Harghita aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc precum şi scoaterea din funcţiune, casarea și dezafectarea acestora

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentul relații publice în zona Toplița și a Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închirierea a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba nu este convins de utilitatea și eficiența acestor compartimente de relații publice.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentul relații publice în zona Toplița și a Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închirierea a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 46/2014 privind aprobarea programului ”Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014”

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Sărmaș a cotei părţi de 62 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Sărmaș a cotei părţi de 62 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare zona Hodoșa Gară, comuna Sărmaș”.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Suseni a cotei părţi de 74 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare satului Liban, comuna Suseni” etapa III.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Suseni a cotei părţi de 74 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare satului Liban, comuna Suseni” etapa III.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului Local al comunei Zetea a cotei părţi de 38,5 % din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiţiei „Electrificare Șicasău de jos, comuna Zetea”

 

Domnul consilier județean Danguly Ervin întreabă, dacă materialul este complet, deoarece în raportul juridic se semnalează lipsa unor documente.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér arată, că deja s-au efectuat plăți conform documentației anexate, care este deja completată.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului Local al comunei Zetea a cotei părţi de 38,5 % din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiţiei „Electrificare Șicasău de jos, comuna Zetea”

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind însușirea Strategiei Județene Antidrog Harghita 2014-2020 și a Planului de acțiune aferent pentru perioada 2014-2016

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Strategiei Județene Antidrog Harghita 2014-2020 și a Planului de acțiune aferent pentru perioada 2014-2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007, privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Centrul Transilvaniei", respectiv modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 21/2013

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007, privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Centrul Transilvaniei", respectiv modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 21/2013

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Votul secret privind desemnarea domnului Antal Ernő ca reprezentant al Judeţului Harghita pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii: “Lucrări de apărare și consolidare DJ 136B pe sectorul KM 15+766 la KM 15+943” 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii: “Lucrări de apărare și consolidare DJ 136B pe sectorul KM 15+766 la KM 15+943” 

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc” pe anul 2014

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc” pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc” pe anul 2014

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înoirii Parcului auto național

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înoirii Parcului auto național

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Județului Harghita aparținând sistemului de alimentare cu apă din comuna Cozmeni, satul Lăzărești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Hargita Viz”

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Județului Harghita aparținând sistemului de alimentare cu apă din comuna Cozmeni, satul Lăzărești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Hargita Viz”

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și județul Heves din Ungaria

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba nu are obiecții față de această inițiativă, dar consideră că, fiind vorba despre o înțelegere internațională, din punct de vedere a conținutului, a textului și a ortografiei  lasă de dorit, ar trebui să fie mai complexă. Speră că există și o variantă în limba română a documentului.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și județul Heves din Ungaria

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, având ca obiect Reabilitarea sediu situat la adresa Miercurea Ciuc, strada Leliceni nr. 45, jud. Harghita, aferente investiției

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, având ca obiect Reabilitarea sediu situat la adresa Miercurea Ciuc, strada Leliceni nr. 45, jud. Harghita, aferente investiției

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea Centrului Militar Județean Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér  roagă, ca anunțurile de la capitolul Diverse să fie făcute înainte de ultimul punct de pe ordinea de zi, care nu este publică și solicită evacuarea persoanelor neautorizate.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal amintește cu plăcere, că în orașul Vlăhița a studiat în anii de școală. Cu toate că, nu în această regiune a fost ales demnitar, consideră o cauză personală soarta acestui oraș. Cu ocazia rectificărilor de buget, își va aminti de solicitările domnului primar.  Se mai interesează asupra lucrărilor de la drumul nr.123, și despre podul peste râul Olt. Dacă există deja un contract, și dacă se știe deja cine va efectua, și când începe lucrările. Totodată, anunță finalizarea gheții din incinta Patinoarului de la Cârța și se interesează despre cotizațiile plătite pentru Asociația ”CSíKI JÉGKORONG”. După informațiile dânsului, nici Consiliul Județean Harghita nu și-a achitat cele 50.000 de lei pentru anul 2014. 

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba adaugă, că nu-i este indiferent soarta orașului Vlăhița. Tatăl dânsului provine din acest oraș, are rude, care și acum trăiesc aici. Vlăhița suportă soarta tuturor orașelor mici din țară, cu privire la scăderea populației din cauza migrării forței de muncă și a tinerilor. Are totuși un avantaj față de restul. Aici nu s-a făcut colectivizare în timpul comunismului și oamenii nu s-au dezobișnuit de întreținerea unei gospodării în jurul casei. Face un anunț cu privire la posibilitate depunerii unor proiecte Europene din fondurile de coeziune alocate pentru perioada 2014-2020, de către autoritățile locale și de fermierii, care dispun de  măcar 30 ha de teren. Și tinerii fermieri au acces la astfel de fonduri, pot primi subvenții anuale. Se mai pot accesa fonduri pentru drumuri locale, drumuri forestiere prin care infrastructura localității se poate dezvolta. Propune domnului primar, ca să înștiințeze populația din localitate asupra posibilităților de depunere a proiectelor UE accesibile. Aceste fonduri sunt disponibile, dar trebuie depuse cât mai multe proiecte locale, astfel și orașul se va dezvolta în urma lor. Cu privire la problema propietăților  neretrocedate, a moștenirilor neclarificate, propune consiliului județean, să găsească o formă de intervenție pentru accelerarea retrocedărilor.

 

Domnul consilier județean Ambrus Sándor amintește de inundațiile din săptămâna trecută de la Lupeni, care a provocat daune de proporţii. Evidențierea distrugerilor se apropie de finalizare. Transmite recunoștința populației, și a primarului din localitatea Lupeni pentru ajutorul oferit de autorități și alți concetățeni cu această ocazie. Roagă consiliul, dacă poate, să contribuie la refacerea drumului 136b, care este total dezafectată.

 

Directorul Grupului Școlar ”Gábor Áron” din Vlăhița, Máthé István relatează asupra lipsei vestiarelor, și a rețelei de apă și canalizare în incinta bazei de sport de pe lângă școala ” Gábor Áron”, care este un amplasament nou, frumos, și aici se organizează multe competiții sportive județene.  Solicită ajutorul Consiliului Județean Harghita în această problemă, dacă va fi posibil, cu ocazia rectificărilor de buget.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér  răspunde la interpelări. Cu privire la podul de peste râul Olt, trebuie știut, că procedura de achiziție publică s-a finalizat, există un antreprenor cu care trebuie semnat un contract, dar a intervenit o decalare la Ministerul de resort din cauza proiectelor P.N.D.L. În cel mult două zile trebuie să vină aprobarea și se pot efectua plăți. Cu privire la problema cotizației la patinoarul de la Cârța,  trebuie verificat, dacă s-au depus toate documentele necesare. Domnului Ambrus Sándor transmite, că duminica trecută s-a făcut o constatare din partea colegilor Consiliului Județean Harghita la locul dezastrului în urma inundației de la Lueta. Pe drumul 136b, într-o curbă apele unui pârâu au rupt jumătate din drum. Pentru asigurarea siguranței s-au amplasat materiale de atenționare. Luni s-a ținut o ședință în prezența domnului președinte Borboly Csaba la Consiliul Județean Harghita, și s-a hotărât începerea procedurii de achiziție publică privind reabilitarea porțiunii de drum respective. Este vorba despre 50 de m de drum județean. Între timp se vor monta bare de protecție pe aceea porțiune în jurul rupturilor. Este o muncă anevoioasă, trebuie construit și un zid de protecție, ca să se prevină și alte incidente asemănătoare. Domnului director Máthé István comunică, că trebuie discutat cu specialiști în prelucrarea lemnului din localitate, care să ajute la proiectarea și executarea lucrărilor necesare la extinderea Bazei sportive de pe lângă școală. Dacă există o echipă dispusă să execute această lucrare, sigur Consiliul Județean Harghita, în limita legii va contribui.      

             

Domnul consilier județean Salamon Zoltán comunică, că fracțiunea Partidului Popular Maghiar nu dorește să participe la votarea ultimului punct de pe ordinea de zi.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 356/2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 356/2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

Rezultatul votului: 19 Da.

 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 iunie 2014 cu număr de înregistrare  nr. 17707 /  18.08.2014 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   28  august 2014